Інформація про новину
  • Переглядів: 79
  • Дата: 15-07-2022, 22:54
15-07-2022, 22:54

26. Етична поведінка

Категорія: Здоров'я, безпека та добробут

Попередня сторінка:  25. Взаємодія і співпраця
Наступна сторінка:   27. Підприємливість

Ми всі живемо в суспільстві і є членами різних спільнот, тобто об'єднань людей за спільними ознаками — місцем проживання, умовами життя, інтересами і потребами тощо. Твоя школа — це спільнота учнів та учениць, учителів і вчительок та інших працівників і працівниць, адже всіх вас об'єднує чимало спільного. Поміркуйте, що це може бути.

Будь-яку спільноту — родину, школу, громаду, країну — об'єднують свої норми поведінки, правила, принципи та цінності, уявлення про порядок тощо.

Наприклад, правила поведінки у школі або класі чи кодекс, якого мають дотримуватися всі працівники компанії. Або традиції, які є у твоїй родині. Принципи та цінності, проголошені державою, об'єднують усіх її громадян.

У Статті 3 Конституції України проголошено: “Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю”.

Поміркуй, як ти розумієш поняття "принципи", "цінності".

Принципи — переконання, норми, правила, якими людина керується в житті, те, що є основою діяльності.

Наприклад, принцип безперервності освіти впродовж життя спонукає людину шукати можливості самостійно навчатися — поза межами навчальних закладів і в будь-якому віці.

Цінність — те, що є важливим, значущим.

Матеріальними цінностями є все, що має певну вартість, ціну. Наприклад, автівка або книжка. Цінності, що не належать до матеріальних, — те, що не можна купити і продати. Наприклад, життя, здоров'я, дружба, любов, права і свободи людини.

Чи знаєш ти, що таке “поводитися етично”? Це означає діяти відповідно до норм, принципів, цінностей і порядку, що сформувалися в суспільстві, не шкодити іншим і дбати про добробут спільноти.

Поведінка формує спосіб життя та звички людини, впливає на взаємини з іншими. Але як саме треба поводитися, аби налагодити ефективне спілкування та співпрацю у своїй спільноті? Спробуємо з'ясувати!

Які правила та норми поведінки є у вашій школі, у класі? Хто їх ухвалював? Чи обговорювали ви їх усією школою / усім класом?

1. Обговоріть правила етичної поведінки у вашій школі чи у вашому класі. Як у них відображені принципи поваги до всіх членів шкільної спільноти? А принципи збереження здоров'я, безпеки та добробуту? Наведіть приклади.

2. У парах проаналізуйте подані слова і назвіть ті, що стосуються етичної поведінки та її проявів. Обґрунтуйте свій вибір.

Пригадайте, що таке індивідуальність (§ 23). Як ви розумієте, що означає повага до іншої людини і прийняття її індивідуальності? Обговоріть і запропонуйте свої варіанти.

Повага до її думок, вибору і рішень.

Підтримка, незважаючи на різні переконання. Віра в її сили та здібності.

Готовність бути поруч і співчувати.

Готовність ділитися власним досвідом.

В Україні нині живе понад 150 тисяч дітей з інвалідністю. Це діти, які з різних причин мають порушення здоров'я та певні обмеження в пересуванні, спілкуванні та навчанні. У суспільстві, громаді, школі діти з інвалідністю, як і решта дітей, мають почуватися комфортно, знаходити друзів, пізнавати цікавий і захопливий світ. Діти з інвалідністю потребують додаткової підтримки в навчанні та спілкуванні.

Як допомогти людині з інвалідністю почуватися комфортно в суспільстві? Як показати повагу до її індивідуальності? Ось правила етичного спілкування з людьми з інвалідністю.

Сприймайте їх так, як і всіх інших людей. Звертайтеся до них чемно та з повагою. Відповідайте на їхні прохання люб’язно.

Залучайте до співпраці, з урахуванням їхніх можливостей.

За потреби надавайте допомогу, але вона не має бути нав’язливою.

Не розпитуйте про інвалідність.

Розмовляйте про те, про що ви розмовляли б із будь-ким іншим.

3. Поміркуй, чи відрізняються ці правила від загальних правил етичної поведінки. Як, на твою думку, етична поведінка щодо людей з інвалідністю допомагає їм гідно почуватися у суспільстві? Запиши.

4. Прочитай розповідь про Василину.

Василина — привітна дівчинка, завжди рада всім допомогти, дуже гарно співає і розповідає цікаві фантастичні історії, які вигадує сама. Цього року вона перейшла в нашу школу зі шко-ли-інтернату для дітей із порушеннями зору. Василині важко розрізняти маленькі предмети й літери.

Вона не може швидко читати й брати участь у деяких активностях класу. Дівчинка має особливі освітні потреби, тобто потребує додаткової підтримки під час навчання.

Що може відчувати Василина, якщо не матиме підтримки оточення? Запропонуй, як можна її підтримати, залучити до участі в житті класу та допомогти проявити свої сильні сторони.

5. Перед уроком математики Оля підійшла до Петрика та збентежено сказала: "Знаєш, у мене вчора було стільки справ, що я не встигла зробити домашнє завдання... Ти даси мені списати?..".

Як ти думаєш, що зробив Петрик?

Як ти вчинив би / вчинила б на його місці? Чому?

Чи можна сказати, що поведінка Олі є доброчесною?

6. Поясни, що таке доброчесність, за запропонованою формулою.

ДОБРО + ЧЕСНІСТЬ=

Коли учень / учениця списує виконане завдання в інших — це недоброчесна поведінка. Так людина обманює насамперед себе, адже вона не здобуває потрібних знань. Також це нечесно щодо до тих, у кого вона списує, адже це є привласненням результату зусиль інших людей.

Якщо ти бачиш, що хтось загубив якусь річ, і повертаєш її власнику, твою поведінку можна назвати доброчесною.

7. Пригадай свої доброчесні вчинки та напиши в зошиті про один або кілька з них.

 

 

Це матеріал з підручника "Здоров'я, безпека та добробут" 5 клас Шиян 2022

 
Попередня сторінка:  25. Взаємодія і співпраця
Наступна сторінка:   27. Підприємливість^