Інформація про новину
  • Переглядів: 75
  • Дата: 20-07-2022, 18:22
20-07-2022, 18:22

20. Господарство, підприємництво та традиційні заняття українців: колись і сьогодні

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  19. Становлення України як незалежної д...
Наступна сторінка:   21. Міста і села на території України в ...

1. Що відомо про заняття людей на українських землях у давні часи?

З давніх часів люди розуміли, що для створення благ, необхідних для життя та задоволення своїх потреб, необхідно працювати та вести господарство. Без праці людина просто не змогла б вижити і розвиватися.

Тривалий час первісні люди лише споживали те, що давала природа. Вони займалися збиральництвом (використовували для їжі плоди диких рослин, їстівне коріння, гриби), полювали на диких тварин, рибалили.

Близько 10 тисяч років назад люди почали займатися землеробством, а згодом і скотарством. Поступово людські спільноти, основним заняттям яких було землеробство, переходили до осілого способу життя.

У V—IV тис. до н.е. на українських землях проживали трипільці. Вони вирощували пшеницю, ячмінь, овес, горох, льон, розводили корів, волів, овець, кіз, свиней, коней. Трипільці також були обдарованими ремісниками. Особливо цінними є їхні гончарні вироби — мисочки, глечики, кубки тощо. Трипільські жінки були справжніми майстринями з виготовлення сорочок, суконь, спідниць. Майже всі продукти праці трипільці виробляли для задоволення власних потреб, а не на продаж. Такий тип господарства називається натуральним.

Обговоріть у класі!

Які потреби задовольняє людина через господарську діяльність?

Натуральне господарство - тип

господарства, за якого продукти праці виробляються для задоволення власних потреб, а не для продажу.

Зауважимо, що майже всі продукти праці трипільці виробляли для задоволення власних потреб, а не на продаж. Такий тип господарства називається натуральним.

Утім, не всі людські спільноти переходили до осілого способу життя. Поступово виокремилися племена скотарів, які постійно пересувалися в пошуках нових пасовищ, тобто вели кочовий спосіб життя.

2. Яким було господарське життя за княжих часів?

Більшість населення Русі-України жило в сільській місцевості, відповідно, основу господарства її жителів становили землеробство та тваринництво. Русичі вирощували пшеницю, ячмінь, жито, овес, горох, коноплі, різноманітну городину. В їхніх садах росли яблуні, груші, сливи, вишні.

У своїх господарствах русичі тримали велику й дрібну рогату худобу, свиней, коней, свійську птицю. Займалися вони й промислами: полюванням, рибальством та бджільництвом. У лісах збирали ягоди, гриби, дикорослі плоди, горіхи.

Далеко у світі славились вироби ремісників Русі-України. Давньоруські ковалі виготовляли понад 150 назв різних виробів — залізні знаряддя праці, зброю та різноманітне хатнє начиння. Такі види ремісничої діяльності, як гончарство, прядіння, ткацтво, кравецтво (пошиття одягу), шевство (шиття та лагодження взуття), чинбарство (обробка шкіри) забезпечували русичів речами повсякденного вжитку (посудом, одягом, взуттям тощо).

Працюємо у парі!

На основі тексту та ілюстрацій підручника визначте основні заняття русичів за княжих часів.

Працюємо у парі!

Які види традиційних занять українців в ХІХ столітті відображенні на картинах параграфа?

3. Якими були традиційні види господарської діяльності українців у ХІХ столітті?

Традиційними видами занять населення на українських землях наприкінці XVIII ст. залишалися землеробство, скотарство, садівництво, бджільництво,

рибальство, мисливство та різні види ремесел. І це не дивно, оскільки і в той час переважна більшість населення проживала в сільській місцевості.

Крім традиційних, у цей час з’являються нові культури, такі як соняшник, кукурудза, картопля. На півдні України з XVI ст. почали вирощувати кавуни, а з ХІХ ст. вирощувати помідори, баклажани і перець. Згодом ці культури поширились і в інших регіонах.

Велику роль відігравало для українців рибальство. У той час в українських річках й озерах було чимало різних видів риби, раків. На південноукраїнських землях, які виходили до Чорного моря, у ХІХ ст. стали виникати риболовецькі компанії та артілі, що ловили осетрів, судаків, ляща, тарань тощо. Звідти чумацькі валки доставляли солону й в’ялену рибу до інших українських регіонів.

1. Воли на оранці. Художник С. Світославський

2. Сінокіс. Художник М. Пимоненко

3. Чумацький Ромоданівський шлях. Художник С. Васильківський

4. Весняний день. Пасіка. Художник С. Світославський

Працюємо у парі!

Визначте, які зміни відбулися в господарстві України наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.?

4. Як досягнення науки та техніки впливають на господарську діяльність людини?

Наприкінці ХІХ ст. у господарстві України відбулися значні зміни, пов’язані із застосуванням досягнень науки і техніки у виробництві. Завдяки винайденню парового двигуна, а згодом електричної

енергії ручну працю людей поступово замінювали робочі машини й механізми. Виникали великі фабрики та заводи, нові галузі виробництва і, як наслідок, нові професії. Розвивався транспорт — з’явилися залізниці, автомобілі, а з початку ХХ ст. — й авіація. Виникають у цей час і нові засоби передавання інформації - телефон, телеграф, радіо, фотографія, кінематограф.

2. Доменний цех Юзівського металургійного заводу (Юзівка, нині Донецьк). Поштівка початку ХІХ ст.

3. Контрактовий ярмарок у Києві. Поштівка початку XX ст.

4. Новий залізничний міст через Дніпро в Києві. 1890 р.

Підприємництво - систематична, на власний ризик діяльність із виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг.

Підприємець - людина, яка провадить діяльність, спрямовану на виробництво товарів та надання послуг з метою одержання прибутку.

Зміни у виробництві вимагали значної кількості працівників. З’явилися нові верстви населення — робітники та підприємці. Підприємцями були власники фабрик і заводів. Багато жителів сіл переїжджали в пошуках роботи та кращого

життя в міста, де наймалися працювати на підприємства. Так вони ставали робітниками. Як наслідок, чисельність міського населення зростала, виникали нові міста.

У цей час відбувається спеціалізація підприємств на виготовленні певних продуктів або на певних видах діяльності. Продукція фабрик та заводів призначалася вже не для власного споживання, а для продажу. Активно розвивається торгівля.

Виникають спеціалізовані магазини, виставки, утворюються великі ринки, ярмарки, де продавалися різноманітні товари та продукти. Таке господарство називається ринковим.

Найбільші зміни у виробництві відбулися в другій половині ХХ — на початку ХХІ ст. У цей час зроблено безліч відкриттів та винаходів. Розпочалася ера освоєння космосу, атомної енергетики, комп’ютерів, Інтернету, мобільного зв’язку.

Господарство, за якого продукти праці (вироби) призначаються насамперед для продажу, а не для власного споживання, називається ринковим (або товарним).

1. Старт української ракети космічного призначення з плавучого космодрому «Морський старт

2. Леонід Каденюк, перший космонавт незалежної України

Нині наука і технологія розвиваються бурхливими темпами. Це має як позитивні, так і негативні наслідки. З одного боку, розвиток науки і техніки покращує рівень і якість життя населення, зменшує частку важкої ручної праці. З іншого боку, господарська діяльність людини часто призводить до забруднення навколишнього середовища. Невміле використання сучасних досягнень техніки і науки навіть із мирною метою може спричиняти численні жертви та катастрофи. Прикладом цього є Чорнобильська катастрофа.

Дуже часто наукові винаходи використовуються у воєнних цілях. Велику небезпеку для людства становить зброя масового ураження (хімічна, біологічна, ядерна). Ніколи раніше людина не мала таких потужних засобів, здатних знищити життя на планеті Земля. Отже, розвиток науки і техніки породив цілий вузол суперечностей.

ПЕРЕВІРТЕ ЗАСВОЄНЕ НА УРОЦІ.

Знаю: 1. Дайте визначення понять: «натуральне господарство» та «ринкове господарство», «підприємництво.

РОЗУМІЮ

ВМІЮ

ВИСЛОВЛЮЮ ДУМКУ

1. Висловіть судження, які потреби задовольняє людина через господарську діяльність.

2. У чому відмінність «ринкового господарства» від «натурального»?

1. На основі тексту та ілюстрацій підручника визначте, якими були традиційні заняття людей, що проживали на українських землях в різні історичні часи.

2. Які зміни в господарстві України відбулися наприкінці ХІХ початку ХХ ст.? Чим вони були зумовлені?

1. Висловіть судження, які наслідки має застосування досягнень науки й техніки у виробництві. Обговоріть у класі це питання.

2. Наука і технології наразі розвиваються бурхливими темпами. Висловіть припущення про характер занять людей у майбутньому. Поділіться своїми думками з од-нокласниками/однокласницями.

ЗВ’ЯЗОК ІЗ СЬОГОДЕННЯМ

Які види господарської та підприємницької діяльності розвиваються у вашому населеному пункті / рідному краї? Як це впливає на життя громади та навколишнє середовище?

Дослідницьке завдання:

Вчимось досліджувати історію.

Використовуючи матеріал сайту інтернет-підтрим-ки підручника та інші доступні джерела, підготуйте презентацію / стислу розповідь на тему «Роль грошей у суспільстві в минулому і тепер».

https://bit.ly/3wL5ZOa

 

Це матеріал з підручника "Досліджуємо історію і суспільство" 5 клас Мороз 2022

 
Попередня сторінка:  19. Становлення України як незалежної д...
Наступна сторінка:   21. Міста і села на території України в ...^