Інформація про новину
 • Переглядів: 63661
 • Дата: 5-09-2019, 17:13
5-09-2019, 17:13

Підручник Біологія і екологія 11 клас Задорожний (профільний рівень) читати онлайн

Категорія: Біологія, Підручники

Попередня сторінка:  Підручник Біологія і Екологія 10 клас З...
Наступна сторінка:   Підручник Біологія і екологія 11 клас Ш...

  Рік видання: 2019

  Видавництво: Ранок

  Автори: К. М. Задорожний О. М. Утєвська Д. В. Леонтьєв


 

Зміст

 1. Подразливість біологічних об'єктів
 2. Подразливість одноклітинних організмів та грибів
 3. Подразливість у рослин
 4. Подразливість у тварин
 5. Види рецепторів. Сприйняття сигналів
 6. Сенсорні системи тварин
 7. Рефлекси
 8. Подразнення і вища нервова діяльність
 9. Слова і символи як подразники
 10. Друга сигнальна система та еволюція
 11. Подразливість і пристосування до умов середовища
 12. Подразливість у взаємодіях живих організмів
 13. Рух у живій природі
 14. Рухи клітин
 15. Рухи м'язів
 16. Рухи рослин
 17. Рухи тварин
 18. Поширення організмів унаслідок окультурення й одомашнення
 19. Міграції тварин
 20. Саморегуляція біологічних систем
 21. Саморегуляція на молекулярному рівні
 22. Саморегуляція на клітинному рівні
 23. Саморегуляція на тканинному рівні
 24. Нервова й гуморальна саморегуляція на рівні організму
 25. Терморегуляція. Водно-сольовий гомеостаз. Детоксикація
 26. Імунітет як засіб збереження гомеостазу
 27. Поведінкові механізми збереження гомеостазу
 28. Регуляція в рослин
 29. Саморегуляція на рівні надорганізмових систем
 30. Адаптації та їхнє значення
 31. Механізми адаптацій
 32. Адаптації в прокаріотів
 33. Адаптації в протистів
 34. Адаптації в рослин
 35. Пристосування рослин до розмноження і поширення
 36. Захисні реакції в організмі рослин
 37. Значення ендокринної та нервової систем для адаптації в людей і т ...
 38. Адаптації людини й тварин до жари й холоду
 39. Адаптації людини й тварин до гіпоксії, тиску, концентрації солей
 40. Адаптації тварин до умов харчування
 41. Добові та сезонні адаптації тварин
 42. Підтримання гомеостазу в умовах крововтрати. Реакції на вплив ток ...
 43. Регенерація
 44. Адаптації до фізичного навантаження
 45. Стрес та дистрес
 46. Вікова динаміка адаптаційних можливостей
 47. Компенсаторні можливості організму людини
 48. Морфологічні адаптації тварин. Адаптація як результат еволюції
 49. Формування коадаптацій у симбіотичних організмів
 50. Здоровий спосіб життя та його складові
 51. Вплив зовнішніх факторів на здоров'я людини
 52. Безпека і статева культура
 53. Неінфекційні захворювання опорно-рухової системи
 54. Неінфекційні захворювання основних систем органів
 55. Неінфекційні захворювання нервової системи
 56. Імунна система та імунітет
 57. Онкологічні захворювання
 58. Спадкові захворювання
 59. Інфекційні та інвазійні захворювання
 60. Діагностика інфекційних та інвазійних захворювань
 61. Паразитичні членистоногі
 62. Вірусні захворювання
 63. Пріонні захворювання
 64. Боротьба з бактеріальними захворюваннями
 65. Боротьба з мікологічними захворюваннями
 66. Боротьба з протозойними захворюваннями
 67. Боротьба з гельмінтозами
 68. Сучасна селекція
 69. Штучний добір
 70. Методи селекції
 71. Схрещування та розведення
 72. Селекція рослин
 73. Селекція тварин
 74. Селекція мікроорганізмів
 75. Генетична і клітинна інженерія
 76. Генетично модифіковані організми
 77. Біотехнологія
 78. Предмет і завдання екології
 79. Методи екологічних досліджень
 80. Екологічні фактори
 81. Основні закони факторіальної екології
 82. Адаптація до впливу екологічних факторів
 83. Екологічна ніша
 84. Заповнення екологічних ніш
 85. Популяції. Статичні параметри популяцій
 86. Динамічні параметри популяцій. Екологічні стратегії
 87. Екосистеми. Види екосистем
 88. Просторова структура біоценозів
 89. Видова структура біоценозів
 90. Часові зміни в екосистемах
 91. Трансформація речовини й енергії в екосистемах
 92. Структура та складові біосфери
 93. Біогеохімічні цикли
 94. Еволюція біосфери
 95. Сучасний етап розвитку біосфери
 96. Антропогенний вплив на біосферу
 97. Якість довкілля та його забруднення
 98. Порушення якості атмосфери
 99. Порушення якості води
 100. Проблеми геологічного середовища
 101. Проблеми біологічного різноманіття
 102. Охорона природи
 103. Природокористування та природні ресурси
 104. Закони природокористування
 105. Екологізація природокористування
 106. Шляхи реалізації збалансованого розвитку
 107. Шляхи вирішення екологічних проблем
 108. Селекція та генетика в Україні
 109. Видатні жінки, які працюють (працювали) в галузі біології
 110. Узагальнюючі завдання за темами для індивідуальної й групової роботи

  
Попередня сторінка:  Підручник Біологія і Екологія 10 клас З...
Наступна сторінка:   Підручник Біологія і екологія 11 клас Ш...^