Інформація про новину
  • Переглядів: 69
  • Дата: 20-07-2022, 18:16
20-07-2022, 18:16

11. Значення мовних та усних історичних джерел для дослідження минулого

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  10. Досліджуємо речові історичні джере...
Наступна сторінка:   12. Пізнання історії через візуальні дж...

Обговоріть у класі!

Перш ніж ознайомимося з текстом параграфа, зробіть припущення: Чи може ім’я та прізвище людини, казка, легенда або пісня бути історичним джерелом? Яку інформацію про минуле вони можуть нести?

1. Що таке мовні історичні джерела?

Мова одна з найдавніших форм спілкування людей, збереження та передавання інформації. Вона виникла на багато тисячоліть раніше писемності й тому містить у собі відомості про життя людей у далекому дописемному минулому.

Упродовж тисячоліть мова зазнавала змін: одні слова зникали (втрачали своє значення), з’являлися нові, а окремі слова докорінно змінювали своє значення. Часом нові слова запозичувалися з інших мов. Таким чином, ще одним видом історичних джерел є мовні (лінгвістичні) джерела слова та словосполучення, що змінювалися з плином часу і збереглися до наших днів.

У багатьох мовах світу є слова або словосполучення, які виникли в певний історичний період і позначали певне тогочасне явище. їх називають історизмами. Знання значення історизмів допомагає вченим досліджувати писемні джерела. Наприклад, із періодом Русі-України пов’язані такі слова, як воєвода, дружинник, тіун, з добою козацтва кошовий, січовик, козак, осавул, мито, бунчук, оселедець тощо.

Під час вивчення параграфа 8 ви довідалися, що цінним мовним історичним джерелом є географічні назви — топоніми. Чимало інформації про минуле можна довідатися, досліджуючи імена і прізвища.

Пропонуємо ознайомитися з історією українських імен і прізвищ на сайті інтернет-підтримки.

Мовні (лінгвістичні) джерела - пам’ятки мови, що містять цінні відомості про минуле.

Для допитливих!

Про що розповідають імена?

https://bit.ly/38GOzHt

Прізвище як історичне джерело

https://bit.ly/2WYl9Cf

2. Що таке усні історичні джерела?

Працюємо разом!

На підставі опрацювання тексту визначте особливість усних історичних джерел.

З вікових глибин беруть свій початок легенди, міфи, билини, думи, казки, народні пісні, загадки, прислів’я та приказки українського народу. Коли не було писемності, переповідали їх усно з уст в уста, з роду в рід, від покоління до покоління. Тому ці твори називають усною народною творчістю, або фольклором.

У фольклорних творах набули відображення погляди людей на світ, уявлення про добро і зло, ставлення до навколишньої дійсності, побут, господарство та історія українського народу. У цьому насамперед полягає їхня джерельна цінність.

Вчені-історики, етнографи, фольклористи, починаючи з ХІХ ст., активно їх збирали, досліджували й публікували. Одним із подвижників української фольклористи був український поет, автор слів Державного Гімну України Павло Платоно-вич Чубинський, який опублікував сім томів пам’яток усної народної творчості.

Усні історичні джерела - вид

історичних джерел, що містять історичні відомості в усній формі і передаються із покоління в покоління та зберігаються у пам’яті народу.

3. Яку інформацію містять казки, міфи та легенди?

Працюємо в парі

За допомогою тексту визначте, що спільне в казках, міфах та легендах, а що - відмінне?

Казки часто називають душею народу. З раннього дитинства вони супроводжують людину протягом життя і впливають як на погляди окремої людини, так і на культуру народу взагалі. Казкові приказки збагатили та прикрасили нашу мову. Згадаймо, коли ми промовляємо: «Ранок вечора мудріший», «Де праця — там і пісня» тощо.

Незважаючи на те, що в основі казки — захоплива розповідь про вигадані події і явища, у ній відображено суспільні цінності народу, його працю і побут, природні умови. У казках засуджуються такі риси, як жадібність, бажання розкошувати за рахунок чужої праці та чужого розуму, і прославляються такі риси, як працелюбність, правда, розум, вірність, щирість («Правда і Кривда», «Золотий черевичок», «Чабанець», «Красносвіт» та ін.).

Кожен народ має свої легенди про історичне минуле. Події в легендах нерідко перебільшуються, у них допускається вигадане, фантастичне, неймовірне. Але разом із тим легенди це не прості вигадки, адже беруть свій початок з реальних подій.

Чимало інформації з усних джерел увійшло в давньоруські літописи - це народні легенди, оповідання і перекази про реальних історичних персонажів: князів Кия, Щека, Хорива, Аскольда,

Діра, Олега, Ігоря, княгиню Ольгу та ін. Усім відома легендарна оповідь з «Повісті минулих літ» про заснування міста Києва тривалий час вважалася вигадкою. Однак дослідження істориків та археологів доводять, що легендарний засновник Києва був реальною особою, а саме полянським князем.

Легенда (від лат. \egenda — те, що має бути прочитане) — невеликий за обсягом твір усної народної творчості, в якому йдеться про певну історичну подію чи життя людей, оповите казковістю, фантастикою.

Міф (від грец. мітос — букв. оповідь, розповідь), або міт, — стародавня народна оповідь про явища природи, історичні події тощо або фантастичні оповідання про богів, обожнених героїв, уявних істот.

Міф, на відміну від легенди, — це оповідь, що відображає уявлення наших далеких предків про створення світу, його будову, про богів і демонів, різних фантастичних істот. Усі знають народні перекази про таких міфічних істот, як русалки, мавки, домовики, вурдалаки, відьми. Завдяки вивченню міфів,

вчені довідуються про релігійні вірування людей у минулому.

4. Про що розповідається в українських билинах, думах та історичних піснях?

Билини створювалися протягом IX—XIV ст., і в народі їх називали «старини», «билеві пісні», «богатирський епос». Вони не мали авторів, бо їхнім творцем був народ. Виконувалися билини співцями-оповідачами в музичному супроводі гри на гуслях і передавалися від покоління до покоління. Пізніше їх було записано від виконавців і надруковано вперше на початку XIX ст.

Обговоріть у класі!

Перш ніж ознайомимося з текстом параграфа, зробіть припущення: Чи може ім’я та прізвище людини, казка, легенда або пісня бути історичним джерелом? Яку інформацію про минуле вони можуть нести?

Билини — фольклорні пісні історико-героїчного та соціально-побутового змісту про воїнів-богатирів, героїв та їхні подвиги.

У билинах поетично відображено історію Русі-України, боротьбу з кочовими племенами печенігів і половців, а також інші аспекти тогочасного буття — праця, торгівля, мистецтво, народні уявлення про добро і зло, війну і мир, державну владу. Позитивними героями київських і чернігівських героїчних билин були такі богатирі, як Добриня Микитич, Олешко Попович. У таких билинах народ звеличував героїчні вчинки захисників своєї країни.

Лише українській національній культурі притаманні такі твори, як думи. їх появу дослідники пов’язують із козаччиною. Відповідно, й основною темою дум були події з життя козаків та їх боротьба із завойовниками української землі, а саме: турецька неволя, визволення з неволі та щасливе повернення до рідного краю, козацьке лицарство, Визвольна війна Богдана Хмельницького, родинне життя.

1. О. Г. Сластіон. Портрет миргородського кобзаря Самійла Яшного

2. Лірник Тиміш з-під Полтави. Поштівка початку ХХ ст.

3. Ліра

Історичні пісні — це фольклорні твори, присвячені певній історичній події чи історичній особі.

Думи — усні поетичні твори про важливі події та видатних діячів/дія-чок української історії. їх виконували мандрівні співці-музики: кобзарі, бандуристи, лірники. До найвідоміших дум належать «Дума про козака Голоту», «Дума про Марусю Богуславку», «Дума про Самійла Кішку», «Дума про Івася Коновченка» та ін.

За народними піснями можна простежити історію українського народу, його життя, побут, мрії, сподівання. Творцями і поширювачами таких пісень були кобзарі та лірники. У цих піснях висловлюється ставлення народу до історичних подій чи героїв.

Кобзарі оспівували Богдана Хмельницького, його сподвижників — Івана Богуна, полковника Морозенка та інших народних героїв. Це такі пісні, як «Чи не той то Хміль», «Іван Богун», «Ой Морозе, Морозенку» та ін.

5. Що сприяло популярності в народі прислів’їв та приказок?

Неоціненним скарбом української народної творчості є прислів’я та приказки. Це короткі влучні вислови, які лаконічно та в образній (поетичній) формі передають нащадкам висновки з життєвого досвіду попередніх поколінь. їх ще називають узагальненим народним досвідом.

Влучність і стислість змісту приказок та прислів’їв сприяли їхній популярності в народі. Навіть народний календар був складений з прислів’їв та приказок. За давнім звичаєм за орієнтири бралися релігійні свята: «Прийшов Петро — вирвав листок; прийшов Ілля — вирвав і два; прийшов Спас — бери рукавиці про запас; прийшла Пречиста — на дереві чисто; прийшла Покрова — на дереві голо».

Практична робота! «Досліджуємо пам’ятку фольклору!»

Об’єднайтеся у групи. На основі матеріалів підручника спільно проведіть дослідження однієї з пам’яток фольклору. За необхідності, зокрема якщо зустрінете у творі незнайомі слова, зверніться за допомогою до вчителя/вчительки чи скористайтеся додатковими джерелами інформації. Під час дослідження фольклорних творів спробуйте відповісти на такі запитання:

1. Про що/кого йдеться в цій пам’ятці фольклору? Якими зображені у фольклорному творі основні персонажі?

2. Визначте, який історичний період чи конкретна подія відображені в народній пам’яті. Свою відповідь аргументуйте.

3. Як відображені в фольклорному творі ідеали, буття наших далеких предків, їхня трудова діяльність та вірування?

4. Що, на вашу думку, в аналізованому творі, є правдою, а що вигадкою чи перебільшенням?

5. Висловіть своє ставлення до цих творів.

Пам’ятки фольклору:

https://bit.ly/3yXG2fe

ПЕРЕВІРТЕ ЗАСВОЄНЕ НА УРОЦІ.

Знаю: 1. Що означають такі слова усне джерело легенда міф билина прислів’я

РОЗУМІЮ

ВМІЮ

ВИСЛОВЛЮЮ

ДУМКУ

1. У чому особливість творів усної народної творчості як історичних джерел?

2. Чому фольклорні твори були популярними в народі в різні історичні часи?

1. Які усні джерела відображають минуле періоду Русі-України?

2. Які твори усної народної творчості належать до козацької доби? Хто був їх основними героями?

1. Висловіть судження, яку роль відіграють фольклорні твори в житті людини й суспільства в минулому і тепер.

2. Поміркуйте, чому прислів’я та приказки називають узагальненим народним досвідом.

ЗВ’ЯЗОК ІЗ СЬОГОДЕННЯМ

Знайдіть в Інтернеті чи бібліотеці один із творів усної народної творчості вашого регіону. Ознайомтеся з ним. Що нового ви довідалися про життя людей у минулому з цього твору? Висловіть судження про значення усних історичних джерел для пізнання минулого.

 

Це матеріал з підручника "Досліджуємо історію і суспільство" 5 клас Мороз 2022

 
Попередня сторінка:  10. Досліджуємо речові історичні джере...
Наступна сторінка:   12. Пізнання історії через візуальні дж...^