Інформація про новину
  • Переглядів: 72
  • Дата: 20-07-2022, 11:06
20-07-2022, 11:06

11. Дотримання прав людини

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  10. Громада. Моя шкільна громада
Наступна сторінка:   12. Світ інформації

Згадайте....

— які права людини вам відомі;

— як взаємопов’язані права та обов’язки;

— ситуації, в яких, ймовірно, порушувалися ваші права.

— значення слів «конфлікт», «дитина»;

Як ви розумієте...

— поняття «мова ворожнечі»?

Чи знаєте ви, що...

— розрізняють види конфлікту за критерієм його впливу на нас — «корисний» і «шкідливий»?

«Давно визнано, що необхідним елементом захисту прав людини було значне поширення знань про те, що є її правом і як воно може бути захищене».

Бутрос Бутрос Галі, єгипетський дипломат і політик, Генеральний секретар ООН в 1992-1996 роках

11.1. Порушення прав людини

Сподіваємося, ви пам’ятаєте, що всі люди є рівними перед законом і наділені однаковими правами. Ми, зазвичай, замислюємося про права людини тоді, коли їх порушують. На жаль, у суспільстві нерідко проявляється негативне ставлення одних людей до інших через певні притаманні їм індивідуальні риси. Часто це супроводжується позбавленням певних груп людей їхніх прав чи зменшенням можливостей. Такі несправедливі дії, пов’язані з неоднаковим ставленням щодо членів певних соціальних груп, називають дискримінацією (від англ. discrimination — розрізнення, виділення). Розрізняють дискримінацію через вік, колір шкіри, мову, релігію, стать, приналежність до того чи іншого народу, майновий стан тощо.

Дискримінація проявляється по-різному. Та найбільш поширеним її проявом є «мова ворожнечі» («мова

ненависті»). Це агресивні висловлювання, які принижують іншу людину чи групу людей. Вони вкрай небезпечні. До прикладу, трохи менше ніж сто років тому, в роки Другої світової війни, людство пережило трагічний урок, коли «мова ворожнечі» швидко переросла у прагнення вбивати.

На уроках історії ви будете вивчати жахливі наслідки дискримінації та мови ворожнечі — Голодомор, Голокост, депортації, репресії, війни... Сьогодні нам навіть важко усвідомити, як багато людей у той час стали жертвами ненависті. Зараз ця небезпечна практика знову набуває неймовірного поширення у всесвітній мережі Інтернет. Багато хто вважає, що можна негативно та агресивно висловлюватися, навіть про незнайомих людей. Чи замислювалися ви, які це може мати наслідки?

Прагнення принизити є першим проявом прагнення знищити.

Отож, дискримінація є негативним явищем. Як уникнути її проявів? Противагою нетерпимості є толерантність (від лат. tolerantia — терпіння). Це здатність взаємодіяти з людьми іншого способу життя, без ворожнечі сприймати думки і погляди, які відрізняються від власних. Толерантність є важливою цінністю сучасного світу. Вона ґрунтується на повазі до всього, що є іншим, непритаманним нам. Адже «інше» не означає «погане». Інший колір очей чи шкіри, інше віросповідання, інша етнічна приналежність, інші смаки та вподобання, інші думки — це закономірно. Адже ми всі різні і нас так

багато. Кожен шукає своє, близьке йому, і мусить толерантно ставитися до особливостей і вподобань інших.

1. Які прояви дискримінації ви помічали в щоденному житті? Чи стосувалися вони особисто вас? 2. Чому «мова ворожнечі» є надзвичайно небезпечною? 3. Чи вважаєте себе толерантною людиною? Наведіть приклади власної

толерантної чи нетолерантної поведінки.

11.2. Конфлікти та способи їх подолання

Людина живе в колективі, соціумі. У багатьох народів світу в давнину популярним покаранням людини, яка в чомусь провинилася перед суспільством, було вигнання зі спільноти. Без соціальної підтримки та спілкування вигнанець опинявся віч-на-віч з багатьма проблемами. Але й це не стримувало від конфліктів (від лат. сопіІісШб — зіткнення), які виникали постійно. Неминучі зміни в ході розвитку суспільства означають зіткнення нового зі старим. Конфлікт — це не завжди «погано», часто він є двигуном розвитку та створює нові можливості.

Спільноти людей вирізняються не наявністю чи відсутністю конфліктів, а здатністю їх вирішувати.

Що ж таке конфлікт? Це загострення непорозуміння, суперечностей унаслідок того, що погляди, думки, цілі чи способи їх досягнення не співпадають. Чи потрібно, щоб дискусія набувала загрозливих форм? Треба шукати можливість порозумітися, почути один одного. Лише від вас залежить, чи загострити зіткнення, образити когось

або ж образитися самому, чи гідно вийти зі складної ситуації і розумно завершити суперечку.

Усі конфлікти закінчуються. Різняться вони лише втратами, яких завдали. Це може бути зіпсований настрій, а можуть бути мільйони жертв. Історія знає чимало прикладів, коли конфлікти закінчувалися неоднозначно: якщо одна сторона здобувала перемогу і раділа з розгрому суперника, іншу спіткало лихо поразки. Що глибший конфлікт, тим складніше його розв’язати. У таких випадках вдаються до перемовин, залучають посередників, якщо вони достатньо сильні, щоб змусити сторони домовитися. У наш час конфлікти вирішують переважно компромісами — взаємними поступками задля досягнення мети, або ж консенсусами — спільними рішеннями, в яких враховано думку та інтереси всіх сторін.

1. Розгляньте малюнок. Поміркуйте, чи можуть

конфлікти бути корисними. 2. Чому війна є конфліктом? 3. Які приклади ефективного вирішення складних конфліктів вам відомі? Розкажіть про них.

11.3. Захист прав дитини

Чи знаєте ви, кого вважають дитиною? Людину, яка ще не є остаточно сформованою, ні фізіологічно, ні психологічно, ні особистісно. Новонароджена дитина

намагається пізнавати світ, росте, розвивається. Цей процес триває безперервно. Спочатку маленька людина потребує особливого піклування, захисту. Але настає час, коли, з погляду держави, вона може самостійно ухвалювати рішення та відповідати за свої дії «по-дорослому». У різних державах «тривалість» дитинства є різною. В Україні, як вам уже відомо, людина вважається дорослою, такою, що досягла повноліття, з 18 років. До цього віку має статус дитини, спершу малолітньої (до 14 років), згодом неповнолітньої (від 14 до 18 років).

Логотип Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй — ЮНІСЕФ (англійською United Nations Children's Fund, UNICEF).

Працює у 190 країнах і територіях для охоплення дітей та молоді, які найбільше потребують допомоги

Понад 30 років тому Організація Об’єднаних Націй ухвалила Конвенцію про права дитини, про яку йшлося в параграфі 4. Майже всі країни світу визнали її. Цей документ передбачає гідне ставлення до дітей, захист від жорстокого поводження, насильства, дискримінації та зневаги, незаконного використання дитячої праці. А також охоплює право на достатнє харчування, житло, освіту, охорону здоров’я. В Україні охорона дитинства

регулюється на державному рівні. Батьки мають право на самозахист своєї дитини, можуть звертатися до суду, органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій за захистом її інтересів. Дитина може також самостійно звернутися по допомогу в органи

опіки і піклування, а з 14 років навіть до суду. В Україні також діють спеціальні органи, в обов’язки яких входить дбати про захист чи відновлення прав дитини. Це суд, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Уповноважений Президента України з прав дитини, органи опіки та піклування, служби у справах неповнолітніх та дітей, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, територіальні органи Національної поліції України та інші. Захищати інтереси дитини може також заклад освіти чи інші її законні представники.

Кожна дитина наділена природними невід’ємними правами. Дитина, її батьки чи опікуни мають право вимагати від держави та суспільства забезпечення можливостей та умов життя, необхідних для розвитку маленької людини. Мабуть, вам цікаво, які ж обов’язки є в дітей. Діти, як і дорослі, зобов’язані поважати інших, берегти природу, шанувати державні символи, пам’ятати, що «свобода одного закінчується там, де починаються права іншого». А також намагатися допомагати, наскільки це можливо, близьким, виявляти послух батькам чи іншим законним представникам. Маємо розуміти, що обсяг обов’язків дітей збільшується разом з віком.

1. З якого віку дитина може самостійно звернутися до суду для захисту своїх прав? Хто представляє інтереси дитини до досягнення нею цього віку? 2. Чому питанням захисту дітей приділяють велику увагу міжнародні організації? 3. Розгляньте детальніше постер, створений ЮНІСЕФ до 30-річчя Конвенції про права дитини, та назвіть якомога більше прав дитини, зазначених у ньому. Скористайтеся запропонованим QR-кодом або ж зображенням, що на наступній сторінці.

Постер ЮНІСЕФ до 30-річчя Конвенції про права дитини

https://cutt.lv/UIsw9Hh

1. Вправа «Сенкан». Спільно створіть сенкан «Права дитини», дібравши ще два прикметники, три дієслова, фразу-висновок із чотирьох слів, іменник-синонім чи слово-асоціацію до цієї теми. 2. Вправа «Приклади подолання конфліктів» (у парах). Пригадайте, які випадки конфліктів ви зустрічали в казках / мультфільмах / книгах. Проаналізуйте, як вдалося подолати конфлікт.

Дискримінація. «Мова ворожнечі». Толерантність. Конфлікт. Дитина. Повноліття. Захист прав дитини.

Онлайн-цікавинка:

«Мультик про права дитини» від UNICEF Ukraine

https://cutt.lv/PIsxBMQ

Корисна гра:

«Дискримінація, конфлікти в суспільстві» (відповідники)

https://cutt.lv/KIscuIz

Перевірте себе

1. Складіть запитання до тексту параграфа, починаючи

кожне такими словами: Коли_? Що_? Хто_? Де_?

Звідки ми можемо дізнатися про_? Чому_? Як_? Який

результат_? Запропонуйте свої запитання в класі.

2. Доберіть вирази, близькі за значенням до слів «дискримінація», «конфлікт». 3. Чим небезпечні конфлікти? 4. Опишіть ситуації, коли вам вдавалося досягти компромісу чи консенсусу.

5. Вправа «Плакат». Створіть рекламний плакат «Інше не означає погане».

6. Творча вправа «Екскурсія до сайту ЮНІСЕФ». Завітайте на сайт українського представництва ЮНІСЕФ. Ознайомтеся з діяльністю цієї організації, адаптованою версією Конвенції про права дитини.

https://cutt.ly/OIsepZ9

 

Це матеріал з підручника "Досліджуємо історію і суспільство" 5 клас Васильків 2022

 
Попередня сторінка:  10. Громада. Моя шкільна громада
Наступна сторінка:   12. Світ інформації^