Інформація про новину
 • Переглядів: 3920
 • Дата: 23-02-2019, 16:42
23-02-2019, 16:42

Підручник Фізика і астрономія 10 клас Засєкіна, Засєкін (профільний рівень) читати онлайн

Категорія: Фізика, Підручники Рік видання: 2018

 Видавництво: "Оріон"

 Автори: Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін


Читати Онлайн Підручник Фізика і астрономія 10 клас Засєкіна

 

Зміст

 1. Форзац підручника
 2. Вступ до підручника
 3. Кінематичний опис механічного руху матеріальної точки
 4. Прямолінійний рівномірний і нерівномірний рух
 5. Відносність механічного руху
 6. Прямолінійний рівноприскорений рух
 7. Криволінійний рух. Рівномірний рух по колу
 8. Рівномірний і нерівномірний обертальні рухи
 9. Закони Ньютона
 10. Закон всесвітнього тяжіння
 11. Рух у полі земного тяжіння
 12. Рух під дією кількох сил
 13. Дія законів Ньютона в неінерціальннх системах відліку
 14. Момент сили. Рівновага тіла
 15. Обертальний рух твердого тіла навколо нерухомої осі
 16. Імпульс. Закон збереження імпульсу
 17. Механічна робота. Потужність
 18. Механічна енергія. Закон збереження енергії
 19. Момент імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу
 20. Механіка рідин і газів
 21. Основи спеціальної теорії відносності
 22. Молекулярно-кінетична теорія будови речовини
 23. Взаємодія молекул. Пояснення агрегатних станів на основі молекуля ...
 24. Ідеальний газ у молекулярно-кінетичній теорії
 25. Термодинамічний і молекулярно-кінетичний зміст температури
 26. Швидкості молекул
 27. Рівняння стану ідеального газу. Об’єднаний газовий закон
 28. Ізопроцеси
 29. Внутрішня енергія та робота ідеального газу
 30. Перший закон термодинаміки
 31. Напрямок теплових процесів. Другий і третій закони термодинаміки. ...
 32. Принцип дії теплових двигунів. Цикл Карно
 33. Реальні гази
 34. Пароутворення та конденсація
 35. Властивості насиченої н ненасиченої пари. Волотість повітря
 36. Рідини. Властивості поверхні рідин. Явище поверхневого натягу.
 37. Змочування. Капілярні явища
 38. Кристали та аморфні тверді тіла
 39. Механічні й теплові властивості твердих тіл
 40. Діаграма стану речовини
 41. Небесна сфера. Небесні координати
 42. Сузір’я. Зоряні величини. Відстані до зір
 43. Видимі рухи світил на небесній сфері
 44. Визначення часу з астрономічних спостережень. Календарі
 45. Сонячна система
 46. Видимим рух планет. Закони Кеплера
 47. Дослідження космосу
 48. Місяць — супутник Землі
 49. Планети та їх супутники
 50. Малі тіла Сонячної системи
 51. Фізичний практикум (до підручника Фізика 10 клас Засєкіна)
 52. Відповіді до вправ до підручника Фізика і астрономія 10 клас

 

Шановні старшокласники і старшокласниці! Ви розпочинаєте вивчення систематичних курсів фізики й астрономії. Нині будь-яка галузь господарства (інформаційні технології, промисловість, медицина, сільське господарство й навіть гуманітарна сфера життя суспільства) використовує сучасні технологічні установки, автоматизовані пристрої, які нібито зроблять за вас усю роботу, і вам не потрібно знати, як вони працюють. Але якщо ви хочете досягти успіху, то будете шукати способи вдосконалення того чи іншого процесу, вносити зміни, порівнювати й аналізувати різні підходи, вирішувати проблеми, працювати в команді, і тоді в пригоді вам стануть знання, здобуті в старшій школі на уроках фізики й астрономії: ваше вміння глобально мислити, бачити проблему цілісно, пов’язувати й систематизувати факти й події. Застосовуючи базові знання, здобуті в основній школі, ви навчитеся застосовувати математичний апарат для опису природних явищ і процесів, будувати моделі для опису складних процесів і, навпаки, — застосовувати теоретичні закономірності до реальних об’єктів.

Ще однією особливістю курсу, який ви починаєте вивчати, є те, що він об’єднує в собі дві найдавніші фундаментальні науки: фізику й астрономію. Фізика — це теоретична основа сучасної техніки й виробничих технологій, астрономія дає змогу отримати уявлення про будову Всесвіту в цілому. Разом вони вивчають загальні закономірності перебігу природних явищ, закладають основи світорозуміння на різних рівнях пізнання природи й дають загальне обґрунтування природничо-наукової картини світу. Взаємозв’язок астрономії й фізики є особливим — астрономія містить у собі весь діапазон понять сучасної фізики й значною мірою спирається на її закони. Тому, вивчаючи ті чи інші фізичні закони, ми будемо звертатися до прикладів їх прояву у Всесвіті. Астрономічним питанням будуть присвячені окремі параграфи й розділи, які можна вивчати як окремі модулі.

А щоб вивчення цих наук стало для вас захопливим і зрозумілим, ми намагалися в тексті підручника наводити не лише наукові факти, теорії й пояснення, а й спонукати вас проблемними запитаннями до пошуку відповіді, описом природного явища чи технологічного процесу — до аналізу й пояснення. У тексті параграфів вам буде траплятися рубрика «Зверніть увагу», де зазначено умови, які слід враховувати задля вирішення конкретної ситуації, яку не завжди можна розв’язати загальноприйнятими методами.

Зважаючи на те, що нам часто потрібно буде використовувати знання з математики, для цього в нагоді стане рубрика «Математична довідка». Невеликі рубрики «Цікаво знати» спонукатимуть вас до самостійного пошуку інформації, що розширить ваш світогляд і допоможе зрозуміти наш складний і таємничий світ.

Підручник містить достатню кількість завдань, приклади їх розв’язування й відповіді. Проте у пригоді вам стануть і збірники задач, які ви будете використовувати на уроках-практикумах з розв’язування задач. Цьому виду діяльності ви маєте приділити особливу увагу! Знання стають вашим здобутком, якщо ви їх можете використати у практичній діяльності: розв’язуючи задачі, виконуючи досліди й навчальні проекти! Проектна робота може бути теоретичною або експериментальною, індивідуальною й груповою. Тривалість проекту різна: від уроку (міні-проект), кількох днів (короткотерміновий проект) до року (довготерміновий). Результати досліджень ви можете оформити у вигляді мультимедійної презентації, доповіді (у разі необхідності — з демонстрацією дослідів), моделі, колекції, буклету, газети, статистичного звіту, тематичного масового заходу, дебатів тощо. Вміщені у підручнику проблемні запитання й теми навчальних проектів є орієнтовними. Також ви можете самостійно (або з допомогою вчителя чи вчительки) сформулювати тему й планувати виконання навчального проекту.

Сподіваємося, що вивчення фізики й астрономії за цим підручником буде для вас цікавим і нескладним.

Авторський колектив 
^