Інформація про новину
  • Переглядів: 68
  • Дата: 28-07-2022, 10:24
28-07-2022, 10:24

30. Я в команді

Категорія: Здоров'я, безпека та добробут

Попередня сторінка:  28-29. Спілкування з однолітками
Наступна сторінка:   Словник термінів і понять до курсу "Зд...

Спільна діяльність у групі для досягнення результату

На цьому уроці ви дізнаєтеся про:

стосунки між людьми та спільну діяльність у групі; взаємовплив емоційних станів, переконань, поведінки всіх учасників / учасниць спільної діяльності; різні ролі в груповій роботі.

Пригадайте, як потрібно спілкуватися з людьми. Поясніть, як ви розумієте подані прислів’я.

Людина без друзів, що дерево без коріння. Приятелів тьма, а вірного друга нема.

Які бувають стосунки між людьми

У повсякденному житті, під час навчання та різної діяльності між людьми виникають приятельські, товариські й дружні стосунки.

Приятельські стосунки з’являються між добре знайомими людьми завдяки спільним інтересам, доброзичливості,

обміну думками, щирості, довірливості, взаємним послугам. Такі стосунки збагачують вас інформацією про різні аспекти життя, дають можливість висловити свою думку й побачити реакцію людей, які доброзичливо до вас ставляться.

Товариські стосунки виникають між людьми під час спільної діяльності на основі єдності інтересів, життєвих завдань: між членами навчального колективу, між тими, хто систематично зустрічається протягом тривалого часу, добре знає одне одного й у потрібний момент надає взаємну та безкорисливу допомогу.

Товаришування вимагає принциповості у взаєминах, людяності, чуйності, взаємодопомоги та підтримки. Такі стосунки згуртовують колектив.

Дружні стосунки — найміцніші. Дружба може тривати роками й навіть протягом усього життя. Вона ґрунтується на єдності поглядів, інтересів і життєвої мети. Початковою формою дружби може бути товаришування, збагачене особистою приязню.

Як обирати друзів? Народна мудрість каже: «З ким поведешся, того й наберешся» і «Той, хто спілкується з мудрими, буде мудрим, а хто товаришує з дурним, подурнішає». Потрібно пам’ятати, що в друзів мають збігатися смаки та захоплення. Друзі підтримують одне одного в скрутну хвилину, дають поради, діляться досвідом і застерігають від багатьох помилок (мал. 74).

Уміння працювати разом. Разом з однолітками ви граєтеся, відвідуєте спортивні секції, у школі навчаєтеся разом. Наше життя неможливо уявити без контактів між людьми й обміну інформацією, думками, оцінками та почуттями тощо.

Для того щоб працювати разом, потрібно засвоїти подані правила:

слухати своїх однокласників/однокласниць; просити допомоги, якщо ви її потребуєте; допомагати, якщо вас просять про це; не ставите себе вище за інших.

Уміння працювати разом неможливе без поваги та толерантного ставлення до людей, які вас оточують. Тому завжди шукайте в характері людини її найкращі риси. Зрозумійте, чим вона відрізняється від вас. Знайдіть у ній те, чого можете навчитися. Ніколи не критикуйте й не засуджуйте людей.

Що таке команда

Бути в команді означає: ставити її успіх вище за власний, дбати про комфорт учасників / учасниць і вирішувати проблеми разом (мал. 75).

Як ви розумієте такі слова: «Мій клас — це моя команда», «Моя футбольна секція — це моя команда», «Мої друзі — це моя команда»?

Цей термін має кілька значень. Так, на уроках з інформатики команда означає певну дію в комп’ютерній програмі. У військовій справі команда — це наказ командира. Команда судна — це члени її екіпажу.

Найчастіше ми вживаємо слово команда, коли говоримо про спортсменів/спортсменок, пожежників/пожежниць, ря-тувальників/рятувальниць, волонтерів/волонтерок.

А коли ви працюєте в групах на уроці, готуєте позаклас-ний захід або стіннівку, чи можна сказати, що це — ваша команда? Так, звичайно, адже командна робота — це діяльність групи людей, яка зосереджена на вирішенні конкретного завдання.

Обговоріть у класі, як ви розумієте подані прислів’я.

Добре тим живеться, де гуртом сіється і жнеться. Дружний табун і вовків не боїться.

У гурті робити — як із гори бігти.

Обговоріть подані ситуації.

Діти вирішили пограти у футбол із хлопцями із сусіднього двору. Коли зібралися, то Микола заявив, що Петро й Іван грати не будуть, бо вчора він із ними посварився, а Сашко не дав йому списати контрольну роботу на уроці. А хто з ним не погоджується, можуть іти, їх ніхто не тримає.

Петро, Іван і Сашко вирішили створити свою команду, без Миколи. І дивно, більшість дітей приєдналася саме до них.

Які правила вміння працювати разом порушують діти? Як ви думаєте, яка з команд неодмінно переможе? Чому?

Одна з найважливіших якостей, що повинна мати людина, яка працює в команді, це відмінні навички спілкування. (Пригадайте попередній урок.)

Спілкування важливе для чіткого та зрозумілого передан-ня інформації. Уміння слухати співрозмовника/співрозмов-ницю є дуже важливим аспектом. Під час командних обговорень не можна кого-небудь принижувати або знущатися. До кожного члена команди потрібно ставитися з повагою, незалежно від того, чи подобається вам ця людина та чи згодні ви з його/її думкою. Це дасть змогу уникнути непорозумінь.

Розгляньте схему4. Обговоріть кожну з ознак. Придумайте та пограйте в рольову гру, у якій один член вашої команди не відповідає, наприклад, одній із поданих ознак. Знайдіть шляхи вирішення цієї ситуації.

Схема 4

Про роль почуттів та емоцій в успішній роботі команди

Ви вже знаєте, що спілкування — це обмін думками, почуттями та переживаннями з іншими людьми (мал. 76). У спілкуванні важливу роль відіграють почуття та емоції. Кожному / кожній знайоме почуття любові до близьких людей, домашніх тварин, до природи. На жаль, людині також притаманні почуття ненависті, гніву, заздрощів і ревнощів. (Пригадайте попередні уроки.)

Отже, почуття — це сильні та тривалі емоційні стани, які відображають ставлення людини до конкретної події чи особи.

Зміну настрою, почуттів і психічного стану людини викликають емоції — реакції людини на її ставлення до навколишнього світу. Зовнішнім проявом емоцій є поведінка, вираз обличчя, або міміка, слова, жести, вигуки (мал. 77). Під впливом емоцій у людини змінюється погляд, голос тощо.

Емоції, що поліпшують настрій та самопочуття, називають позитивними. Позитивні емоції можуть змінюватися на негативні. Наприклад, ви невдало виконали групову роботу, посварилися з друзями, отримали зауваження. Негативні емоції пригнічують людину, погіршують її фізичний стан.

Невід’ємною умовою роботи в команді є вміння володіти емоціями, зокрема приборкувати негативні емоції, правильно організовувати роботу, бути толерантними.

Виконайте вправи для створення в групі атмосфери доброзичливості, ефективного спілкування, невимушеної атмосфери.

За одну хвилину відтворіть свій настрій, не малюючи нічого конкретного, а тільки лінії та форми, використовуючи різні кольори. Обміняйтеся малюнками із сусідом/сусідкою, який/яка має вгадати настрій, зображений на малюнку.

Між двома учасниками/учасницями, що сидять один/ одна навпроти одного/одної, лежить аркуш із цифрою 9 (6) без крапки. Обговоріть, яка перед вами цифра. Цифра одна, а відповіді дві. Хто правий/права? Поміняйтеся ролями.

Один/одна з пари загадує емоцію і передає її іншому/ іншій невербально: через дотик руки. Інший/інша намагається відгадати, яка це емоція. Потім обміняйтеся ролями.

Напишіть про кожного/кожну учасника/учасницю, про їхні заслуги, досягнення, цінності, що внесені в спільну справу (наприклад, розроблення проєкту).

Обговоріть чинники, що сприяють роботі команди, і ті, що заважають. Пригадайте, чи перешкоджали ці чинники колись вашій командній роботі.

Чинники, що сприяють роботі команди, і ті, що заважають

Погоджуєте свої дії з діями інших учасників/учасниць; відмовляєтеся від свого рішення на користь більш вигідного для команди;

ігноруєте думку інших учнів/учениць під час вирішення спільних завдань;

просуваєте тільки ті рішення, які вам вигідні; умієте вести переговори;

співпрацюєте із членами команди вибірково, орієнтуєтеся лише на свої уподобання;

розмовляєте зверхньо з іншими членами команди; розпускаєте плітки;

відмовляєте в допомозі, навіть коли вас просять усі члени команди; умієте слухати інших;

визнаєте свої помилки й приймаєте чужу точку зору; навмисно приховуєте інформацію, яка може бути важливою в розв’язанні проблеми.

«Той, хто думає, що може обійтися без інших, дуже помиляється; але той, хто думає, що інші не можуть обійтися без нього, помиляється ще більше» — ці слова французького письменника XVII ст. Ф. де Ларошфуко дуже актуальні. Робота в команді, командний дух, побудова команди — нині ці запити надзвичайно популярні.

Командна робота навіть трьох учнів / учениць дає кращий результат, ніж праця одного/однієї. У команді кожну гідну ідею ретельно обговорюють, як і окремі її деталі. Це значно знижує

шанси на появу помилок. А всі помилки та похибки відразу стають помітними. Значення почуттів та емоцій у командній діяльності людини надзвичайне. Виконуючи рольову гру, ви переконалися, що одні почуття були приємні, інші — ні. Пам’ятайте: ваше здоров’я залежить від того, які почуття та емоції переважають у вашому житті.

Подивіться відео про команду. Зробіть висновки.

ГордісТь України

Катерина Білокур (1900-1961) — українська художниця, майстриня народного декоративного живопису, народилася в с. Богданівці на Полтавщині.

Малювати Катерина почала з дитинства, однак зуміла сягнути вершин успіху й прославити українське мистецтво на цілий світ. Картини майстрині виставляли в різних містах україни та Франції.

у 1954 р. на Міжнародній виставці в Парижі її картини «Цар-Колос», «берізка» й «Колгоспне поле» побачив П. Пікассо та сказав: «Якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї цілий світ».

Запитання та завдання

1. Що таке команда?

2. Яку роль відіграють почуття та емоції в успішній роботі команди?

3. назвіть переваги роботи в команді.

Обговоріть із батьками та близькими людьми поради Д. Карнегі.

1. Єдиний спосіб здобути в суперечці перемогу — це уникнути її.

2. Поважайте думку співбесідника/співбесідниці. Ніколи не говоріть йому/їй, що він/вона неправий/неправа.

3. Якщо ви в чомусь неправі, визнайте це.

4. Починайте бесіду завжди в дружньому тоні.

5. Розмовляючи з кимось, не починайте з тих питань, з яких ваші думки розходяться, а обговорюйте проблеми, думки з яких збігаються.

Додатки

Додаток 1

Комплекс вправ для розминки на перерві між уроками та під час виконання домашніх завдань

Ходьба на місці з високим підніманням колін. Темп середній (40 с -1 хв).

Потягування із широким розведенням рук із глибоким вдихом і видихом. Темп повільний (6-8 разів).

Нахили вперед. Темп середній (6-8 разів).

Нахили назад. Темп середній (6-8 разів).

Почергові нахили вправо-уліво. Темп середній (6-8 разів).

Кругові рухи тулубом за годинниковою та проти годинникової стрілки. Темп середній (6-8 разів у кожний бік).

Присідання. Темп середній (6-8разів). Вправа закінчується ходьбою на місці з глибоким диханням (40 с -1 хв). Махи руками й ногами. Темп середній (6-8 разів). Кругові рухи головою за годинниковою та проти годинникової стрілки. Темп повільний (6-8 разів).

Поперемінна фіксація погляду на предметах, які розташовані на різній відстані. Темп середній (по 10-15 c).

Додаток 2

Правила безпечної поведінки в школі

1. Учні/учениці зобов’язані приходити до школи за 1015 хв до початку занять.

2. Не можна перебувати в класах у верхньому одязі.

3. Одяг учнів/учениць має бути чистим та охайним і відповідати вимогам Статуту школи.

4. Учні/учениці входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних причин не можна.

5. Під час уроку заборонено розмовляти, кричати, без дозволу підводитися, відвертати увагу інших учнів/учениць від уроку.

6. Не можна виходити з класу без дозволу вчителя/учи-тельки.

7. Урок закінчується тоді, коли вчитель/учителька оголо-сив/оголосила про це. Після цього учні/учениці можуть вийти на перерву.

8. Учні/учениці повинні охайно вести щоденник і давати його вчителю/учительці без будь-яких заперечень.

9. Учні/учениці повинні дбайливо ставитися до своїх підручників і зошитів.

10. Учні/учениці зобов’язані знати й дотримуватися правил безпеки під час уроків і після закінчення.

11. Під час уроків заборонено користуватися мобільними телефонами.

Правила поведінки під час перерви

1. Під час перерви учні/учениці зобов’язані прибрати своє робоче місце й підготуватися до наступного уроку.

2. Під час перерви заборонено:

— бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях;

— штовхатися або грати м’ячем у приміщеннях, не пристосованих для цього;

— сваритися між собою та зі сторонніми людьми, з’ясовувати стосунки, битися.

3. У шкільній їдальні учні/учениці повинні виконувати вимоги вчителів/учительок, працівників/працівниць їдальні та чергових і дотримуватися черги.

4. Заборонено перебувати в їдальні у верхньому одязі.

5. Не можна виносити їжу та напої за межі їдальні.

Додаток 3

Як ми сприймаємо інформацію

Читаючи основні положення тесту, визначте риси, що є найхарактернішими для вас. Підсумуйте та порівняйте результати кожного стовпчика. Як правило, в одному зі стовпчиків має бути найбільша кількість балів. Це й стане тим способом сприйняття, що переважає та найбільше відповідає особливостям вашої діяльності.

 

Зоровий

Слуховий

Дієвий

а

б

в

а

б

в

а

б

в

1

                 

2

                 

3

                 

4

                 

сл

                 

CD

                 

7

                 

1. Улюблені ігри та заняття.

Зоровий

а) подобаються головоломки та настільні ігри;

б) захоплююся роботою з комп’ютером і калькулятором;

в) спостерігаю та навчаюся працювати з допоміжними цифровими засобами.

Слуховий

а) люблю слухати диски;

б) люблю читати книжки;

в) читаючи інструкції, навчаюся, як поводитися з новими речами.

Дієвий

а) люблю гратися на свіжому повітрі;

б) захоплююся грою у водоймі, на ковзанці чи гірці;

в) майже кожній іграшці знаходжу повноцінне застосування.

2. Складні рухові навички.

Зоровий

а) пишу старанно;

б) добре вирізую, розфарбовую та склеюю;

в) створюю охайні та гарні художні вироби.

Слуховий

а) пишу досить непогано;

б) під час роботи розмовляю сам/сама із собою;

в) мої художні вироби досить привабливі.

Дієвий

а) мені писати дуже важко;

б) нерідко літери й цифри в мене виходять спотвореними;

в) мої художні вироби є неохайними.

3. Прості рухові навички.

Зоровий

а) віддаю перевагу настільним іграм, а не іграм на свіжому повітрі;

б) полюбляю бадмінтон, оскільки ця гра потребує хорошої координації;

в) полюбляю ігри з установленими правилами.

Слуховий

а) більше розмовляю, ніж граюся;

б) віддаю перевагу іграм на зразок: «Камінь, ножиці» або «Садівник», що потребують спілкування;

в) під час будь-якої діяльності розмовляю сам/сама із собою.

Дієвий

а) віддаю перевагу іграм на свіжому повітрі, а не настільним іграм;

б) маю дуже добру координацію;

в) ходжу не повільно, а бігаю.

4. Суспільні навички.

Зоровий

а) навіть у натовпі почуваюся самотнім/самотньою;

б) перед тим, як узяти участь у грі, думаю про те, що на мене чекає;

в) повільно звикаю до нових людей.

Слуховий

а) добре почуваю себе в колі друзів;

б) можу викликати занепокоєння, оскільки занадто багато розмовляю під час занять у класі;

в) часто відповідаю за інших і займаю позицію лідера.

Дієвий

а) комунікабельний/комунікабельна, але дуже говіркий/ говірка;

б) можу викликати занепокоєння, оскільки під час занять у класі заважаю своїм однокласникам/однокласницям;

в) полюбляю бешкетувати.

5. Емоції.

Зоровий

а) дуже емоційний/емоційна;

б) починаю непокоїтися, відчуваючи тривожність інших. Слуховий

а) легко розповідаю про свої почуття;

б) можу посперечатися з іншими щодо своїх почуттів.

Дієвий

а) емоційно залежний/залежна та легко вразливий/враз-лива;

б) коли мені роблять зауваження, вибухаю гнівом, не соромлячись або жалкуючи про зроблене.

6. Пам’ять.

Зоровий

а) можу відтворювати літери та цифри з пам’яті;

б) пам’ятаю про те, що мені показували.

Слуховий

а) найкраще навчаюся, заучуючи напам’ять;

б) знаю звуки, що відповідають літерам алфавіту.

Дієвий

а) погано запам’ятовую;

б) легко відволікаюся.

7. Шкільні навички.

Зоровий

а) стежу за охайністю одягу та своїм робочим місцем;

б) у вільний час віддаю перевагу конструкторам, головоломкам, мистецтву;

в) повільно звикаю до нової ситуації.

Слуховий

а) мій зовнішній вигляд не брудний, але й не дуже охайний;

б) уважний/уважна та слухняний/слухняна;

в) лідирую в більшості дискусій і часто повідомляю вчите-лю/учительці про чиюсь неправильну поведінку.

Дієвий

а) абсолютно не турбуюся про свій зовнішній вигляд і нерідко з’являюся в брудному одязі, на робочому місці — безлад;

б) виявляю значну активність під час ігор;

в) довго не можу сидіти на одному місці.

Додаток 4

Гімнастика для очей

Виберіть вправи, які вам підходять, і з дозволу батьків чи близьких людей виконайте їх. Гімнастику для очей потрібно робити двічі на день, бажано не менше 3-5 хв.

1. Розслаблення. Щільно закрийте очі й розслабтеся. Для цього згадайте якісь приємні моменти: плескіт лагідного моря, лісову прогулянку тощо.

2. Колові рухи. Зробіть колові рухи відкритими очима: спочатку за годинниковою стрілкою, потім — проти.

3. Рухи за прямими лініями. Інтенсивно поводіть очима по горизонталі: управо-уліво й по вертикалі: угору-униз.

4. Моргання. Інтенсивно заплющуйте та розплющуйте очі.

5. Діагоналі. Спрямуйте погляд у лівий нижній кут, ніби ви дивитеся на ліве плече, і зосередьте погляд на цій точці. Після трьох моргань переведіть погляд у правий нижній кут.

6. Дзеркальна діагональ. Аналогічно до попередньої вправи «скосіть» очі в лівий верхній кут, а потім — у правий.

7. «Темне розслаблення». Покладіть на заплющені очі теплі долоні, пальці стисніть на лобі. Розслабтеся.

8. Кліпання. Не менше як 100 разів легко та швидко покліпайте очима.

9. «Косі очі». Зведіть погляд до кінчика носа. Для виконання цієї вправи піднесіть до носа вказівний палець, дивлячись на нього.

10. «Близько-далеко, або робота очей на відстані». Підійдіть до вікна, уважно подивіться на близьку деталь: листок дерева, що росте за вікном, або наклейте на скло на рівні очей невелику паперову точку. Потім над обраною точкою проведіть уявну пряму лінію, що прямує вдалину, і спрямуйте свій погляд далеко вперед, намагаючись побачити максимально віддалені предмети.

Правила виконання:

• Усі вправи, крім останньої, виконуйте сидячи, у зручному положенні. Спина — пряма, шия та плечі максимально розслаблені.

• У вправах, коли очі рухаються за визначеними напрямками, фіксуйте фінальну крапку кожного руху на кілька секунд. Кожну таку вправу потрібно повторювати не менше як 7-10 разів у кожному напрямку.

Вправи можна виконувати в різній послідовності й необмежену кількість разів.

Варто вибрати кілька вправ і повторювати їх протягом

дня.

Додаток 5

Правила безпечного інтернету

Долучайте «у друзі» лише тих людей, кого ви знаєте в реальному житті;

майте «закритий профіль» у соціальних мережах; не відписуйте в приватних повідомленнях незнайомим людям;

не зазначайте приватну інформацію: домашню адресу, номер телефону, номер школи, адреси позашкільних занять, логін і пароль особистої сторінки;

не відмічайте свою геолокацію, де ви проживаєте, навчаєтеся та часто буваєте;

не надсилайте нікому свої фото в приватних повідомленнях.

Додаток 6

У разі небезпечної чи надзвичайної ситуації повідомляйте диспетчеру:

точні координати місця, де відбулася пригода (орієнтири місця, шляхи під’їзду тощо);

номер телефону, з якого зроблено виклик, і прізвище того, хто викликає;

прізвище та ім’я постраждалого/постраждалої (за можливості);

характер пригоди, що сталася (падіння з висоти, ДТП тощо);

стан постраждалих (свідомість, дихання, видимі пошкодження тощо);

кількість постраждалих (приблизна загальна кількість і наявність серед постраждалих дітей);

яку допомогу надано (відкриття дихальних шляхів, серцево-легенева реанімація, зупинка зовнішньої кровотечі тощо).

Додаток 7

Недостатня оглядовість — це оглядовість дороги менше ніж 300 м під час туману, сильного дощу, граду або снігопаду та сутінків.

Обмежена оглядовість — це частина дороги, яку заважає бачити якийсь предмет: машина, будинок, дерева або кущі за крутим поворотом.

Якщо вам доводиться переходити багатосмугову дорогу не на переході, то робіть це на відкритій ділянці дороги, яка добре проглядається в обидва боки на 150-200 м.

Осьова лінія — єдине відносно безпечне місце на багато-смуговій дорозі. Тому за відсутності світлофора чи обладнаного регульованого переходу таку дорогу переходять за два етапи, зупинившись на осьовій лінії, щоб краще роздивитися. Опинившись на осьовій лінії, не робіть зайвих рухів. Спостерігайте не лише за автомобілями, що рухаються перед вами, а й за тими, що знаходяться позаду.

Яку відстань до автомобіля вважають безпечною. За підрахунками вчених, найменша безпечна відстань до автомобіля, який рухається найближчою смугою, — 50 м. Щоб подолати дві смуги, пішоходові знадобиться вдвічі більше часу. Тож і безпечна відстань до автомобіля, який рухається іншою смугою, буде вдвічі більшою — 100 м, а до того автомобіля, що рухається по третій смузі, — 150 м. Але все це за умови, що водій не перевищує дозволеної в межах населеного пункту швидкості — 50 км / год.

Додаток 8

Якщо ви стали свідками ДТП, у жодному раз не бігайте по проїжджій частині дороги, бо можна потрапити під колеса автомобіля.

Найпоширенішими наслідками ДТП є: струс мозку, перелом кінцівок, кровотечі. Ознаки струсу мозку: блідість шкіри, рясне потовиділення, прискорений пульс, нудота. Допомога — забезпечити повний спокій.

Ознакою перелому ребер є різкий біль під час вдиху. Допомога — туго перев’язати ребра (на видиху).

Кровотечу зупиняють за допомогою тугої пов’язки. У разі перелому кінцівки її треба знерухомити за допомогою палиці чи інших підручних матеріалів.

Додаток 9

Правила дорожного руху України (6.6)

Велосипедисту/велосипедистці заборонено:

а) керувати велосипедом із несправним гальмом, звуковим сигналом, а в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості — з вимкненим ліхтарем (фарою) чи без світлоповерта-чів;

б) рухатися по автомагістралях і дорогах для автомобілів, а також по проїжджій частині, коли поряд облаштовано велосипедну доріжку;

в) рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до семи років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих);

г) під час руху триматися за інший транспортний засіб;

ґ) їздити, не тримаючись за руль і знімати ноги з педалей (підніжок);

д) перевозити пасажирів на велосипеді (за винятком дітей до семи років, яких перевозять на додатковому сидінні, обладнаному надійно закріпленими підніжками);

е) буксирувати велосипеди;

є) буксирувати причіп, не передбачений для експлуатації з велосипедом.

Додаток 10

Як відбувається інфікування на сказ

Сказ — це гостре інфекційне вірусне захворювання тварин і людей. Характеризується запальними процесами (енцефаліт) і тяжким ураженням центральної нервової системи з можливою смертю. Щоб попередити летальні випадки, необхідно вчасно отримати кваліфіковану медичну допомогу.

Заразитися на сказ можна від диких і свійських тварин через укус, подряпину та мікроушкодження шкіри, контакт зі слизовими оболонками, ослинення хворою твариною. Найчастіше люди інфікуються в результаті контакту із хворими на сказ домашніми котами й собаками та дикими тваринами: лисицями, вовками та кажанами. Також небезпеку становлять безпритульні невакциновані тварини.

Слина інфікованих сказом тварин стає заразною в останні дні інкубаційного періоду від моменту зараження та зали-

шається такою протягом усього періоду хвороби. За даними ВООЗ, у 99 % випадків смерті людини від сказу джерелом інфекції є собаки. Близько 40 % жертв укусів, імовірно скажених собак, — діти до 15 років.

У тварини, хворої на сказ, може бути надмірна слинотеча, блювота, збудження, агресія, споживання неїстівних речей, прояви виснаження.

Якими є симптоми сказу в людей

Тривалість інкубаційного періоду сказу в людини зазвичай становить від одного до трьох місяців, але може варіюватися від одного тижня до року. Усе залежить від місця, кількості та глибини укусів (найнебезпечніші укуси — в обличчя та голову); кількості й активності вірусу, що потрапив у рану; віку постраждалого/постраждалої (діти вразливіші за дорослих).

Початкові симптоми: підвищення температури та біль, а також незвичні або дискомфортні відчуття (поколювання, пощипування чи печіння) у місці пошкодження. Після появи симптомів захворювання майже завжди закінчується летально. Залежно від форми захворювання може розвиватися гідрофобія (боязнь води), параліч м’язів, кома, зупинка роботи серця та дихання. У процесі поширення вірусу центральною нервовою системою розвивається прогресивне смертельне запалення головного й спинного мозку.

Що робити, якщо вас укусила дика тварина

Якщо вас укусила чи подряпала дика або бездомна тварина, статус вакцинації якої неможливо встановити, варто негайно промити рану водою з господарським милом та звернутися по медичну допомогу до найближчого пункту надання медичної допомоги або сімейного лікаря. Медичні працівники оцінять ситуацію та за необхідності порекомендують розпочати курс вакцинації від сказу. Навіть потрапляння слини бездомної та/або дикої тварини на пошкоджені шкірні покрови може бути показанням до початку лікування. Вакцина від сказу (антирабічна) запобігає виникненню захворювання на сказ у 96-99 % випадків.

У разі інфікування людини на сказ потрібно негайно ввести антирабічну вакцину. Таких щеплень має бути кілька: у день звернення до лікаря (0-й день), а потім на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й і 90-й дні.

Вакцина ефективна в разі початку курсу не пізніше 14го дня з моменту укусу чи потрапляння слини на пошкоджені шкірні покриви. Утім, курс імунізації призначають навіть через кілька місяців після контакту з інфікованою твариною.

У разі небезпечної локалізації укусів (обличчя, шия, голова, пальці рук, промежина), множинних або дуже глибоких поодиноких укусів, потрапляння слини на слизові оболонки, будь-яких ушкоджень, завданих хижими тваринами, кажанами та гризунами, коли є ризик короткого інкубаційного періоду, окрім вакцини, застосовують і людський антирабіч-ний імуноглобулін. Інкубаційний період може скоротитися до 7-ми діб — це менше, ніж час вироблення поствакциналь-ного імунітету. Якщо з моменту контакту із твариною минуло більше трьох діб, антирабічний імуноглобулін не застосовують.

Додаток 11

Гігієнічні норми часу щодо організованої рухової активності впродовж дня для дітей 11—14 років

Види рухів

Тривалість,

хв

Загальний час,хв

Ранкова гімнастика

10-15

120-235

Гімнастика до уроків

10

 

Фізкультхвилинки

10

 

Рухливі ігри на перервах

20

 

Урок фізкультури (2-3 рази на тиждень)

45

 

Самостійні фізичні вправи під час прогулянок

60

 

Заняття в спортивних секціях

60

 

Домашні завдання з фізкультури

20

 

Додаток 12

Комплекс вправ для тих, хто хоче підрости

1. Вправи для розминки, що зміцнюють поставу: махи й обертання руками та ногами в суглобах, ривки руками вгору-назад, у боки-назад, нахили вперед (спина пряма).

2. Енергійна ходьба, розмахуючи руками.

3. Біг дрібними кроками з одночасним обертанням уперед зігнутими руками (кулаки притиснуті до плечей); швидкісний біг і біг стрибками (дистанція 25-50 м залежно від підготовленості). Зробіть 4-6 пробіжок, відпочиваючи та відновлюючи дихання після кожної; біг із гірки.

4. Потягування — руками тягніться вгору, потім убік, одночасно піднімаючись на носки (по 6-8 разів із паузами на відпочинок).

5. Вправи на перекладинах і кільцях:

а) зависання (від 20 с до хвилини); зависання з поворотами корпусу праворуч-ліворуч (ноги разом); розхитування вперед-назад, убік, колові (за й проти годинникової стрілки);

б) підтягування (дівчата можуть виконувати цю вправу, не відриваючи ніг від підлоги);

в) підтягування зі стрибками: присядьте (спина пряма), підстрибніть угору, схопіться за перекладину, використовуючи енергію стрибка, підтягніться.

6. Стрибки:

а) щоразу намагайтеся підстрибнути вище або дотягнутися до якогось предмета чи позначки, що знаходяться над вами;

б) зістрибуйте з невеликих підвищень під час приземлення, пружно згинайте ноги;

в) стрибки з положення сидячи навпочіпки.

Навантаження збільшуйте поступово. Наприкінці занять

ви маєте відчувати приємну легку втому.

Додаток 13

Показники росту та розвитку підлітків

Показники росту та маси тіла хлопців

Вік, роки

Зріст

Маса тіла

9

від 1 м 30 см до 1 м 40 см

від 25 кг 900 г до 35 кг 800 г

10

від 1 м 35 см до 1 м 47 см

від 29 кг до 40 кг 800 г

11

від 1 м 40 см до 1 м 52 см

від 31 кг 300 г до 45 кг 800 г

12

від 1 м 45 см до 1 м 57 см

від 34 кг 500 г до 51 кг 700 г

Показники зросту та маси тіла дівчат

Вік, роки

Зріст

Маса тіла

9

від 1 м 30 см до 1 м 40 см

від 25 кг 900 г до 37 кг 200 г

10

від 1 м 35 см до 1 м 47 см

від 28 кг 600 г до 42 кг 200 г

11

від 1 м 40 см до 1 м 55 см

від 32 кг 200 г до 47 кг 600 г

12

від 1 м 47 см до 1 м 61 см

від 36 кг 700 г до 50 кг 800 г

Додаток 14

Правила поведінки на воді

Купатися можна тільки в спеціально відведених та обладнаних для цього місцях.

Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби. Купатися можна в спокійну, безвітряну погоду за швидкості вітру до 10 м / с, за температури води не нижче +18° С, повітря — не нижче +24° С.

Після вживання їжі купатися можна не раніше ніж через 1,5-2 год.

Заходити у воду треба повільно, щоб тіло звикло до зміни температури повітря та води.

У воду потрібно входити неспішно, обережно пробуючи ногою дно. Якщо не вмієте плавати, не заходьте у воду глибше, ніж по коліна, щоб не оступитися та не потрапити на глибоке місце, у яму чи не опинитися на сильній течії.

У воді варто перебувати не більше 15 хв. Не стояти на одному місці, а активно рухатися та плавати.

Після купання не рекомендовано приймати сонячні ванни, краще відпочити в затінку.

Не купайтеся без дорослих біля крутих, стрімчастих і зарослих густою рослинністю берегів.

Перед тим як стрибати у воду, переконайтеся в безпеці дна та достатній глибині водойми.

Пірнати можна лише там, де є для цього достатня глибина, прозора вода, рівне дно.

Якщо ви стали свідком того, що людина тоне чи кличе на допомогу, негайно повідомте рятувальників, які завжди чергують на обладнаних для купання місцях.

Як надають першу допомогу потерпілим на воді

Допомогу можна надавати лише тоді, коли ви впевнені у своїх силах.

Треба максимально враховувати течію води, вітер, відстань до берега та ін. Наближаючись, намагайтеся заспоко

їти й підбадьорити людину, яка вибилася із сил. Візьміть із собою велику порожню пластикову пляшку, киньте її пото-паючому/потопаючій, щоб він/вона за неї вхопився/ухопи-лася. Підпливіть іззаду, підхопіть під руку й транспортуйте до берега. Якщо він/она схопив/схопила вас за руки, ноги або шию, звільніться та негайно пірнайте. Потім підпірніть під нього/неї і, узявши ззаду одним із прийомів захоплення, транспортуйте до берега.

Якщо ж людина вже занурилася у воду, спробуйте знайти її на глибині, а потім повернути до життя. Це можна зробити ще й у тому випадку, якщо вона перебувала у воді близько 5 хв.

Треба якнайшвидше витягти її з води, очистити порожнину рота, покласти животом на своє стегно так, щоб її голова звисала до землі. Енергійно натискайте на груди й спину, щоб видалити воду із шлунка та легенів.

Потім потрібно розпочати виконання штучного дихання; для відновлення серцевої діяльності одночасно із штучним диханням роблять непрямий масаж серця.

Викличте швидку медичну допомогу.

Правила відпочинку на природі

У лісі ходіть по стежках і доріжках.

Не шуміть. Крик і гучна музика лякають лісових мешканців, адже це ви в них у гостях.

Не рвіть квіти. Зірвані рослини швидко загинуть і не дадуть насіння. Не буде насіння — не буде й квітучих рослин.

Не руйнуйте мурашники. Мурашки — «санітари» лісу, вони не дають розмножуватися комахам-шкідникам.

Не збивайте неїстівні гриби, вони є їжею для багатьох тварин.

Не чіпайте пташині гнізда.

Не розпалюйте в лісі багаття. Особливо це небезпечно під кронами дерев, на сухій траві, у хвойному лісі, у вітряну погоду.

Не залишайте сміття в лісі. Використані пластикові пакети та пляшки, а також скляний посуд заберіть із собою і викиньте на смітник.

Зібравши свої речі й відійшовши на кілька метрів від місця вашого відпочинку, зупиніться та перевірте, чи залишили ви ліс чистим і привабливим, як до прибуття.

Правила користування басейном

Відвідувати басейн дозволено після медичного огляду. Заняття проводять тільки в присутності тренера.

Із собою потрібно мати відповідну спортивну форму: плавки або купальник, шапочку.

Початківцю краще користуватися мілкою частиною басейну під наглядом тренера.

Перші запливи проводять ті, хто тільки вчиться плавати, уздовж басейну по крайніх доріжках під наглядом тренера з використанням спеціальних засобів.

Виконувати стрибки у воду та стартові стрибки дозволено тільки під наглядом тренера.

Пірнання виконують по черзі під наглядом тренера до моменту виходу плавця з води.

Урок припиняють за сигналом тренера, який керує виходом групи з води, шикуванням, перекличкою та виходом із приміщення басейну.

Заборонено входити до приміщення басейну після закінчення занять.

Наступний урок у воді потрібно починати після того, як попередня група повністю вийде з води.

Засоби безпеки під час катання на роликових ковзанах і роликових дошках (скейтах)

Роликові ковзани мають бути зручними, правильно підібраними за розміром вашої ноги. Потрібно придбати спеціальний захист для убезпечення від травмувань: підлокітники, наколінники, шолом. Не виїжджайте на проїжджу частину дороги. Це небезпечно й заборонено!

Ніколи не катайтеся по калюжах, піску та будьте обережними, катаючись по мокрому асфальту. Вода та пісок — це «вороги» для підшипників на роликах. Мокрий асфальт — надто слизька поверхня для катання! Будьте обережними!

Під час катання контролюйте швидкість руху та свої дії. Розвиваючи надто (понад 40 км/год) швидкий рух, пам’ятайте, що впоратися з керуванням на роликових ковзанах і роликових дошках набагато складніше, ніж на велосипеді! Тому добре розраховуйте свої можливості.

Тримайте рівновагу. Правильне падіння — це падіння вперед. Під час падіння назад можна травмувати шийний відділ хребта чи вдаритися потилицею.

Під час катання завжди тримайте нахил тіла трохи вперед, одна нога повинна бути на пів ролика попереду. У такому положенні тіла легше триматися на роликових ковзанах і контролювати ситуацію.

Ноги мають бути завжди трохи зігнуті в колінах. Це забезпечує амортизацію під час їзди.

Додаток 15

Шість способів (правил) сподобатися людям

1. Виявляйте до людей щирий інтерес.

2. Частіше усміхайтеся.

3. Пам’ятайте, що ім’я людини є для неї найкращим. Тож не забувайте його повторювати.

4. Учіться уважно слухати та заохочувати співбесідника/ співбесідницю до розмови.

5. Заводьте бесіду про те, що більше цікавить співбесідни-ка/співбесіднцю.

6. Намагайтеся дати людині відчути її переваги над вами, робіть це щиро й природно.

Додаток 16

Відповідальність за булінг

Новий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» запровадив адміністративну відповідальність за таке правопорушення.

Булінг, унаслідок якого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого/по-терпілої, тягне за собою накладення штрафу від 50-ти до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (у 2019 р. — 850-1700 грн) або громадські роботи впродовж 20-40 год.

У разі доведення булінгу кривдник/кривдниця муситиме сплатити штраф від 50-ти до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (у 2019 р. — 850-1700 грн) або виконувати громадські роботи протягом 20-40 год.

Якщо ж булінг вчинено групою осіб або повторно протягом року, то кривдник / кривдниця сплачуватимуть від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17003400 грн) або мають виконувати громадські роботи протягом 40-60 год.

Якщо булінг вчиняє неповнолітня (до 18років) або малолітня (до 14 років) особа, то за неї платитимуть штраф і виконуватимуть громадські роботи батьки або особи, які їх замінюють, згідно із чинним законодавством.

Крім того, якщо керівник навчального закладу не повідомить поліції про випадки цькування, то муситиме заплатити штраф від 50и до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 грн станом на 2019 р.) або ж має виконувати виправні роботи строком до одного місяця з відрахуванням до 20 % заробітку.

 

Це матеріал з підручника "Здоров'я, безпека та добробут" 5 клас Поліщук 2022

 
Попередня сторінка:  28-29. Спілкування з однолітками
Наступна сторінка:   Словник термінів і понять до курсу "Зд...^