Інформація про новину
  • Переглядів: 94
  • Дата: 1-08-2022, 00:53
1-08-2022, 00:53

26. Що таке вербальне спілкування?

Категорія: Етика

Попередня сторінка:  25. Яку роль у житті людини відіграє спі...
Наступна сторінка:   27. Як почути й бути почутим?

Ключові поняття:

вербальне спілкування

Алана: Назаре, привіт. Що робиш?

Назар: Вчу нові слова.

Алана: А навіщо?

Назар: Думаю, якщо я буду знати більше слів, то зможу краще зрозуміти тих, хто поряд.

Прочитай діалог. Чи погоджуєшся ти з Назаром? Чому?

1. ЩО ТАКЕ КУЛЬТУРА МОВИ?

Вербальне спілкування — будь-яке спілкування, що використовує слова для обміну інформацією з іншими.

Ці слова можуть бути як вимовними, так і написаними. У світі налічується близько п’яти тисяч мов. До того ж близько 65 % жителів світу говорять сорока мовами. Спілкуючись, люди пізнають світ, одне одного й самих себе.

І # Так говорив/так говорила/а я думаю так

Коли люди говорять: «У нас чудові стосунки», вони зазвичай мають на увазі те, що відчувають, коли розмовляють одне з одним. Це означає: «Я позитивно ставлюся до цієї людини, коли ми спілкуємося. Я посилаю і отримую позитивні емоції разом із ними» (Доктор Сьюзан Гайтлер).

1. Що таке слово? Дай своє визначення.

2. Чому люди говорять різними мовами?

3. Поясни думку Сьюзан Гайтлер.

Дитина в момент народження — лише кандидат у людину, але вона не може стати людиною в ізоляції: їй потрібно навчитися стати людиною в спілкуванні (Анрі Пьєрон).

Як ти розумієш цей вислів? Чи погоджуєшся з ним? Чому?

1. Роздивися світлини. Що об’єднує людей? Чому?

2. Для чого ми спілкуємося?

3. Чим важливе спілкування в житті людини?

Ми живемо у світі комунікації. Близько 70 % часу люди витрачають саме на комунікацію. В середньому людина витрачає на спілкування близько 65 % свого робочого часу. Якщо порахувати й додати час на бесіди за життя — в середньому виходить три роки. За такої кількості спілкування важливою стає культура мови — уміння сказати необхідне слово в потрібний час, доцільно, із дотриманням правил мовного етикету, щоб не образити людину й водночас не втратити власної гідності.

Факт, над яким варто замислитися

У суспільстві інколи можна почути думку, що жінки говорять набагато більше за чоловіків. Насправді ця думка хибна. Дослідники з університету Арізони зазначають, що різниця між кількістю слів, вимовлених людьми обох статей, зовсім не така вже суттєва. Жінки в середньому говорять 16 215 слів за день, а чоловіки — 15 669.

1. Чому культура мови є важливою?

2. Як ти думаєш, чому з’явився стереотип про балакучість жінок?

3. З уроків мови поясни, як розвивають вербальну комунікацію.

Культуру мови, як і культуру особистості, можна підвищувати. Цікаво, що в певних групах виникає жаргон (сленг). Сленг — набір слів, які вживаються окремими групами людей або субкультур. Сленг може бути різним: професійний, молодіжний, учнівський, студентський тощо.

Бро

 

це щось дуже ганебне

Зашквар

 

шум, ажіотаж, «те, що в усіх на вустах»

Лол

 

брат, друг

Хайп

 

голосно сміятися

1. Спробуй з’єднати лінією сленгове слово та його визначення Чи відомі тобі ці слова?

2. Які сленгові слова ти знаєш? Що вони означають?

2. ЩО ТАКЕ МОВНИЙ ЕТИКЕТ?

Мовний етикет — правила мовної поведінки. Використання правил мовного етикету більшою мірою залежить від конкретної ситуації спілкування, місця і обставин.

Розглянь хмаринку слів. Які слова із зазначених ти підібрав би/піді-брала б, щоб попросити про допомогу? Чому?

Мовний етикет зазвичай відзначається стійкістю і поєднує в собі інтонацію, темп, тональність. В основному виділяють п’ять тональностей у спілкуванні.

Висока тональність відповідає спілкуванню у сфері суто формального спілкування (урочисті заходи тощо). Нейтральна — у спілкуванні в різних державних установах. Звичайна тональність використовується для спілкування на побутовому рівні.

Фамільярна — для спілкування в колі сім’ї, дружньому товаристві, емоційна.

Вульгарна — спостерігається, коли людина перебуває у стресі й не контролює своїх емоцій.

Якщо звертаються до незнайомих людей, частіше використовують нейтральну тональність, а до близьких — фамільярну.

1. Прочитай вірш із різною інтонацією (гордо, весело, спокійно).

Дивосвіт, дивосвіт...

Хто придумав оцей світ? Землю красну отаку У зеленому вінку?

Всі ці квіти, і ліси,

І пташині голоси? Ліс, і річка, і поля — Це ж усе моя земля. Любов Забашта

2. Як ти сприймаєш вірш, читаючи його з різною інтонацією? Чому?

Поняття «інтонація» включає в себе такі компоненти, як сила й висота голосу, темп мовлення, паузи, тембр голосу. Інтонація допомагає не тільки зрозуміти текст, а й вносить емоційні відтінки. Завдання інтонації — різними засобами відтворювати почуття, настрої і наміри. У поєднанні з мімікою і жестикуляцією інтонація змінює написаний текст за його усного виголошення. Темп мовлення — це швидкість вимовляння слів і довжина пауз між ними. У різних людей неоднаковий темп мовлення. Керуючи силою голосу та змінами у швидкості мовлення, людина за допомогою інтонації може передати весь спектр емоцій, які тільки існують — від радості до ненависті.

1. Поміркуй, що може означати повільна чи швидка мова.

2. Що в мовленні може означати тихий голос, а що — гучний?

3. Що таке інтонація? Яку функцію вона виконує?

4. Чи важливий наголос у слові? Чому?

3. ЯК РОЗВИНУТИ НАВИЧКИ ВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ?

Навчаючись у закладі освіти, можна розвивати навички комунікації на уроках, а також у позаурочний час. Формування навичок спілкування відбувається з дитинства — дитина пізнає навколишній світ, вчиться взаємодіяти з іншими. Комунікативні навички розвиваються в процесі говоріння, слухання, спостереження.

1. Розглянь зображення ігор. Чи доводилося тобі в них грати? Яка їхня головна мета?

2. Які ти знаєш інші настільні ігри з розвитку вербальної комунікації?

Такі ігри допомагають розвивати навички вербального спілкування. Також існують різноманітні вправи, які ти можеш використати для поліпшення свого рівня комунікації. Наприклад, це такі ігри, у які цікаво грати компанією.

«Самопрезентація». Уяви, що тобі потрібно розповісти про себе за 30-60 секунд. Спробуй виділити ключову інформацію про себе, яку ти хочеш донести до інших.

«Реклама». Протягом хвилини спробуй «продати» будь-який товар своєму оточенню. Потім попроси співрозмовника ставити тобі провокаційні запитання, а ти відповідай максимально спокійно. Це дає змогу тренувати вміння відстоювати точку зору ввічливо і з повагою до співрозмовника.

Завдяки вмінню правильно організовувати спілкування людина отримує можливість ефективно взаємодіяти з тими, хто поруч.

1. Які ти знаєш інші усні ігри для розвитку комунікації?

2. Як скоромовки допомагають розвивати мовлення? Прочитай відомі тобі скоромовки.

Як змінити себе та світ на краще: запитання і завдання

І. Розумію

1. Що таке вербальне спілкування?

2. Як розвинути навички комунікації?

3. Чому важливо дотримуватися мовного етикету?

II. Дію

1. Склади перелік сленгових слів, які, на твою думку, можна використовувати у спілкуванні з друзями. Обговори цей перелік з дорослими.

2. Пограй з однокласниками й однокласницями в гру. Кожен із учнів по черзі звертається до свого сусіда/сусідки, використовуючи лише дві фрази: «Ти схожий/схожа на мене тим, що...» і «Я відрізняюся від тебе тим, що.». Після того як усі висловилися, обговори з класом, що об’єднує багатьох людей, чим вони різняться і що означає «бути самим собою».

Створюємо разом

Об’єднайтеся в групи. Визначте, як можна підвищити свої навички вербального спілкування.

Розмірковую про вивчене

Осмисліть матеріал параграфа, продовжуючи речення {усно).

Я запам’ятав/запам’ятала...

Я зрозумів/зрозуміла...

Я навчився/навчилася...

Для мене було новим.

Для мене не дуже зрозуміло.

 

Це матеріал з підручника "Етика" 5 клас Мелещенко 2022

 
Попередня сторінка:  25. Яку роль у житті людини відіграє спі...
Наступна сторінка:   27. Як почути й бути почутим?^