Інформація про новину
  • Переглядів: 86
  • Дата: 28-07-2022, 16:52
28-07-2022, 16:52

Урок 24. Як досягти успіху в спілкуванні?

Категорія: Етика

Попередня сторінка:  Урок 23. Про що дізналися, чого навчилис...
Наступна сторінка:   Урок 25. Як виявляти повагу до інших у м...

 

Чому спілкування є життєвою потребою людини? Що є основним засобом спілкування?

У чому виявляється культура спілкування?

до СКАРШЧКИ СЛІВ

Комунікація - спілкування.

1. Що роблять зображені на малюнку люди?

2. Як у сучасному світі можна спілкуватися?

3. Чому постійно вдосконалюють технічні засоби для спілкування?

Що називають спілкувальною поведінкою та мовним етикетом?

Однією з форм взаємодії людей є спілкування - обмін інформацією між двома і більшою кількістю осіб. Спілкування є життєвою потребою людини. Пригадайте, приміром, до скількох людей вам доводиться звертатися впродовж дня. Спробуйте скласти перелік таких звернень - і ви переконаєтеся, що все наше життя пов’язане з різними видами спілкування. Приміром, звичайна розмова між приятелями - це контактне, безпосереднє, неофіційне, усне спілкування. Розмова ж телефоном відбувається на відстані, коли співрозмовники не бачать одне одного, тож ознаки цього спілкування дещо інші. Норми етикету, які регулюють нашу поведінку під час спілкування, називають спілкувальними.

Спілкування розгортається в конкретних обставинах, що мають назву комунікативної ситуації. Це поняття ви вивчали на уроках мови, тож розгляньте подану нижче схему і пригадайте складники комунікативної ситуації.

Правила спілкувального етикету визначають дії учасників та учасниць комунікативної ситуації. Зокрема, є приписи не лише щодо поведінки, а й стосовно вживання слів у певній ситуації. Кожна мова має відповідний набір готових словесних штампів, кліше (від французького «відбиток»), або формул. Такий набір називають мовним етикетом. Він складається впродовж століть і є елементом культури кожного народу. Досконале знання мовного етикету -ознака культурної, тобто освіченої та ввічливої, людини. Що більше словесних формул ми знаємо, то простіше і приємніше нам спілкуватися. Оскільки саме мова є основним засобом спілкування, його ефективність напряму залежить від рівня володіння мовою.

У спілкуванні ми використовуємо не тільки слова, а й жести, міміку, тобто немовні засоби. Певні правила регулюють і їх використання. Отже, спілкувальний етикет охоплює і мовний етикет, і етикет немовних засобів, і правила поведінки співрозмовників.

1. Що таке спілкування? Чи є воно важливим для людини? Чому?

2. Яка роль у спілкуванні належить мові? Чому досконале володіння мовою є передумовою ефективного спілкування?

3. Що називають мовним етикетом? Як він співвідноситься зі спілкувальним етикетом?

ПІЗНАЙ СШ

- Послухай, Софійко, розповім тобі справжню комедію.

- Як це - «розповім комедію»? Ти що, був у театрі?

- Та ні. Театр ми мали сьогодні вдома. Малий Микитка зробив шкоду: розмалював карлючками мій зошит із математики - аж до останньої сторінки. Ну я, звісно, розсердився, хотів дати братові стусана. Але ж ти знаєш, як ставляться батьки до моїх методів виховання.

- То як же ти обстоював справедливість?

- Як, як - словом! Кажу тому горе-художникові: «Малий, даруй, але це тобі так не минеться». І вже хотів дати йому щигля, але він прожогом кинувся до купи своїх іграшок, хапнув нещодавно подарованого автомобіля, простягнув мені й промурмотів: «Дарую, тільки мамі не кази».

1. Що розсмішило Богданка?

2. Чи траплялися непорозуміння у вашому житті через те, що ви не знали значення якогось слова?

3. Чи погоджуєтеся з думкою, що в описаній ситуації слово, дарма що неправильно витлумачене, допомогло уникнути сварки?

4. Що означає «вміти спілкуватися»? Чому це вміння є корисним?

5. А чи вмієте спілкуватися ви? Запишіть в одну колонку, що вам легко дається під час розмови, у другу - щодо чого відчуваєте труднощі. Обміркуйте, як можна вдосконалити навички спілкування. Як знання мовного етикету допомагає долати ніяковість у розмові з дорослими або незнайомими?

Коли спілкування дає втіху?

Як і будь-які етикетні правила, правила спілкувального етикету ґрунтуються на моралі. Це означає, що справжню радість дає лише таке спілкування, яке не принижує та не ображає.

З усіх настанов спілкувального етикету найпростіше засвоїти правила, що регулюють поведінку мовців. Спілкування буде приємним, якщо співрозмовники шанобливо, доброзичливо, уважно ставитимуться одне до одного, не вживатимуть образливих слів, говоритимуть не надто тихо, проте й не зриватимуться на крик. Той, хто починає спілкування, повинен не наголошувати на своєму «Я»,

а заохочувати до бесіди співрозмовника. Важливо виявляти увагу до того, хто говорить, бути стриманим і доброзичливим: не перебивати на півслові, показувати свою зацікавленість у розмові. Якщо до вас звертаються із запитанням, потрібно відповідати, не особливо зволікаючи, проте й без поспіху. Під час спілкування не варто використовувати непристойні жести та репліки. Будьте чемними, якщо розмову потрібно перервати. Безпосередньо стосується спілкування моральна норма «бути правдивим». Недарма кажуть: Де багато слів, там мало правди.

Хоч би якими ґречними ми не були під час розмови, треба завжди пам’ятати, що зрештою нас оцінюють не за словами, а за нашими вчинками.

Засоби масової комунікації

(ЗМК) - способи та засоби передавання інформації на великі території та для великої кількості людей. До провідних засобів масової комунікації сьогодні належать інтернет, мобільний зв'язок, преса, радіо, телебачення. Залежно від типу поширюваної інформації серед ЗМК виокремлюють масмедіа, рекламу, піар, пропаганду, агітацію, кожен з яких підпорядкований певній меті, яку треба брати до уваги, якщо плануємо скористатися повідомленням.

1. Чому моральна норма «бути правдивим» є важливою у спілкуванні? До яких наслідків призводить її порушення?

2. Визначте, яких правил спілкування стосуються такі українські прислів'я та приказки: Не завжди говори, що знаєш, а завжди знай, що говориш; Не кричи, а ліпше навчи; Співати добре разом, а говорити окремо; Нема глухішого від того, хто не хоче слухати; Себе не хвали, другого не гудь; Говорить, як три дні не їв; Засипав словами, як горохом у бочку; Краще недоговорити, ніж переговорити; Не мели, як пустий млин.

3. Сформулюйте і запишіть правила ввічливого спілкування: три заперечні і три стверджувальні речення.

Чи траплялося вам чути слова, ужиті в тексті? Чому та сама інформація, поширювана різними ЗМК, набуває подекуди різного значення? Про що свідчить активне вживання таких назв людей: медійники, рекламники, піарники, пропагандисти, агітатори?

Найбільша розкіш на світі -це розкіш людського спілкування.

ТРА НА УРОЦІ

Пограйте в гру «Без слів». Складіть текст короткого повідомлення для п'ятикласників, наприклад, про те, що урок математики перенесено з другого уроку на четвертий. Команди мають повідомити цю інформацію різними способами без використання мови: знаком (на зразок дорожніх знаків), сигнальними прапорцями, звуковими сигналами (приміром, азбукою Морзе). Щоб грати було цікавіше, підготуйте за джерелами в інтернеті стислі повідомлення про різні засоби передавання інформації.

Чому мова є основним, проте не єдиним засобом спілкування?

1. Які різновиди спілкування використовує сучасна людина, взаємодіючи з іншими членами суспільства в малих і великих групах? Яку роль

у спілкуванні відіграють доброзичливість, щирість, увага, повага до співрозмовника?

2. Як стати для іншої людини цікавим і приємним співрозмовником?

3. Як пов'язане спілкування з товаришуванням і дружбою?

4. Завершіть речення.

Щоб досягти успіху в спілкуванні, варто...

5. Прочитайте українську народну казку «Язиката Хвеська».

Чи погоджуєтеся з тим, що цей твір навчає відповідального ставлення до слова? Яке з прислів'їв та приказок, поданих на с.103, утілює ту саму думку, що й казка? Поділіться думками про відповідальне ставлення до слова в есе «Слово - не горобець...».

 

 

Це матеріал з підручника "Етика" 5 клас Данилевська 2022 читати онлайн

 
Попередня сторінка:  Урок 23. Про що дізналися, чого навчилис...
Наступна сторінка:   Урок 25. Як виявляти повагу до інших у м...^