Інформація про новину
  • Переглядів: 68
  • Дата: 23-07-2022, 10:00
23-07-2022, 10:00

25. Полікультурніть: етнічне, культурне розмаїття в Україні та світі в минулому та сьогоденні

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  24. Доброчинність і волонтерство: істор...
Наступна сторінка:   26. Культурно-історичні, релігійні та п...

Поясніть одне одному, як ви розумієте поняття «полікультурність»?

Поняття «полікультурність» походить від двох слів - «полі» та «культура». «Полі» означає «багато». «Культура» -це матеріальні й духовні цінності, які створює людство упродовж історії. Тобто творцями культури є і наші предки, які жили давно, і ми з вами сьогодні. Кожен народ, кожна спільнота є творцем власної культури. Навіть на території однієї країни, одного міста чи села можуть співіснувати представники різних культур. Саме тому доречно говорити про полікультурність, або багатокуль-турність України, інших країн та світу загалом.

1. Об’єднайтеся у групи. Підготуйте короткі повідомлення, вибравши одну із запропонованих тем: «Моя улюблена страва української кухні», «Що я знаю про українські народні танці», «Найкрасивіша українська народна пісня».

Що таке етнічне та культурне розмаїття?

В Україні проживають представники різних етносів - українці, росіяни, кримські татари, білоруси, поляки, азербайджанці, євреї, угорці, молдовани, болгари, греки, чехи, караїми... Представники різних спільнот мають свої культурні особливості. Проживаючи в Україні, вони впливають на творення національно-культурного розмаїття нашої держави. Разом вони відзначають свята, організовують курси для молоді з вивчення рідної мови, навчають традиційних ремесел тощо.

Україна - спільний дім для усіх нас, наша Батьківщина. Ми живемо на одній території, маємо спільне минуле, нас єднає українська мова. Всі разом ми - український народ. І разом хочемо, щоб Україна була багатою і квітучою.

2. Представники яких національностей є у вашій громаді?

3. Прочитайте текст про караїмів, який подано нижче. Обговоріть його, відповівши на запитання. 1. Хто такі караїми? 2. Яка територія є рідною для караїмів? 3. Караїми водночас є українцями. Поясніть чому.

Караїми України. Хто вони?

Караїми - корінний народ України.

Вони живуть на території Кримського півострова з XIII століття. Караїми ніколи не мали власної держави. Представників цього народу в Україні залишилося близько тисячі. Більшість із них мешкає у нині окупованому Криму, решта ж - у містах Галичини, Волині, Слобожанщини та Приазов’я.

Караїми завжди були хоч і нечисленною, але достатньо впливовою спільнотою. У Києві наприкінці ХІХ століття караїмів було трохи менше ніж 300 осіб. Один із представників спільноти меценат Соломон Коген профінансував будівництво кенаси (молитовного будинку) у центрі міста, на вулиці Ярославів Вал.

Проєкт замовили одному з найбільш іменитих архітекторів в українській історії - Владиславу Городецькому. Кенаса не прослужила громаді й 30 років, адже її відібрала радянська влада. Нині ця будівля відома як Будинок актора.

За матеріалами проєкту Ukramer:

https://ukrainer.net/karaimy/

Будинок актора в Києві -колишня караїмська кенаса. Архітектор Владислав Городецький.

Сучасне фото

Що таке релігійне розмаїття?

В Україні проживають люди, які сповідують різні релігії, а також ті, хто не сповідує жодної. Найбільшу релігійну громаду мають православні християни. В Україні є також греко-католики, католики, мусульмани, юдеї, протестанти та представники інших віросповідань. Усі релігійні спільноти мають свої традиції, деякі будують спеціальні будинки для зібрання - храми, молитовні будинки, синагоги, мечеті. Усі разом вони впливають на українську культуру та формують її особливості.

Словник

Релігія - погляди та уявлення людини, в основі яких лежить віра в існування надприродних сил. гійні погляди інших людей»

Основний Закон України - Конституція - гарантує, що кожен має право на свободу віросповідання. Тобто ви можете вільно сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати жодної. Часто дитині пропонують прийняти віру, традиційну для її сім’ї. І це нормально. У дорослому віці ви зможете або дотримуватися поглядів родини, або змінити їх.

Але пам’ятаймо: ми маємо поважати віру інших. Навіть у тому разі, якщо переконання інших людей не збігаються з нашими. У цьому проявляється свобода віросповідання кожного і кожної з нас.

4. Поцікавтеся, чи сповідують якусь релігію ваші однокласники й однокласниці? Складіть пам’ятку «Я поважаю релігійні погляди інших людей».

ПІДСУМОВУЄМО

1. Наведіть приклади етнічного, культурного та релігійного розмаїття в Україні в минулому і сьогоденні.

2. Які, на вашу думку, є причини та наслідки розмаїття в сучасній Україні?

3. Висловіть власне ставлення до культурного розмаїття.

Чи вважаєте його цінним для суспільства? Чому?

4. Роздивіться діаграму. У ній відображено інформацію про те, скільки (у відсотках) людей на нашій планеті сповідують ту чи іншу релігію. Використайте дані для розповіді про релігійне розмаїття світу.

5. Відшукайте у засобах масової інформації (друкованих чи електронних) повідомлення про культурне чи релігійне розмаїття вашого краю.

Обговоріть у класі ці повідомлення (про що у них розповідається, як автор ставиться до розмаїття, чи погоджуєтеся ви з позицією автора).

 

 

 

Це матеріал з підручника "Досліджуємо історію і суспільство" 5 клас Панарін

 
Попередня сторінка:  24. Доброчинність і волонтерство: істор...
Наступна сторінка:   26. Культурно-історичні, релігійні та п...^