Інформація про новину
  • Переглядів: 99
  • Дата: 20-07-2022, 18:12
20-07-2022, 18:12

6. Україна та її сусіди на історичних мапах (практичне заняття)

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  5. Людина у просторі життєдіяльності
Наступна сторінка:   7. Локальна історія та етнографічні ре...

Обговоріть у класі!

Розгляньте зображення давніх карт. Порівняйте їх із сучасними. Що в них подібне, а що відмінне?

Український народ має давню історію державотворення. Історики виокремлюють такі періоди, пов’язані зі становленням української державності: 1. Період Київської держави (княжа Русь-Україна. ІХ—ХІІІ ст.); 2. Період Королівства Руського (Галицько-Волинська держава. ХІІІ — середина XW ст.);

3. Період Козацької республіки (Військо Запорозьке — Гетьманщина. Середина XV! — XVm ст.); 4. Період творення нової України (ХІХ-ХХІ ст.).

Відомості про ці періоди відображено на сучасних історичних картах. Спробуємо дослідити їх як джерело інформації.

Об’єднайтеся у групи і спільно проведіть дослідження однієї з історичних карт (кожну може досліджувати кілька груп). Розподіліть між собою завдання та підготуйте на них відповіді. Використайте при цьому коротку довідкову інформацію про цей період. Дотримуйтесь пам’ятки роботи в малих групах. Результати вашого дослідження представте однокласникам/однокласницям.

Група 1. «Київська держава за часів Ярослава Мудрого (1019-1054 рр.)»

З другої половини IX до середини XIII ст. на українських землях існувала Київська держава, або Русь. Під час правління Ярослава Мудрого вона досягла найвищого розквіту і стала однією з наймо-гутніших європейських держав. Після його смерті Київська держава розпалася на кілька самостійних князівств. Навала кочових орд монгольського хана Батия призвела до занепаду могутньої держави, яка з часом припинила існування.

Розглянувши карту, підготуйте відповіді на запитання: 1. Який історичний період відображено на цій карті? 2. Опишіть територіальні межі Київської держави за Ярослава Мудрого. Використайте при цьому назви річок, морів та гір. Вкажіть назви сусідніх держав та племен. 3. Назвіть столицю Київської держави та розкрийте особливості її місцезнаходження. 4. Яку додаткову інформацію можна отримати з цієї карти?

Група 2. Галицько-Волинська держава напередодні монгольської навали.

З розпадом Київської держави у XII ст. традиції державності перейшли до Королівства Руського. Ця держава була утворена на західноукраїнських землях унаслідок об’єднання Волинського та Галицького князівств, а в окремі періоди охоплювала й землі Наддніпрянської

Русі-України. Найвідомішим правителем Галицько-Волинської держави вважають короля Данила Галицького. За його часів було засновано Львів.

Розглянувши карту, підготуйте відповіді на запитання: 1. Який історичний період відображено на цій карті? 2. Опишіть територіальні межі (кордони) Галицько-Волинської держави напередодні монгольської навали. Вкажіть назви сусідніх держав та народів. 3. Назвіть міста, які входили до складу Галицько-Волинської держави напередодні монгольської навали. 4. Яку додаткову інформацію можна отримати з цієї карти?

Група 3. Українська козацька держава — Гетьманщина за часів Богдана Хмельницького.

Це період виникнення та розвитку козацтва, осередком якого стала Запорозька Січ. Козацька держава утворилася в результаті Національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Вона існувала до кінця XVIII ст. і була ліквідована російською царицею Катериною ІІ.

Розглянувши карту, підготуйте відповіді на запитання: 1. Який історичний період відображено на цій карті? 2. Опишіть територіальні межі (кордони) Козацької держави - Гетьманщини за Богдана Хмельницького (1648-1657 рр.). Вкажіть назви сусідніх держав. 3. Назвіть столицю Козацької держави та розкрийте особливості її місцезнаходження. 4. Яку додаткову інформацію можна отримати з цієї карти?

Група 4. Україна в 1917-1919 pp.

Втративши державність, український народ опинився в межах двох імперій — Російської та Австрійської, згодом перетвореної на Австро-У-горську. Протягом XIX — на початку XX ст. зароджується й розвивається національний рух, який завершується Українською революцією 1917-1921 pp. та відродженням державності (період існування Української Народної Республіки). Утім, відстояти державність у той час не вдалося.

Розглянувши карту, підготуйте відповіді на запитання: 1. Який історичний період відображено на цій карті? 2. Опишіть територіальні межі (кордони) Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки та задекларовані кордони Української Народної Республіки станом на 22 січня 1919 р. Вкажіть назви сусідніх держав 3. Назвіть міста, які входили до складу Української Народної Республіки. 4. Яку додаткову інформацію можна отримати з цієї карти?

Група 5. Суверенна Україна та її сусіди на карті Європи

24 серпня 1991 р. на позачерговій сесії Верховної Ради УРСР1 було ухвалено Акт проголошення незалежності України. Наша країна стала незалежною державою з неподільною та недоторканною територією, на якій чинними є тільки власні Конституція, закони та постанови уряду.

Революція Гідності, яка втілила бажання українців відстояти своє європейське майбутнє, призвела до повалення проросійського президента Віктора Януковича. Втім, скориставшись політичною кризою, керівництво Російської Федерації, порушуючи всі міжнародні норми, в 2014 році розпочало агресію проти нашої держави. 1

1 УРСР - Українська Радянська Соціалістична Республіка.

Військова окупація Російською Федерацією Криму, частини Луганської та Донецької областей була засуджена міжнародними організаціями та більшістю країн світу. Завдяки мужності українських воїнів та розбудові збройних сил вдалося зупинити подальше просування російських військ і проросійських незаконних збройних формувань углиб країни.

Розглянувши карту, виконайте наступні завдання: 1. Опишіть територіальні межі (кордони) України. 2. Визначте, з якими державами Україна має спільні сухопутні державні кордони, а з якими - морські. 3. Визначте особливості географічного розташування України. Чи згодні Ви з твердженням, що Україна має вигідне географічне розташування? Свою думку обґрунтуйте. 4. Яку додаткову інформацію можна отримати з цієї карти?

Обговоріть у класі!

Після завершення групової роботи обговоріть у загальному колі, що було важливим на цьому уроці. Що виявилося найцікавішим? Висловіть судження, чому історична карта є важливим джерелом інформації.

Продовжіть речення:

«Після практичної роботи я знаю.....; вмію......., розумію.......»

«Мені було цікаво (не цікаво) на уроці, тому що...»

 

Це матеріал з підручника "Досліджуємо історію і суспільство" 5 клас Мороз 2022

 
Попередня сторінка:  5. Людина у просторі життєдіяльності
Наступна сторінка:   7. Локальна історія та етнографічні ре...^