Інформація про новину
  • Переглядів: 102
  • Дата: 20-07-2022, 18:25
20-07-2022, 18:25

25. Україна багатокультурна

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  24. Спорт, дозвілля та подорожі: минуле ...
Наступна сторінка:   26. Подорожуємо замками, фортецями та п...

Працюємо разом!

Ознайомтеся з текстом підручника. Обговоріть у загальному колі, в чому полягає полікультурність в Україні.

1. Що таке полікультурність ?

Протягом століть на українських землях проживали різні народи, які шляхом взаємодії та взаємовпливу культур, традицій та вірувань створювали неповторний колорит нинішнього полікультурного простору України.

Згідно результатів Всеукраїнського перепису 2001 року етнічний склад України становлять: українці, росіяни, білоруси, молдавани, кримські татари, болгари, угорці, румуни, поляки, євреї, вірмени, греки, караїми, кримчаки, гагаузи та представники/представниці інших етносів. Кожен народ має свою мову, неповторну культуру та традиції. Відтак, в Україні склалася унікальна ситуація розмаїття культур у всіх різновидах: етнічному, мовному, культурному.

Полікультурність — співіснування та розвиток різноманітних культур, традицій, вірувань у межах однієї спільноти людей, суспільства.

1. Кримськотатарська молодь у національному одязі

2. Предмети традиційної культури українських румун (молдаван). Одеський музей Степової України

Культурне розмаїття є загальною спадщиною людства, яку необхідно цінувати й зберігати на благо всіх. У полікультурному суспільстві відносини між представниками різних культур мають ґрунтуватися на засадах рівноправності, взаємоповазі, взаєморозумінні, визнанні рівноцінності кожної культури.

2. Які права мають корінні народи та національні меншини в Україні?

Українська держава гарантує всім народам, національним групам, громадянам, які проживають на її території, рівні політичні, економічні, соціальні та культурні права.

Згідно результатів останнього перепису населення України більшу частку населення становлять українці (77,8%). У певних випадках представників інших національностей та народів називають корінними народами та національними меншинами.

До корінних народів України належать кримські татари, караїми, кримчаки, гагаузи. Згідно законодавства вони мають право на самовизначення у складі України, на відродження та розвиток своїх духовних, релігійних та культурних традицій і звичаїв; співпрацю із закладами освіти задля забезпечення вивчення своєї мови, історії, культури корінного народу. На відміну від національних меншин, корінні народи не мають етнічно спорідненої держави за межами країн проживання.

У Законі «Про національні меншини в Україні» зазначається, що до національних меншин належать групи громадян України, які не є українцями за національністю, виявляють почуття національного усвідомлення та спільності між собою. До найбільших національних меншин в Україні належать росіяни, білоруси, молдовани, болгари, угорці, поляки, румуни, євреї, вірмени, греки.

Українська держава гарантує всім національним меншинам права користування і навчання рідною мовою чи вивчення рідної мови в державних освітніх закладах або через національні культурні товариства, розвиток національних культурних традицій, задоволення потреб у літературі, мистецтві, засобах масової інформації.

Громадяни України всіх національностей і народностей рівні між собою та згідно із законом мають вільний доступ до всіх благ.

Корінний народ України — етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України.

1. Загальноосвітня школа № 3 імені Яноша Бойої з угорською мовою навчання в Солотвині (Закарпатська область)

2. Йорданештська загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (с. Йорданешти, Чернівецька область)

Громадяни України кожної національності маються право сповідувати будь-яку релігію, відзначати національні свята, брати участь у традиційних обрядах своїх народів.

Задля реалізації культурно-освітніх, мовних, релігійних та інших потреб представників національних меншин створюються національно-культурні

товариства, культурні центри, земляцтва, об’єднання. Одним із яскравих прикладів є Арабський культурний центр в Одесі, який було відкрито в червні 2001 р. У центрі діють безкоштовна школа і бібліотека, де можна вивчати арабську мову. Арабський культурний центр відкрито для екскурсій, під час яких відвідувачів знайомлять з арабською культурою.

Для допитливих! Роми в Україні

https://bit.ly/32yJ91e

Дослідницька робота «Співіснування різних культур».

Розділіться на групи. Кожна група обирає собі певну етнічну спільноту України (кримськотатарську, угорську, румунську, польську, єврейську, вірменську, ромську, арабську і т. ін), яку досліджує за таким алгоритмом:

а) історичні факти про етнічну спільноту в Україні (дві - три ключові історичні події);

б) традиції та вірування етнічної спільноти;

в) відомі представники/представниці цієї спільноти. Результати свого дослідження представте однокласникам/

однокласницям у формі розповіді чи презентації.

Обговоріть у класі!

Що спільне та відмінне у традиціях, віруваннях та історичних долях етнічних спільнот?

ПЕРЕВІРТЕ ЗАСВОЄНЕ НА УРОЦІ.

Знаю: 1. Що таке полікультурність?

РОЗУМІЮ

ВМІЮ

ВИСЛОВЛЮЮ

ДУМКУ

1. Яким чином представники різних культур в Україні співіснують і взаємодіють?

2. Які права мають національні меншини в Україні?

1. За допомогою вчителя/вчительки або самостійно сформулюйте власне визначення полікультурного сус- пільства.

2. Скориставшись додатковими джерелами інформації, відшукайте імена представників різних етносів, які залишили яскравий слід в історії та культурі України.

Висловіть судження, на яких засадах мають ґрунтуватися відносини між представниками різних культур в полікуль-турному суспільстві.

ЗВ’ЯЗОК ІЗ СЬОГОДЕННЯМ

1. Яких представників інших культур, що жили й творили у вашому регіоні чи населеному пункті, ви знаєте? 2. Якою є ваша родина за етнічним складом?

 

Це матеріал з підручника "Досліджуємо історію і суспільство" 5 клас Мороз 2022

 
Попередня сторінка:  24. Спорт, дозвілля та подорожі: минуле ...
Наступна сторінка:   26. Подорожуємо замками, фортецями та п...^