Інформація про новину
  • Переглядів: 92
  • Дата: 10-07-2022, 20:45
10-07-2022, 20:45

33. Яка держава потрібна українцям і українкам?

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  32. Як Україна відновила свою незалежні...
Наступна сторінка:   34. Моя країна та її історія

Ключові поняття:

демократія, свобода, права, право/закон.

Опиши ідеальну, на твою думку, державу.

1. ЯКУ КРАЇНУ НАЗИВАЮТЬ ДЕМОКРАТИЧНОЮ?

ЩО ТАКЕ СУВЕРЕНІТЕТ НАРОДУ?

Україна — демократична держава. Демократія — (від грецького слова demokratia: demos — народ, kratos - влада, правління) — народовладдя або правління народу. Як тобі відомо, демократія заснована на рівноправній участі спільноти в управлінні та прийнятті в ній рішень за більшістю. Важливо розуміти, що демократія є цінністю та ідеалом устрою суспільства. Водночас вона спирається на інші цінності людини, такі як свобода, гідність, відповідальність, співпраця.

# Так говорив/так говорила, а я думаю так

Демократія — правління народу, вибраного народом і для народу.

(Авраам Лінкольн, американський президент)

Думай

1. Назви приклади демократичних спільнот.

2. Пригадай, що таке «цінність».

3. Поясни визначення А. Лінкольна.

Як визначити, чи є країна демократичною? Для цього потрібно визначити риси демократії. Ключовим серед них є суверенітет народу — правило, за яким уся повнота влади на території країни належить народу.

Першоджерело

Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо та й через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати й змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові й не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

З Конституції України

У демократичній країні громадяни можуть брати участь у прийнятті рішень прямо або опосередковано. Пряма демократія — безпосередня участь громадян у вирішенні справ: участь в обговоренні питань, ухвалення рішення голосуванням. Представницька демократія — народовладдя, за якої громадяни доручають приймати рішення своїм представникам. Таких представників називають депутатами. Їх обирають на виборах та уповноважують представляти інтереси громадян.

Думай

1. Поясни схему «Риси демократичної країни». Поміркуй, чи можна її доповнити.

2. Які переваги й недоліки прямої та представницької демократії?

3. Чому під час виборів депутатів громадянам не можна розкривати таємницю — кого вони підтримали?

4. Як ти розумієш статтю 5 Конституції України?

Держава — це система організації управління суспільством. Сучасна держава відповідає за добробут, розвиток і безпеку своїх громадян.

Таку державу характеризують: достатньо високий рівень економічного розвитку; забезпечення населення роботою або іншими джерелами існування;

зменшення майнової нерівності;

наявність правових гарантій на достойний рівень життя.

Як бачиш, сучасне розуміння поняття держави ґрунтується на загальнолюдських ідеалах справедливої держави для всіх. Саме такою є демократична, соціальна, правова держава.

Думай

1. Де держава бере ресурси для своєї діяльності?

2. З якою метою громадяни платять податки?

2. ЧОМУ КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ БАЗУЄТЬСЯ НА ПРАВАХ ЛЮДИНИ?

Сучасна держава повинна мати Конституцію та закони. Демократичну державу, де гарантуються права людини, забезпечується дотримання законів, рівність усіх перед законом і незалежність судів, називають правовою. Право — система правил, створених і запроваджених через органи влади для регулювання поведінки людей у державі.

У правовій державі державні службовці повинні діяти в чітких межах. Такі межі встановлює конституція — основний закон. Головне призначення конституції — гарантування прав і свобод людини, обмеження державної влади. Конституція має найвищу силу в державі. Якщо будь-який закон чи рішення державних службовців суперечить їй, його слід визнати недійсним і скасувати.

Думай

1. Яку державу називають правовою?

2. Чому державні службовці повинні діяти в межах законів?

Наступну сходинку після конституції країни за своєю силою займає закон. Закон — загальнообов’язкове правило в державі, яке має найвищу силу. Нижче розташовані інші

акти Верховної Ради, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів, інших органів центральної та місцевої влади. Конституція, закони та рішення інших органів влади не повинні порушувати прав людини.

Думай

1. Пригадай поняття «правалюдини».

2. Чому права людини мають вищу силу, ніж закони?

Права — офіційно визнані можливості, якими володіє особа. Крім прав людини, у конституції та законах можуть міститись інші права, що діють у державі.

Права

Зміст

Приклад

Право дії

Людина має право самостійно визначати позитивну лінію своєї поведінки.

Громадянин має право надати в оренду земельну ділянку (дія).

Право

вимоги

Людина може вимагати певної позитивної поведінки від іншої особи.

Вимагати сплати орендної плати (вимога).

Право

позову

Людина може звернутися по допомогу до держави, якщо її право порушується, або якщо право не може бути реалізоване без державного втручання.

Звернутися до суду щодо стягнення невиплаченої орендної плати (позов).

Думай

1. Чому громадяни можуть мати більше прав, ніж у переліку прав людини?

2. Чому людина має право вимоги?

3. ЧОМУ УКРАЇНА ПРАГНЕ ПРИЄДНАТИСЯ ДО ЄС ТА НАТО?

На планеті Земля існує близько 200 країн. Чому немає точної цифри? Бо кілька з них частково визнані іншими як незалежні. У Європі розташовано 50 країн. Україна є другою за величиною європейською країною.

Думай

1. Поміркуй, чим відрізняються між собою країни.

2. Які країни межують з Україною?

3. Установи співвідношення площ України з Польщею, Великою Британією, Білоруссю (далі подивися в інтернеті).

Пригадаємо: 27 країн Європи об’єдналися в Європейський Союз. Європейська спільнота країн спільно приймає рішення про торгівлю, охорону навколишнього середовища, освіту, охорону здоров’я, мобільний зв’язок і багато інших питань. Громадяни цих країн можуть вільно пересуватися в кордонах Союзу. Зручності додає спільна грошова одиниця — євро.

Країни Європи дбають про спільні цінності, що важливі для всіх людей: мир, повага до людини, можливість робити вільний вибір, рівні умови та закони для всіх. Україна прагне дотримуватися європейських цінностей.

Думай

1. Поміркуй, що символізує прапор Європейського Союзу.

2. Чому грошова одиниця ЄС має таку назву?

3. Чи розділяєш ти цінності Європейського Союзу?

20 країн Європи, США та Канада входять до Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Головна роль НАТО полягає в забезпеченні свободи й безпеки країн-членів з використанням політичних і військових засобів. До того ж, НАТО дотримується цінностей демократії, індивідуальної свободи, верховенства права й мирного розв’язання суперечок. Організація стоїть на захисті своїх країн-членів від загрози агресії: головним військово-політичним принципом організації є система колективної безпеки, тобто спільних організованих дій всіх її членів у відповідь на напад ззовні.

Думай

1. Поміркуй, що символізує прапор НАТО.

2. Чим корисна, на твою думку, діяльність НАТО?

3. Перейди за QR-кодом і виконай завдання.

https://cutt.ly/

zOMxbzb

Першоджерело

...піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України та підтверджуючи європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України.

Преамбула Конституції України

1. Чому в Конституції України є наведені рядки?

2. Чим вигідне, на твою думку, приєднання України до Європейського Союзу та НАТО?

Перед сучасною Україною, як незалежною державою, стоїть кілька викликів:

збереження незалежності й територіальної цілісності; дотримання прав людини; утвердження верховенства права; подолання корупції (зловживання посадових осіб); розвиток вільної економіки; екологічна безпека.

Подолання цих викликів дасть змогу Україні задовольняти потреби громадян і бути рівноправним партнером у міжнародних відносинах.

Думай

1. Які причини цих викликів?

2. Як ти можеш сприяти подоланню таких викликів?

Запитання та завдання

І. Розумію

1. Яку країну називають демократичною?

2. Чому Конституція України спирається на права людини?

3. Чому Україна прагне приєднатися до ЄС та НАТО?

II. Дію

1. Як можна оцінити ефективність держави? На що потрібно звертати увагу насамперед?

2. Створи піктограми «Виклики України».

Групуйся

Об’єднайтеся в групи. Створіть таблицю «Права людини в Конституції України».

 

Це матеріал з підручника "Вступ до історії України та громадянської освіти" 5 клас Бакка 2022

 
Попередня сторінка:  32. Як Україна відновила свою незалежні...
Наступна сторінка:   34. Моя країна та її історія^