Інформація про новину
  • Переглядів: 119
  • Дата: 20-07-2022, 10:59
20-07-2022, 10:59

3. Територія нашої держави

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  2. Україна — молода держава з великим м...
Наступна сторінка:   4. Людина в Україні

Згадайте...

— з якими країнами межує Україна;

— що ще, крім спільної культури, об'єднує групи людей у суспільство;

— що спільного між поняттями «країна» і «держава».

— значення слів «територія держави»,

Як ви розумієте...

«кордони держави», «столиця»?

Чи знаєте ви, що...

— Україна — найбільша за площею території європейська держава;

— на честь міста, що є столицею України, назвали астероїд «2171 Київ»?

«Кожному мила своя сторона».

Григорій Сковорода, український поет і мислитель

3.1. Територія України та її адміністративний устрій.

Столиця

Ми живемо на материку Євразія, у частині світу, що називається Європа. Земний простір розподілений між державами. І Україна є однією з них.

Як відомо, великою державою нелегко керувати. Тому зазвичай її поділяють на менші частини, які називають адміністративними одиницями (від слова «адмініструвати» — управляти). У різних країнах вони мають різні назви (наприклад, земля, штат, воєводство, губернія, округ) і поділяються на ще менші частини (повіти, райони тощо). Були періоди в історії, коли адміністративний поділ української території залежав від держави, що на ній панувала.

Територіальний устрій нашої держави закріплено Основним Законом — Конституцією України у розділі 9.

Адміністративно-територіальні одиниці — компактні частини єдиної території України. Ними є області, райони, міста, селища і села. Жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, утворюють територіальну громаду для організації місцевого самоврядування. Територія України включає 24 області й Автономну Республіку Крим. Спеціальний статус мають міста Київ і Севастополь.

Мабуть, ви вже знаєте, що наша сусідка, Російська Федерація, — не надто дружня держава. У 2014 році її війська окупували Автономну Республіку Крим і частини Донецької та Луганської областей. Відтоді ці землі отримали статус тимчасово окупованих територій. Сподіваємося, що єдність території та непорушність державного кордону якнайшвидше буде повністю відновлено.

Нещодавно в Україні було змінено межі та кількість районів, виокремлено території об’єднаних громад. Замість 490 районів, які існували до 2020 року, утворено 136 нових, збільшених районів, із них 10 — на окупованій території

Криму, а ще 7 районів — на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Місто Київ — столиця України, саме там розташовані всі найважливіші державні установи.

1. На які адміністративно-територіальні одиниці поділяється територія України? 2. Назвіть міста, що є

обласними центрами України. Визначте, де назва області й назва обласного центру не збігаються. Висловіть припущення, чому так сталося. 3. Укажіть, які регіони нашої держави і чому

отримали статус тимчасово окупованих територій.

3.2. Історичні назви та етнографічні регіони України

Територію, на якій формувався та проживав український народ, назвали Україною. Звідки походить ця назва? Питання про її значення і походження досі залишається дискусійним. Однак достеменно відомо, що слово «Україна» зустрічається у літературних та історичних пам’ятках ХІІ-ХІІІ століть. А в давнину нашу державу називали «Русь», «Руська земля». Після занепаду Русі-України на цих теренах постало могутнє Галицько-Волинське князівство. Пізніше українські землі перебували під владою держав-сусідів, тож не було тоді у нас самостійності. Порівняно недовго проіснувала й козацька держава — Військо Запорозьке, відома також як Гетьманщина. Майже сто років тому, за часів Визвольних змагань, постали Українська Народна Республіка, Українська Держава,

Західно-Українська Народна Республіка. Згодом більшість території України під назвою «Українська Радянська Соціалістична Республіка» перебувала у складі Радянського Союзу. Лише наприкінці ХХ століття самостійна держава під назвою «Україна» знову з’явилася на карті Європи.

За часів свого розквіту Русь-Україна була найбільшою державою Європи. Різноманітний рельєф та природні умови зумовили місцеві відмінності у побуті, заняттях, звичаях і традиціях її населення. Так, житло, їжа, одяг, пісні мешканців Карпат і Полісся, південніших Степу і Лісостепу мають певні відмінності. Дослідники-етнографи описують культурно-побутові особливості різних місцевостей. Така цікава назва їхньої професії походить від грецьких слів «етнос» (народ) і «графо» (пишу). А частини території розселення народу (етносу), які відрізняються місцевими особливостями від сусідніх, називають етнографічними регіонами.

Етнічна територія українців поділяється на три великі регіони, у межах яких розрізняють етнографічні райони. Північний регіон охоплює Західне, Середнє і Східне Полісся. До Західного регіону належать Низинне Закарпаття, Лемківщина, Бойківщина, Гуцульщина, Буковина, Покуття, Поділля, Волинь, Опілля, Надсяння. У Південно-Східному регіоні виокремлюють Середню Наддніпрянщину, Слобожанщину та Південь України. Хоч етнографічні особливості кожного регіону різні, проте на всій цій території сформувався один народ. Частина українських етнічних теренів, зокрема Лемківщини, Надсяння, Волині (історична земля Холмщина), Полісся (історичні землі Підляшшя, Берестейщина, Стародубщина та ін.),

Слобожанщини, а також Кубань нині перебувають в кордонах інших держав. Сіверщина та Галичина є назвами історичних земель, а не етнографічних регіонів. Крим є

етнічною територією народу киримли (кримських татар). Саме там цей народ сформувався і розвинув свою самобутню культуру.

Чи існують нині чіткі межі між етнографічними регіонами? Ні. Науково-технічні досягнення, впливи інших культур вносять свої правки в самобутні етнографічні особливості територій. Чи добре це? Європа і світ стають багатокультурними. Взаємопроникнення культур і обмін досягненнями посилюються. Ці процеси, як ви потім побачите, не оминули й Україну. Водночас, мусимо пам’ятати про ті риси, які виокремлюють представників кожного народу у світі.

1. Що означає слово «Україна»? 2. Назвіть етнографічні регіони, що виокремлені в межах України. З яких етнографічних районів вони складаються? 3. Поміркуйте, чому кожен етнографічний регіон має свої побутові, мистецькі, мовні та інші особливості.

3.3. Україна на мапі світу

Територія України чітко визначена й окреслена державним кордоном. У ході історичного процесу територіальні межі нашої держави змінювалися. На сьогодні її площа становить 603 548 км2. А чи знаєте ви, скільки людей проживає в Україні? Станом на 2021 рік кількість населення нашої держави становить майже 42 млн осіб. Якщо ви уважно розглянете мапу, то помітите, що Україна розташована в центральній частині Східної Європи. Її сусідами є Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова, Росія та Білорусь. Україна є морською державою, адже її південні кордони омиваються водами Азовського й Чорного морів. По морю Україна межує з Румунією та Росією. Кордон окреслює просторові межі дії державного суверенітету на поверхні суші і води, в надрах і в повітрі.

Україна має рівні з іншими державами права у світі. Як саме взаємодіють між собою держави-учасниці

світового співтовариства? Укладають угоди і союзи, торгують, співпрацюють. Інколи, на жаль, трапляється, що й воюють одні з одними. Розташована в центрі Європи Україна повсякчас долучається до світового і, зокрема, європейського життя. Наша держава є співзасновницею ООН (Організації Об’єднаних Націй), бере участь у роботі Ради Європи, ОБСЄ (Організації з безпеки та співробітництва в Європі), СОТ (Світової організації торгівлі) та багатьох інших. Також

Україна співпрацює з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) і Європейським Союзом (ЄС). Угоду про асоціацію (об'єднання для досягнення спільної мети) України та ЄС було укладено в 2014 році.

Ми європейська держава і, відповідно, прагнемо європейських цінностей — свободи особистості й поваги до її індивідуальності, рівності усіх перед законом. Це визначається верховенством права, повагою гідності, як власної, так і чужої, непорушністю кордонів, як особистих, так і державних.

1. Яка площа України і кількість її населення? 2. Назвіть держави, з якими межує Україна. З якою із них Україна

має найдовший кордон? 3. Поміркуйте, як ви розумієте вислів «європейські цінності».

1. Вправа «Візитівка області». Створіть самостійно або у групі візитівку (фото, листівку, комікс, книжечку, стіннівку,

колаж тощо) однієї з областей чи вашої місцевості. 2. Вправа «Етнодизайнери». Із додаткових джерел дізнайтеся про традиційні візерунки вашої місцевості. Спробуйте себе в ролі етнодизайнера: намалюйте заготовку тарілки чи рушника і задекоруйте її місцевим орнаментом.

Онлайн-цікавинка:

«Держави-сусіди України»

https://cutt.lv/zIsyiux

Корисна гра:

«Найдавніші міста» (скласти пари)

https://cutt.lv/xlsv0cc

Гімн Європи «Ода до радості»

(автор музики — Людвіг ван Бетховен, український переклад Василя Білоцерківського)

Вже Європа об’єдналась І у єдності живе,

В розмаїтті згуртувалась І до миру світ зове.

Хай завжди в Європі будуть Віра й справедливість лиш,

Хай свобода всьому люду Сяє тут найяскравіші Громадяни, розквітає Хай Європа повсякчас!

В небі райдуга єднає Золотом зірок всіх нас.

Територія держави, адміністративно-територіальні одиниці. Область, район, територіальна громада. Столиця. Історико-етнографічні регіони. Сусіди України.

Перевірте себе

1. Складіть запитання до тексту параграфа, починаючи

кожне такими словами: Коли_? Що_? Хто_? Де_?

Звідки ми можемо дізнатися про_? Чому_? Як_? Який

результат_? Запропонуйте свої запитання в класі.

2. Назвіть два народи, що виникли, сформувалися і розвиваються на території сучасної України.

3. Складіть кілька речень із ключовими поняттями теми.

4. Нанесіть на контурну карту кордони України та сусідніх держав. Підпишіть назви держав-сусідів. Позначте і підпишіть столицю України. Зафарбуйте область, у якій мешкаєте. Підпишіть сусідні області.

5. Вправа «Ода до радості». Послухайте Гімн Європейського Союзу — уривок «Оди до радості» з Дев’ятої симфонії Бетховена. На основі тексту «Оди до радості» складіть хмаринку слів «Європейські цінності». Ода до радості

https://cutt.lv/NQprCrT

6. Творча вправа «Культурний обмін». Напишіть уявний / електронний лист до уявного / реального приятеля / приятельки із країни-сусідки. Запросіть його / її у гості та запропонуйте відвідати цікаві місця вашої місцевості.

 

Це матеріал з підручника "Досліджуємо історію і суспільство" 5 клас Васильків 2022

 
Попередня сторінка:  2. Україна — молода держава з великим м...
Наступна сторінка:   4. Людина в Україні^