Інформація про новину
  • Переглядів: 61
  • Дата: 20-07-2022, 11:01
20-07-2022, 11:01

6. Господарство нашої країни

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  5. Управління державою
Наступна сторінка:   7. Здобутки та труднощі сучасної Украї...

Згадайте....

— про кого зазвичай кажуть «добрий господар», «хороша господиня»;

— які слова ви використовуєте, щоб розповісти про достаток, багатство.

Як ви розумієте... — значення слів «природні багатства»,

«господарство країни»?

Чи знаєте ви, що...

— у 2001 році український літак «Мрія», взявши на борт вантаж у 253 тонни, за один політ встановив 124 рекорди?

«Україна має багато сировини, вона дійсно одна зі

світових годувальниць».

Маргарет Тетчер, Прем’єр-міністр Великої Британії, 1990 р.

6.1. Природні багатства України

Ми, люди, є частиною природи. Все, що нас оточує, так чи інакше пов’язане з природою — наша їжа, житло, одяг і навіть ґаджети. Все, що ми отримуємо завдяки природі, — це природні багатства. Їх треба охороняти, берегти і використовувати обережно та шанобливо.

Ресурси планети є різними. Одні відновлюються, як-от сонячне світло, вітер чи жива природа. Але людство дуже інтенсивно їх використовує. Коли вирубують ліси, озера та річки пересихають, а їхні мешканці, не маючи де жити, гинуть... Подумаймо, чи добре чинить людина? Є й невідновлювані ресурси — корисні копалини та інші елементи неживої природи, які треба використовувати раціонально. Бо що ж робитимемо, якщо ці ресурси закінчаться? Збереження природних багатств є надзвичайно важливим. Адже це питання нашого виживання.

Природні багатства на нашій планеті розміщені нерівномірно. Розпоряджаються ними уряди тих держав, на території яких вони знаходяться. Завдячуючи таким багатствам, держави вибудовують свою економіку, використовуючи природні ресурси, забезпечують своїх громадян усім необхідним. А якщо якихось ресурсів бракує? Тоді держави торгують чи обмінюються тим, що необхідно. Але

найважливіше: природоохоронні функції та функції

раціонального використання багатств теж належать державі. І ми як громадяни держави, маленькі її частинки маємо дбати й охороняти природу, берегти її. Від цього залежить наш добробут, наше майбутнє.

1. Назвіть відновлювані ресурси планети. 2. Хто контролює використання природних багатств? 3. За даними діаграми встановіть, які природні багатства нашої держави потребують найбільш бережливого та турботливого ставлення. Чому?

6.2. Господарство країни

Розпоряджатися природними багатствами з розумом та обережністю непросто. Використовуючи природні ресурси для своїх потреб різноманітними способами, людина господарює. Виробляючи, розподіляючи, споживаючи товари і послуги, вона забезпечує собі необхідні умови життя. Так повелося віддавна. Є навіть окрема наука, котра вивчає, як здійснюється господарська діяльність. Її назва — «економіка» — походить з грецької мови й означає «управління господарством». Сьогодні господарством називають усе, що служить виробництву: і обладнання, і відносини, що виникають у процесі виробництва. Вам, мабуть, буде цікаво знати, що різні види господарювання

між собою взаємопов’язані і взаємодіють. Тому сукупність усіх господарських надбань називають світовим або глобальним господарством, а також світовою економікою.

Ведення господарства — справа складна і потребує великих зусиль. Для зручності, кращої організації ведення господарства його розділили на галузі. Що ж це таке? Галузь господарства — це сукупність схожих підприємств, які виготовляють споріднену продукцію, використовують однотипну сировину чи ресурси, мають подібне оснащення і потребують працівників певної кваліфікації.

У розпорядженні держави Україна чимало природних багатств. Серед них виділимо мінерально-сировинні ресурси, тобто корисні копалини. В Україні є значні поклади кам’яного вугілля, залізної та марганцевої руд, графіту, нафти і природного газу тощо. Також ми маємо багатющі земельні ресурси. Вони були основою економіки в різні історичні періоди. Ви лише уявіть, віддавна наші землі були «житницею Європи». Водні ресурси також є важливими. На берегах річок у давнину виникали людські поселення. Навіть у наш час велика частина торговельного сполучення проходить по воді. За допомогою води зрошують поля, її використовують у промисловості, і, звичайно, ми її п’ємо. Чималими є й лісові ресурси. Але з

ними варто бути вкрай обачними, бо ліси — «легені планети». І вони повільно відновлюються, тому вирубування лісів має бути обмеженим, і контролювати цей процес треба дуже пильно.

Ще виокремлюють рекреаційні (відпочинкові) ресурси. Ними теж багата наша Україна. Теплі Чорноморське та Азовське узбережжя, величні гори Карпати, атмосферні Шацькі озера, неймовірна пустеля Олешківські піски. Це маленька частинка рекреаційних ресурсів, які, безумовно, можна використовувати для нашої користі. Відповідно до такого розподілу виділяють головні галузі господарства України: легка, харчова, електроенергетична, паливна, металургійна, металообробна, сільськогосподарська, лісова, деревообробна та інші.

1. До якої галузі господарства належить підприємство, яке виготовило шкільну парту? 2. До якої господарської сфери належить комплекс «Буковель»? 3. Чи є представниками однієї галузі господарства метро, автобус, річковий трамвай, пароплав, пасажирський потяг?

6.3. Сталий розвиток

Земля — наш спільний дім, тому мусимо дбати про її збереження. Щоб цього досягти, було вироблено концепцію «сталого (життєздатного) розвитку».

Її суть — у віднайденні рівноваги між використанням тих ресурсів, які необхідні людству для комфортного життя, та збереженням природних багатств планети для нащадків.

«Сталий розвиток» має передбачати усвідомлене і раціональне використання ресурсів, послідовний і поступовий, але невпинний, ріст

економіки. Економіки, яка не буде загрожувати екології і не буде посягати на природні багатства, які ми повинні залишити тим, хто житиме на цій планеті після нас.

Окрім значних досягнень в економічному розвитку наша країна має й чимало проблем (викликів).

Найбільше шкоди завдає українському суспільству корупція (зловживання владою або службовим становищем задля отримання незаконної вигоди). Не подолавши її, не зможемо рухатися вперед. Щоб господарство стало ефективним і працювало на добробут Вітчизни, воно має бути сучасним. Усі держави на різних етапах свого розвитку долали різноманітні виклики.

Корупція, відсутність перетворень для осучаснення господарства, брак кваліфікованих працівників — це проблеми, з якими впорались успішні держави сьогодення. Тому в нас немає іншого вибору — долати перешкоди і впевнено йти вперед.

Закон України

Про охорону навколишнього природного середовища

Стаття 5. Об'єкти правової охорони навколишнього природного середовища

Державній охороні і регулюванню використання на території України підлягають: навколишнє природне середовище як сукупність природних і природно-соціальних умов та процесів, природні ресурси, як залучені в господарський обіг, так і невикористовувані в економіці в даний період (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ), ландшафти та інші природні комплекси.

Державній охороні від негативного впливу несприятливої екологічної обстановки підлягають також здоров'я і життя людей.

1. З якою метою розроблено концепцію «сталого розвитку»? Як учнівство може долучатися до її реалізації?

2. Чому, на вашу думку, корупція завдає шкоди економіці?

3. Які проблеми перешкоджають сталому розвитку?

Природні багатства, господарська діяльність, сталий розвиток

1. Вправа «Приміщення нашого класу — модель господарства». Знаючи один одного вже досить давно, створіть розподіл обов’язків у класі так, щоб кожний / кожна з вас виконував / виконувала їх раз у тижні, і ці обов’язки йому / їй подобалися. 2. Вправа «Екологічні слідопити» (виконайте в парах). Зі Статті 5 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» випишіть назви ресурсів, які необхідно з особливістю охороняти у вашій місцевості. Поясніть, чому ви так вважаєте.

Онлайн-цікавинка:

«Господарство нашої держави»

https://cutt.lv/QIsgzcP

Корисна гра:

«Сталий розвиток» (знайти слова)

https://cutt.ly/WIsi5Vx

Перевірте себе

1. Складіть запитання до тексту параграфа, починаючи кожне такими словами: Коли__? Що_? Хто_? Де_?

Звідки ми можемо дізнатися про__? Чому_? Як_? Який

результат_? Запропонуйте свої запитання в класі.

2. Підберіть до слів «багатство» і «бідність» супутні вислови.

3. Складіть три речення про господарство України. 4. Як ви

оцінюєте теперішній стан охорони довкілля? 5. Вправа «Сталий розвиток в Україні». Намалюйте плакат про сталий розвиток. Опишіть у ньому одну із проблем сталого розвитку в Україні. 6. Творча вправа «Блогери». Уявіть, що кожен / кожна із вас — блогер / блогерка, що розвиває екологічну тематику. Створіть опитування серед однокласників / однокласниць про одну з екологічних проблем вашої місцевості. Оцініть їхні знання з цієї теми.

 

Це матеріал з підручника "Досліджуємо історію і суспільство" 5 клас Васильків 2022

 
Попередня сторінка:  5. Управління державою
Наступна сторінка:   7. Здобутки та труднощі сучасної Украї...^