Інформація про новину
  • Переглядів: 62
  • Дата: 20-07-2022, 11:34
20-07-2022, 11:34

Словник термінів і понять до курсу "Досліджуємо історію і суспільство" 5 клас Васильків

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  Узагальнення розділу 4. Сторінки нашог...
Наступна сторінка:   1. Людина і суспільство

 

Адміністративні -одиниці

частини держави, на які її поділяють для кращої організації управління (в Україні це області, райони, міста, селища і села).

Більшовики -

комуністичні політики та їхні прихильники («червоні»), які обіцяли створити суспільство без приватної власності, де господарство належало б усім громадянам одночасно, а на ділі розпочали терор (переслідування і винищення).

Верховна Рада -України

єдиний законодавчий орган державної влади в Україні, який формується шляхом виборів народних депутатів України громадянами України.

Верховний Суд -

найвищий орган в системі незалежних судів в Україні.

Вибори -

спосіб формування деяких органів державної влади і місцевого самоврядування.

Військо -Запорозьке

офіційна назва козацької держави, що існувала на території Київщини, Чернігівщини та Брацлавщини.

Волонтерство -

добровільна безкорислива суспільно корисна діяльність.

Галузь -господарства

сукупність схожих підприємств, які виготовляють споріднену продукцію, використовують однотипну сировину чи ресурси, мають подібне оснащення і потребують працівників певної кваліфікації.

Геноцид -

політика знищення окремих груп населення за расовою, національною або ж релігійною ознакою.

Гідність -

усвідомлення (розуміння) людиною своєї цінності і неповторності, одне з основних прав людини.

Голодомор -

спеціально створені умови для винищення великих груп людей, народів з допомогою голоду; геноцид (свідоме знищення) українців комуністичною радянською владою у 1932-1933 роках.

Голокост -

геноцид євреїв у нацистській Німеччині та на захоплених нею землях упродовж Другої світової війни.

Громадянство -

особливий зв’язок між особою та державою, що передбачає наявність взаємних прав і обов’язків держави щодо її громадян, і навпаки.

Демократія -

народовладдя; лад, при якому вся влада в державі належить народові, а народ реалізує цю владу, обираючи представників до органів державної влади та ухвалюючи рішення на референдумах .

Держава -

політичне утворення, яке регулює життя суспільства, забезпечує розвиток та вирішення загальносуспільних справ, захищає від ворогів.

Державний -кордон України

лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, визначає межі державної території, — суші, вод, надр, повітряного простору — тобто межі державної території України, просторові рубежі дії державного суверенітету України.

Дискримінація -

несправедливі дії, пов’язані з неоднаковим ставленням щодо членів певних соціальних груп.

Економіка -

система господарювання і наука, що вивчає, як здійснюється господарська діяльність.

Етнографічні -райони

частини етнографічних районів з певними відмінними та спільними етнографічними особливостями.

Етнографічні -регіони

частини території розселення етносу (народу), які відрізняються від сусідніх частин притаманними їм ознаками.

Західноукраїнська -Народна Республіка (ЗУНР)

українська держава, створена в 1917 р. на землях, що входили до складу колишньої Австро-Угорської імперії (Галичина та Буковина).

Збройні сили -України

військові формування, спеціально створені нашою державою для захисту її території та громадян.

Звичаї -

певні правила поведінки, які склалися в процесі людського співжиття і повторюються.

Злука, Акт Злуки -

об’єднання усіх українських земель в єдину державу, про що було оголошено 22 січня 1919 р.

Ідеологія -

система політичних, етичних, правових, релігійних поглядів.

Історична подія -

ряд пов’язаних між собою історичних фактів, логічно завершених та обмежених в часі та просторі.

Історична пам’ять -

сукупність суспільних уявлень про історію.

Історичний факт -

реальна, не вигадана подія з минулого, незмінна і конкретна найменша одиниця в історичній інформації.

Історичний -процес

безперервний ланцюжок історичних подій, сукупність неперервних причин-подій-наслідків.

Історія -

наука, що вивчає минуле людства.

Кабінет Міністрів -України

уряд України, найвищий орган в системі органів виконавчої влади.

Киримли (кримці, -кримчаки)

народ, що сформувався на території Кримського півострова, корінний народ України.

Кіборги -

символічна назва українських військових, які 242 дні героїчно обороняли Донецьке летовище під час Антитерористичної операції.

Компроміс -

взаємні поступки задля досягнення мети.

Комунізм -

ідеологія, яку намагалися утвердити в Радянському Союзі більшовики, возвеличуючи робітників, інші ж групи суспільства вважалися непотрібними.

Консенсус -

спільні рішення, в яких враховано думку та інтереси всіх сторін.

Конституція -

Основний Закон держави, який установлює основи суспільного і державного життя в державі та прав людини, а також порядок формування органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх повноваження.

Конфлікт -

зіткнення, загострення непорозуміння, суперечностей унаслідок того, що погляди, думки, цілі чи способи їх досягнення не співпадають.

Королівство -Руське

назва Галицько-Волинської держави після того, як князь Данило Романович у 1253 р. прийняв королівську корону.

Корупція -

зловживання владою або службовим становищем задля отримання незаконної вигоди для себе.

Кримське ханство -

держава народу киримли (яких пізніше назвали кримськими татарами), що проіснувала у Криму та Причорномор’ї з 1441 до 1783 рр.

Медіаграмотність -

здатність ефективно розрізняти й оцінювати інформацію.

Меценати -

особи, що безкорисливо матеріально підтримують розвиток культури, освіти, науки тощо.

Мова ворожнечі -

агресивні висловлювання, які принижують іншу людину чи групу людей.

Монархія -

держава, якою пожиттєво керує одна особа (князівство, королівство, царство, ханство), а вся повнота влади (єдиновладдя) передається від батьків до дітей.

Нацизм -

ідеологія, яку намагалися утвердити в Німеччині, проголошуючи расизм та підкорення інших народів.

Небесна Сотня -

загиблі учасники Революції гідності.

Незалежність -держави

право самостійно ухвалювати рішення, обирати союзників і творити майбутнє, зважаючи на інтереси свого народу.

Організація -Об’єднаних Націй

міжнародна організація, заснована у 1945 р., основним завданням якої є збереження миру в світі.

Особистий -простір

проміжок простору навколо людини (повітря, місця), який ніхто не має права порушувати без її дозволу, розрізняють фізичний та психологічний особистий простір.

Остарбайтери -

українці, силою вивезені на примусові роботи до нацистської Німеччини в роки Другої світової війни.

Помаранчева -революція

серія акцій непокори, які охопили Україну у 2004 р., головною вимогою яких було проведення чесних та демократичних виборів.

Права людини -

визнані світовим співтовариством блага й умови життя, можливості, що їх особа може домагатися від держави і суспільства, у яких вона живе.

Праведники -народів світу

особи, які, ризикуючи власним життям та життям своїх рідних, переховували євреїв, допомагаючи їм уникнути страти під час Другої світової війни.

Президент -

глава держави, який виступає від імені держави, є гарантом державного суверенітету і територіальної цілісності.

Расизм -

переконання про те, що деякі раси (групи людей зі схожими зовнішніми ознаками) є кращими, розумнішими, тому мусять управляти «нижчими» расами.

Революція -гідності

низка протестів 2013-2014 рр. в Україні, внаслідок яких було повалено режим президента Віктора Януковича.

Республіка -

держава, громадяни якої обирають представників, котрим доручають здійснювати вищу державну владу від свого імені впродовж певного терміну.

Референдум -

спосіб ухвалення рішень шляхом всенародного голосування.

Розстріляне -Відродження

плеяда талановитих діячів української культури 1920-1930 х років, знищених комуністичною владою.

Русь-Україна -

одна із найбільших держав Європи зі столицею у Києві, що існувала у ІХ-ХІІІ століттях.

Рух Опору -

боротьба частини населення окупованих країн проти загарбників в роки Другої світової війни.

Світова війна -

глобальний (загальний) конфлікт, протистояння, до якого залучені більшість країн світу: Перша світова війна — 1914-1918 рр.; Друга світова війна — 1939-1945 рр.

 

Це матеріал з підручника "Досліджуємо історію і суспільство" 5 клас Васильків 2022

 
Попередня сторінка:  Узагальнення розділу 4. Сторінки нашог...
Наступна сторінка:   1. Людина і суспільство^