Інформація про новину
  • Переглядів: 160
  • Дата: 28-07-2022, 14:03
28-07-2022, 14:03

Урок 6. У чому виявляється повага до людей?

Категорія: Етика

Попередня сторінка:  Урок 5. Як наші вчинки впливають на жит...
Наступна сторінка:   Урок 7. Як виявляти повагу до Батьківщи...

Що означає вислів «бути гідними поваги»?

У чому сутність «золотого правила моралі»?

Як пов'язані поняття «повага», «справедливість» і «людяність»?

1. Чи можна сказати, що люди, зображені на малюнку, ставляться одне до одного з повагою?

2. Як ви розумієте вислів «поважати людей»?

Чому кожна людина гідна поваги?

Повагою називають почуття шани, прихильне ставлення, що ґрунтується на визнанні заслуг, позитивних якостей. Отже, повагу треба заслужити? І так, і ні. Вам, напевно, доводилося чути, що кожна людина гідна поваги. Слово «гідний» споріднене з поняттям «гідність». Тож повага пов’язана з гідністю.

Поняття «гідність» витлумачують як усвідомлення людиною своїх позитивних моральних якостей. В етиці ж людська гідність - це визнання цінності людини взагалі. Ми народилися людьми, і вже це визначає нашу цінність. У цьому всі люди рівні. Якщо хтось словом

або вчинком применшує цінність іншої людини, це означає, що він зневажає її гідність, тобто не поважає її. «Петра можна не запитувати - він ніколи нічого розумного не каже», «Наталці ролі нема - рудокосим не місце на сцені», «Твоєї думки, Катре, не питають, ти надто молода», «Василю, вечірка не для стариганів» - прикладів знецінення людини в буденному житті, на жаль, багато. А чи хотіли б ми опинитися на місці Петра, Наталки, Катрі, Василя? Напевно, ні.

Стався до людей так, як хочеш, щоб вони ставилися до тебе, - навчає «золоте правило моралі», не раз згадане на попередніх уроках. Його дотримання дає змогу виявляти повагу до людей, тобто ставитися так, щоб не принижувати їхню гідність. Варіантами цього правила є прислів’я та крилаті вислови: Не роби іншим того, чого собі не бажаєш; Що собі не миле, того й людям не зич; Люби ближнього свого, як самого себе. «Золоте правило моралі» лежить в основі інших моральних правил.

Уявлення про те, як виявляти повагу, не завжди були такими, як у сучасному житті. Колись гідність людини вимірювали за її походженням. Поняття гідних і негідних учинків не були однакові для всіх. Наприклад, негідним для лицаря вважали відмовитися від битви з таким самим лицарем. Водночас бій, приміром, із торговцем лицар уважав би ганьбою для себе.

Набір чеснот, за якими віддавна визначали цінність людини, тобто її гідність, називали честю. Тож честь -це добре ім’я людини. Сьогодні слова «гідність» та «честь» є близькими за значенням. Отже, поважати людину -означає шанувати її гідність і честь.

Права людини - це можливості (свободи) та справедливі умови задоволення людиною своїх потреб. Поняття «гідні умови життя людини» розвивалося впродовж багатьох століть. Сучасне його розуміння втілено в «Загальній декларації прав людини», ухваленій Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року. Перша стаття цього міжнародного документа проголошує: Усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю й повинні діяти один щодо іншого в дусі братерства.

Які слова з цитованого уривка співзвучні із «золотим правилом моралі»?

1. Що називають гідністю та честю людини? Як вони пов'язані з повагою?

2. Яку настанову вважають «золотим правилом моралі»? Як ви можете пояснити цю назву?

3. Поясніть значення фразеологізмів: боронити честь, із честю витримати, робити честь (кому-небудь), слово честі, справа честі, забагато честі, честь і слава, честь мундира. Із трьома на вибір складіть і запишіть речення.

ПІЗНАЙ СЕБЕ

- Софіє, як ти гадаєш, що означає вислів «бути людиною з великої літери»?

- Не знаю, - простодушно зізналася дівчинка. - Може, це означає бути дуже високою людиною.

- Скажеш таке... - засумнівався Богдан. - Ось, поглянь, узяв у шкільній бібліотеці книжку, на ній автограф: Щиро бажаю тобі бути Людиною.

- Якась нісенітниця, - засміялася Софійка. -Письменник просто помилився. Від хвилювання.

1. Чи доводилося вам чути вислів, над яким замислився Богданко?

2. Які людські якості, на вашу думку, хочуть підкреслити, коли слово «людина» пишуть з великої літери?

3. Якою мірою повага з боку інших залежить від нас самих? Як ви розумієте прислів'я «Хто шанується, того й люди шанують»?

4. Напишіть собі невеличкого листа з порадою, як бути Людиною. Поставте на ньому дату. Переглядайте свій лист щомісяця, за бажання дописуючи поради.

до СКАРЬНИЧКИ СЛІВ

Хитрість - якість людини, яка для досягнення чого-небудь діє непрямими, обманними шляхами.

Лицемірство - удавана (неправдива) доброчесність.

Лестощі - лицемірне, нещире вихваляння; підлабузництво.

Наклеп - неправдиві висловлювання про кого-небудь з метою викликати до нього недовіру та зневагу, неправдиві звинувачення.

Пиха - надмірно висока думка про себе, погорда, зарозумілість, зазнайство.

Як виявляти повагу до людей?

Повага до людей виявляється у справедливому й милосердному ставленні.

Слово «справедливість» споріднене зі словом «правда». Інколи вони навіть збігаються за значенням: жити по правді, правда кривду переважить. Правда-спра-ведливість є найвищою моральною цінністю, яку витлумачують як досконалий лад у житті й людських відносинах. Саме цю правду шукають герої народних казок. Правда (справедливість) протистоїть кривді (несправедливості). Скривдити, тобто образити - означає вчинити стосовно когось несправедливість.

Є й інше значення слова «правда»: відповідність наших уявлень тому, що є насправді. Казати правду - означає не

брехати, не спотворювати своїми словами реальні події. Протилежністю правди є брехня, виявами якої є недотримання слова, хитрість, наклеп, лицемірство, лестощі. У цьому значенні слово «правда» також пов’язане зі справедливістю. Бо лише правдиве, чесне ставлення до інших є справедливим, таким, що виявляє повагу до гідності інших людей.

Милосердя, або людяність, - це добре, співчутливе ставлення до інших людей. Ця моральна цінність ґрунтується на таких якостях, як чуйність, уважність, доброзичливість і є несумісною з пихою, байдужістю, брутальністю.

ГРА НА УРОЦІ

За матеріалами уроку складіть кросворд «У чому виявляється повага», у якому використовуйте слова - назви якостей, що дають змогу виявляти повагу до людей.

Чи погоджуєтеся з думкою, що будь-які чесноти мають сенс лише у взаєминах з іншими людьми?

1. Об'єднайтеся в малі групи. Пригадайте та розіграйте ситуацію, у якій виявляється одна з негативних рис, витлумачених у словничку.

2. На основі ситуації поясніть, чому ця риса є виявом неповаги до людей.

3. Сформулюйте поради для учасників та учасниць ситуації відповідно до «золотого правила моралі».

Людина може бути щасливою тільки тоді, коли відчуває повагу до себе.

1. Спираючись на матеріали уроку, поясніть, чому люди, зображені на малюнку, своїми вчинками виявляють неповагу до інших. Що треба виправити на малюнку, щоб усі його персонажі дотримувалися «золотого правила моралі»?

2. Як «золоте правило моралі» допомагає виявляти повагу до людей?

3. Чому справедливість і людяність є цінностями, на яких ґрунтується повага до людей?

4. Завершіть речення. Бути справедливим та людяним означає...

5. Складіть загадку про одну з рис, у якій виявляється повага.

 

 

Це матеріал з підручника "Етика" 5 клас Данилевська 2022 читати онлайн

 
Попередня сторінка:  Урок 5. Як наші вчинки впливають на жит...
Наступна сторінка:   Урок 7. Як виявляти повагу до Батьківщи...^