Інформація про новину
  • Переглядів: 283
  • Дата: 28-07-2022, 09:24
28-07-2022, 09:24

Тема 5. Конструктивна комунікація. Етикет

Категорія: Етика

Попередня сторінка:  Тема 4. Спілкування та його роль у житт...
Наступна сторінка:   Тема 6. Віртуальне спілкування

Я ЗНАЮ силу СЛОВА...

Володимир Сосюра

Як спілкуватися з людьми?

Як виявляти доброзичливість та щирість у спілкуванні? Чи має сучасна людина дотримуватись етикету?

Як спілкуватися з людьми?

1

Прочитай вірш Грицька Бойка «Ділові розмови».

— Здоров!

— Здоров!

— Як справи? Що робиш? — я питаю.

— Та ось по телефону З тобою розмовляю...

А як у тебе справи?

— Та справи — те що треба!

— А що ти зараз робиш?

— Та от дзвоню до тебе.

Ну що ж, бувай здоровий,

Бо вже пора кінчати:

Ще ж треба подзвонити До Роми і до Гната.

Чи можна цю телефонну розмову вважати «діловою»? Поясни чому. Пригадай свої телефонні розмови. Про що ти розмовляєш зі своїми друзями та подругами? Чи завжди твої розмови змістовні?

Об'єднайтеся в пари і складіть діалог, який може відбуватися по телефону. Розіграйте його.

2

Проаналізуй свої відповіді на запитання тесту, який ти розв'язував/ розв'язувала вдома. Продовж висловлювання: «Я гарний співрозмовник /гарна співрозмовниця, тому що...» або склади програму дій для себе «Чого мені слід навчитися, аби стати гарним співрозмовником / гарною співрозмовницею?».

Граматика етики

Комунікація (від. лат. communication — повідомлення, передача) — це спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів.

Конструктивна комунікація — комунікація, спрямована на порозуміння співрозмовників.

3

Розглянь кластер «Навички конструктивного спілкування». Якими навичками необхідно володіти для конструктивного спілкування?

Перевір, які з цих навичок конструктивного спілкування ти назвав/ назвала під час виконання завдання 2. А які б додав/додала?

Цікава наука

4

Подивися на текст «Правила конструктивного спілкування» на с. 47. Скільки частин у ньому? Як називається кожна з них? Прочитай спочатку правила конструктивного спілкування для тих, хто слухає, а потім — для тих, хто говорить.

Які з цих правил були тобі вже відомі, а про які ти дізнався/дізналася вперше?

Яких правил ти дотримуєшся завжди, яких — інколи, а яких — не дотримуєшся зовсім? Поясни чому.

Чи дотримуєшся ти правил конструктивного спілкування з різними співрозмовниками та співрозмовницями (тато, мама, бабуся, дідусь, братик, сестричка, сусіди, однолітки, друзі, старші товариші, молодші товариші, вчителі, сторонні люди та ін.)?

Правила конструктивного спілкування Коли слухаєш

Вияви зацікавленість та готовність до розмови. Слухай уважно: не перебивай, не відволікайся, не критикуй, не змінюй теми розмови.

Слухай активно: уточнюй, чи правильно ти розумієш інформацію, подавай сигнали, що ти слухаєш уважно (вживай слова «розумію», «цікаво», «чудово» або кивай головою на знак згоди тощо). Уважно стеж за емоціями та настроєм співроз-мовника/співрозмовниці.

Коли говориш

Намагайся, щоб тебе почули і зрозуміли. Дотримуйся послідовності у викладі інформації.

Не переходь до нових повідомлень, коли ти не впевнений/не впевнена, що тебе зрозуміли. Спілкуйся в атмосфері довіри, взаємної поваги, виявляй співпереживання.

Застосовуй невербальні засоби комунікації, намагайся дивитися співрозмовникові/співрозмовниці у вічі.

Як виявляти доброзичливість та щирість у спілкуванні?

Прочитай вірш Оксани Сенатович «Ми розбили склянку з чаєм» на с. 48.

— Ти розбив!

— Ні, ти розбила!

— Ти штовхнув?

— А ти впустила!

— Ти тюхтій.

— А ти незграба!

— Баобаб!

— Ти баобаба!

Вже школярка, наче хмарка, — очі повні сліз.

Школярка

дмухає на пальчик свій.

— Обпекла?

— А ти радій!

Та школярик посмутнів:

— Я... ти вибач, не хотів, я штовхнув.

— А я впустила.

— Я розбив.

— Це я розбила.

Розкажи, як змінювався твій настрій під час читання вірша.

Чому виник конфлікт між дітьми? Що засмутило школярика? Як діти вирішили конфлікт?

6

Прочитай прислів'я. Розкажи, як художниця об'єднала слово і малюнок. Поясни, як зображення допомагає зрозуміти сенс прислів'я.

Об'єднайтеся в пари. Пригадайте та розкажіть одне одному ситуації із життя, до яких підходить це прислів'я.

Вивчіть прислів'я напам'ять.

гт

Подивись анімаційний фільм «Ціна гніву». (канал «Живе телебачення», 2019).

http://inform1.yakistosviti.com.ua/etyka/5-klas

Чи сподобався тобі фільм? Поясни чому. Що тебе найбільше вразило? У чому, на твій погляд, полягає основна думка фільму? Чи погоджуєшся ти з нею?

Чи були у твоєму житті випадки, коли ти когось ранив/ранила словом або ображали тебе? Розкажи, що ти відчував/відчувала при цьому. Як можна запобігти образам?

8

Запиши слово доброзичливий і розбери його за будовою. Від яких слів утворилося це слово?

Продовж речення: Доброзичливий — це той, хто... Недоброзичливий — це той, хто...

Граматика етики

Доброзичливість — бажання людям добра, вияв співчуття до них та піклування про них.

Щирість — позитивна риса особистості, яка виявляється у чесності, правдивості.

9

Розглянь кластер. Доповни його іншими якостями доброзичливої людини,

10

Прочитай фрагменти вірша Володимира Сосюри «Я знаю силу слова...».

Я знаю силу слова — воно гостріш штика і швидше навіть кулі, не тільки лїтака.

Воно проміння швидше, в нім — думка й почуття. Воно іде в народи для вічного життя.

Воно над зорі лине, а в нім живуть, як спів, любов до Батьківщини і лють до ворогів.

О зброє щастя, слово, я жить з тобою звик!

Ти — квітка у любові, в ненависті ти — штик.

Із чим порівнює слово поет Володимир Сосюра? У чому, на твою думку, може ще полягати сила слова? Наведи приклади.

Чи має сучасна людина дотримуватись етикету?

11

Розглянь малюнки. Опиши ситуації, зображені на них.

Придумайте і розіграйте діалоги за ситуаціями, які зображені на малюнках. Які слова ввічливості ви будете використовувати?

Граматика етики

Етикет — це правила поведінки людей у суспільстві.

Скарбничка етики

В Україні перші писемні правила поведінки було викладено у «Повчаннях дітям...» великим київським князем Володимиром Мономахом. Він писав: «У домі своїм не лінуйтеся, а за всім дивіться... Ні питтю, ні їді не потурайте, ні спанню... Брехні бережіться... Недужого одвідайте... І чоловіка не миніть, не привітавши».

Володимир Мономах (1053-1125)

12

Розглянь малюнок школяра. Яка ситуація на ньому зображена?

Які правила поведінки в гостях порушили діти? Сформулюй правила поведінки в гостях.

13

Продовж речення: Добрими манерами володіє той, хто... Обговори свою відповідь з однокласниками та однокласницями. Прочитай матеріал рубрики «Скарбничка етики» і дізнайся, як це речення продовжив Джонатан Свіфт.

Скарбничка етики

Ірландський письменник Джонатан Свіфт — автор усесвітньовідомих «Мандрів Гуллівера» — писав: «Добрими манерами володіє той, хто найменшу кількість людей ставить у незручне становище».

Джонатан Свіфт (1667-1745)

14

Знайди і прочитай прислів'я. Поясни, як ти розумієш кожне з них.

Народ скаже к зав'яже

15

Розглянь інформаційний плакат до теми «Конструктивна комунікація. Етикет». Поясни, як ти розумієш його назву. Кому належать ці слова? Як ти розумієш, у чому виявляється сила слова?

Розглянь малюнок у середній частині плаката. Пригадай правила конструктивного спілкування. Як ти гадаєш, чому між словами доброзичливий і недоброзичливий стоїть двостороння стрілка? Що треба робити, аби спілкування було доброзичливим?

Розглянь малюнок у нижній частині плаката. Яке прислів'я з рубрики «Народ скаже, як зав'яже» він ілюструє?

Прочитай вислів Володимира Мономаха. Які ще його мудрі поради ти знаєш?

Домашня сторінка

Прочитай поданий вислів. Чи погоджуєшся ти з думкою французького письменника Еміля Золя? Що, на твою думку, є основою людського щастя? Свої роздуми запиши.

Основою людського щастя є доброта, відвертість і чуйність.

Еміль Золя

16 І

Візьми інтерв'ю в батьків або в іншіх рідних людей та з'ясуй:

які засоби комунікації вони використовували, коли були твого віку; як спілкувалися з рідними, знайомими, друзями та подругами; як вітали одне одного зі святами. Сформулюй не менше п'яти запитань для інтерв'ю. Відповіді запиши. Підготуй на основі відповідей повідомлення про те, як спілкувалися колись твої рідні.

 

Це матеріал з підручника "Етика" 5 клас Давидюк, Мельник 2022 читати онлайн

 
Попередня сторінка:  Тема 4. Спілкування та його роль у житт...
Наступна сторінка:   Тема 6. Віртуальне спілкування^