Інформація про новину
  • Переглядів: 106
  • Дата: 20-07-2022, 10:58
20-07-2022, 10:58

1. Досліджуємо історію і суспільство. Вступ до курсу

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  34. Моя країна та її історія
Наступна сторінка:   2. Україна — молода держава з великим м...

Згадайте....

— які слова ви використовуєте, щоб представити себе, знайомлячись із однолітками, зі старшими;

— що ви уявляєте, коли чуєте слово «історія».

Як ви розумієте...

— значення слів «минуле», «суспільство»;

— поняття «історична пам’ять»?

Чи знаєте ви, що...

— свою 10-томну працю «Історія України-Руси» Михайло Грушевський писав 38 років (з 1895 по 1933 рік)?

«Історія справді є свідком часу, світлом істини, життям

пам’яті, учителькою життя...».

Марк Туллій Цицерон, давньоримський політичний діяч, філософ, оратор

1.1. «Я», «Ми», «суспільство». Будьмо знайомі!

Хто ми? Передусім, звичайно, люди. На планеті нас майже 8 мільярдів. Ми різнимося кольором шкіри, очей, волосся, належимо до різних народів, розмовляємо різними мовами, маємо різні характери. Кожен / кожна з нас — особлива, неповторна особистість. У кожного — своє бачення світу. Ми всі різні, але маємо однаково рівні права. Бо ми — люди!

Віддавна люди живуть спільнотами. Наприклад, ви є членами сім’ї, родини, класу, школи, спортивної команди. Ви мешкаєте в певній місцевості, відвідуєте гуртки чи секції за інтересами, тому належите до різних спільнот (груп).

Об’єднання людей, які взаємодіють між собою та є взаємозалежними одне від одного, становлять суспільство, або соціум. Члени суспільства живуть за правилами, які

склалися історично. У суспільствах, які вважають розвиненими, забезпечують усі індивідуальні потреби людей, а ті, своєю чергою, працюють для користі і процвітання суспільства. Тому, щоб соціум був успішним, його найбільшою цінністю має бути людина.

1. Що, на вашу думку, є складовими особистості? людини?

2. Що таке суспільство (соціум)? 3. Представниками / представницями яких спільнот є учні / учениці?

1.2. Що таке історія

У п’ятому класі в розкладі ваших шкільних занять з’явилася історія. Що ж це за наука? Про що вона? На уроках історії ми говоритимемо про минуле людства. У центрі наших досліджень і спілкування будуть люди, їхні досягнення, уміння, втрати, помилки, винаходи і перемоги. Бо саме люди творили історію України, Європи та світу.

Чи знаєте ви, що історія є однією з найдавніших і найбагатших наук? Вона досліджує минуле і щодня додає нові події до своєї скарбниці. А ще історію вважають наукою про час і простір. Адже вона охоплює не лише минуле конкретної людини, території, держави чи народу, а й досліджує розвиток людства загалом упродовж усього періоду його існування.

Мабуть, вам цікаво, про що дізнаватиметеся на уроках історії? Про минуле свого роду, свого народу, про те, як розвивалося людство. Вчитиметеся осмислювати цінності і надбання, які перейшли нам у спадок.

Про Кліо, музу історії У давньогрецькій міфології музами "назїївали богинь-покровительок мистецтв і наук. Кожна із дев’яти муз мала свої символи. Кліо (покровительку історії) зазвичай зображують із сувоєм та грифельною паличкою в руці, іноді ще із сонячним годинником, оскільки вона стежила за плином часу.

1. Що вивчає історія? 2. Чому історію називають наукою про минуле людства? 3. Чи можете пригадати важливі події, сучасниками яких ви є, і які, на вашу думку, будуть описані в підручниках з історії в майбутньому?

1.3. Хто і як досліджує історію

Сподіваємося, кожен / кожна з вас прагне якнайбільше дізнатися про людей, які колись жили, та про події, що давно минули. Як про все це довідатися? У цьому вам допоможуть історики. Саме ці науковці шукають історичні документи, спогади, оповіді, давні речі, розуміють і трактують історичний матеріал. І найголовніше: знають відповідь на запитання «Чого навчає нас історія? Що варто робити, щоб повторити успіх, а не помилки?».

«Батьком історії» вважають грека Геродота. Він жив близько двох з половиною тисяч років тому, багато мандрував Азією, Африкою та Європою.

Все, що побачив та почув, описав у своїй 9-томній праці «Історія». Про що ж дізнаємося, прочитавши працю грецького вченого? Про життя його сучасників, правителів, митців, про події, свідком яких був. Під час однієї з подорожей Геродот прибув у грецьке місто Ольвія, що було розташоване на півдні сучасної України. Тут він познайомився з місцевим населенням, його звичаями та обрядами. Скіфам — давньому народові, який мешкав у степах сьогоднішньої України, Геродот присвятив одну з дев’яти своїх книг.

Серед українців теж є чимало видатних істориків. Та найбільшої уваги заслуговує Михайло Грушевський —

«батько» української історичної науки, громадський діяч, політик, письменник.

Він написав велике дослідження — десятитомну «Історію України-Руси».

Ця робота доводить окремішність, неповторність та самобутність українського народу.

Чимало цікавого про працю істориків, їхні знахідки та відкриття ви дізнаватиметеся, вивчаючи курс «Досліджуємо історію та суспільство» впродовж 5 і 6 класів.

1. Кого називають «батьком історії»? 2. Що вам відомо про Михайла Грушевського? 3. Як ви вважаєте, звідки вчені-історики беруть інформацію про минуле?

1. Вправа «Детективи». Відшукайте сліди минулого в рідному місті / селі. Запишіть їх перелік або сфотографуйте. Порівняйте результати історичного «розслідування» з матеріалами однокласників / однокласниць.

2. Вправа «Інтерв’ю» (в парах). Складіть перелік власних запитань для уявного інтерв’ю з Михайлом Грушевським. Обміняйтеся записами з однокласником / однокласницею. Спробуйте дати відповіді на отримані запитання від імені відомого дослідника історії.

Історія, суспільство (соціум), історики. Геродот. Михайло Грушевський.

Онлайн-цікавинка:

«Михайло Грушевський. Карта»

https://cutt.lv/UIseTCP

Корисна гра:

«Знайомство з історією» (скласти пари)

https://cutt.ly/yIse9zE

Перевірте себе

1. Складіть запитання до тексту параграфа, починаючи

кожне такими словами: Коли ? Що ? Хто ? Де ?

Звідки ми можемо дізнатися про__? Чому_? Як_? Який

результат_? Запропонуйте свої запитання в класі.

2. Доберіть синоніми до слова «минуле». 3. Складіть і запишіть три речення про зображення музи історії Кліо. 4. Розкажіть про свої очікування від вивчення історії.

5. Вправа «Переконливо!» Висловте власне судження про те, для чого

люди вивчають історію. Дізнайтеся про міркування однокласників / однокласниць. Визначте, хто із них запропонував

найпереконливішу думку.

6. Творча вправа «Допис із майбутнього». Уявіть себе істориком / історикинею, що живе в 2100 році. Напишіть невеликий текст про подію, що сталася на початку ХХІ століття.

Розділ 1.

УКРАЇНА - СУЧАСНА ЄВРОПЕЙСЬКА ДЕРЖАВА

ДЕРЖАВНИЙ ГІМН УКРАЇНИ

Музика Михайла Слова Павла Чубинського

Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

Душу й тіло ми положим за нашу свободу, і покажем, що ми, браття, козацького роду.

 

Це матеріал з підручника "Досліджуємо історію і суспільство" 5 клас Васильків 2022

 
Попередня сторінка:  34. Моя країна та її історія
Наступна сторінка:   2. Україна — молода держава з великим м...^