Інформація про новину
  • Переглядів: 4401
  • Дата: 16-02-2018, 01:02
16-02-2018, 01:02

Охорона природи. Червона книга України

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  Екологічні проблеми та їхнє вирішення
Наступна сторінка:   Заповідники, заказники, національні п...

Охороняти природу - означає створювати сприятливі умови для існування живих істот і запобігати їхньомузнищенню, не вилучати з природи більше, ніж може відновитися природним шляхом. Тож охорона природи полягає у здійсненні заходів, спрямованих на збереження, відтворення, раціональне використання природних багатств.

• Міжнародне співробітництво у справі охорони природи

Учені світу працюють над поліпшенням стану навколишнього природного середовища. Вони вивчають екосистеми в особливо забруднених місцевостях, виявляють вплив природних чинників і господарської діяльності

людини на середовище життя організмів, визначають шляхи поліпшення умов існування живих істот. Міжнародне співробітництво з охорони природи виявляєтьсяу створенні таких організацій, як Грінпіс (перекладаєтьсяяк «Зелений світ»), Міжнародну спілку охорони природиі природних ресурсів, міжнародних фондів охорони природи та інші (мал. 176).

Підписані та діють міжнародні угоди, що зобов’язують різні країни світу спільними зусиллями охороняти природу. В усіх країнах створюють природоохоронні території,люди об’єднуються у групи, що опікуються долею мешканців природи, вивчають рідкісні і зникаючі види організмів, сприяють їхній охороні та збереженню. ВидаютьЧервоні книги, до яких заносять тварин, рослини, гриби,яким загрожує зникнення на території окремих держав.

• Як ^ наша ^ держава дбає про ^ охорону природи

В Україні охороною природи опікуються спеціальні організації та установи, видано укази про охорону повітря, води, ґрунту, створено Червону книгу України -природоохоронний документ державного значення. Книгаскладається з двох частин - Тваринний і Рослинний світ.

Книга тривог і надій

За тривалий час існування нашої планети зникло назавжди багато живих істот, проте в наші дні це небезпечне явище прискорилося. Вважають, що жива істота перебуває в небезпеці, коли загальна кількість особин, які схожіз нею за будовою і властивостями, менша ніж тисяча абонароджується менше особин, ніж помирає.

Червону книгу України називають книгою тривоги і надії тому, що вона містить відомості про рідкісні тазникаючі види тварин, рослин і грибів, поради щодозбільшення їх чисельності на українській землі.

До Червоної книги України щонайперше потрапляють види, яким загрожує вимирання, тобто повне зникнення.Їх називають зникаючими, або вимираючими. Серед рослин такими є підсніжник білосніжний, первоцвіт, крокус, цибуля ведмежа, зозулині черевички та інші (мал.177). До цього переліку входять усі види ковили - рослини, яка з давніх-давен була окрасою українських степів. Та розорюванням степів і випасанням худоби людинаприрекла ковилу на вимирання.

Мал. 177. Рослини Червоної книги України: 1 - ковила дивна; 2 - орлики чорніючі; 3 - тюльпан Шренка; 4 - півонія кримська;5 - підсніжник білосніжний

З тваринами Червоної книги України знайомить малюнок 178.

До Червоної книги України занесено також організми, які мешкають лише в України і лише на певній її території. Тому наша держава несе відповідальність за їхнєзбереження перед усією планетою. Таким видом є тюльпан скіфський, що зростає в заповіднику «Асканія-Нова»на Херсонщині.

В Україні існують закони, за якими рослини і тварини, занесені до Червоної книги, підлягають особливій охороні на всій території держави. Ці закони визначаютьшляхи охорони та відтворення рідкісних видів. Це,зокрема, заборона або обмежене їх використання, створення сприятливих умов для утримання й розведеннярідкісних видів (у зоопарках, ботанічних садах, розплідниках), здійснення наукових досліджень з метою охорониі відтворення організмів, занесених до Червоної книги.

Порушники цих законів - браконьєри - несуть покарання за знищення чи ушкодження живих істот, занесених до Червоної книги України. Стягнення штрафів чекає на тих, хто зриває та купує квітнучі навесні під-сніжник білосніжний, сон великий та інші первоцвіти.

Існує Зелена книга України, у якій уміщено відомості про природні угруповання, що підлягають охороні.

Охорона природи - здійснення заходів, спрямованих на збереження, відтворення, раціональне використання природних багатств.

Охороняти природу може кожна людина.

У нашій державі діють спеціальні закони, спрямовані на охорону навколишнього середовища від забруднень, на збереження природного біо-різноманіття.

Червона книга України є державним документом, який містить відомості про зникаючі види рослин, тварин, грибів і поради щодо їхнього примноження.

Практична робота «Складання Червоної книги своєї місцевості» Завдання 1. Поцікався у дорослих, яких рослини і тварин стало значноменше, а які, можливо, взагалі зникли на території твоєї місцевості чизбереглися лише в одному місці. Усе, про що дізнаєшся, занотуйу зошиті. Запиши назви рослин і тварин, про які дізнаєшся.

Завдання 2. З’ясуй, які організми із складеного тобою переліку занесено до Червоної книги України. Для цього скористайся засобами, які надастьвчитель або самостійно знайди необхідну інформацію в інтернеті.Завдання 3. Результати роботи запиши у вигляді таблиці.

Серед заходів, спрямованих на охорону природи, поширеним є використання рослин, які очищують повітря, ґрунт, воду від різноманітних забруднень. Із цією метою вздовж транспортних шляхів висаджують тополі, каштани, липи, які якнайкраще вбирають викидні гази автомобілів. Осикита ясени висаджують поблизу підприємств хімічної промисловості. Проте, якщо викидів занадто багато, то ці дерева можуть загинути.

1. Чому на планеті зменшується чисельність організмів?

2. На прикладах доведи, що охорона природи - справа всіх людейна Землі.

3. Як наша держава дбає про захист природи?

4. Склади розповідь про призначення Червоної книги України. Якти вважаєш, чому книгу назвали червоною?

5. Наведи приклади рослин і тварин своєї місцевості, які занесенодо Червоної книги України.

6. Яке значення для охорони природи мають природничі науки?Оціни внесок кожної з них.

Складіть пам’ятку «Правила поведінки у природі».

 

Це матеріал з підручника Природознавство 5 клас Коршевнюк, Баштовий

 
Попередня сторінка:  Екологічні проблеми та їхнє вирішення
Наступна сторінка:   Заповідники, заказники, національні п...^