Інформація про новину
  • Переглядів: 78
  • Дата: 20-07-2022, 18:17
20-07-2022, 18:17

13. Вчимося досліджувати минуле

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  12. Пізнання історії через візуальні дж...
Наступна сторінка:   14. Русь-Україна і Королівство Руське

Розділ, який ми починаємо вивчати сьогодні, має назву «Мандрівки в минуле». Вирушаючи в будь-яку мандрівку, завжди потрібно мати певну підготовку та володіти потрібними вміннями. Вивчаючи попередні розділи, ми вчилися орієнтуватися в історичному часі й просторі, досліджувати

історичні джерела різних видів.

Тож яких знань та вмінь слід ще набути, вирушаючи в дослідницьку мандрівку в минуле? Насамперед нам варто навчитися розрізняти історичні події, явища та процеси, а також визначати їх передумови, причини, приводи і наслідки. По-друге, нам потрібно розібратися, хто такі історичні постаті і яка їх роль в історії. Тож до роботи друзі!

Пр игадайте

Що таке історичний факт? Наведіть кілька прикладів.

1. Що таке історичні події?

Світ історії — це світ історичних подій, явищ та процесів, які взаємопов’язані між собою. Що мається на увазі під цими поняттями? Чим вони відрізняються і що мають спільного? Спробуємо розібратися.

Кожен із нас у своєму житті має справу з подіями: день народження, перший день навчання в школі, відвідання музею, купівля смартфона чи ноутбука тощо... Але це події особистого життя: одні з них привносять важливі зміни, інші стають буденністю.

А що таке історична подія? Чим вона відрізняється від звичайної події?

Історична подія - це те, що відбулося в минулому в певний час, у певному місці та вплинуло на життя суспільства, держави чи людства в цілому. Тобто основна відмінність історичної події від звичайної в її значенні та впливі на розвиток суспільства, держави в цілому, а не лише окремої людини чи невеликої групи людей.

Історичні події є унікальними і неповторними. Вони призводять до зміни усталеного, звичного життя в суспільстві. Наведемо кіль-

ка прикладів історичних подій: 1) запровадження князем Володимиром християнства як державної релігії Русі-України (988 р.); 2) винахід книгодрукування Й. Гутенбергом (1445 р.); 3) початок Другої світової війни (1939 р.); 4) прийняття Верховною Радою УРСР Акта проголошення незалежності України (1991 р.).

Працюємо разом!

На основі тексту визначте шо таке історичне явище та історичний процес. Що спільного в цих поняттях, а що - відмінного?

2. Чому для істориків важливо досліджувати історичні явища та процеси?

Для історика недостатньо дослідити лише одну подію. Важливо встановити її роль та місце в історії конкретного суспільства чи людства загалом, визначити причини та наслідки, особливості розвитку суспільств та держав у конкретний історичний період. Тому історики досліджують минуле під різними кутами і гранями, виокремлюючи історичні явища та процеси.

Для того щоб визначити особливості розвитку суспільств, держав у певний історичний період історики виокремлюють і вивчають історичні явища. Прикладом історичного явища є українське козацтво, яке відіграло надзвичайно важливу роль в історії України та її народу. Детальніше ми розглянемо це явище на наступних уроках.

Деякі історичні явища повторюються і періодично відбуваються на різних територіях, наприклад, війни, революції, повстання. Історики також вивчають суспільні (соціальні) явища в той чи інший історичний період.

Досліджуючи певне історичне явище в розвитку історики використовують поняття «процес»1. Наприклад «процес формування українського козацтва» означає вивчення цього явища в розвитку, починаючи з передумов та причин його появи і до впливу в тогочасному суспільстві.

Тобто історичний процес це насамперед зміни, породжені ходом історичного явища чи історичних подій. Вони можуть мати локальний (впливати на розвиток окремого регіону) або глобальний (впливати на розвиток людства в цілому) масштаб, коротку або тривалу протяжність у часі.

Історичне явище — це

сукупність історичних фактів, які мають спільні ознаки і відображають особливість розвитку суспільств, держав у певний історичний період.

Історичний процес — хід

розвитку певного історичного явища; послідовна зміна суспільних подій, пов’язаних між собою причинно-наслідковими зв’язками.

1 Поняття історичний процес має два значення. З першим ми ознайомилися, ще вивчаючи Вступ, де зазначали, що розвиток суспільства, починаючи від появи першої людини на Землі й завершуючи сучасністю, - це єдиний безперервний історичний процес. Утім, історики використовують поняття «історичний процес» також як перебіг розвитку певного історичного явища; послідовну зміну суспільних подій, пов’язаних між собою причинно-наслідковими зв’язками.

3. Що таке передумови, причини та привід історичних подій?

Вивчаючи історичні події та процеси, дослідники мають насамперед встановити їх передумови, причини та привід, перебіг події чи подій, результат та наслідки. Що мається на увазі під цими поняттями?

Спробуємо проаналізувати за такою схемою таке явище як війна. Для прикладу візьмемо Першу світову війну (1914—1918 рр.).

Щоб визначити передумови, потрібно з’ясувати які обставини передували події, явищу чи процесу. Першій світовій війні передували численні суперечності між державами й збройні конфлікти. Між провідними державами світу розпочалася гонка озброєнь - дедалі більше своїх ресурсів їхні уряди витрачали на збільшення чисельності армії та виготовлення зброї й військової техніки. Розвиток науки і техніки часто був спрямований на розроблення нових, більш могутніх засобів винищення людей. Пропаганда розпалювала ворожнечу між державами. Це були передумови Першої світової війни.

Визначаючи причини війни, потрібно з’ясувати, чому і з якою метою це відбулося. Для кожної країни існували певні причини для розв’язання війни. Втім, головною причиною було загострення суперечностей між провідними державами світу за нові території, особливо економічно розвинуті та багаті на сировину. Також кожна зі сторін прагнула шляхом завоювань розширити ринки збуту своїх товарів, поширити свій вплив на інші народи та послабити конкурентів.

Таким чином, воєнний конфлікт між державами назрівав, їхні уряди активно готувалися до війни. Потрібен був лише формальний привід, тобто підстава чи поштовх до дії. Ним стало вбивство 28 червня 1914 р. сербським студентом спадкоємця австро-угорського престолу та його дружини. У відповідь на це Австро-Угорщина висунула Сербії ультиматум, умови якого виконати було неможливо. 28 липня австро-угорські війська вторглися на територію Сербії. Незабаром у цей конфлікт було втягнуто й інші держави. Розпочалася Перша світова війна.

4. Дослідницька робота «Наслідки Першої світової війни (1914-1918 рр.) у світлинах».

Працюємо разом!

Проаналізуйте наведені далі світлини згідно з відповідними алгоритмами. Визначте, які особливості війни як явища на них відображено. Як воєнні дії вплинули на життя мирного населення? Про які наслідки Першої світової війни свідчать ці фото? Свої відповіді аргументуйте.

Поміркуйте!

На основі аналізу тексту визначте, яка роль особи в історії.

5. Яка роль людини в історії?

Людина є творцем та активним учасником історії, адже все, що колись відбулося чи створено в минулому, є результатом діяльності людей. Водночас історичні події, явища та процеси впливали на особливості життя людей, на їхні долі, на розвиток суспільства у цілому. Тому вчені значну увагу у своїх дослідженнях приділяють визначенню місця і ролі людини в історії.

Насамперед історики вивчають умови життя та заняття різних спільнот і верств населення (знаті, селян, ремісників, воїнів та ін.), їхні вірування, традиції, звичаї. Залежно від статусу в суспільстві, статків, рівня освіченості та інших чинників вплив людей на історію буде різним.

Величезну роль в історії відігравали люди, чия діяльність суттєво вплинула на життя суспільства, на перебіг конкретних історичних подій — правителі держав, полководці, винахідники, видатні мандрівники, митці. їх називають історичними діячами/діячками (історичними постатями). Так, доля держав великою мірою залежала від правителів та їхніх рішень, результат битви чи навіть війни — від полководців, розвиток науки і техніки — від видатних вчених, мандрівників та винахідників.

Від діяльності історичних постатей значною мірою залежить подальший хід історії. Втім, реалізувати свої плани історичні діячі/діячки самотужки не змогли б, для цього їм потрібна була підтримка однодумців та народу. Адже, хоч яким був видатним полководець, виграти битву чи війну в цілому він не зміг би без добре навченого та озброєного війська.

Отже, кожна людина відіграє певну роль в історії. Одні вирішують повсякденні проблеми і впливають на розвиток певної спільноти, інші — вирішують долі мільйонів людей і навіть людства загалом.

Історичні діячі (постаті) —

люди, діяльність яких суттєво вплинула на життя суспільства у минулому, на перебіг конкретних історичних подій.

ПЕРЕВІРТЕ ЗАСВОЄНЕ НА УРОЦІ.

Знаю: 1. Поясніть значення понять: _ історична подія історичне явище історичний процес історична постать

РОЗУМІЮ

ВМІЮ

ВИСЛОВЛЮЮ

ДУМКУ

Чим історична подія відрізняється від звичайної (буденної) події?

Наведіть приклади історичних явищ та процесів.

Висловіть судження, чому історикам важливо дослідити причини, перебіг, результати та наслідки подій.

ЗВ’ЯЗОК ІЗ СЬОГОДЕННЯМ

1. Проведіть невелике дослідження. Опитайте своїх рідних за такими запитаннями:

1) Сучасниками чи учасниками яких історичних подій/явищ вони були? 2) Які з історичних подій/явищ вони вважають найважливішими для суспільства і чому? 3) Як вплинули на їхнє особисте життя чи життя громади ці історичні події/явища?

2. З’ясуйте, життя та діяльність яких історичних постатей пов’язана з вашим населеним пунктом/громадою.

Мініпроєкт «Вчимося досліджувати історичну постать та події»

https://bit.ly/33Ns9Vy

 

Це матеріал з підручника "Досліджуємо історію і суспільство" 5 клас Мороз 2022

 
Попередня сторінка:  12. Пізнання історії через візуальні дж...
Наступна сторінка:   14. Русь-Україна і Королівство Руське^