Інформація про новину
  • Переглядів: 361
  • Дата: 28-07-2022, 21:42
28-07-2022, 21:42

28. Що таке добробут?

Категорія: Здоров'я, безпека та добробут

Попередня сторінка:  26. Як дбати про свою безпеку на воді? 27. ...
Наступна сторінка:   29. Якими бувають потреби людини?

Ти з’ясуєш, що таке добробут і з чого він складається Пригадай, які бувають життєві цінності.

Розгляньте зображення. Обговоріть, про що мріють ці люди. До яких цінностей належать зображені об’єкти? Чому уявлення людей про добробут відрізняються? Від чого це залежить?

Поміркуй, що означає слово «добробут». З яких слів воно утворене? Підбери до цього слова синоніми. Ознайомся з думками учнів й учениць, твоїми ровесниками й ровесницями про добробут.

Добробут — це...

хороші умови життя, якість життя. Аліна задоволення потреб. Тарас

добрий дім. Віка зароблені або успадковані гроші й інші цінності. Федір

благополуччя, достаток. Марія

Часто добробут оцінюють на підставі того, що людина має у своїй власності. Дорога квартира або будинок, автомобіль, великі кошти й модне вбрання — так більшість людей уявляє добробут. Поміркуй, що важливіше: володіти надійною професією (фахом) чи мати певні статки? Буває так, що через не-передбачувані обставини людина за одну мить може втратити всі свої матеріальні багатства. А от її людські якості, фахові знання та вміння залишаються з нею назавжди й допоможуть знову відновити та збільшити свої статки.

Добробут — це ступінь задоволення потреб людини. Він характеризує забезпеченість людини або спільноти (сім’ї, родини, громадян країни) необхідними матеріальними й духовними благами або цінностями. Добробут буває особистим, родинним і суспільним. Усі види добробуту взаємопов’язані й визначають якість життя.

Розгляньте схему. Обговоріть, що включає поняття якість життя.

Найважливішою передумовою підвищення якості життя кожної особи є цілеспрямована праця і справедливий розподіл обов’язків між усіма членами в родині. Навіть діти можуть зробити свій внесок, допомагаючи дорослим у домашніх справах. Впливають на рівень добробуту взаєморозуміння, взаємна повага й підтримка одне одного. У щасливій заможній родині знаходиться час і на відпочинок, і працю. Запам’ятай корисні життєві правила:

Кожна людина в родині потрібна й важлива.

Найдієвіша допомога — взаємна.

Усі одне одному потрібні.

Час цінніший за гроші.

Працюючи разом, швидше досягається бажаний рівень добробуту.

Суспільний добробут можливий за умови сталого (збалансованого) розвитку природи й суспільства. Так буває, коли люди живуть у злагоді з природою планети: не шкодять їй, не знищують її багатства, а заощаджують й оберігають її ресурси, дбаючи про долю майбутніх поколінь. Ідея сталого розвитку передбачає економічне зростання, охорону навколишнього середовища, соціальну справедливість (рівність усіх громадян перед законом), раціональне природокористування і якісну освіту.

Застосовуємо

Проаналізуй, як твоя поведінка в сім’ї і навчання в школі впливають на ваш сімейний добробут. Поміркуй і склади перелік своїх дій, що допомагають поліпшити сімейний добробут. Обговори це з батьками або близькими дорослими.

Цінуємо

Користуючись додатковими джерелами інформації, знайди два вислови видатних особистостей або прислів’я про цінність часу.

Стисло про основне

Добробут — це ступінь задоволення потреб людини. Добробут характеризує забезпеченість необхідними матеріальними й духовними благами.

Знаємо, розуміємо

1. Що таке добробут?

2. Назвіть синоніми й антоніми до слова «добробут».

3. Які складові впливають на якість твого життя?

4. У чому, на твою думку, полягає відмінність сімейного й родинного добробуту?

5. Як можна досягати сімейного добробуту?

6. Яких рис характеру ми набуваємо в результаті співпраці?

7. Доведи, які існують зв’язки між добробутом та станом навколишнього середовища.

Рефлексія до засвоєного

Поділися своїми міркуваннями про взаємозв’язок добробуту та здоров’я людини.

 

 

Це матеріал з підручника "Здоров'я, безпека та добробут" за 5 клас Хитра, Романенко

 
Попередня сторінка:  26. Як дбати про свою безпеку на воді? 27. ...
Наступна сторінка:   29. Якими бувають потреби людини?^