Інформація про новину
  • Переглядів: 165
  • Дата: 26-07-2022, 18:36
26-07-2022, 18:36

5. Що таке спілкування та як воно впливає на здоров'я, безпеку й добробут людини

Категорія: Етика

Попередня сторінка:  4. Потреби, бажання та інтереси людини
Наступна сторінка:   6. Як відбувається спілкування

опрацювавши цей параграф, ви зможете:

дізнатися, що таке спілкування і комунікація; з'ясувати місце і роль мови у процесі спілкування; пояснювати, як спілкування впливає на здоров'я, безпеку й добробут людини.

висловіть свою думку

1. Як ви розумієте, що таке спілкування?

2. Для чого люди спілкуються?

3. Чи є спілкування необхідним для людини? Чому?

1. Для чого люди спілкуються.

Людство впродовж усього часу свого існування пов’язане різними системами комунікацій. Саме вони об’єднують нас у просторі й часі. Прочитавши вірш Т. Шевченка, ми в такій формі отримуємо «повідомлення» з XIX ст., а видряпавши на морському камінці напис «Тут був(-ла)...», залишаємо для нащадків повідомлення про те, що ми відвідали цю місцевість.

Минали часи. Змінювалися способи передачі інформації. Проте значення комунікації для життя людини не зменшувалося.

Комунікація як взаємодія між людьми лежить в основі нашого спілкування. Це є невід’ємною складовою життя суспільства. Будь-яка життєва справа

спонукає людей до спілкування, обміну інформацією, досягнення домовленості для спільного розв’язання різноманітних ситуацій.

словник

Комунікація — термін, яким визначається взаємодія людей у світі. Спілкування — стосунки між людьми, спричинені потребами спільної діяльності, що включають сприйняття й розуміння іншої людини, обмін інформацією та вироблення шляхів спільної взаємодії.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

У процесі спілкування визначають три складові. Перша складова передбачає взаєморозуміння між сторонами. так, важливо, чи сприймає один із них іншого як такого, що заслуговує на довіру, або заздалегідь вважає, що той нічого не зрозуміє. Друга складова включає обмін між співрозмовниками не лише словами, а й діями та вчинками. Наприклад, спілкування між покупцем і касиром у магазині відбувається тоді, коли перший віддає гроші за товар, який він купує, а другий приймає їх, відраховує решту й вибиває чек. Третя складова полягає в обміні інформацією між співрозмовниками, якою володіє кожен із них. При цьому, зокрема, використовується мова як основний засіб обміну інформацією.

Спілкування можна порівняти зі своєрідним містком між людьми. Це досить складний процес взаємодії, що полягає в обміні інформацією, сприйнятті й розумінні партнерами одне одного.

виконуємо разом

робота в парах. Об'єднайтеся в пари та в їхньому складі виконайте завдання.

Французький письменник першої половини XX ст. Антуан де Сент-Екзюпері писав: «Єдина відома мені розкіш — це розкіш людського спілкування». Поясніть, як ви розумієте це твердження. Наведіть декілька прикладів ситуацій, коли ви мали схожі почуття.

2. Роль мови у спілкуванні.

Зміст спілкування реалізується за допомогою певних засобів, серед яких важливе місце посідає мова.

словник

Мова — система умовних символів, за допомогою яких передається поєднання звуків, що мають для людей певне значення та зміст.

Мова формується в результаті процесу людського спілкування й відображає особливості суспільно-історичного розвитку певної спільноти людей. Однією з важливих особливостей мови є те, що кожна людина стикається з уже готовою мовою, якою розмовляють у її оточенні. Людина засвоює її в процесі розвитку й одночасно своєю діяльністю сприяє подальшому розвитку самої мови.

Кожен громадянин і кожна громадянка України в дитинстві засвоює державну українську мову й у подальшому житті сприяє її розвитку. Українську мову небезпідставно визнають в Україні не просто засобом спілкування, а душею нації. Тому всі ми маємо берегти й розвивати свою мову.

ЦІКАВІ ФАКТИ

У наш час на Землі існує близько 5 тис. мов. При цьому понад половина людства розмовляє 40 найбільш поширеними мовами.

цікаві факти

Щороку 9 листопада відзначають День української писемності та мови. Цього дня проводиться Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, у якому беруть участь і школярі та школярки.

ВИКОНУЄМО РАЗОМ

Існує вислів, який приписують німецькому письменнику Йоганну Вольфгангу Гете: «Скільки мов ти знаєш — стільки разів ти людина». Як ви розумієте це твердження? Чи погоджуєтеся ви з ним?

РОБОТА З ДЖЕРЕЛОМ

Швейцарський мислитель XIX ст. йоганн Каспар Блюнчлі про мову

...Мова серед інших здобутків є тим, що найбільше належить народу, найбільш живим відображенням його характеру, найбільш енергійним зв'язком його із загальною культурою [людства].

робота в парах. Обговоріть і дайте відповідь на запитання: чи можна погодитися з наведеною оцінкою мови? Чому?

3. Вплив спілкування на здоров'я, безпеку й добробут людини.

Не буде перебільшенням сказати, що повноцінне життя людини неможливе без спілкування. Від нього залежить дуже багато. Так, воно значною мірою визначає стан психічного здоров’я людини. Без спілкування з іншими вона не зможе його зберегти. Саме із цим пов’язано те, що одним із найсуворіших видів покарань злочинців здавна вважалося довічне ув’язнення в одиночній камері. У разі його застосування засуджений поступово втрачав розум і божеволів.

Безпека людини також значною мірою залежить від її вміння спілкуватися. Різні манери спілкування можуть як викликати, так і приборкати агресію іншої людини. Для людини важливо вміти правильно спілкуватися зі сторонніми, незнайомими або малознайомими людьми.

Умінню спілкуватися людина вчиться протягом усього життя, знайомлячись з іншими людьми, потрапляючи в нові ситуації.

Для безпечного спілкування людина має також ураховувати культурні відмінності в етикеті: загальноприйняте вітання на Заході (ліворуч) відрізняється від вітання на Сході (праворуч)

Оволодіння мистецтвом спілкування й добробут людини, як вважають дослідники, тісно пов’язані між собою. Успішність у спілкуванні сприяє кращому налагодженню соціальних зв’язків людини. Перед нею відкривається більше можливостей для участі в суспільно-політичному житті країни, підприємницькій діяльності тощо. Уміння спілкуватися з різними людьми й залучати їх до своєї команди свідчить про лідерські якості людини.

ВАРТО ЗАМИСЛИТИСЯ

Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Ми повинні бути свідомі того, що мовна проблема для нас актуальна і на початку ХХІ століття, і якщо ми не схаменемося, то матимемо дуже невтішну перспективу.

Ліна Костенко, сучасна українська поетеса

ЗАПИТАННЯ і ЗАВДАННЯ

1. Що таке комунікація, спілкування і мова?

2. За додатковими джерелами інформації доберіть декілька визначень понять «комунікація», «спілкування» і «мова» або висловлювань відомих людей про ці поняття, що вам сподобалися. Поясніть, чим саме вони привернули вашу увагу.

3. Складіть розповідь за темою «Для чого мені необхідно навчитися успішному спілкуванню?».

4. Проведіть дискусію за проблемою «Чи можливе життя людини без спілкування?».

5. Робота в парах. Обговоріть і розв'яжіть пізнавальну задачу.

Український мислитель XVIII ст. Григорій Сковорода писав про спілкування: «Дуже важливе значення має те, із ким ми щоденно спілкуємося і кого слухаємо. У словах кожної людини міститься добрий або поганий дух. Поки ми їх слухаємо, ми цей дух поглинаємо». Поясніть, як ви розумієте думку мислителя. Наведіть приклад, що підтверджує ваше розуміння цього твердження.

6. Складіть розповідь від особи уявного персонажа про те, як уміння спілкуватися позитивно або негативно впливає на його здоров'я, безпеку й добробут.

7. На думку французького письменника XVIII ст. Антуана Рівароля, «будь-яка мова — медаль, викарбувана історією». Наведіть приклади слів української мови, у яких відображається історичне минуле України.

 

Це матеріал з підручника "Етика" 5 клас Гісем, Мартинюк 2022 читати онлайн

 
Попередня сторінка:  4. Потреби, бажання та інтереси людини
Наступна сторінка:   6. Як відбувається спілкування^