Інформація про новину
  • Переглядів: 356
  • Дата: 20-07-2022, 18:12
20-07-2022, 18:12

5. Людина у просторі життєдіяльності

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  4. Досліджуємо основні періоди історії...
Наступна сторінка:   6. Україна та її сусіди на історичних м...

1. Що таке простір життєдіяльності людини?

Працюємо разом!

На основі тексту визначте, з чого складається простір життєдіяльності людини? Яку роль відіграє кожен вид середовищ у житті людини?

Людина і суспільство розвиваються не лише в часі. Життєдіяльність людини відбувається в конкретному просторі та у постійному контакті з навколишнім середовищем. Все, що оточує людину (природа, суспільство, спільноти, споруди, дороги, транспорт, техніка тощо), становить простір її життєдіяльності.

Простір життєдіяльності людини складається з природного, соціального і штучного (техногенного) середовищ.

Життєдіяльність людини - спосіб її існування (буденна та господарська діяльність, відпочинок тощо).

Простір життєдіяльності людини - все що оточує людину і впливає на її життєдіяльність (природа, суспільство, спільноти, споруди, дороги, транспорт, техніка тощо). Простір життєдіяльності людини складається з природного, соціального і штучного (техногенного) середовищ.

Досліджуючи історію, історики насамперед аналізують взаємозв’язок людини з природним середовищем. І це цілком зрозуміло, оскільки природа забезпечує людину всім необхідним для життя: сонячне світло, повітря, воду, ґрунти, продукти харчування, одяг, корисні копалини тощо.

Людина живе серед людей, тобто в суспільстві. Люди спілкуються, між ними встановлюються певні стосунки і виникають спільноти. Це соціальне середовище життєдіяльності людини. До соціального середовища людини належать родина, державні органи влади, місцева громада, школа, друзі та інші спільноти.

З часом, люди стали активно змінювати природне середовище в бажаному для себе напрямі. Виникали

села, міста, знаряддя праці, промислові підприємства, засоби зв’язку, транспорт та ін. Виникало штучне, або техногенне, середовище людини.

Працюємо в парі!

Що із зображеного на ілюстраціях параграфа можна віднести до природного середовища, а що до соціального та штучного (техногенного)?

2. Яке значення має географічний простір у житті людини?

Життєдіяльність людини відбувається насамперед у географічному просторі на конкретній території, у конкретному природному середовищі. Географічне розташування та природні умови території, наприклад клімат, рослинний та тваринний світ, наявність моря, річок, пустель, лісу, степів, гір тощо, істотною мірою визначають умови життя та діяльності людини. Водночас такі природні явища, як засухи, повєні, виверження вулканів, землетруси часто призводили до загибелі великої кількості людей та загальмовували розвиток суспільства.

Географічний простір - конкретна частина поверхні земної кулі, яка характеризується як рельєфом так і природними умовами (клімат, рослинність, тваринний світ, родючість ґрунтів, корисні копалини, наявність річок, узбережжя моря тощо).

Обговоріть у класі!

Перегляньте ілюстрації параграфа та, використовуючи свої попередні знання з природознавства, висловіть припущення, як природні умови можуть вплинути на життя і заняття людей. Як людина впливає на природне середовище?

Водночас діяльність людини впливає на природне середовище. Є приклади, коли людина пристосувалася до природних умов і гармонійно співіснувала з природою. Втім, багато прикладів хижацького ставлення людей до природного середовища: забруднення довкілля, нищення лісів, браконьєрство тощо.

Обговоріть у класі!

Розгляньте ілюстрації параграфа. Які з них свідчать про гармонійне співіснування людини і природи, а які - про негативний вплив людини на довкілля? Свою відповідь обґрунтуйте.

1. Долина річки Ніл у стародавні часи (художня реконструкція)

2. Вирубка лісів

3. Забруднення водойм

4. Промислові викиди

Поміркуйте!

Чому є різні види карт? Яку роль вони відіграють у повсякденному житті людини?

3. Які є види карт?

Географічні карти (їх часто називають фізичними) відображають географічний простір. За ними можна довідатися про місце розташування певної країни, її основні населені пункти, кордони, про її природні умови, наприклад, про наявність чи відсутність гір, річок, озер, пустель, долин тощо. Для відображення повнішої інформації про країну, на карти часом наносять додаткові відомості. Наприклад, якщо позначити на карті

корисні копалини й підприємства, ми дізнаємось про господарство країни; нанесені на карту лінії залізниць і автомобільних доріг покажуть розвиток транспорту.

Загалом існує чимало видів карт це карти рельєфу земної поверхні і дна Світового океану, метеорологічні (для прогнозу погоди), ґрунтові (показують різні види ґрунтів та їх якість), політичні (позначають розташування сучасних держав та їхні кордони) тощо. Для того щоб їх переглянути та відшукати потрібну інформацію, можна скористатися як відповідним атласом так і мережею Інтернет. Наразі популярними є електронні карти, які дають змогу через мобільний телефон, комп’ютер чи планшет орієнтуватися на місцевості і відшукати потрібний об’єкт.

Запам’ятайте!

Карта — зменшене зображення поверхні Землі й окремих її частин (материків, країн, регіонів, поселень тощо) на площині за допомогою умовних позначок.

Для допитливих!

«Як з'явилися карти».

https://bit.ly/3ekVQze

Працюємо в парі

Встановіть, чим історичні карти відрізняються від географічних.

4. Що таке історична карта та історичний простір?

Для вивчення історії важливими є історичні карти. Історичні карти — це вид карт, на яких за допомогою умовних позначок відображені історичні події та явища.

Історична карта через умовні позначення дасть змогу з’ясувати, де і як виникали держави, як змінювалася їхня територія, де проходили важливі торговельні шляхи, маршрути морських експедицій, які держави воювали між собою, як рухались їхні війська тощо. На історичній карті також позначаються міста, місця боїв, визначні пам’ятки історії, старовинні фортеці. Тобто історична карта відображає історичний простір.

Під час роботи з картою як джерелом інфор -мації потрібно дотримуватися таких правил:

1. Прочитайте назву карти. Починати роботу з картою варто з її назви, яка завжди містить вказівку на історичний час та історичний простір.

2. Знайдіть і уважно вивчіть легенду карти, яка містить умовні позначки, що використані для відображення історичних подій чи особливості розвитку території; уважно ознайомтесь із ними. Зазвичай її розмішують в одному з кутів карти.

Зазвичай на історичних картах послуговуються такими умовними позначеннями.

Щоб відобразити спрямування руху різних учасників подій (пересування в просторі народів, війська), використовують стрілки різної форми і кольору.

Місця важливих битв позначають схрещеною зброєю (мечі, списи,

штики тощо).

Міста позначають на карті кружечками або квадратиками, а невеликі поселення кружечками малого розміру чи крапкою.

Території розселення різних племен і народів, країн і держав позначають різними кольорами.

Щоб позначити кордони держав та інші межі використовують різнокольорові лінії (суцільні, пунктирні, штриховані тощо). Наприклад,

3. Описуючи територію держави варто показати не лише її кордони, а й назвати сусідні країни, народи, вказати найбільші міста, річки, моря, гори, пустелі, степи і т. ін. на її території.

4. Варто пам’ятати, що верхня частина карти — це напрям на північ, нижня — на південь. Тому, показуючи на карті об’єкти, варто використовувати такі слова:

«на північ від», «на південь від», «на захід», «на схід». Уникайте слів «вище», «нижче», «справа», «зліва». Річки слід показувати за течією від витоків до гирла. Напрямки руху різних учасників подій (наприклад, військові походи) показуйте за стрілками, які позначено на карті.

Спробуємо застосувати набуті знання на практиці. Проаналізуйте в класі історичну карту «Стародавній Єгипет» згідно з наведеними правилами й підготуйте відповіді на запитання: 1. Який історичний час відображений на карті? 2. Як змінювалася територія Стародавнього Єгипту в часі? 3. Про які історичні події можна довідатися з цієї карти та плану-схеми битви? 4. З ким воювали правителі Стародавнього Єгипту?

Запам’ятайте!

Під історичним простором розуміють сукупність як природно-географічних умов так і результатів діяльності людини (наприклад, господарство, побут, суспільство, культура тощо) на певній території і в певний історичний час.

ПЕРЕВІРТЕ ЗАСВОЄНЕ НА УРОЦІ.

Знаю: 1. Що означають такі слова простір життєдіяльності людини

географічний простір

карта

історична карта

легенда карти

2. Які бувають види карт?

РОЗУМІЮ

ВМІЮ

ВИСЛОВЛЮЮ

ДУМКУ

1. Яку роль у житті людини відграють природне, соціальне та штучне середовища?

2. Чому карта є важливим джерелом інформації? В яких випадках використання карт є необхідним?

3. Чим історичні карти відрізняються від географічних? Про що можна дізнатися з історичних карт?

Відшукайте в мережі Інтернет різні види карт України: фізичну, адміністративну, історичну тощо. Порівняйте їх. Що в них спільного, а що відмінного? Яку інформацію можна отримати з кожного виду карт?

1. Висловіть судження, чому історію називають мандрівкою в часі та просторі. Які особливості географічного та історичного просторів?

2. Поміркуйте, як географічне розташування та природні умови вашого регіону вплинули на заняття та побут населення.

ЗВ’ЯЗОК ІЗ СЬОГОДЕННЯМ

Яку роль карти відіграють у повсякденному житті людей? Назвіть випадки, коли карта стала вам (або вашим рідним чи знайомим) у пригоді.

 

Це матеріал з підручника "Досліджуємо історію і суспільство" 5 клас Мороз 2022

 
Попередня сторінка:  4. Досліджуємо основні періоди історії...
Наступна сторінка:   6. Україна та її сусіди на історичних м...^