Інформація про новину
  • Переглядів: 74
  • Дата: 20-07-2022, 11:00
20-07-2022, 11:00

4. Людина в Україні

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  3. Територія нашої держави
Наступна сторінка:   5. Управління державою

Згадайте...

— у яких ситуаціях вам доводилося вживати вислів «маю право»;

— найперші правила поведінки, яких вас навчали в дитинстві.

Як ви розумієте... — значення слів «громадяни», «права»,

«обов'язки»?

Чи знаєте ви, що...

— слова «право», «управління», «справедливість» — спільнокореневі;

— не всі люди, які мешкають на території певної країни, є її громадянами?

«Найдорожче в країні — народ, потім уже — влада, а найменшу цінність має правитель».

Мен-Цзи, китайський філософ

4.1. Мешканці та громадяни

Друзі, вам уже відомо, що на нашій планеті проживає майже 8 млрд осіб. Коли говоримо про людину, яка перебуває в певному суспільстві, спілкується із собі подібними, і хочемо підкреслити її належність до соціуму, то вживаємо слово «особа». Отож ми — люди, особи, населення планети загалом. Ми — європейці, бо проживаємо у частині світу, яка має назву Європа. Ми — українці, бо живемо в державі, яка має назву Україна. Всі люди, які мешкають на території певної держави, є її населенням. Більшість населення є громадянами держави.

Серед мешканців України є й такі, які тимчасово прибули з-за кордону: одні тут навчаються, інші у відрядженні, а хтось мандрує теренами України. Ці люди (іноземці) мають свою «велику» і «малу» батьківщину, громадянами якої вони є. Ви вже знайомі з поняттям «громадяни». А чи знаєте, який глибокий зміст криється у

слові «громадянство»? Це особливий зв’язок між особою та державою, що передбачає наявність взаємних прав і обов’язків держави щодо її громадян, і навпаки.

Громадяни можуть розраховувати на захист з боку своєї держави, якщо опиняться у скрутній ситуації, навіть перебуваючи за кордоном. Водночас, у них є обов’язок захищати державу, коли їй загрожує небезпека. Отож як громадяни України, ми маємо певні обов’язки, які мусимо виконувати, а також можемо користуватися правами, дотримання яких держава нам гарантує і забезпечує.

Мабуть, вам цікаво, як можна отримати громадянство України? Якщо особа народилася на території України, якщо її батьки (чи один / одна з них) є громадянами України та в деяких інших випадках, то вона, безумовно, може мати громадянство нашої держави. Його так само можна набути, тобто отримати, дотримуючись необхідних вимог, передбачених Законом України «Про громадянство». Особа може вийти з громадянства України або втратити його за підставами, передбаченими цим законом.

1. Що таке громадянство? Спробуйте пояснити стосунки між громадянами та державою, користуючись підказками-ілюстраціями. 2. Як людина набуває громадянства? 3. Поясніть, чи всі мешканці України є її громадянами. Чому?

4.2. Права людини

Права людини — це визнані світовим співтовариством блага й умови життя, яких особа може домагатися від держави і суспільства, у яких вона живе. Кожна людина від народження має природні права. Без них неможливе її життя та нормальний розвиток. Зокрема, це право на життя, на повагу до честі й гідності, особисту недоторканність, вільний вибір місця проживання та інші. Чому вони природні? Бо людина їх отримує «від природи», народившись людиною, незалежно від того, знає вона про ці права чи ні. Цих прав за жодних обставин ніхто не може позбавити людину. Людство пройшло довгий і важкий шлях, перш ніж це усвідомити. Тому групу цих прав ще називають громадянськими, або ж особистими.

Розрізняють також соціально-економічні права (вони дають змогу забезпечувати своє матеріальне життя), культурні (уможливлюють розвиток і самореалізацію людини), екологічні (забезпечують належний стан довкілля як умову життя). Усім людям, які перебувають на

території України, наша держава гарантує здійснення цих прав рівною мірою, незалежно від того, чи є вони іноземцями, чи громадянами України. Однак є ще одна група прав, які держава надає лише своїм громадянам, щоб вони могли брати участь у житті держави та в

управлінні нею. Це політичні права, як-от: право обирати і бути обраними до органів влади чи місцевого самоврядування, об’єднуватися в політичні партії, проводити збори, мітинги, демонстрації. Іноземці таких прав в Україні не мають. А громадяни України набувають більшість

політичних прав із досягненням 18 років. Важливо запам’ятати, що

цей вік ще називають повноліттям, і пов’язують його з отриманням «права голосу» на виборах. Це одне з найважливіших політичних прав громадян — обирати тих, кому довіряєте управляти державою!

А як же діти? Чи користуються вони такими самими правами, як дорослі? Дитиною вважають кожну людську істоту до досягнення нею вісімнадцятирічного віку. Логічно, що ви маєте всі права людини, як і дорослі, окрім тих, що їх держава надає своїм громадянам лише після досягнення повноліття (18 років). А це більшість політичних прав. Однак є винятки, наприклад, можете бути учасниками (від 6 років) чи засновниками (від 14 років) дитячих організацій. Діти потребують особливого піклування і допомоги для гарантування їх

повноцінного розвитку. Міжнародний документ «Конвенція про права дитини» не надає дітям додаткових прав, але передбачає додаткові гарантії для того, щоб вони могли користуватися правами людини, як і дорослі.

1. Назвіть основні природні права людини. 2. У чому полягають громадянські права людини? 3. Поміркуйте,

чому деякі політичні права ви, діти, маєте вже, до досягнення повноліття.

4.3. Єдність прав і обов’язків

Окрім прав, кожен / кожна з нас має ще й обов’язки. Ви вже знаєте, що громадяни України зобов’язані захищати нашу Батьківщину, її незалежність і територіальну цілісність. Усі особи, які проживають на території України, мусять поважати державні символи, не

заподіювати шкоди природі і культурно-історичним пам’яткам, відшкодовувати завдані їм збитки, сплачувати податки. А також дотримуватися законів України, поважати права, честь і гідність інших людей.

Кожне наше право породжує обов’язок інших людей поважати і не порушувати його. І навпаки, ми повинні пам’ятати, що чимало прав мають інші люди, які навколо

нас. Усі вони, як і ми, сподіваються, що їхні права будуть дотримані. Саме про це влучно висловився американський філософ Р. Емерсон: «Моє право

розмахувати руками закінчується там, де починається ніс мого сусіда».

Усі ми різні, маємо різні смаки та інтереси, але нас об’єднує держава Україна — наш спільний дім. І щоб у ньому жилося добре і спокійно, і діти, й дорослі повинні дотримуватися цих нехитрих правил: виконувати обов’язки, пам’ятати про свої права й поважати права інших.

1. Назвіть основні обов’язки громадян України. 2. У чому полягають громадянські обов’язки дітей? 3. Поміркуйте,

як держава Україна забезпечує дотримання прав і виконання обов’язків своїх громадян.

1. Вправа «Наші права та обов’язки». Створіть колаж «Права та обов’язки учнів нашого класу». Запрезентуйте свої напрацювання решті дітей. Разом попрацюйте над створенням проєкту «Конституція класу». 2. Вправа «Моделюємо ситуацію». Виберіть одне із прав людини. Створіть комікс, щоб змоделювати ситуацію реалізації цього права.

Людина, особа, громадянин. Населення, іноземці, громадяни. Права людини. Права дитини. Єдність прав і обов’язків.

Про Загальну декларацію прав людини

Загальна декларація прав людини була ухвалена Генеральною Асамблеєю ООН у Парижі 10 грудня 1948 року. У ній уперше сформульовані ті права, які повинна мати кожна людина, а особливо ті, які закріплюють гідність і цінність людської особи. День її ухвалення був визначений як міжнародний День прав людини. Загальна декларація прав людини, згідно з Книгою рекордів Гіннеса, — документ, перекладений найбільшою кількістю мов у світі.

Онлайн-цікавинка:

«Права людини» (класифікація за групами)

https://cutt.lv/0Isufyx

Корисна гра:

Знаємо права, виконуємо обов’язки. Вправа «Відсутнє слово»

https://cutt.lv/ZIsinIP

Перевірте себе

1. Складіть запитання до тексту параграфа, починаючи

кожне такими словами: Коли__? Що_? Хто_? Де_?

Звідки ми можемо дізнатися про__? Чому_? Як_? Який

результат_? Запропонуйте свої запитання в класі.

2. Поясніть, як ви розумієте вислів: «Найбільше багатство кожної держави — це її населення». 3. Сформулюйте запитання до кількох обраних вами ілюстрацій параграфа. 4. Дайте заголовки окремим абзацам кожної із трьох підтем параграфа. Складіть докладний план однієї з підтем.

5. Вправа «Я вважаю, що...». Аргументуйте потребу спільних правил і законів, а також необхідність дотримуватися їх.

6. Творча вправа «Моє право. закінчується там.». Об’єднавшись у групи, складіть кілька речень за зразком наведеного в тексті вислову «Моє право розмахувати руками закінчується там, де починається ніс мого сусіда». Доберіть ситуації, коли певні ваші дії можуть порушувати права інших людей.

 

Це матеріал з підручника "Досліджуємо історію і суспільство" 5 клас Васильків 2022

 
Попередня сторінка:  3. Територія нашої держави
Наступна сторінка:   5. Управління державою^