Інформація про новину
  • Переглядів: 164
  • Дата: 28-07-2022, 16:43
28-07-2022, 16:43

Урок 16. У чому цінність довіри?

Категорія: Етика

Попередня сторінка:  Урок 15. Про що дізналися, чого навчилис...
Наступна сторінка:   Урок 17. Яке значення має для людини сім...

 

У чому виявляється довіра?

Чому довіру вважають основою добрих взаємин? Що означає «втратити довіру»?

1. Чи знайомі між собою зображені люди? Що свідчить про їхню взаємну доброзичливість?

2. Чи траплялося вам бути свідками або учасниками подібних ситуацій?

3. Чому навіть незнайомі люди здебільшого радо допомагають одне одному порадами і приймають цю допомогу?

Що називають довірою?

Ми живемо у спільноті людей, тобто в суспільстві. З одними людьми нас пов’язує родина, з іншими - спільні справи (наприклад, навчання в школі, заняття спортом, дозвілля). Спільноти, учасниками й учасницями яких є знайомі одне одному люди і які безпосередньо спілкуються, називають малими групами. Малою групою є сім’я або шкільний клас. Водночас кожна людина належить і до більших спільнот, об’єднаних за певною ознакою - приміром, за віком,

місцем проживання, професією тощо. Такі групи називають великими. Отже, людське суспільство існує як сукупність малих і великих груп, члени яких пов’язані між собою численними зв’язками. Ці зв’язки виявляються у взаєминах. Добрі взаємини з іншими людьми - запорука злагоди в суспільстві.

В основі добрих взаємин лежить, як ви вже знаєте, настанова, яку в етиці називають «золотим правилом моралі». Взаємини, вибудувані за принципом «не чинити іншим того, чого собі не бажаєш», характеризують як відкриті. Вони ґрунтуються на впевненості в тому, що інші люди є порядними й доброзичливими. Цю впевненість називають довірою.

Слово «довіра» утворене від слова «віра», близькими за значенням є дієслова «довіряти», «вірити». «Ти мені віриш?» -питаємо в приятеля, переповідаючи захопливу історію, що сталася напередодні. Тут «вірити» означає «довіряти словам», тобто не сумніватися у правдивості, істинності почутого чи побаченого, приймати щось за правду. Отже, довіра - це ставлення до інших, що виникає на основі віри в їхню правдивість, чесність, щирість, доброту.

Громадянське суспільство - суспільство, у якому панує високий рівень свідомості громадян. Його осередками є спільноти, у які люди об'єднуються на засадах довіри та взаємної підтримки для обстоювання своїх інтересів. Про давні традиції громадянськості в Україні свідчать прислів'я: Одна бджола меду не наносить; Дружній череді і вовк не страшний; У гурті і комар сила; Гуртом можна і море загатити.

Оберіть одне з прислів'їв. Розіграйте ситуацію, що підтверджує слушність утіленої в ньому думки.

ЛО СКАРБНИЧКИ СЛІВ

Чесний - 1. Правдивий, відвертий. 2. Який не заслуговує ніякої догани; порядний, нічим не заплямований. 3. Сумісний із поняттями честі, чесності, з правилами честі.

1. Доберіть до слова «довіра» 7-10 споріднених. Поясніть, чим близькі й чим відрізняються їхні значення.

2. Чому довіру вважають основою добрих взаємин?

3. Як довіра пов'язана із «золотим правилом моралі»?

4. Чому злагода в суспільстві ґрунтується на довірі?

Людські взаємини вибудовують подібно до того, як будують дім. Щоб стіни були надійними, не шкодуймо добрих цеглин - довіри, поваги, розуміння...

ПІЗНАЙ СШ

- Богдане, я написала казку, - Софійка розгорнула зошит.

- Це ти про домашнє завдання з літератури?

- Так. Слухай: «Нарешті настало літо. Цвіло все, що може квітувати. Метелики не могли натішитися - пурхали з квітки на квітку, не знаючи втоми. Тільки метелик-веселик сидів без руху на одній барвистій квіточці цілий день. “Чом, веселику, не летиш до гурту?” -питали його інші комахи. Але метелик злякано тріпотів крильцями. “Летімо до куща троянд”, - кликали веселика. Однак він навіть вусиком не повів на запрошення. “Не вірю, нікому не вірю, - бурмотів метелик, міцно

тримаючись лапками за рожеву пелюстку. - Заздрять мені, от і підбивають летіти деінде...”»

- Немає кінцівки, - зауважив Богданко.

- Так порадь, що дописати, щоб усе вийшло на добре...

1. Чи погоджуєтеся, що Софійчина казка стосується теми довіри?

2. Чи мав веселик підстави не довіряти іншим метеликам?

3. Якими рисами з перелічених можна описати веселика: розважливий, підозріливий, обережний, заздрісний, відкритий, потайний, помисливий, довірливий, щирий, хитрий (за потреби уточніть значення слів за словником)?

4. У яких рисах виявляється недовіра? Чому недовіра перешкоджає відкритим взаєминам?

5. Придумайте завершення казки про метелика-веселика.

Як не втратити довіру?

Довіра виявляється в щирості, відкритості і доброзичливості. Вона передбачає, що люди дотримуються домовленостей, не обманюють, тобто є взаємно чесними, справедливими. Якщо ж хтось удається до обману, виявляє нещирість, то втрачає довіру. І навіть якщо такій людині вибачають, підстави для сумнівів щодо її порядності лишаються. Тому кажуть: довіра подібна до тонкої струни - урветься, не зв’яжеш. «Ну й що? - подумає хтось. - Проживу і без довіри».

Про те, як ведеться людині, яка втратила довіру до себе через нехтування правилами доброчесності, оповідає давньогрецький байкар Езоп. Ви, безперечно, пам’ятаєте історію про пастушка-жартівника, який із нудьги вдавав, що на отару напали вовки. Щоразу на його поклик прибігали дорослі пастухи із сусідніх пасовиськ. Та не поба-

чили вони вовка ні першого разу, ні вдруге. А втретє, коли хлопець волав «Пробі!», щоб його захистили, на допомогу йому ніхто не прийшов. Пастушкові більше не вірили, бо він утратив довіру. Про наслідки його поведінки можна сказати й по-іншому: він не виправдав довіри.

Довіру не варто плутати з необачністю, легковірністю. Спілкуючись із незнайомими людьми, дотримуйтеся правил безпечної поведінки. Це стосується ситуацій і реального спілкування, і спілкування в соціальних мережах, щоб ніхто не скористався вашою довірою з лихими намірами.

ТРА НА УРОЩ.

Пограйте в гру «Довіра - велика сила». Позмагайтеся командами (рядами), хто більше перелічить добрих справ, які люди можуть зробити спільно, довіряючи одне одному. Вмовтеся про те, скільки часу укладатимете перелік. Гра буде цікавішою, якщо відбуватиметься в цілковитій тиші: передайте аркуш з парти на парту й доповнюйте перелік справами, яких іще не запропоновано (якщо хтось не має пропозицій, нехай передає аркуш далі).

Поміркуйте, чому довіру між людьми в сучасному світі вважають умовою загального добробуту й процвітання.

1. Що означають вислови втратити довіру, не виправдати довіри, втертися в довіру, входити в довіру, зловживати довірою?

2. Через які вчинки люди втрачають довіру?

3. Чому повернути довіру дуже складно?

1. Які цінності та чесноти допомагають мешканцям Міста ідеальних взаємин споруджати Вежу злагоди? (Доберіть назви до інших «цеглинок».) Як згадані цінності й чесноти пов'язані з довірою?

2. Якою є роль довіри у взаєминах у родинному колі, з друзями, у школі?

3. Поділіться припущеннями, що мають на увазі, коли говорять про довіру до держави, засобів масової інформації, судів, медицини тощо.

4. Завершіть речення. Цінність довіри полягає в тому, що...

5. Складіть загадку про одну з якостей, про які йшлося на уроці.

 

 

Це матеріал з підручника "Етика" 5 клас Данилевська 2022 читати онлайн

 
Попередня сторінка:  Урок 15. Про що дізналися, чого навчилис...
Наступна сторінка:   Урок 17. Яке значення має для людини сім...^