Інформація про новину
  • Переглядів: 230
  • Дата: 28-07-2022, 10:13
28-07-2022, 10:13

4. Я навчаюся ефективно

Категорія: Здоров'я, безпека та добробут

Попередня сторінка:  3. Навчаємося ефективно
Наступна сторінка:   5. Пошук інформації та її критичне оцін...

Ефективні способи засвоєння навчальної інформації'. Допоміжні засоби для навчання

На цьому уроці ви дізнаєтеся про:

типи сприйняття інформації; етапи активного слухання;

прийоми для найкращого засвоєння навчальної інформації.

Пригадайте, які органи чуття ви вивчали в молодших класах. Яка їхня роль у житті людини?

Як ви розумієте подані слова?

Багато знає, а мало розуміє.

Хто чітко думає, той чітко й говорить.

Що таке інформація та як 'її сприймає людина

Що таке відчуття та сприйняття? Які відчуття викликають у вас прогулянка до лісу або парку в різні пори року, перша зустріч із морем чи горами?

Про багатство навколишнього світу, про кольори, запахи, музичні тони й шуми, масу та форму предметів, про спрагу й голод ви дізнаєтеся завдяки органам чуття. За їхньою допомогою ви отримуєте у вигляді відчуттів різноманітну інформацію про стан зовнішнього та внутрішнього середовища. Однак цілісний образ предмета або явища нам дає сприйняття. На відміну від процесу відчуття, під час сприйняття людина пізнає не окремі властивості предметів та явищ, а предмети та явища навколишнього світу загалом. Сприйняттю допомагають різноманітні рухи: коли розглядають предмет чи користуються ним. Отже, інформація — це нові відомості, які людина сприйняла, зрозуміла й оцінила.

Основні джерела інформації:

тексти, малюнки, креслення, фотографії; світлові та звукові сигнали; жести, міміка;

запахи, смакові відчуття та ін.

Розгляньте подані сюжетні малюнки (мал. 12). Які джерела інформації використовують діти та батьки? Доповніть їх своїми прикладами.

За способом сприйняття інформація буває візуальною (за допомогою очей), аудіальною (на слух), дієвою (виконання вправи під керівництвом учителя/учительки). Ще є дотикова, нюхова, смакова тощо.

Інформація — це нові знання, які ви отримуєте в результаті сприйняття та аналізу певних відомостей.

Що таке активне слухання

Коли ви слухаєте іншу людину, то часто виникають різні думки та почуття, наприклад: «А що я можу зробити, чим я можу зарадити?» Інколи ці думки відволікають від почутої інформації. Щоб краще зрозуміти людину, з якою ви спілкуєтеся, потрібно навчитися активно слухати. Що ж це означає?

Активне слухання — це мистецтво розуміння. Активно слухати — означає вміти зосередитися на інформації, намагатися її зрозуміти та запам’ятати.

Основні принципи активного слухання: мова тіла: потрібно повернутися до того, з ким розмовляєте; дивитися йому в очі; звуки та жести заохочення: коли ви підтримуєте співбесідника/співбесідницю, кивніть головою на знак згоди, доброзичливо усміхніться; запитання, уточнення: ставте запитання для уточнення інформації, наприклад: «Ви маєте на увазі, що...?», «Я не зрозуміла щодо...» Однак, якщо співбесідник/співбесідниця схвильований/схвильована, краще утриматися від розмови.

Під час активного слухання не треба давати поради, змінювати тему розмови, висловлювати оцінку людини, яка говорить, перебивати та розповідати про власний досвід.

Проведіть рольову гру.

Один/одна з вас говорить протягом 2 хв на якусь тему. При цьому не можна говорити про себе погано та критикувати. Інший/інша слухає уважно, не розмовляє, не забуває про «мову тіла» — жести та міміку.

Потім той/та, хто слухав/слухала, протягом 1-2 хв переповідає почуте, щоб з’ясувати, чи правильно він/вона зрозуміли вашу розповідь, і точно передали.

Записувати під час гри не дозволяється. Потім поміняйтеся ролями.

Чи вдалося вам дотриматися основних принципів активного слухання? Якщо ні, то що вам заважало?

Уміння активно слухати допоможе вам краще сприймати розповідь учителя/учительки на уроці. Для цього треба зосередитися на темі уроку, намагатися зрозуміти й запам’ятати те, про що йдеться.

Які є прийоми раціонального запам’ятовування

Якщо ви маєте добру пам’ять та увагу, тоді легше сприйматимете навчальний матеріал, ваша успішність підвищиться.

Пам’ять — це процес збереження та наступного пригадування або впізнавання того, що людина раніше сприймала, переживала чи робила.

Одним із прийомів раціонального запам’ятовування є мнемотехніка. Під час її застосування ви краще запам’ятовуватимете матеріал, зможете його аналізувати та струк-турувати. Наприклад, під час запам’ятовування історичних дат можна використати порівняння за подібністю або контрастом із відомими вам подіями; іноземних слів — з уже відомими вам словами.

Коли потрібно запам’ятати послідовність ряду цифр, наприклад 235505111984, то робити це набагато легше, якщо розкласти їх у такій комбінації: 23, 55, 05, 11, 1984 — і запам’ятати ці цифри як часовий ряд — за п’ять дванадцята, п’ятого листопада 1984 р.

Можна використовувати смислове кодування. Наприклад, число 124 257 можна запам’ятати за допомогою такої фрази: «Я це знаю та добре пам’ятаю». Кількість букв кожного слова відповідає цифрам цього числа.

Ці системи запам’ятовування побудовано на асоціаціях — поєднанні того, що ви намагаєтеся утримати в пам’яті, з тим, що вам уже відомо (мал. 13).

Обговоріть подані ситуації.

Тетяна, дізнавшись, що диктант відбудеться за тиждень, багато готувалася, несвоєчасно їла та мало спала (бо дуже хвилювалася за результат). У день проведення диктанту розгубилася, не впоралася із завданнями. Не досягла бажаного результату.

Володя протягом тижня намагався розпочати підготовку до тематичного оцінювання, але все залишив на останній день. Результат — незадовільний.

Софія протягом тижня готувалася до контрольної роботи. Після виконання домашніх завдань вона щодня без перерви на відпочинок займалася до пізнього вечора. Дівчинка була незадоволена отриманими балами за контрольну. Вона ж готувалася!

Сашко, отримавши питання з контрольної, узявся за найскладнішу задачу, яку так і не зміг розв’язати. Коли до кінця уроку залишилося 10 хв, він відчув, що втомився, а на виконання легших завдань йому вже не вистачило часу. Хлопець засмутився, коли почув оцінку.

Що стало причиною невдач дітей? Чи правильно вони розподілили свої можливості?

Використайте подані поради для успішного навчання.

Поради для найкращого засвоєння інформації

1. Через 5 днів після заучування матеріалу забування відбувається швидше, ніж через наступні 5 днів.

2. Один з основних способів запам’ятовування — асоціативність (пов’язати матеріал із чимось уже відомим).

3. Варто не зубрити матеріал, а намагатися зрозуміти! Інформацію потрібно розібрати до найменших деталей, а потім зібрати разом.

4. Не хвилюйтеся! Тривожний стан погіршує пам’ять та увагу.

5. Складний та громіздкий матеріал краще запам’ятовується через 2-3 дні після вивчення. Тому вчити його потрібно невеликими частинами регулярно, а не за один день. Починати повторювати треба через 40 хв.

Краще скористатися такою схемою: у перший день —

3 повторення, на другий день — 2 повторення, на тре-тій-сьомий дні — по 1 повторенню, потім повторювати один раз з інтервалом у 7 днів.

6. Коли розпочинаєте вивчати матеріал, корисно робити в зошиті схеми та плани (узагальнення). Вони полегшують запам’ятовування.

Як правильно сприймати інформацію, щоб швидко та якісно засвоїти знання, отримати хороші оцінки? Для цього потрібно бути дуже уважними на уроці. Найкраще засвоюються знання, отримані за допомогою зору й слуху, обговорення та практичних дій. Запитуйте в учителя / учительки те, що не зрозуміли. Ваші запитання свідчать про активність мислення. Основні тези уроку та нові слова потрібно записувати в зошит. Адже, записуючи, ви читаєте двічі, отже, краще запам’ятовуєте. Регулярно тренуйте свою пам’ять. Постійно прагніть поліпшити результати запам’ятовування.

Зняти напруження допоможуть дихальні вправи: сядьте зручно, повільно зробіть глибокий вдих через ніс, затримайте дихання на 2-3 с, видихніть.

Щоб зняти втому з очей, кожні 20-30 хв занять робіть такі вправи (мал. 14):

подивіться поперемінно вгору та вниз (25 с), уліво — управо (15 с);

«напишіть» очима своє прізвище, ім’я, по батькові; «намалюйте» очима квадрат, трикутник — спочатку за годинниковою стрілкою, потім проти годинникової стрілки.

ГордісТь Укра їни

Ніна Матвієнко народилася 10 жовтня 1947 р. Народна артистка України (1985), лауреатка Державної премії уРСР ім. Шевченка (1988), Герой України.

н. Матвієнко стежить за своїм здоров’ям, зокрема за харчуванням. У співачки насичене спортивне минуле: вона займалася баскетболом і волейболом.

Співачка веде активну концертну діяльність, розпочату ще з 1967 р., з великим успіхом гастролювала в Мексиці, країнах Латинської Америки.

Запитання та завдання

1. Як люди сприймають інформацію?

2. Що таке активне слухання?

3. у чому полягає метод мнемотехніки?

4. Визначте причини успіхів і невдач у навчанні.

5. Що вам відомо про безпеку в інтернеті?

Разом із батьками та близькими людьми виконайте завдання з додатка 4(с. 192-193), перевірте зорову та слухову пам’ять.

Перевірка зорової пам’яті

1. Покладіть на стіл 5-9 предметів (зошит, ручку тощо) і дивіться на них 10-15 с, а потім відверніться та запишіть на аркуші, що ви побачили.

2. Завчасно розкладіть на столі кілька предметів, відвернувшись, намалюйте їх і вкажіть їхнє місцезнаходження.

Кількістьпредметів,їхнєрозміщення,яківизапам’ятали з першого разу, — це обсяг вашої зорової пам’яті.

Перевірка слухової пам’яті

Хтось зачитує цифри, а ви прослухайте уважно один раз і спробуйте запам’ятати їх:

64 93 57 68 46 37 39 52 74 49.

Запишіть ті з них, які запам’ятали, бажано, у тому ж порядку. Кількість цифр, які ви запам’ятали, дадуть змогу оцінити вашу механічну слухову пам’ять.

Порівняйте результати та зробіть висновки, який тип пам’яті у вас переважає.

 

Це матеріал з підручника "Здоров'я, безпека та добробут" 5 клас Поліщук 2022

 
Попередня сторінка:  3. Навчаємося ефективно
Наступна сторінка:   5. Пошук інформації та її критичне оцін...^