Інформація про новину
  • Переглядів: 79
  • Дата: 20-07-2022, 11:01
20-07-2022, 11:01

5. Управління державою

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  4. Людина в Україні
Наступна сторінка:   6. Господарство нашої країни

Згадайте...

— про існування яких законів вам відомо;

— хто, на вашу думку, здійснює державну владу в Україні;

— чи відбувалися нещодавно вибори в нашій державі.

Як ви розумієте... — значення слів «Конституція», «демократія»,

«вибори»?

Чи знаєте ви, що... — Запорозьку Січ вважають одним з перших

демократичних утворень у світі;

— Конституцій формально немає в 7 країнах, але в кожній з них є закони, на яких ґрунтується державне право? Такі закони називаються «некодифікованими конституціями».

«Демократія — це не влада більшості, а захист меншості».

Альберт Камю, французький письменник і мислитель

5.1. Конституція — Основний Закон нашої держави

Ще у прадавні часи люди об’єднувались у спільноти. Саме тоді вони зрозуміли, що порядок, спокій і внутрішню стабільність можуть забезпечити правила, яких повинні дотримуватися всі. Спочатку такі правила поведінки були усними і називалися звичаями. Згодом особи, які представляли державу, вирішили записувати найголовніші загальнообов’язкові правила, оприлюднювати і карати за їх невиконання. Так з’явилися закони.

Перші писані закони, які дійшли до нас, походять із міста Вавилона. Цар Хаммурапі наказав витесати їх на величезній кам’яній брилі і поставити на центральному майдані міста, щоб усі знали закони, дотримувалися їх і не уникали відповідальності за порушення. Це відбулося майже 4 тисячі років тому. Уявляєте, як це було давно?

У наш час закони ухвалюють спеціальні законодавчі органи держав (Парламент, Сейм, Кнесет, Державна Дума, Конгрес, Верховна Рада України тощо) за чіткою процедурою і публікують у вигляді належно оформлених документів. Нинішнє життя набагато складніше, ніж у давнину. Тому й законів у нас чимало. Найголовніші питання існування держав регулює їхній Основний Закон, який називають Конституцією (латиною це слово означає «установлення, устрій, порядок»).

Найдавнішим серед чинних основних законів є Конституція Сполучених Штатів Америки, ухвалена 1787 року. А от у Великій Британії, Канаді, Ізраїлі, Швеції, Новій Зеландії Конституцій у вигляді єдиного документа немає. «Фундамент» державного устрою цих країн

становлять кілька найважливіших законів.

Чинна Конституція України ухвалена Верховною Радою України 28 червня 1996 року. Відтоді й відзначаємо цього дня державне свято — День Конституції. Ознайомитися з текстом Основного Закону можемо на сайті Верховної Ради України:

https://cutt.ly/COocQ68

У Конституції закріплено загальні засади державного ладу, права та обов’язки людини, територіальний устрій, систему відносин між органами державної влади, їх повноваження і порядок формування, основи місцевого самоврядування. Жоден закон, жоден інший документ, ухвалений для виконання закону, не може суперечити Конституції, за цим стежить Конституційний Суд України. І лише він може офіційно тлумачити наш Основний Закон.

1. Чому, на вашу думку, закони мають бути належно оформлені та оприлюднені? 2. Як називається Основний

Закон нашої держави? 3. Для виконання яких функцій діє Конституційний Суд України?

5.2. Україна — республіка

Основи державного ладу України закріплені у першому розділі Конституції. Серед іншого там зафіксовано, що Україна є республікою. Слово «республіка» з латини перекладається як «справа суспільна». Так називають державу, громадяни якої обирають представників, котрим доручають здійснювати вищу державну владу від свого імені впродовж певного терміну.

Окрім республік, бувають держави, якими пожиттєво керує одна особа (князівство, королівство, царство, ханство), а вся повнота влади передається від батьків до дітей. Такі держави називають монархіями. Не плутайте монархів із президентами республік! Відмінність між ними величезна: президент є главою держави з чітко встановленими повноваженнями, які виконує, будучи обраним на відповідний термін. Влада монарха — спадкова, а до того ж могла бути безмежною.

Державну владу поділяють на три, незалежні одна від одної, частини (види, гілки): законодавчу, виконавчу та судову. Це потрібно для того, щоб жоден із державних органів не міг незаконно перебрати на себе надто великий обсяг влади, а здійснював тільки власні функції. Єдиним органом державної влади, який має право ухвалювати закони, є Верховна Рада України. До її складу входять 450 народних депутатів України, яких обирають

громадяни України строком на 5 років.

Закони, ухвалені Верховною Радою України, треба втілювати в життя. Для цього існує ціла система органів виконавчої влади. Найвищим у ній є Кабінет Міністрів України, тобто Уряд. Його рішенням підпорядковуються «нижчі» органи виконавчої влади, центральні та місцеві. Урядовців усіх рівнів не обирають, а призначають на посади. Персональний склад Уряду формує Верховна Рада України з участю Президента України. Очолює роботу Уряду Прем’єр-міністр України.

Судову владу здійснюють незалежні суди, найвищим із них є Верховний Суд. Суддів можуть призначати або обирати, однак вони незалежні у виконанні своїх обов’язків. Адже суд — це орган захисту права, охорони закону, відновлення справедливості. Верховенство права і пряму дію Основного Закону на всій території України забезпечує, як вам уже відомо, Конституційний Суд України.

В Україні посада Президента не належить до жодної з гілок влади. Перебуваючи на посту глави держави, особа, обрана Президентом України, представляє державу на міжнародній арені. Тобто виступає від імені держави, є гарантом державного суверенітету і територіальної цілісності. Главу держави обирають громадяни України на 5 років і не більше, ніж на два терміни поспіль. Повноваження Президента України за певних підстав можуть бути припинені достроково. Кандидат у Президенти України має бути її громадянином, досягти віку 35 років, володіти державною мовою, мати право голосу, проживати в Україні впродовж останніх десяти років перед днем виборів.

1. Як і чому розподіляють державну владу? 2. Кому, на вашу думку, належить уся повнота державної влади в

державах-республіках? 3. Кому в Україні належить виключне право ухвалювати закони?

5.3. Демократія. Вибори в Україні

Народ України (громадяни України всіх національностей) управляє своєю державою. Як це відбувається? Усе дуже просто. Оголошують вибори: народних депутатів України, Президента України чи до органів місцевого самоврядування. Взяти участь у виборах, тобто здійснити своє виборче право (право голосу, право обирати), як вам уже відомо, можуть повнолітні громадяни. Висувають кандидатури тих, з-поміж кого обиратимуть. Проводять передвиборчу кампанію, під час якої громадяни-виборці ознайомлюються з програмами кандидатів.

У день виборів громадяни приходять на виборчі дільниці та віддають свій голос «за» вподобаного кандидата / кандидатку чи політичну партію, роблячи позначку у спеціальному бюлетені для голосування. Виборчі комісії підраховують голоси і визначають переможців — обраних. Результати виборів оприлюднюють. Через деякий час, після складання присяги, обрані народні депутати України, депутати місцевих рад чи Президент України стають до виконання своїх повноважень впродовж терміну, на який їх обрали, тобто п’яти років.

Такий державний лад називають демократичним (від слова «демократія», що в перекладі з грецької означає народна (демос) влада (кратос)).

Демократичні традиції відомі у світі з давніх-давен. Проте існують держави, у яких діє зовсім інший, недемократичний режим. Коли суспільство (зокрема громадяни) не має достатнього впливу на управління державними справами, той, хто захоплює владу, втрачає відповідальність перед народом і не керується його інтересами. Тож демократію потрібно берегти задля рівноваги між суспільством і державою.

Інколи виникає потреба всенародного ухвалення важливих рішень із питань, від яких залежить майбутнє країни. Воно відбувається за вже відомою вам процедурою голосування («за» чи «проти») і називається референдумом. Бувають референдуми місцеві, коли є потреба знати думку громади щодо певної проблеми й ухвалити рішення.

У нашій історії 1 грудня 1991 року відбувся Всенародний референдум, на якому було підтверджено Акт проголошення незалежності України. Тоді понад 90% громадян України на запитання «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?» відповіла: «Так,

підтверджую». У чому ж доленосність такого рішення? Варто розуміти, що дія законів чи постанов, ухвалених законодавчим органом держави, може бути скасована новими законами. А рішення, ухвалене народом через всенародний референдум, не може бути скасоване ніким, окрім самого народу (також через референдум).

Отож пам’ятайте, що вибори та референдуми

надзвичайно важливі в демократичному суспільстві, бо саме так народ управляє державою. А держава через обраних народом представників покликана діяти в інтересах народу, для його комфорту й добробуту.

1. З якого віку громадяни України отримують виборче право? 2. Як перекласти грецькою слово «народовладдя»?

3. Чим, на вашу думку, різняться право обирати і право бути обраним?

1. Вправа «Народовладдя нашого класу». Уявіть, що ваш клас — мінідержава, республіка. Визначте, які органи управління потрібно створити. Кого з «посадовців» ви обиратимете, а кого призначать обрані вами представники? Яким вимогам мають відповідати ті, кому доручите управляти життям класу від свого імені? Із яких питань доведеться провести «референдум»?

Конституція, закон, республіка. 28 червня 1996 року.

Верховна Рада України — законодавчий орган. Верховний Суд. Кабінет Міністрів України — Уряд. Президент України.

Онлайн-цікавинка:

«Як здійснюється управління державою?»

https://cutt.lv/9IsiDEz

Корисна гра:

«Державна влада в Україні»

https://cutt.lv/ZIsinIP

Перевірте себе

1. Складіть запитання до тексту параграфа, починаючи

кожне такими словами: Коли ? Що ? Хто ? Де ?

Звідки ми можемо дізнатися про_? Чому_? Як_? Який

результат_? Запропонуйте свої запитання в класі.

2. Поясніть, як ви розумієте тезу «Верховна Рада України — єдиний орган законодавчої влади в Україні». 3. Сформулюйте низку запитань до підпараграфа 5.2. «Україна — республіка».

4. Дайте заголовки окремим абзацам підпараграфа 5.3. Складіть докладний план однієї підтеми «Демократія. Вибори в Україні».

5. Вправа «Важливість референдуму». Чому, окрім виборів, у демократичних державах практикують ухвалення рішень всенародним голосуванням? Поясніть історичне значення Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року. 6. Творча вправа «Дерево влади». Намалюйте «дерево» влади і на трьох його гілках напишіть назви відповідних державних органів України.

 

Це матеріал з підручника "Досліджуємо історію і суспільство" 5 клас Васильків 2022

 
Попередня сторінка:  4. Людина в Україні
Наступна сторінка:   6. Господарство нашої країни^