Інформація про новину
  • Переглядів: 84
  • Дата: 26-07-2022, 18:35
26-07-2022, 18:35

3. Людські чесноти. Роль світогляду в становленні особистості

Категорія: Етика

Попередня сторінка:  2. Цінність людського життя. Гідність л...
Наступна сторінка:   4. Потреби, бажання та інтереси людини

Опрацювавши цей параграф, ви зможете:

вживати поняття «чесноти», «світогляд»; усвідомлювати різноманітність людських чеснот, світоглядів і цінностей;

висловіть свою думку

1. Як ви розумієте слово «доброта»? Яку людину називають доброю? Які асоціації у вас викликає слово «доброта»?

2. Доповніть перелік людських чеснот: щедрість, чесність, працьовитість, допитливість...

1. чесноти людини.

Здавна люди намагалися з’ясувати: як зрозуміти, що ця конкретна людина добра чи зла, які саме якості дозволяють це визначити. І давньогрецькі філософи, і середньовічні вчені складали переліки чеснот, які, на їхню думку, мають належати ідеальній людині.

словник

Чеснота — позитивна моральна якість людини.

У Давній Греції вважали, що головними є чотири чесноти: мужність, поміркованість, мудрість і справедливість. Проте водночас мали на увазі, що кожна з них притаманна певній групі людей: справедливість характерна для правителів, а воїни не можуть бути поміркованими. Ці чесноти визнавалися у Стародавньому світі й Середньовіччі.

Проте в Середні віки вважалося, що такі чесноти, як мужність, вірність, щедрість, можуть належати лише людям знатного походження, у той час як простолюди-

нам приписували віроломство, слабкодухість, жадібність. Ці стереотипи існували дуже довго.

словник

Стереотип — поширені в суспільстві протягом тривалого часу стійкі уявлення про людей, стосунки між ними, навколишній світ, які часто бувають неправдивими. Негативні стереотипи називають упередженнями.

У VI ст. до н. е. в Китаї жив мудрець Конфуцій, вчення якого китайський народ дотримується і в наші дні. Він стверджував, що існує п’ять чеснот: людяність, справедливість, ввічливість, мудрість та відповідальність (вірність). Конфуцій навчав, що ці чесноти мають бути основою спілкування людей.

На основі праць давньогрецьких філософів християнські богослови склали новий перелік чеснот, до якого увійшли доброчесність, стриманість, щедрість, старанність, терплячість, лагідність та покірливість. Саме ці якості вважали головними позитивними рисами людини.

ЦІКАВІ ФАКТИ

Зображена жінка втілює чесноту поміркованості: вона повільно, тонкою цівкою наливає воду в посудину.

Поміркованість.

Художник П'єро Полайолло. 1470 р.

Завдання. Доберіть синоніми до поняття «поміркованість».

Яку людину можна назвати поміркованою?

У сучасному світі немає єдиного переліку чеснот. Він залежить від цінностей тієї спільноти, у якій зростала конкретна людина, а ці цінності, у свою чергу, формуються під впливом історичної долі цієї спільноти, релігії, звичаїв і традицій. З іншого боку, такі риси, як чесність, терплячість, щедрість, допомога іншим, високо цінуються в усьому світі.

2. Світогляд людини та її особистість.

Ви вже знаєте, що поняття «особистість» характеризує людину, коли йдеться про її відносини із суспільством, тобто людьми, які її оточують. Те, як людина уявляє цей світ загалом (і інших людей, і природу в цілому) та бачить своє місце в ньому, вибудовує з ним свою взаємодію, має назву світогляд. Він складається з багатьох елементів: уявлень, поглядів, переконань, знань, досвіду тощо. Залежно від світогляду в людини формуються цінності, можуть виникати певні потреби.

Світогляд формується впродовж усього життя людини. Він базується на тому, у якій культурі формувалася її особистість, за яких умов вона виросла й живе в дорослому віці, що вона перейняла та засвоїла від

інших людей, які висновки зробила з власного досвіду, наукових знаннях та безлічі інших чинників.

словник

Світогляд — система поглядів людини на світ та її місце в ньому. Наукові знання — знання, які були отримані в результаті наукових досліджень та експериментів або можуть бути перевірені за їхньою допомогою.

Для кращого розуміння, що таке світогляд людини, серед інших можна виділити такі його складові частини: цінності, ідеали та переконання.

Переконання — впевненість людини у справедливості своїх принципів, ідей, поглядів. Переконання можуть мотивувати людину, наприклад, переконання «наявність доброї освіти — запорука доброї роботи, високого заробітку» стимулюватиме приділяти більшу увагу навчанню, а переконання «наявність якісної освіти не впливає на життєві можливості», навпаки, підсилюватиме думки про те, що навчання не варте витрачених зусиль.

Цінності — тверді переконання в тому, що певні явища навколишнього світу є позитивними або

негативними. Вони визначають ставлення людини до всього, що її оточує. Прикладами цінностей є добро, свобода, гідність, милосердя, любов.

Ідеали — зразки чогось довершеного, яких людина прагне досягти у своєму житті. Хоча ідеал — це щось уявне, прагнення наблизитися до нього спонукає людину самовдосконалюватися.

Отже, світогляд людини не є чимось наперед визначеним і незмінним. Він складається з багатьох елементів, на нього можуть впливати різні події та явища. Прочитана книжка чи переглянутий кінофільм (як науковий, так і художній), власний досвід чи досвід інших людей — усе це може сприяти формуванню світогляду. Характер людини також відіграє вагому роль у цьому процесі.

Нерідко можна почути пораду, що потрібно розширювати свій світогляд. І справді, чим більше людина пережила й дізналася, чим ретельніше вона осмислила отриману інформацію та зробила висновки про себе та свою поведінку, тим ширшим буде її світогляд, тим різноманітнішими будуть її зв’язки з людьми та навколишнім світом. Отже, вона розвиватиметься як особистість.

ЗАПИТАННЯ і ЗАВДАННЯ

1. Що таке чесноти людини? Із якою метою люди почали складати переліки найважливіших чеснот?

2. Назвіть кілька найвагоміших, на вашу думку, чинників, що формують світогляд людини.

3. Міні-проєкт «Мозаїка мого світогляду». На окремих папірцях запишіть ті речі, які, на вашу думку, формують ваш світогляд. Прикріпіть ці папірці на дошку (або якусь тверду основу). Порівняйте свої мозаїки та мозаїки однокласників та однокласниць. Які висновки про різноманіття людських світоглядів ви можете зробити?

4. Складіть «хмару» слів на тему «Мій світогляд». Що з переліченого, на вашу думку, найбільше вплинуло на формування вашого світогляду?

5. Світогляд визначається одразу й залишається постійним на все життя або здатен змінюватися під впливом обставин?

6. На основі власного досвіду, результатів роботи на уроці та тексту підручника складіть перелік чеснот сучасної людини. Обговоріть і порівняйте його з переліками своїх однокласників та однокласниць. Чи було в них щось спільне? Складіть загальний перелік із п'яти-семи найбільш важливих, на вашу думку, чеснот.

7. робота в малих групах. Поясніть, як ви розумієте фразу, що «читання книжок розширює світогляд». Підготуйте аргументи на захист або спростування цього твердження.

 

Це матеріал з підручника "Етика" 5 клас Гісем, Мартинюк 2022 читати онлайн

 
Попередня сторінка:  2. Цінність людського життя. Гідність л...
Наступна сторінка:   4. Потреби, бажання та інтереси людини^