Інформація про новину
  • Переглядів: 145
  • Дата: 20-07-2022, 18:08
20-07-2022, 18:08

1. Людина і суспільство

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  Словник термінів і понять до курсу "До...
Наступна сторінка:   2. Що таке історія

Пригадайте

Пригадайте з початкової школи що таке суспільство. Яку роль відіграє суспільство в житті окремої людини і яку роль відіграє людина в суспільстві?

1. У чому полягає неповторність та унікальність кожної людини?

На планеті Земля нині проживає майже вісім мільярдів осіб, втім, двох однакових людей не існує. У кожного з нас свої зовнішність (зріст, колір очей, шкіри, волосся, особливості будови тіла), характер, відчуття, інтереси, вподобання, звички, смаки, мрії, здібності, недоліки, страхи. Неповторними в кожної людини є навіть лінії долонь, відбитки пальців, почерк, голос. Отже, кожен із нас є неповторним та унікальним. А це означає, що ніколи не було, немає і не буде такої особистості, як ти.

Розгляньте фотографії. Чим схожі зображені на них люди, а чим відрізняються? У чому унікальність кожної людини?

2. Чому гідність належить до основних загальнолюдських цінностей?

З унікальністю кожної людини пов’язана гідність — внутрішня переконаність людини у власній цінності, почуття самоповаги та рівноправності з іншими людьми. Гідність належить до основних загальнолюдських цінностей і є основою невід’ємних прав і свобод людини.

Практична робота

Ознайомтеся з уривками із Загальної декларації прав людини та Конституції України. Яка основна ідея сформульована в цих уривках. Обговоріть у класі: чому визнання гідності кожної людини вважається основою свободи, справедливості та загального миру?

Загальна декларація прав людини, Генеральна Асамблея ООН

10 грудня 1948 року (витяг)

Стаття 1. Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом i совістю й повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства.

Стаття 2. Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища.

Із Конституції України

Стаття 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

3. Яку роль відіграє суспільство в житті людини?

Обговоріть у класі!

Проаналізуйте наведені нижче художні реконструкції. Зробіть припущення, яку роль відігравало суспільство в житті людини в давні часи. Свою відповідь аргументуйте.

З прадавніх часів людина живе серед інших людей, тобто в суспільстві. Жити в суспільстві означає взаємодіяти з іншими людьми. Така взаємодія допомагала людини в давні часи вижити в несприятливих умовах, вирішувати спільні проблеми, турбуватися про безпеку, відзначати спільні свята. Спільними зусиллями люди могли зробити те, що поодинці було б не під силу.

Лише в суспільстві людина формується як особистість: народжується, росте та розвивається, вчиться розмовляти й мислити, виховується, опановує необхідні для життя навички, здобуває освіту і професію і т. ін.

Недарма в давні часи найстрашнішим покаранням вважалося вигнання людини з громади.

Жити в суспільстві не завжди просто, адже у кожної людини свої інтереси та прагнення. Тому в суспільстві встановлюються правила, обов’язкові для всіх, — закони. Кожен член суспільства має права та обов’язки.

Суспільство - це

об’єднання людей, які мають спільні територію, історію, культуру, цінності, традиції.

4. Людські спільноти та їх розмаїття. Самоідентифікація людини

Важливою складовою суспільств є спільноти. Спільнота — сукупність людей, об’єднаних певними зв’язками. Наприклад, це можуть бути спільні умови життя, територія проживання, діяльність, традиції, мова, норми і цінності, потреби та інтереси та багато інших ознак.

У будь-якому суспільстві велике розмаїття спільнот — великих і малих. До великих спільнот належать, наприклад, такі:

етнічні - народи (українці, французи, німці, кримські татари та ін.). демографічні — виокремлюються за статтю, віком, расою, місцем народження (жінки, чоловіки, діти, молодь, люди похилого віку);

професійні — об’єднують людей відповідно до тієї чи іншої професії (вчителі, лікарі, будівельники, водії та ін.);

територіальні —визначаються за територією проживання людей (міські й сільські жителі — кияни, одесити та ін.).

До малих спільнот відносять сім’ю, виробничі та творчі колективи, шкільна спільнота, клас, гурток, спортивна секція тощо).

Поміркуй

Що може об’єднувати людей у спільноти. Пригадай різні приклади спільнот, про які ти довідався в початковій школі.

Працюємо разом!

Перегляньте світлини. Які спільноти на них зображені? Визначте, що об’єднує людей у ці спільноти. Яку роль відіграють ці спільноти в суспільстві? Як люди взаємодіють у спільноті? Чи можуть ці люди належати і до інших спільнот?

Самоідентифікація -

ототожнення себе з певною спільнотою, прийняття її цілей і системи цінностей, усвідомлення себе членом цієї спільноти.

Кожна людина одночасно може належати до різних спільнот: сім’я, територіальна громада, шкільний клас, гурток, спортивна секція тощо. Ототожнення себе з певною спільнотою називається самоідентифікацією. Самоідентифікація допомагає людині краще розібратися в собі, визначитися у вподобаннях та потребах, визначити власну мету і є основою для особистісного розвитку.

Поміркуй

До яких спільнот ти належиш? Як це впливає на твоє повсякденне життя та твій особистісний розвиток? Які права та обов’язки у тебе виникають в кожній зі спільнот? Обґрунтуй свою відповідь.

ПЕРЕВІРТЕ ЗАСВОЄНЕ НА УРОЦІ.

Знаю: 1. Що означають такі слова самоідентичність суспільство спільноти?

2. Які існують види спільнот?

РОЗУМІЮ

ВМІЮ

ВИСЛОВЛЮЮ

ДУМКУ

1. У чому полягає гідність людини?

2. Що об’єднує людей у спільноти?

3. Що спільного у значенні слів спільнота та суспільство? А що -відмінного?

1. Визначте, в чому полягає неповторність людини. Продовжіть «формулу унікальності людини»: Неповторність = зовнішність + характер+...

2. Чи є ваш клас спільнотою? Свою відповідь обґрунтуйте.

Чи може існувати суспільство без єдиних законів? Висловіть припущення, що відбудеться в суспільстві, якщо люди перестануть дотримуватися законів.

ЗВ’ЯЗОК ІЗ СЬОГОДЕННЯМ

1. Яку роль відіграє суспільство в житті людини в теперішній час? Чи може людина жити поза суспільством?

2. Для чого людині потрібна сім’я? Що об’єднує членів сім’ї? Чим сім’я відрізняється від інших спільнот?

 

Це матеріал з підручника "Досліджуємо історію і суспільство" 5 клас Мороз 2022

 
Попередня сторінка:  Словник термінів і понять до курсу "До...
Наступна сторінка:   2. Що таке історія^