Інформація про новину
  • Переглядів: 119
  • Дата: 29-07-2022, 09:51
29-07-2022, 09:51

16. Узагальнення розділів «Людина серед людей» та «Культура спілкування»

Категорія: Етика

Попередня сторінка:  15. Дистанційне спілкування
Наступна сторінка:   1. Що вивчає «етика»?

1. Поясніть значення термінів і понять:

довіра;

громадське місце; вербальне спілкування; толерантність; стиль одягу;

конфлікт;

дрес-код;

невербальне спілкування; самовираження; дистанційне спілкування; емпатія.

2. Перелічіть:

права дитини; види конфліктів;

засоби невербального спілкування; правила активного слухання; підходи до трактування толерантності; правила спілкування в соціальних мережах.

3. Розкажіть про:

цінність довіри;

подолання бар’єрів у спілкуванні; пряме і непряме спілкування; дистанційне спілкування; жести як засоби невербального спілкування; моду.

4. Наведіть приклади:

ваших сімейних традицій;

звичаїв і традицій представників різних народів та різних віросповідань;

колективів у яких ви перебуваєте; причин виникнення конфлікту; способів самовираження, стиль.

5. Складіть пам’ятки (найважливіші правила і поради):

для того, хто перебуває у громадському місці;

для вирішення конфлікту;

для мовця;

для слухача;

для телефонної бесіди;

для безпечного користування інтернетом.

6. Оберіть один із запропонованих висловів і поясніть, чому він є привабливим для вас:

1) «Довіра до самого себе — перша необхідна умова великих починань» (Семюель Джонсон).

2) «Єдине, що від нас іще залежить, — принаймні вік прожити як належить» (Ліна Костенко).

3) «Привчи свій розум до сумніву, а серце до терпимості!» (Ге-орг Ліхтенберг).

4) «Колектив пов’язаний не лише службовими, а й душевними відносинами» (Агнія Барто).

5) «Єдино справжня розкіш — розкіш людського спілкування» (Антуан де Сент-Екзюпері).

6) «Яка головонька, така й розмовонька!» (народна мудрість).

7) «Найбільше з достоїнств оратора — не тільки сказати те, що потрібно, але і не сказати того, що не потрібно» (Цице-рон).

7. Підготуйте твір-роздум на одну із тем:

«Родина — найбільша цінність».

«Яким повинен / повинна бути справжній / справжня друг / подруга?»

«Що значить бути толерантним / толерантною?»

«Слово — потужна зброя!»

«Культура мови — запорука добрих стосунків».

8. Поміркуйте і дайте аргументовану відповідь на запитання:

1) Кому можна, а кому не можна довіряти?

2) Чому люди мають не лише права, але й обов’язки?

3) Що толерувати не можна?

4) Чи може бути конструктивним емоційний конфлікт?

5) Чому людина не може жити без спілкування?

6) Яка різниця між активним і пасивним слуханням?

7) Чи можливе ефективне спілкування між людьми, які розмовляють різними мовами?

8) Для чого встановлюють дрес-код?

9) Чи може комунікація онлайн замінити живе спілкування?

10) Для чого потрібні емоджі (смайлики) в дистанційному спілкуванні?

11) Чи можна вірити тій інформації, яку отримуємо з інтер-нету?

9. Складіть завдання до кросворда. Це можуть бути традиційні визначення або нестандартні трактування:

10. Випробуйте себе в тестуванні:

1) Переконання в чесності та порядності людини, віра у щирість її вчинків — це:

а) впевненість; б) дружба;

в) довіра; г) взаємодія.

2) Сукупність людей, згуртованих спільними діяльністю, інтересами та метою, — це:

а) колектив; б) династія;

в) сім’я; г) всесвіт.

3) Що Кофі Аннан назвав мистецтвом жити з іншими людьми та з іншими ідеями?

а) шкільну етику; б) довіру;

в) товаришування; г) толерантність.

4) Зіткнення протилежних сторін, думок, інтересів, суб’єктів — це:

а) конфлікт; б) дискусія;

в) поєдинок; г) змагання.

5) За наслідками конфлікти можуть бути:

а) внутрішні і соціальні;

б) конструктивні і деструктивні;

в) активні і пасивні;

г) причинні і безпричинні.

6) Взаємодія двох і більше людей, що полягає в обміні інформацією, — це:

а) конфлікт; б) спілкування;

в) юридична справа; г) соціальна діяльність.

7) Вербальне спілкування — це:

а) спілкування за допомогою жестів;

б) спілкування за допомогою мови;

в) спілкування за допомогою погляду;

г) спілкування за допомогою технічних засобів.

8) Рухи м’язів обличчя, що виражають почуття та емоції людини, — це:

а) пантоміма; б) жести;

в) міміка; г) манери.

9) Тимчасове і циклічне панування певного смаку в певній сфері життя чи культури, й зокрема щодо одягу:

а) стиль; б) уніформа;

в) дрес-код; г) мода.

10) Спілкування, в якому учасники розділені простором і часом, називається:

а) вербальним; б) невербальним;

в) дистанційним; г) пасивним.

Список використаних джерел та літератури

1. Вознюк Н. Етика. Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2019. 300 с.

2. Грималюк І. А. Християнська етика. Нестандартні уроки. Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2010. 72 с.

3. Етика та естетика: навч. посібник / за ред. В. Л. Петрушенка. Львів: «Новий світ-2000», 2011. 308 с.

4. Етика та естетика: навчально-методичний посібник (у схемах і таблицях) / за наук. ред. проф. В. С. Бліхара. Львів: ПП «Арал», 2018. 204 с.

5. Живемо в демократії /навчальні матеріали з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини [Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://www.living-democracy.com.ua/

6. Життя у Христі: Моральна катехиза. Львів: Свічадо, 2004. 180 с.

7. Кубрак О. Етика ділового та повсякденного спілкування: навчальний посібник. Суми: ВТД «Університетська книга», 2019. 222 с.

8. Культура миру. Посібник з толерантності. Режим доступу: http:// icps.com.ua/assets/uploads/images/images/eu/t_tolerantnist_2018_ ukr.pdf

9. Малахов В. Етика : навч. посіб. курс лекцій. 5-е вид. К. : Либідь, 2004. 384 с.

10. Махній М. М. Невербаліка і культура. К.: Blox.ua, 2009. Режим доступу:

http://archive.li/G9hcf

11. Ми серед інших. Інші серед нас. Форми і методи полікультурного виховання. Режим доступу:

http://dialogos.org.ua/my-sered-inshykh-inshi-sered-nas-formy-i-metody-polikulturnogo-vykhovannya

12. Мовчан В. С. Етика: Книга для вчителя: навчально-методичний посібник. К. Знання, 2008. 303 с.

13. Мовчан В. С. Етика : навчальний посібник. К.: Знання, 2007. 307 с.

14. Танчин І. З. Соціологія: навчальний посібник. К.: Знання, 2008. 351 с.

15. Тофтул М. Г. Етика: підручник. 2-е вид., випр., допов. К.: Академія, 2011. 437 с.

16. Чистіліна Т. Етика та естетика: навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури. 2019. 304 с.

17. Шуль Я. М. Етика на кожен день. Тернопіль : Астон, 2012. 140 с.

 

Це матеріал з підручника "Етика" 5 клас Іртищева 2022

 

 
Попередня сторінка:  15. Дистанційне спілкування
Наступна сторінка:   1. Що вивчає «етика»?^