Інформація про новину
  • Переглядів: 106
  • Дата: 28-07-2022, 12:48
28-07-2022, 12:48

Урок 1. Запрошуємо до світу етики

Категорія: Етика

Попередня сторінка:  Тема 15. Значення досвіду в житті людин...
Наступна сторінка:   Урок 2. У чому виявляється унікальніст...

Яку науку називають етикою? Навіщо її' вивчати? Що таке мораль і моральні цінності?

Які риси називають чеснотами?

1. Навіщо люди знайомляться?

2. Що ви зазвичай розповідаєте про себе під час знайомства?

3. У чому полягає знайомство з новим поняттям, шкільним предметом, книжкою?

Що називаємо етикою?

Знайомство, яке ви щойно обговорювали, відбувалося в етикетній ситуації, тобто такій, що часто повторюється, трапляється з усіма. Певно, вам доводилося чути про шкільний етикет, мовний етикет, діловий етикет. Коли йдеться про етикет, згадують про гарні манери, уміння триматися на людях, тобто про правила ввічливої поведінки. Такі правила існували завжди. Звісно, з часом етикетні приписи змінювалися. Проте люди прагнули знати, як поводитися, щоб почуватися зручно і не заважати іншим. Утім, ваш новий навчальний предмет називається не «етикет», а «етика». Слова «етикет» та «етика» подібні, але не однакові за значенням.

Етикою називають науку про те, що є добрим, а що поганим у вчинках людини. Виникла ця наука в Давній Греції близько

2500 років тому як галузь філософії. Її назва походить від слова «звичай». Уперше термін «етика» вжив давньогрецький філософ Арістотель. Мислитель шукав відповідь на запитання, навіщо живе людина, тобто у чому полягає сенс людського життя.

Тож етикет навчає повторюваних, узвичаєних правил ввічливості, а етика досліджує настанови, на яких ґрунтуються правила етикету.

Такі настанови називають латинським словом «мораль». Мораль - це узвичаєні уявлення про добре та погане, правильне та неправильне - загалом про те, що є добро, а що - зло. Ці уявлення втілюються в моральних цінностях.

Цінним ми називаємо те, що вважаємо важливим (корисним, потрібним, істотним) для себе, те, ціну чого ми усвідомлюємо. Моральною цінністю є, наприклад, правда. Людину, слова якої відповідають дійсності, ми називаємо правдивою, а ту, чиї слова не відповідають дійсності, - неправдивою. Моральні цінності виконують роль мірила, за якими ми оцінюємо слова і вчинки, дії та бездіяльність.

Найважливішою (в етиці кажуть найвищою) цінністю є добро. До моральних цінностей належать також любов, дружба, свобода, справедливість, милосердя тощо. Зміст моральних цінностей і вивчають в етиці.

Отже, етика - це наука про мораль.

Полікультурність - гармонійне співжиття представників різних народів і культур, взаємна повага до звичаїв, традицій, віри.

У сучасному світі багато етикетних приписів зазнають змін. Бажаною нормою в людських взаєминах є вияв поваги до інакшості, терпимість, доброзичливість. Українці втілили власне уявлення про розмаїття світу у прислів'ї: Кожен край має свій звичай.

Поміркуйте, на яких моральних цінностях ґрунтується принцип полікультурності.

ЛП СКАРБНИЧКИ СЛІВ

Етикет - норми поведінки і правила ввічливості в товаристві.

Філософія (від грец. «любов до мудрості») - наука про найзагальніші закони розвитку природи, суспільства та мислення.

Норма - зразок, правило поведінки в суспільстві.

1. Що означають поняття «мораль», «етика», «етикет»?

2. Де і коли виникла наука етика?

3. Чи погоджуєтеся з твердженням, що етика є наукою про добрі та лихі вчинки?

4. Що називають моральними цінностями? Наведіть приклад.

ПІЗНАЙ СЕБЕ

Наші герої давно знайомі. Ще б пак! Провчилися разом цілих чотири роки. Проте в їхньому класі кілька новеньких, і Софія вирішила познайомитися.

- Привіт! Мене звати Софія, - відрекомендувалася дівчина. - Я навчаюся в цій школі з першого класу. Про мою вдачу найкраще промовляє моє ім’я. Адже Софія грецькою означає «мудрість». Дівчинка з таким ім’ям має бути мудрою. Тобто розважливою, поміркованою, справедливою. Здається, я саме така...

1. Що ви знаєте про походження і значення свого імені? Що воно означає для вас? Чи знаєте, чому його для вас обрали?

2. Якими характеристиками ви відрекомендували б себе під час знайомства? Заповніть анкету-візитівку. Відповідайте двома-трьома словами.

3. За бажання, поділіться відповідями на запитання анкети на уроці.

Чи дізналися щось нове про своїх однокласників під час обговорення?

4. Уявіть, що новий шкільний предмет «Етика» знайомиться з іншими шкільними предметами. Розіграйте сценку знайомства.

Доброму всюди добре.

Навіщо потрібно вивчати етику?

Щоб відповісти на це запитання, погортайте сторінки підручника, перечитайте зміст, розгляньте ілюстрації. Ви помітили: ітиметься про те, як правильно спілкуватися, як налагодити гарні, тобто щирі й добрі, стосунки з однолітками та дорослими. Вивчаючи етику, ви зрозумієте, що означає бути добрими, чесними, порядними, як не треба чинити, якщо хочете, щоб вас поважали інші. А ще дізнаєтеся, чому добро є найвищою людською цінністю і як відрізнити його від зла.

Етика допоможе усвідомити, що таке дружба, навчить бути гарним другом. Підкаже, як уникати сварок, як зажити поваги у класі тощо. Отже, етика навчає, як бути доброю людиною. Навчитися етики означає вдосконалити себе як людину. Пригадаймо прислів’я: Покращати людина не покращає, а подобрішати, як схоче, подобрішає.

Моральні правила - це настанови, як чинити по-доброму. На них ґрунтуються уявлення про найкращі людські риси -чесноти.

Протилежність чеснотам становлять вади: добрий - злий, охайний - неохайний, сміливий - боягузливий, відповідальний -безвідповідальний тощо.

Утілення приписів моралі в поведінці людей та стосунках між ними називають моральністю, а її зовнішній вияв - вихованістю.

ГРА НА УРОЦІ

Пограйте в гру «Планета добродіїв і добродійок». Виріжте для кожного за шаблоном зображення фігурки людини. Назвіть свого до-бродія/добродійку іменем якоїсь чесноти (наприклад, Правдивість чи Правдолюб) і запишіть це ім'я у центрі фігурки. По руках і ногах запишіть, у яких учинках утілена ця чеснота (завжди каже правду, дотримується слова, не забуває обіцянок, бере відповідальність за свої прикрі вчинки на себе тощо).

Прикріпіть до уявної планети на дошці фігурки своїх добро-діїв/добродійок. Ознайомтеся з переліком чеснот і прикладами вчинків, у яких вони втілюються.

Прокоментуйте, як жилося б мешканцям планети добродіїв і добродійок.

Як гадаєте, чи можна Землю перетворити на планету добродіїв і добродійок? Що для цього потрібно?

1. Чи достатньо, навчаючись етики, лише засвоювати нові поняття? Чому?

2. Як постали чесноти?

3. Що називають моральністю?

4. Поміркуйте, чим відрізняються поняття моральний - аморальний, етичний - неетичний.

1. Спираючись на матеріали уроку, розтлумачте вжиті на малюнку поняття. Поясніть, як вони пов'язані.

2. Чим етика подібна до інших навчальних предметів, а чим відрізняється від них?

3. Доповніть твердження.

Етику потрібно вивчати для того, щоб...

4. Прочитайте текст і виконайте завдання до нього.

Людські цінності, які називають моральними, не рівнозначні. Їхнє розташування можна уявити у формі піраміди: ті цінності, що людина вважає вищими для себе, розташовані ближче до вершини, інші -у нижній її частині. Щоправда, ця ціннісна «піраміда» ніколи не буває загостреною, тобто такою, коли на вершину ми вміщуємо тільки одну цінність. Адже коли на вершині лишається одна-єдина вища цінність, доречно говорити про фанатизм. Це випадки, коли в ім’я справедливості або утвердження будь-якої іншої ідеї людина зрікається всього іншого... Фанатик ніколи не може бути моральною людиною, бо одна цінність, що відкидає всі решту, зводить нанівець і милосердя, і справедливість, і любов. Так нерідко траплялося в історії людства, коли в ім’я вищого виправдовували найстрашніші та найжорстокіші злочини.

Обміркуйте відповідь на запитання.

Чому серед моральних цінностей немає однієї основної?

Укладіть свою піраміду моральних цінностей.

 

 

Це матеріал з підручника "Етика" 5 клас Данилевська 2022 читати онлайн

 
Попередня сторінка:  Тема 15. Значення досвіду в житті людин...
Наступна сторінка:   Урок 2. У чому виявляється унікальніст...^