Інформація про новину
  • Переглядів: 65
  • Дата: 10-07-2022, 20:39
10-07-2022, 20:39

30. Які зміни відбулися в Україні в Новий час?

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  29. Яка історія середньовічної України?
Наступна сторінка:   31. Як відбувалася боротьба за Українсь...

КлюЧові ПОНЯТТЯ:

республіка, імперія.

З якою метою держави можуть створювати об’єднання?

1. ЯК УКРАЇНА УВІЙШЛА ДО РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ?

1569 року Польське королівство та Велике князівство Литовське утворили спільну державу — Річ Посполиту. В перекладі ця назва означає «республіка». Республіка — форма державного правління, коли є виборність влади та поділ влади. Найвищим законодавчим органом держави був з’їзд представників шляхти, духовенства й великих міст — сейм. З’їзд обирав короля, який керував державою в період між сеймами.

Думай

1. Опиши за картою на с. 196 Річ Посполиту й українські землі в її складі.

2. Поміркуй, які народи проживали в Речі Посполитій.

3. Які українські землі залишилися поза Річчю Посполитою? До складу яких держав вони входили?

Мешканці Речі Посполитої належали до кількох соціальних станів:

Духовенство

Справляли релігійні обряди. Церква володіла землею, на якій працювали селяни. Верхівка духовенства засідала в Сеймі.

Шляхта

Несли військову службу, приймали закони, володіли землею. Заможна шляхта мала власне військо.

Міщани

Жили в містах, займалися ремеслом і торгівлею, платили податки. У ряді міст домоглися права на самоуправління та незалежність від шляхти.

Селяни

За право проживання на землі шляхти чи церкви платили гроші, давали продукти або відпрацьовували. Деякі не мали права вільного пересування.

У Речі Посполитій були не лише різні стани, а й релігії. У країні проживали католики, православні, протестанти, юдеї та мусульмани. 1596 року частина православних визнала зверхність Папи Римського й утворила греко-католицьку церкву.

Думай

1. Які соціальні стани, на твою думку, є привілейованими? Чому?

2. Кому із соціальних станів жилося найважче? Чому?

3. Поміркуй, чому шляхта підтримувала свободу віросповідання.

4. Перейди за QR-кодом і виконай завдання.

https://cutt

.

ly/5ONNa9F

2. ЧОМУ НАШУ ДЕРЖАВУ НАЗИВАЛИ ГЕТЬМАНЩИНОЮ?

Ще в кінці XV століття в прикордонних із кримськими татарами степах Русі вихідці зі шляхти, міщан і селян утворюють новий стан — козацтво. Козак — вільна людина, член військової спільноти. Козаки займалися полюванням, рибальством,

наймалися до війська як вояки. Інколи вони самі робили набіги на сусідів. Своїх ватажків — старшину — козаки обирали демократично.

Із середини XVI століття в козаків з’явилася своя столиця — Запорозька Січ. Січ, бо будувалася зі зрубаних (посічених) дерев. Запорозька, бо була за порогами Дніпра.

Думай

1. Опиши Запорозьку Січ за поданим макетом.

2. Які історичні факти про козаків ти знаєш?

Козаки конфліктували зі шляхтою за право володіти землею та мати самоврядування. Конфлікти переростали в повстання проти уряду. Одне з них очолив Богдан Хмельницький 1648 року. Козацький виступ завершився утворенням у складі Речі Посполитої окремої козацької держави. Державу часто називали Гетьманщиною, оскільки

♦ ♦♦♦ тт • ч

її очолював козацький ватажок — гетьман. У новій державі можна було вільно змінювати свій соціальний стан, селянам — вільно пересуватися.

Думай

1. Опиши за картою (с. 198) Українську козацьку державу.

2. Чому українці зберігають пам’ять про Богдана Хмельницького?

Складно будувати державу, коли немає згоди між громадянами та в її справи втручаються сусіди. Через суперечки серед козаків Гетьманщина розкололася. Правобережжя Дніпра визнавало владу Речі Посполитої, а Лівобережжя із Запоріжжям визнали своїм правителем московського царя. Обидві країни прагнули зменшити самоуправління козаків самоуправління і поступово обмежували їхні права. 1713 р. було ліквідовано козацький устрій на Правобережжі, 1775 р. — російські війська зруйнували Січ, 1783 р. — поширення кріпацтва в Гетьманщині й Слобожанщині та окуповано Кримське ханство. Проте майже 150-річне існування Гетьманщини дало змогу українцям набути досвіду створення власної держави, розвинути свої традиції і культуру.

Думай

1. Поміркуй, які могли бути причини конфліктів між козаками Гетьманщини.

2. Чому, на твою думку, герб Війська Запорозького мав такий вигляд?

3. У СКЛАДІ ЯКИХ ІМПЕРІЙ ІСНУВАЛА УКРАЇНА?

Понад сто років від початку ХІХ до початку ХХ століття українські землі перебували у складі двох імперій: Австрійської (Австро-Угорської) і Російської. Імперія — велика держава, у складі якої перебувають народи з різною залежністю, що вважаються напіввільними або підлеглими.

Українські землі в Російській імперії були джерелом людських ресурсів і матеріальних багатств. Українське зерно, худоба, згодом цукор, вугілля та метал збагачували російських володарів. Козацька старшина отримала рівні права з російськими панами, проте інші стани погіршили своє становище: духовенство, міщани й козаки втратили самоврядування, селяни — особисту свободу. Держава робила пропаганду, що малороси, так називали українців, є частиною російського народу. Українська мова заборонялася для вживання в публічному просторі.

Цікавинка

До появи залізниць вантажі в Україні перевозилися возами. Фахівців з перевезення називали чумаками. Чумаки торгували сіллю, ремісничими виробами, деревом, дьогтем, тютюном тощо. Кілька століть вони були українською елітою.

Думай

1. Пригадай поняття «пропаганда» та «публічний простір».

2. Як ти думаєш, чому Російській імперії вдавалося панувати над українцями?

3. Поясни, чому сузір’я носить назву Чумацький Шлях.

4. За картиною опиши особливості чумакування.

Українці в Австрійській імперії жили бідніше, але вільніше. У країні визнавалася рівність релігій, селяни мали певні права, запроваджувалася початкова освіта рідною мовою. В середині ХІХ століття масові виступи народів імперії примусили імператора скасувати залежність селян, надати країні Конституцію, скликати законодавчий орган влади, запровадити місцеве самоврядування.

Українці обох імперій розуміли, що потрібно боротися за свої права, і найбільш активні з них об’єднувалися в громадські організації. Активісти поширювали серед народу освіту рідною мовою, вчили селян ефективно господарювати на землі. Щоб популяризувати українську мову, писалися літературні й наукові твори рідною мовою, ставилися вистави. Серед активних українців були Тарас Шевченко, Іван Фран-ко, Леся Українка й інші. У кінці ХІХ — на початку ХХ століття українці створюють політичні партії. Партії розробили програму реформування імперій: демократизації, соціального захисту, самоврядування українських територій, допущення української мови до публічної сфери.

Думай

1. Опиши за картою (с.201) українські землі у складі імперій.

2. Кого зі згаданих діячів і діячок ти знаєш?

Запитання та завдання

І. Розумію

1. Чи можна Річ Посполиту назвати демократичною державою?

2. Чому в Гетьманщині влада була лише в руках козаків?

3. Чому Російська імперія не визнавала українців окремим народом?

II. Дію

1. З’ясуй, як змінювалися соціальні стани з розвитком промисловості.

2. За матеріалами параграфа склади перелік прав громадян, які порушувалися на українських землях у складі імперій.

3. Роздивись репродукцію картини Миколи Івасюка «Гетьман у Києві». Чи можна її використати, як історичне джерело інформації?

Групуйся

Об’єднайтеся в групи. Знайдіть інформацію про одного з правителів Гетьманщини. Створіть історичний портрет і зобразіть його на плакаті. Свої роботи представте в класі.

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Бакка 2022

 
Попередня сторінка:  29. Яка історія середньовічної України?
Наступна сторінка:   31. Як відбувалася боротьба за Українсь...^