Інформація про новину
  • Переглядів: 110
  • Дата: 14-07-2022, 22:33
14-07-2022, 22:33

Театр відчиняє двері

Категорія: Мистецтво

Попередня сторінка:  Цирк в архітектурі та живописі
Наступна сторінка:   Театральна афіша повідомляє

Чи любиш ти театр? У якому театрі тобі довелося побувати? Пригадай, які персонажі діяли у виставі. Що тобі запам’яталося найбільше?

Театр — це мистецтво акторської гри, яка є важливою складовою палітри сценічних засобів виразності. Цілі покоління акторів та акторок тисячоліттями створювали на сцені особливу мову театру, відшліфовуючи слова, інтонації, манеру декламації, шукаючи виразні жести, пози й рухи. Своєю майстерністю перевтілення вони примушують нас переживати різноманітні емоції та почуття. Завдяки театру можна здійснити захоплюючу подорож у будь-який куточок планети, зазирнути в різні епохи, навіть у майбутнє.

Розрізняють драматичний, ляльковий і музичний театри, а також театр пантоміми.

У драматичному театрі на сцену виходять актори та акторки, щоб розповісти про життя героїв, яких вони зображують. Діючими особами лялькового театру є ляльки, якими керують актори-ляльководи. У музичному театрі сюжет розкривається мовою інструментальної музики, співу і танцю.

Сцени з вистав театрів: 1 — лялькового; 2 — дитячого драматичного; З — дитячого музичного; 4 — пантоміми

Пантоміма належить до виду сценічного мистецтва, в якому для передачі змісту використовують не слова, а виразні рухи, жести й міміку. Виступ міма зазвичай супроводжується музикою, що підсилює емоційне сприйняття образу. Пантоміма -елемент мистецького синтезу в цирку, театрі, зокрема балету.

Гра-пантоміма «Відгадай персонажа». Перетворись на міма і зімпровізуй німу сценку, яку треба розшифрувати.

Театральна грамота

Тобі вже відомі такі слова, як спектакль, актор, сцена, декорація тощо. Познайомся детальніше з іншими складовими театральної мови.

Міміка (з грец. - наслідування) — це вираз обличчя, рухи м’язів, що є однією з форм прояву емоцій. Майстерність актора проявляється в умінні мімікою передавати емоційний стан, притаманний конкретному образу. Не випадково з мімічного зображення посмішки виник смайлик (з англ. — посмішка)

та його численні друзі, без

яких сьогодні важко уявити інтернет-спілкування.

Жестикуляція (рухи рук) — також суттєвий елемент театральної мови. Акторські жести мають бути еластичними, рухливими. Гармонійна жестикуляція підсилює вплив слів актора, спрямовує увагу глядачів. Жест здатний передавати інформацію і виражати емоції: гнів — кулак, сумнів — розведені руки тощо. Жести використовують і наші улюблені смайлики.

Визнач за мімікою і жестами, що означають ці повідомлення. Пофантазуй і придумай свій смайлик із виразною мімікою і жестами.

Коли і де виник театр? Ще давні греки вперше побудували театральну споруду в Афінах. Спочатку виникла сцена, навколо якої на пагорбі розміщувалися глядачі. Невдовзі для них півколом у скелі висікли лавки. Актори-чоловіки грали в масках, які глядачі могли розгледіти навіть здалеку. Маска відображала настрій, почуття та емоції героя (веселий чи сумний, добрий або злий). Гру акторів супроводжував хор. Відтак маска з тих далеких часів стала головним атрибутом театру. Греки завжди зображували з масками Мельпомену — музу трагедії і Талію — музу комедії.

Розглянь схему глядацької зали театру. Визнач і запам’ятай, де розташовано партер, амфітеатр, бельетаж, ложі й балкон.

Після тривалого занепаду мистецтво театру відродилося в Італії у формі комедії дель арте або комедії масок. Тут ролі назавжди закріплювалися за кожним актором. Популярності в усій Європі набули сумний паяц П’єро в незграбному білому балахоні з довгими рукавами й пишним комірцем жабо, спритний балагур Арлекін в яскравому костюмі й смішному капелюсі та його кохана Коломбіна — простувата, але підприємлива служниця.

Музичні образи персонажів комедії дель арте створив Роберт Шуман.

Схарактеризуй театральних персонажів, зображених у живописі та скульптурі. Зверни увагу на рухи, жести. Що особливого в їхніх костюмах?

Робота в парах. Гра «Озвуч картину». Уявіть себе персонажами картини «П’єро і Арлекін». Зімпровізуйте пантоміму — сценку-діалог.

Портрет митця

Роберт Шуман (1810-1856) — видатний німецький компо-зитор-романтик, піаніст і диригент — народився в передмісті Бонну. Вчився в університетах Лейпцига та Гейдельберга, готувався стати юристом. Проте з юності він захоплювався музикою та літературою, мав талант і композитора, і письменника. Шуман писав музику, статті для енциклопедій, видавав журнал. У спадщині митця переважають вокальні та фортепіанні твори, зокрема для дітей. Образи його програмної музики нерідко навіяні літературою.

Великий фортепіанний цикл Р. Шумана «Карнавал» є зразком програмної музики, яка розвивається за сюжетом. Вона сповнена особливої театральності, адже у коротких п’єсах (епізодах) розкривається портретна галерея персонажів комедії дель арте та сучасників композитора.

Роберт Шуман. «П’єро», «Арлекін», «Панталоне і Коломбіна». (портрет П’єро)

(портрет Арлекіна)

(Панталоне і Коломбіна)

Схарактеризуй музичні образи відомих театральних персонажів. Порівняй з їхніми живописними й скульптурними портретами.

Мистецька скарбничка

Атрибут (з лат. — властивість) — властивість предмета, об’єкта.

Пантоміма (з грец — наслідування) — вид сценічного мистецтва, в якому зміст передається за допомогою жестів та міміки.

Сторітелінг (від англ. story — історія, telling — розповідати) — це мистецтво розповідати історії з метою навчання.

Театр (з грец. — місце для огляду, видовищ) — вид мистецтва, основою якого є сценічна дія, виступ акторів та акторок перед глядачами; також споруда для театральних постановок.

Узагальнюю, аргументую, систематизую

1. Де і коли виник театр? Які види мистецтва складають театральний синтез?

2. Які види театрів ти знаєш? Схарактеризуй особливості їх мови.

3. Назви персонажів комедії дель арте, які стали типовими образами-масками. Коротко опиши їхні характери. Які з цих рис притаманні й тобі?

4. Поясни, чому, на твою думку, символом театру є дві маски.

Самостійне дослідження, медіапошук

Переглянь на ютубі сценки-пантоміми «Подарунок», «Квіти» тощо. Запропонуй однокласникам та однокласницям розіграти їх.

Подивись балет на музику Р. Шумана «Карнавал». Упізнай прослухані на уроці музичні портрети.

Фантазую, експериментую, дію

Виконай вправу для розвитку міміки: зобрази емоцію, а потім розслабся (повтори кілька різів). У наступній вправі додай відповідні жести.

«Подив» — підніми брови, «радість» — лагідно посміхнись, «насолода» — посміхнись і зажмурся, «страх» — розшир очі, «жах» — сильно зажмурся.

 

Це матеріал з підручника "Мистецтво" 5 клас Масол 2022

 
Попередня сторінка:  Цирк в архітектурі та живописі
Наступна сторінка:   Театральна афіша повідомляє^