Інформація про новину
  • Переглядів: 711
  • Дата: 1-08-2022, 00:40
1-08-2022, 00:40

7. Чому важливо поважати морально-культурні надбання суспільства?

Категорія: Етика

Попередня сторінка:  6. Чому повага до людини є основою етик...
Наступна сторінка:   9. Яка роль чеснот у житті людини?

Ключові поняття:

державні символи, традиції, патріотизм.

Алана: Мені так подобається наш синьо-жовтий прапор. Назар: А ще так патріотично, коли грає наш гімн. Алана: Як думаєш, навіщо країнам прапор і гімн та інші символи? І як до них треба ставитися?

1. Дай відповідь на запитання Алани, аргументуй його.

2. На світлині зображено звільнення українського міста від російських терористів. Чому даний факт відзначено встановленням прапора над містом?

1. ЧОМУ СИМВОЛИ Й ЗАКОНИ УОСОБЛЮЮТЬ КРАЇНУ?

Одним із проявів унікальності окремих людей і спільнот є використання символів. Символ — знак, який позначає певний зміст. Історія виникнення символіки сягає часів виникнення людини. Коли люди жили в печерах, то зображували на стінах символи своїх релігійних вірувань та уявлень про життя. Окремі знаки символізували духів, богів, людей, спільноту. Так, за використанням хреста можна визначити, що людина належить до християн. Символами позначали власність. За певним знаком можна визначити, кому належить худоба чи земля. Повага до символів означає повагу до її власника.

2-й батальйон Нацгвардії встановив Прапор України на міськраді Слов’янська, 2014 р.

1. Які ти знаєш символи релігійних спільнот?

2. Для чого фірми використовують символіку? Які фірмові знаки ти знаєш?

3. Чи є в тебе чи твоєї родини власний символ?

4. Які ти знаєш державні символи?

Поява держав спричинила появу державної символіки. Державні символи — закріплені в законах знаки держави.

Повага до державних символів означає повагу до держави. Перелік державних символів України визначено в Конституції України.

Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.

1. Чому повага до державних символів означає повагу до держави?

2. Чому повага до символу означає повагу до її власника?

Державний Прапор України — стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів.

# Так говорив/так говорила/а я думаю так

ПРАПОР

1. Що символізує прапор України?

2. Які факти з історії державного прапора України ти знаєш?

Факт, над яким варто замислитися

Синьо-жовтий прапор українці вперше використали 1848 р. Прапор містив поєднання кольорів герба Руського королівства: золотого лева на синьому полі. Відтоді синьо-жовтий прапор символізував українців і українські державні утворення.

Державний Герб України є одним з офіційних символів Української держави. Це золотий тризуб на синьому щиті. Герб походить від знаків князів Русі X-XII століття. Державним гербом тризуб став 22 березня 1918 року. До речі, наш герб унікальний тим, що його кольори походять від кольору прапора, тоді як у більшості держав — навпаки.

1. Як використовують державний герб?

2. Розглянь герби інших держав. Чим унікальний, на твою думку, герб України, порівняно з гербами інших країн?

Державний Гімн України — узаконений символ держави, який у музичному вираженні уособлює державу.

1. Пригадай слова Гімну України. Про що говорить гімн?

2. Що символізує виконання гімну країни її громадянами?

Факт, над яким варто замислитися

Свою символіку мають не лише країни, а й народи. Скажімо, кримські татари — корінний народ України — мають свій прапор, який являє собою полотнище блакитного кольору із жовтим гербом у верхньому лівому куті. Герб кримських татар «Тамга Гіреїв» походить від символів Кримського ханства — держави кримських татар.

Закони країни є символом незалежності країни, тому повага до законів означає повагу до самої країни. Погодься, що не можна поважати громадян країни, якщо порушувати правила, які вони запровадили в себе.

2. ЯК ВИЯВЛЯЄТЬСЯ ПОВАГА ДО ТРАДИЦІЙ І ЗВИЧАЇВ НАРОДІВ УКРАЇНИ?

Спільноти керують не законами, а звичаями та традиціями. Традиція — елементи культури, що передаються від покоління до покоління і зберігаються протягом тривалого часу. Тому визнання права дотримуватися своїх звичаїв і традицій є виявом поваги до народів, які їх дотримуються.

Народна мудрістЬ: міркуємо разом

Свій звичай у чужий будинок не перетягнеш. Не зійшлися звичаями, не бувати дружбі. Звичай міцніше закону.

1. Пригадай поняття «звичай».

2. Поясни значення прислів’їв.

З давніх-давен українці передавали свої звичаї від одного покоління до іншого. Давні традиції дохристиянських часів поєднались із християнськими звичаями. Тому сьогодні ми знаємо, що в тих, хто святкує Різдво, обов’язковою стравою є кутя, символом Великодня є паска та писанки, символом Трійці є клечання — прикрашання зеленню хати та двору. Навіть називаємо Трійцю «Зеленими Святами». Є традиційні для певного народу чи регіону вітання, правила спілкування та побуту, організації родинних свят. Свої звичаї та традиції мають народи України.

1. Роздивися поштові марки України. Які зі зображених на них традицій ти знаєш?

2. У яких зі згаданих традицій ти брав/брала участь?

3. Які традиції народів України ти знаєш?

Важливою складовою життя народів є дотримання релігійних звичаїв і традицій. Релігійні обряди можуть бути спільними для багатьох народів, але можуть бути особливими для певного народу чи його частини. Держава гарантує право громадян сповідувати свою релігію або бути атеїстом (людина, що не вірить у Бога чи богів).

І # Так говорив/так говорила/а я думаю так

1. Які релігії поширені в Україні?

2. Поясни зміст уривка вірша Тараса Шевченка.

Повага до традицій звичаїв народів проявляється в тому, що ти дотримуєшся їх у гостях, вітаєшся мовою співрозмовника чи співрозмовниці. У жодному разі не можна жартувати над своїми й чужими традиціями, сміятися з них. Звичаї і традиції народів України об’єднують нас в одну українську націю.

https://cutt.ly/

kOVjnGV

1. Чому всі звичаї і традиції народів України є спільним надбанням нашої країни?

2. Чи варто дотримуватися звичаїв і традицій, які суперечать твоїм цінностям?

3. Перейди за QR-кодом і виконай завдання.

3. ЩО ТАКЕ ПАТРІОТИЗМ?

Піклування країни про громадян різних національностей і віросповідання сприяє розвитку патріотизму. Патріотизм — любов і відданість Батьківщині, прагнення своїми діями служити її інтересам.

1. Як ти розумієш поняття «Батьківщина»?

2. Чи завжди поняття «Батьківщина» ототожнюється з поняттям «країна»?

3. Поглянь на піктограму поняття «патріотизм». Як це поняття, на твою думку, можна зобразити інакше?

Патріотизм проявляється як:

шанування місця свого народження і місця постійного мешкання своєї Батьківщини, любов і турбота про свою громаду, плекання місцевих традицій;

шанування своїх предків, любов і прояв терпимості до земляків, бажання їм допомагати;

конкретні щоденні справи для поліпшення стану своєї Батьківщини, її облаштування, допомога і взаємовиручка співгромадян.

Отже, ступінь патріотизму кожної людини визначає розуміння меж своєї Батьківщини, ступінь любові до своїх сусідів, земляків і співвітчизників, а також перелік щоденних діянь на благо своєї Вітчизни.

1. Як співвідноситься з патріотизмом приказка «Моя хата скраю, нічого не знаю»?

2. Що слід вважати патріотизмом: любов до держави, країни чи народу?

3. Поміркуй і вислови свою думку. Як патріот України має ставитися до громадян інших країн?

Факт, над яким варто замислитися

У музеї «Становлення української нації» міститься цікавий напис «Наші цінності» та пояснення його змісту.

На думку авторів, вони є складовими патріотизму. Ідентифікація — наша самосвідомість і самоповага, завдяки якій українців будуть знати й поважати в усьому світі. Це коли на запитання «Хто ти?» людина з гордістю відповідає: «Я — українець/українка!». Шляхетність — внутрішня культура, почуття власної гідності й толерантність. Це — не статки та статус, а самовідданість і здатність до самопожертви.

Самооцінка громадянина формується в процесі набування знань про свою державу, про її велич і славну історію, в процесі усвідомлення і розуміння нами нашої власної неповторності, індивідуальності й самобутності.

1. Чи погоджуєшся ти з тим, що ідентифікація, шляхетність і самооцінка є складовими патріотизму?

2. Обговори із сусідом/сусідкою по парті, як можна доповнити даний перелік складових.

Як змінити себе та світ на краще: запитання і завдання

І. Розумію

1. Чому образа символу спричиняє образу його прихильника?

2. Як проявляється повага до традицій і звичаїв народів України?

3. Як проявляється патріотизм?

II. Дію

1. Знайди в інтернеті слова привітання мовами народів України. Який зміст вкладається у слова привітань?

2. Обговори з друзями й дорослими, що потрібно робити, щоб відчувати себе українцями. Зобрази ідеї на окремому аркуші у вигляді мапи думок.

Створюємо разом

Об’єднайтеся в групи. Запропонуйте 2-3 критерії, які свідчать про те, що людина є патріотом.

Розмірковую про вивчене

Осмисліть матеріал параграфа, продовжуючи речення (усно).

Я зрозумів/зрозуміла...

Я навчився/навчилася...

Для мене було новим.

8. УЗАГАЛЬНЕННЯ З ТЕМИ «МОРАЛЬНІ НОРМИ»

І. Пригадуємо й закріплюємо

Об’єднайтесь у п’ять груп. Кожна група дає відповідь на запитання одного рядка. У групі обговоріть відповіді, а потім озвучте їх наза-гал. Інші групи можуть доповнювати відповіді, якщо вони неповні.

Що вивчає етика?

Як формується індивідуальність людини?

Чим

правило відрізняється від закону?

Які

бувають

вчинки?

Який

основний

зміст

«золотого

правила»

моралі?

Що таке мораль?

Які

складові має власне «Я»?

Як

розрізняти добро і зло?

Що лежить в основі вчинку?

Що

означає — проявляти людяність?

Які є моральні цінності?

Що таке правило?

Що таке моральні норми?

Які

можливі

наслідки

вчинку?

Чому

важливо

поважати

державні

символи?

Що відносять до

моральних

чеснот?

Навіщо потрібні правила для себе?

Як на поведінку людини впливають моральні принципи?

Що таке моральна відповідальність за вчинок?

У чому проявляється повага до

традицій і звичаїв народів?

У чому полягає унікальність людини?

Навіщо

встанов

лювати

правила

взаємодії

між

людьми?

Чому

важливо

розвивати

емоційний

інтелект?

Що таке справедливість?

Що таке патріотизм, які його складові?

ІІ. Запитуємо й коментуємо

1. Прочитай прислів’я. Прокоментуй, як у них розкрито сприйняття індивідуальності людини.

Хто сам себе не поважає, того й інші поважати не будуть.

Не по виду суди, а по справах гляди.

Зустрічають по одягу, проводжають по розуму.

Людина не горіх — відразу не розкусиш.

Кожна людина — загадка.

Людина — це набір звичок.

Людина від людини — як земля від неба.

2. Пригадай основні ідеї вивченої теми.

Напиши три найважливіші, на твою думку, ідеї з вивченої теми. Підсумуй ці ідеї одним реченням.

Напиши одне головне запитання з теми, яке ти хочеш обговорити. Об’єднайся із сусідом чи сусідкою по парті й обговоріть свої запитання. Основними думками поділіться з класом.

Прокоментуй, як ти зможеш практично застосовувати знання з вивченої теми.

3. Прокоментуй вчинок і дай свою оцінку:

Півзахисник збірної України Олександр Зін-ченко після Євро-2020 за отримані призові кошти профінансував приїзд до Львова відомого німецького пластичного хірурга Клауса Екснера. Протягом тижня фахівець оперував дітей із вродженими й післяопіковими ушкодженнями, провів близько 30 операцій і низку консультацій.

ІІІ. Аналізуємо й обговорюємо

1. Ти чиниш коли-небудь проти совісті тільки тому, що боїшся осуду й насмішок?

2. Як можна діяти, коли стикаєшся з несправедливістю?

3. Уяви, що ти можеш стати ким завгодно. Ким ти себе бачиш? Якою людиною ти б хотів би/хотіла стати? Яка в тебе мета в житті?

!V. Проєктуємо

Створіть спільну презентацію (у хмарному середовищі зі спільним допуском) про добрі вчинки класу. Шляхом випадкової вибірки обирається однокласник/однокласниця, про якого/яку слід створити слайд із повідомленням про добрий вчинок.

V. Оцінюємо себе

Визнач, на якій сходинці ти перебуваєш щодо засвоєння матеріалу теми:

Доброта — це красота людської душі. Совість — емоційний страж переконань.

Василь Сухомлинський

Бесіда друга

ЛЮДСЬКІ

ЧЕСНОТИ

Я знаю і розумію, що таке відповідальність, совість, доброчесність, самоконтроль, доброзичливість, старанність, щедрість, співчуття, чуйність, ввічливість, гуманність.

Я вмію обґрунтувати свою поведінку в побуті та громадських місцях.

Я дію: намагаюся опановувати себе й бути корисним / корисною іншим.

Я мрію жити у світі, де панують людські чесноти.

 

 

Це матеріал з підручника "Етика" 5 клас Мелещенко 2022

 
Попередня сторінка:  6. Чому повага до людини є основою етик...
Наступна сторінка:   9. Яка роль чеснот у житті людини?^