Інформація про новину
  • Переглядів: 104
  • Дата: 28-07-2022, 10:22
28-07-2022, 10:22

26. Моє коло спілкування

Категорія: Здоров'я, безпека та добробут

Попередня сторінка:  25. Моє майбутнє: мрії, планування та до...
Наступна сторінка:   27. Спілкування з дорослими взаємопова...

Спілкування та здоров’я. Вербальне та невербальне спілкування

На цьому уроці ви дізнаєтеся про:

вплив спілкування на здоров’я, безпеку та добробут; вербальне та невербальне спілкування; щиру та доброзичливу манеру спілкування.

Пригадайте, які сигнали рукою ви виконуєте на прохання вчителя під час уроку. Для чого ви це робите?

Поясніть, як ви розумієте подані прислів’я.

Що маєш казати — наперед обміркуй.

Краще мовчати, ніж брехати.

Які бувають види спілкування

Спілкування поділяють на безпосереднє, бажане, небажане, міжособистісне, групове та ін. Наприклад, діти, слухаючи пояснення вчителя / учительки, спілкуються з ним / нею під час прямого контакту (бачать, чують його / її мову). Такий вид спілкування належить до безпосереднього. Опосередковане спілкування відбувається між людьми, що розділені простором або часом і користуються такими засобами, як телефон, факс, комп’ютер, листування, відеозаписи, книжки.

Бажане спілкування — це вид спілкування, якого ми прагнемо, якого бажаємо. Наприклад, ви з нетерпінням очікуєте

зустрічі з однокласниками й однокласницями після літніх канікул. Небажане спілкування — це спілкування, від якого людина ухиляється. Масове спілкування — спрямоване не на конкретну людину, а на багатьох людей. Таке спілкування здійснюється через телебачення та засоби масової комунікації. Спілкування з людьми віч-на-віч належить до міжосо-бистісного. У житті не буває чіткого поділу на різні види спілкування. Усі вони тісно пов’язані. Уміння володіти всіма видами спілкування важливе для людини в її повсякденному житті (мал. 65).

Щира та доброзичлива манера спілкування

Кожна людина майже третину свого життя проводить у спілкуванні. При цьому дуже важливо розуміти одне одного. Чи звертали ви увагу на те, що є люди, спілкуючись з якими, ви легко вирішуєте складні проблеми, у вас поліпшується настрій. Ці люди завжди готові допомогти. Таке спілкування називають позитивним (мал. 66, а). На жаль, можна навести також багато прикладів негативного спілкування, коли людина створює навколо себе умови непорозуміння, сварок, пліток, неповаги (мал. 66, б).

Вербальне та невербальне спілкування

Є два способи спілкування — вербальне (за допомогою слів) (мал. 67, а) і невербальне (за допомогою жестів, міміки) ) (мал. 67, б). Зазвичай ми спілкуємося обома способами, використовуючи, крім слів, жести, міміку та рухи тіла. Слова при цьому передають інформацію, а жести — ставлення до неї. Жести — це рухи тіла, особливо рухи руками, які супроводжують мову для піднесення її виразності або заміняють її, додають значущості словам. Міміка — виразні рухи м’язів обличчя, що є однією з форм прояву тих чи тих почуттів і настроїв людини.

Ви виконуєте вправу «Світлофор» і вчитель / учителька просить вас показувати картки трьох кольорів. Чи зрозуміли ви пояснення? Визначте, це вербальний чи невербальний спосіб спілкування.

Що таке ефективне спілкування

Для того щоб спілкування було ефективним, важливо не тільки вміти говорити, а ще й активно слухати, чути та розуміти, про що говорить співрозмовник чи співрозмовниця.

Ефективне спілкування: сприяє взаєморозумінню; спрямовує інформацію в потрібне русло; допомагає людям подолати бар’єри для відкритої дискусії.

Обговоріть, чому так важливо виконувати правила ефективного спілкування. Як ви їх розумієте? Обґрунтуйте кожне з поданих правил (с. 162).

Правила ефективного спілкування

Концентруйте увагу на тому, хто говорить, на його / її повідомленні.

Уточнюйте, чи правильно ви зрозуміли загальний зміст інформації та її деталі.

У процесі спілкування не перебивайте людину, яка говорить, не давайте порад, не критикуйте, не робіть поспішних висновків.

Добивайтеся, щоб вас почули та зрозуміли.

Підтримуйте атмосферу взаємної довіри, проявляйте симпатію (співчуття) до співбесідника / співбесідниці. Використовуйте невербальні засоби комунікації: дивіться людині в очі, кивайте головою на знак розуміння.

Поясніть приказки та прислів’я з позиції ефективного спілкування.

Мудрий не все каже, що знає, а нерозумний не все знає, що каже.

Слово не горобець, вилетить — не піймаєш. Шабля ранить тіло, а слово — душу.

Від солодких слів буває гірко.

Не кидай словами, як пес хвостом.

Стиль спілкування — це спосіб, за допомогою якого людина будує свої стосунки з іншими в тій чи іншій діяльності. У кожної людини свій, характерний тільки для неї, стиль спілкування з людьми. Він залежить від її характеру, від ставлення до людей, від суспільства, у якому вона живе. Стиль спілкування має великий вплив на життя людини.

Прочитайте поданий текст. Розгляньте малюнки (мал. 68) і пограйте в рольову гру. Зобразіть певний стиль спілкування.

Приклади стилів спілкування

Агресивний стиль — людина прагне нав’язати свою думку, перебиває розмову, не визнає свою неправоту, нехтує моральними нормами (мал. 68, а).

Альтруїстичний стиль ґрунтується на безкорисливій допомозі іншим людям, прагненні заохочувати співрозмовника / співрозмовницю до спілкування (мал. 68, б).

Уважний стиль має такі ознаки: висловлювання подяки іншому в тактовній формі, прояви уваги до особистіс-них проблем співрозмовника / співрозмовниці, готовність вислухати та поспівчувати йому / їй (мал. 68, в).

Маніпулятивний стиль — це спілкування у своїх цілях, прагнення зрозуміти співрозмовника / співрозмовницю, щоб отримати потрібну інформацію, у поєднанні з власною замкнутістю, нещирістю, орієнтацією на «хитрість» у спілкуванні (мал. 68, г).

Відпрацювання навичок ефективного спілкування

Об’єднайтеся в групи. По черзі візьміть інтерв’ю в «лікарки», «спортсмена», «учительки», «бізнесмена» або представника/пред-ставниці іншої професії. У цьому інтерв’ю з’ясуйте якусь рису характеру та професії цієї людини, її інтереси, бажання і сподівання. Відповідати на запитання «журналістів» потрібно протягом 2-3 хв. Після завершення інтерв’ю обговоріть запитання: «Чи легко було спілкуватися? Які переживання та думки виникали під час виконання вправи? Що допомогла зрозуміти ця вправа?»

Виконайте рольову гру «Стратегія в діалозі». Обговоріть побачений кінофільм, спортивну подію, прочитану книжку, прогноз погоди тощо.

1. Двоє отримують потай один від одного завдання. Вони повинні підтримувати діалог у своїй звичній манері та за будь-яку ціну мають утримати лідерство в діалозі. Стратегію діалогу обговоріть разом.

2. Усе виконувати так, як у завданні 1, тільки другий/дру-га учень/учениця отримує завдання примусити партнера/ партнерку бути лідером.

3. Два/дві учні/учениці отримують завдання вести діалог. Один/одна стверджує якусь думку, а інший/інша повинен/ повинна спочатку дослівно повторити її, а потім висловити свою думку. І навпаки. Бажано, щоб хтось фіксував кількість спотворень кожним/кожною партнером/партнеркою в переданні слів співрозмовника/співрозмовниці.

На цьому уроці ви дізналися, що спілкування — це не тільки взаємини, а й пізнання одне одного, обмін інформацією та переживаннями з метою взаєморозуміння. Це є основною умовою, способом існування та розвитку людства.

«Є тільки одна справжня цінність — це зв’язок людини з людиною», — говорив французький письменник А. де Сент-Екзюпері, автор відомих творів «Планета людей», «Маленький принц», які закликають усіх до людяності, навчають спілкуватися, приносити одне одному радість.

Ви можете відчувати себе щасливими тільки тоді, коли поруч із вами перебувають інші люди, ті, світогляд яких вам близький, поведінка яких вам імпонує, а їхній погляд на життя ви розділяєте та розумієте. Спілкування людини з людиною має поєднувати високу вимогливість із повагою до неї, доброзичливість, увічливість, делікатність, уміння зрозуміти та поспівчувати, радіти й сприяти успіхам іншого/іншої, творити атмосферу об’єднання.

Запитання та завдання

1. Яку роль у житті людини відіграє спілкування?

2. Що таке позитивне та негативне спілкування?

3. Які типи спілкування ви знаєте?

4. Поспостерігайте протягом тижня, які типи спілкування ви застосовували з батьками та близькими людьми, дорослими й однолітками.

Разом із батьками та близькими людьми обговоріть матеріал цього уроку. Проаналізуйте стиль спілкування у вашій сім’ї. Поміркуйте, як можна його вдосконалити.

 

Це матеріал з підручника "Здоров'я, безпека та добробут" 5 клас Поліщук 2022

 
Попередня сторінка:  25. Моє майбутнє: мрії, планування та до...
Наступна сторінка:   27. Спілкування з дорослими взаємопова...^