Інформація про новину
  • Переглядів: 102
  • Дата: 28-07-2022, 14:08
28-07-2022, 14:08

Урок 9. Коли нам буває соромно?

Категорія: Етика

Попередня сторінка:  Урок 8. Про що дізналися, чого навчилис...
Наступна сторінка:   Урок 10. Чому стриманість є чеснотою?

 

Що означає вислів «докори сумління»?

Чим відрізняються докори сумління і почуття сорому? Як совість і сором впливають на нашу поведінку?

1. Які думки непокоять людей, зображених на малюнку?

2. Як ви думаєте, які вчинки вони зроблять наступного дня?

3. Чи можуть бути переживання героїв малюнка мотивом добрих учинків?

Що таке совість і відповідальність перед собою?

Із попередніх уроків ви знаєте, що досягти гарних взаємин з іншими людьми допомагає «золоте правило моралі». «Добре було б, - подумаєте ви, - якби всі його дотримувалися. Але ж воно не обов’язкове. Хіба всі в переповненому автобусі поступаються місцем старшим

людям? То чому я це маю робити?». Такі думки можуть виникати, проте треба пам’ятати, що особливість моральних правил полягає в тому, що стосуються вони не когось, а нас самих. Якщо ми приймаємо певні настанови, то маємо їх дотримуватися.

Внутрішнім суддею, який співвідносить наші вчинки з моральними правилами, є совість. У словнику читаємо: «Совість - це усвідомлення й почуття моральної відповідальності за свою поведінку, свої вчинки перед самим собою». Зверніть увагу: найважливішими для розуміння цього поняття є слова «перед самим собою». Совість - це наші уявлення про добре і лихе, тобто наші моральні переконання, або принципи.

Синонімом слова «совість» в українській мові є «сумління». Напевно, вам доводилося чути настанови від дорослих: працюй сумлінно, виконуйте завдання сумлінно. У таких настановах ідеться здебільшого про повсякденні обов’язки. Сумлінна людина чесно, ретельно виконує свої обов’язки, тобто є старанною, добросовісною. В етиці сумлінною називають людину, яка усвідомлює моральні обов’язки, має внутрішні перестороги до недобрих учинків, чинить відповідно до вимог своєї совісті. Чеснота «сумлінність» пов’язана з відповідальністю. Сумлінні люди відповідальні передусім перед собою, вони не можуть легковажити своїми обов’язками - ні буденними, ні моральними, бо так їм підказує їхня совість.

ЛО СКАРБНИЧКИ СЛІВ

Моральні принципи -

це вимоги та заборони, усталені зразки поведінки, які регулюють взаємодію людей.

Фейл (у перекладі з англ. - «невдача») - слово, що означає несхвальну оцінку вчинків і слів. Поспостерігайте, чи не вживаєте ви це слово в ситуаціях, коли відчуваєте сором. Зауважте, що в мові є й інші засоби, щоб емоційно передати це почуття. Наприклад, є українські сталі вислови провалитися крізь землю, сором їсть очі, горіти від сорому.

Намалюйте картинки-смай-лики, які передають почуття, про які йдеться на уроці.

1. Що означає вислів «мати совість»? Чому совість називають внутрішнім суддею?

2. Поясніть, як ви розумієте вислови муки совісті (докори сумління), прокинулася совість, чиста совість, як велить совість, угода з совістю, лежить на совісті.

З двома-трьома (на вибір) складіть речення.

3. Яку чесноту називають сумлінністю? Як пов'язані сумлінність і відповідальність?

4. Як сумлінність і відповідальність допомагають людям взаємодіяти?

ПІЗНАЙ СЕЬЕ

Того суботнього дня Богданко почувався таким щасливим, як ніколи. Хлопець навчився добре кататися на роликах, тож тепер не пастиме задніх у дворі, може позмагатися і з Софією, яка досі ні з ким не ділилася славою.

- Софіє, ходімо кататися, побачиш, як я навчився.

- Ох, - тільки й зітхнула дівчинка. - Щось нема в мене настрою.

- Чого б це? Ти ж гарно написала контрольну з математики.

- Не згадуй мені про ту контрольну, - відрубала Софія, - бо високої

оцінки і вчительчиної похвали я не заслужила: приклади списала в тебе, а задачу - в Оленки.

1. Чи знайоме вам почуття, яке зіпсувало настрій Софійці?

2. Яким висловом зі згаданих у попередньому завданні його можна назвати?

3. Часом кажуть, що совість - це тисяча невидимих свідків, наголошуючи, що від неї людина не може сховатися. Розкажіть подумки своєму відображенню у дзеркалі про випадок, коли відчували докори сумління.

4. Одним-двома реченнями опишіть, що відчували, розповідаючи про таку ситуацію.

Яка совість - така й честь.

Як почуття сорому допомагає дотримуватися моральних настанов?

Близьким до докорів сумління є почуття сорому. Проте якщо докори сумління ми відчуваємо перед собою, то соромно нам стає передусім перед тими, хто поруч із нами. Зрозуміти відмінність між сумлінням і соромом допомагає така риса людського характеру, як сором’язливість. Хоча слова «сором’язливість» і «сором» є спільнокореневими, вони мають різне значення.

Соромом називають почуття сильного збентеження, зніяковіння через свою погану поведінку, недостойні дії, учинки. Сором’язливість - це почуття ніяковості перед іншими, зазвичай незнайомими людьми. Сором - це так само ніяковіння, незручність перед іншими, проте не просто так, а за вже скоєне або сказане. Почуття сорому ніби змушує нас ззовні відмовитися від чогось, що ми, можливо,

і вчинили б, якби можна було цей учинок приховати від сторонніх очей. Тож совість - це наш внутрішній суддя, а сором - суддя зовнішній, хоч теж уявний. Адже йдеться не про те, що нас хтось картає за вчинене: звіривши свою поведінку з думкою інших людей, ми самі доходимо висновку, що заслуговуємо на їхній осуд, і нам стає за себе соромно. Думка інших є ніби компасом, який допомагає нам триматися моральних настанов. Саме про це йдеться в народних прислів’ях: Сором казати, а гріх потаїти; Не ми, так люди знають.

1. Що таке сором?

2. Як ви вважаєте, чи можна вважати сумлінною людину, яка не знає сорому?

3. Як пов'язані сором і совість?

ГРА НА УРОЦІ

Пограйте в гру «Слово до слова». Оберіть з-поміж себе «писаря» або попросіть виконати цю роль учителя/учительку. Він / вона запише на дошці в довільній послідовності продиктовані вами окремі слова, з яких складаються сталі словосполучення та прислів'я, ужиті в матеріалах уроку. Упродовж однієї хвилини поєднайте слова, пригадавши якомога більше таких висловів і записавши їх. Перемагають ті, чий список буде найдовшим.

Розіграйте діалоги з почутими на уроці висловами. Чому мова є скарбницею морального досвіду?

1. Чому герої малюнка відмовилися від пропозиції приятеля? Чи погоджуєтеся ви з думкою: щоб уникнути докорів сумління, потрібно вміти висловлювати незгоду? За допомогою яких слів це можна зробити? Як ви гадаєте, чи допоможе незгода товаришів зрозуміти хлопцеві негідність учинку, до якого він їх підбурював?

2. Чому моральність людини визначають за здатністю відчувати муки совісті? Чи погоджуєтеся з думкою, що людина без докорів сумління є скоріше аморальною, а не доброчесною?

3. Чи є важливим для людини мати почуття сорому? Чому?

4. Завершіть речення. Совість називають внутрішнім голосом, бо...

5. Складіть кросворд зі словами, які стосуються теми уроку.

 

 

Це матеріал з підручника "Етика" 5 клас Данилевська 2022 читати онлайн

 
Попередня сторінка:  Урок 8. Про що дізналися, чого навчилис...
Наступна сторінка:   Урок 10. Чому стриманість є чеснотою?^