Інформація про новину
  • Переглядів: 197
  • Дата: 20-07-2022, 11:03
20-07-2022, 11:03

9. Родовід

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  8. Мала Батьківщина
Наступна сторінка:   10. Громада. Моя шкільна громада

Згадайте....

— як ви зображали свою сім’ю у вигляді родинного дерева, навчаючись у 1-4 класах;

— кого називають предками роду.

— значення слів «сім’я», «родина»,

Як ви розумієте...

«покоління», «біографія»?

Чи знаєте ви, що...

— у деяких місцевостях дерево роду зображали на дверях хат: на листках писали імена чоловіків, на квітках — імена жінок? Коли людина вмирала, біля її імені малювали хрестик, а коли народжувалася дитина, домальовували нову гілочку з листочком або квіткою.

«У нашого роду нема переводу».

Українське прислів’я

9.1. Сім’я, родина, родовід

«Сім’я». У цьому слові переплелися теплота та ніжність, хвилювання та любов, інколи сум та тривога. Якими ж різними бувають сім’ї? Великі й малі, суворі та не дуже, однонаціональні й змішані... Кожна сім’я є найпершою частиною родини — соціальної групи, яка об’єднує кровних родичів.

Сподіваємося, вам уже відомо, що таке родинне дерево? Це схематичний зв’язок між членами певної сім’ї чи родини. Таке дерево може бути усним (абстрактним), або наочним — спеціально створеним (написаним). На уявному «стовбурі» вписують імена найстаріших прародичів, імена нащадків зазначають у вигляді великих і дрібніших «гілок» і «гілочок».

Отже, друзі, зображаючи родинне дерево та фіксуючи інформацію про осіб, що належали чи належать до роду, ми складаємо родовід. У минулому, в часи князів та королів, родоводи були вкрай важливими, адже це свідчило про приналежність до багатих родів, що володіли землями. Такі родини мали свій герб, своє гасло й особливе (привілейоване) місце в суспільстві.

Сьогодні теж кожен / кожна з вас має змогу віднайти свій родовід, довідатися про видатних предків чи прародичів, які чесно і гідно виконували свою щоденну роботу. Тож гайда до праці!

Історія кожної родини приховує багато таємниць. Можливо, саме ви зможете їх розкрити.

Родоводи та минуле сімей видатних людей досліджують історики-фахівці. Їх наукові розвідки розповідають про долю не однієї, а кількох родин, що поєднувалися через шлюб. Такі зв’язки ще називають династичними, а ряд нащадків одного роду, що походять від спільних предків, — династією. Однією з найдавніших династій у нашій історії є Рюриковичі — київські князі. Засновником цього роду став князь Рюрик. У нього був лише один син, князь Ігор, і лише один онук, князь Святослав, але родинне

дерево «виросло» великим. Представники різних гілок роду Рюриковичів правили у всіх землях Руси-України, згодом у Галицько-Волинській державі, Білій Русі, Московії і багатьох інших краях. Такими ж відомими є європейські правлячі династії Габсбургів, Віндзорів,

Ягеллонів.

Перелік славних українських родин налічує чимало прізвищ: Острозькі, Розумовські, Ханенки, Симиренки, Ґалаґани, Косачі, Тобілевичі... Одна з таких династій — Терещенки. Колишні селяни-кріпаки домоглися

неймовірного: стали одними з найвідоміших в Україні та за її межами промисловців і чи не найбільшими меценатами нашої культури.

«Родина Терещенків», поштова марка України, 2014 рік

1. Які ще славні українські родини вам відомі? Завдяки чому вони увійшли в історію? 2. Чи знаєте приклади сучасних династій представників / представниць медицини, науки, мистецтва? 3. Спробуйте укласти герб свого роду.

9.2. Біографія

Мабуть, вам цікаво дізнатися, що найважливішою частинкою історичного дослідження є людина. Життєпис окремої людини називають біографією. Усі найважливіші події в житті людини — це ті маленькі пазли, з яких складається її біографія.

Документ, у якому людина сама описує події, які з нею відбулися впродовж життя, називають автобіографією. Ці відомості є надзвичайно цінними, бо хто ж, як не сам автор, найкраще знає, що відбулося в той чи інший час. А якщо дослідити автобіографії видатних людей? Уявляєте, який багатющий історичний матеріал можна із них почерпнути?! Чи готові ви відчути себе дослідниками / дослідницями? Спробуймо укласти «історичний портрет»! Вам цікаво, як це робиться? Що ж, тоді до справи.

Щоб виконати завдання, потрібно виокремити відомості про ту чи іншу людину за трьома категоріями:

- персональні дані історичного діяча /діячки (Хто це? Коли жив /жила? З якою країною / місцевістю пов’язано його / її діяльність тощо);

- конкретні факти і події з життя історичної постаті;

- значення в історії (яку роль в подіях минулого відіграв / відіграла).

Лише відшукавши відповіді на всі ці питання, ви зрозумієте, якою нелегкою і важливою є праця істориків.

1. Пригадайте важливі факти своєї біографії. Чим вони є для вас значущими? 2. Свідками чи учасниками яких історичних подій були ваші родичі, ви особисто? 3. Чи можете назвати кілька історичних подій, давніх чи сучасних?

9.3. Родинні звичаї і традиції

На нашій планеті проживає багато народів. Кожен з них має свої прикметні ознаки, свій характер, свої звичаї — певні правила поведінки, які склалися в процесі людського співжиття і повторюються, наприклад, вітання.

Вони природні й абсолютно буденні для певної спільноти, хоча іншим можуть видаватися дивними і навіть незрозумілими. Чи правильно, що народи зберігають відмінні від інших звичаї? Всі народи, як і люди, різні, та кожен із них однаково важливий і рівний у правах із усіма іншими.

Зі звичаїв складаються традиції. Ці історично складені норми поведінки, смаки, досвід передають від покоління до покоління, з роду в рід вже багато століть. Саме традиції стали важливим елементом народної культури. Наприклад, зустрічати гостей хлібом-сіллю, святкувати разом з родиною важливі дати. Так, традиції часто пов’язані з віруваннями предків та їх основними заняттями. Отож поміркуйте, які традиції, що збереглися до сьогодні, характеризують українців як хліборобів-орачів.

Ви вже, мабуть, помітили, що світ, у якому ми живемо, є всеохопним, глобальним. Телебачення, всесвітня мережа Інтернет, доступність мандрівок у найвіддаленіші куточки планети стирають кордони і творять світове суспільство. Воно є багатокультурним (мультикультурним), адже тут тісно переплітаються традиції, погляди, думки та навіть народи різних континентів. Але в цьому розмаїтті ми не можемо загубити власне коріння. Бо тільки розуміючи, хто ми, станемо успішними.

1. Що називають звичаями, а що — традиціями? 2. Чому, на вашу думку, виникають звичаї і традиції? 3. Чи є загроза зникнення народних традицій у сучасному світі? Чому ви так вважаєте?

Родовід. Родинне дерево. Герб роду. Династія. Життєпис (біографія). Автобіографія.

1. Вправа «Щасливі родини». Об’єднайтеся в групи. Визначте, у чому полягає цінність ваших родин. Спільно сформуйте формулу щасливої родини. 2. Вправа «Династії» (в парах). Об’єднайтесь у групи та дослідіть династії знаменитих українців. Пропонуємо скористатися постерами проєкту «Видатні українські

родини» з онлайн-вправи.

Онлайн-цікавинка:

«Видатні українські родини»

https://cutt.lv/XIslhJi

Корисна гра:

«Родовід» (Правильно, неправильно) https://cutt. ly/PIszsW2

Перевірте себе

1. Складіть запитання до тексту параграфа, починаючи кожне такими словами: Коли__? Що_? Хто_? Де_?

Звідки ми можемо дізнатися про__? Чому_? Як_? Який

результат_? Запропонуйте свої запитання в класі.

2. Укладіть перелік традицій вашої родини впродовж календарного року. 3. Складіть короткий опис свого родинного дерева.

4. Поміркуйте, чи може співіснувати в одному суспільстві багатокультурність. Наведіть приклади. 5. Вправа «Мій родовід». Доберіть детальну інформацію про представників / представниць своєї родини, упорядкуйте світлини, факти. Попросіть допомоги старших родичів для оформлення родоводу у вигляді альбому, книги, великої схеми. Полічіть кількість поколінь, про які вдалося зібрати інформацію. 6. Творча вправа «Виставка». Принесіть до школи свої сімейні світлини. Організуйте в класі виставку. Обміняйтеся враженнями.

 

Це матеріал з підручника "Досліджуємо історію і суспільство" 5 клас Васильків 2022

 
Попередня сторінка:  8. Мала Батьківщина
Наступна сторінка:   10. Громада. Моя шкільна громада^