Інформація про новину
  • Переглядів: 74
  • Дата: 1-08-2022, 00:55
1-08-2022, 00:55

28. Як спілкуватися без слів?

Категорія: Етика

Попередня сторінка:  27. Як почути й бути почутим?
Наступна сторінка:   29. Яке повідомлення несе зовнішній виг...

Ключові поняття:

невербальне спілкування, міміка, жести, манери спілкування.

Алана: Ти мене не слухаєш.

Назар: Слухаю.

Алана: Твій вираз обличчя та постава говорять, що не слухаєш.

Назар: Не махай руками, я зрозумів, що ти хочеш сказати.

Прочитай діалог. Чому виникла така ситуація? Поясни кожну дію, що супроводжувала діалог.

1. ЯК ПЕРЕДАВАТИ ІНФОРМАЦІЮ МІМІКОЮ?

Ми звикли спілкуватися за допомогою слів. Але давні люди передавали інформацію по-іншому. Невербальне (безсловесне) спілкування — передача повідомлень або сигналів за допомогою невербальних засобів, таких як зоровий контакт, міміка, жести, постава й мова тіла. Невербальне спілкування є основним, якщо ти не маєш спільної мови зі співрозмовником чи співрозмовницею, коли через шум чи інші бар’єри не чуєш слів або маєш вади слуху й мовлення.

На думку експертів, не-вербальні сигнали становлять близько 53 % щоденного спілкування. У процесі взаємодії вербальні й невербальні засоби можуть підсилювати або послаблювати вплив одне на одного.

1. Чому безсловесне спілкування давніше за словесне?

2. Чи доводилося тобі спілкуватися невербально? Яка причина цього? Як вдалося порозумітися?

3. Чому невербальну мову інколи називають «мовою почуттів»?

Одним лише виразом обличчя, мімікою людина передає безліч повідомлень. Міміка — рухи м’язів обличчя, що виражають почуття і психічний стан людини. Так, посмішка повідомляє про схвалення чи щастя. Набурмосення може сигналізувати про несхвалення або нещастя. У деяких випадках міміка може виявити справжні почуття людини щодо певної ситуації. Скажімо, ти можеш говорити, що почуваєшся добре, але вираз твого обличчя може сигналізувати про інше.

Вираз обличчя людини може допомогти визначити, чи ми довіряємо чи віримо тому, що вона говорить. Одне дослідження показало, що надійний вираз обличчя поєднував легке підняття брів і легку усмішку. Цей вираз, запропонований дослідниками, передає як доброзичливість, так і впевненість.

Факт, над яким варто замислитися

Міміка також належить до найбільш універсальних форм мови тіла. Вирази, що передають страх, гнів, смуток і щастя, схожі в усьому світі.

Люди навіть роблять судження про інтелект інших на підставі їхніх виразів обличчя. Так, люди з усміхненим, радісним виразом обличчя також оцінювались як більш розумні, ніж люди з помітною сердитістю.

1. Розглянь малюнки. Що означає міміка на обличчях дітей?

2. Покажіть по черзі одне одному такі емоції: щастя, сум, гнів, сюрприз, огиду, страх, розгубленість, хвилювання, бажання, презирство.

Очі часто називають «вікнами в душу», оскільки вони здатні багато чого розкрити про те, що людина відчуває чи думає. Так, коли під час розмови людина дивиться прямо в очі, це означає, що вона зацікавлена та підтримує розмову. Однак тривалий погляд може означати загрозу. Люди часто моргають швидше, коли відчувають дискомфорт. Розмір зіниці може бути дуже тонким невербальним сигналом спілкування. Наприклад, сильно розширені очі можуть свідчити про те, що людина зацікавлена або чимось збуджена.

1. Що означає, коли людина не дивиться іншому/іншій в очі?

2. Чому тривалий погляд вважається загрозливим?

Вираз і рухи рота також можуть бути важливими під час читання мови тіла. Наприклад, посмішка може бути справжньою або її можна використати для вираження вдаваного щастя, сарказму чи навіть цинізму.

Жування нижньої губи може свідчити про те, що людина відчуває тривогу, страх чи невпевненість. Стискання губ може бути показником огиди, несхвалення чи недовіри. Коли люди хочуть приховати емоційну реакцію, вони можуть закрити рот, щоб уникнути усмішки.

Факт, над яким варто замислитися

Смайл, смайлик (від англ. smiley — «мордочка, пичка», або smile — «усмішка») — схематичне зображення людського обличчя, що використовується для передачі емоцій.

1. Про що можуть свідчити вираз і рухи рота?

2. Який смайл ти найчастіше використовуєш у текстових повідомленнях?

2. ЩО ПЕРЕДАЮТЬ ЖЕСТИ?

Дія або рух людського тіла чи його частини, що має певне значення, називається жестом. Жести можуть бути сигналами мови тіла. Махати руками, показувати пальцями та вказувати числові суми — це дуже поширені й легко зрозумілі жести. Однак деякі жести можуть мати різне значення в різних спільнотах. Скажімо, показування великого пальця вгору на знак згоди може мати зовсім інше значення в іншій країні.

Якими жестами ти найчастіше користуєшся?

Це тобі стане в пригоді для розуміння себе й інших

Розгляньмо кілька поширених жестів та їхніх можливих значень:

стиснутий кулак — гнів в одних ситуаціях чи підтримка в інших;

великий палець угору — схвалення; великий палець униз — несхвалення; знак V, створений вказівним і середнім пальцями — мир або перемога; показування долонь — символ відкритості; закладені за спину руки — відмова від предметної активності; схрещені на грудях руки — прояв захисту; закриття вух руками — небажання слухати; руки на колінах — прагнення припинити бесіду; рука біля щоки — поринання в роздуми.

1. Які ти знаєш інші жести?

2. Яка інформація представлена на світлинах за допомогою жестів?

3. Перейди за кюаркодом і виконай завдання.

Для деяких людей жести замінюють звукову мову. Жестова мова — мова, створена за допомогою жестів для передачі інформації. Цю мову використовують як люди з вадами голосових зв’язок і слуху, так і люди без таких вад.

https://cutt.ly/

FOVDw90

1. Спробуй передати мовою жестів своє ім’я.

2. Роздивися жестову абетку. Чому в жестовій мові найпоширеніші слова передаються окремими жестами?

3. Перейди за QR-кодом і первір свої знання жестової абетки.

https://cutt.ly/

zOVFtZv

https://cutt.ly/

DOVFjYD

3. ЯК МОВА КІНЦІВОК І ПОСТАВИ СВІДЧИТЬ ПРО МАНЕРИ СПІЛКУВАННЯ?

До невербальних сигналів, які ми використовуємо для спілкування, належить розташування рук, ніг і постави.

Це тобі стане в пригоді для розуміння себе й інших

Сигнали рук і ніг та їхні можливі значення

Схрещені руки — людина закривається, прагне відгородитися, щоб відчувати себе комфортно і захищено; руки складені у купол піраміди — людина впевнена у собі; швидке постукування пальцями — людині нудно, нетерпляче;

нога на ногу — людина впевнена у собі, відкрита.

1. Які зі згаданих жестів ти використовуєш?

2. Що означає, на твою думку, коли людина колупає ногою землю?

Те, як ми тримаємо своє тіло, також може бути важливою ознакою невербального спілкування. Коли ти намагаєшся «читати» мову тіла, спробуй помітити, чи є відкритою постава людини. Відкрита поза передбачає утримання тулуба тіла розслабленим. Цей вид постави свідчить про доброзичливість, відкритість і готовність до співпраці. Закрита постава часто нахилена вперед, а руки та ноги схрещені, передбачає приховування тулуба. Цей вид постави може бути показником ворожості, недружелюбності та тривоги.

1. Поясни «мову постави» людини на світлинах.

2. Що повідомляє згорблена фігура людини?

Людина відчуває дискомфорт, коли хтось стоїть надто близько до неї. Це порушення особистого простору — оптимальної відстані між людьми в процесі їхньої взаємодії. Фізичний простір між людьми теж містить інформацію.

1. Чи відчував/відчувала ти коли-небудь дискомфорт, коли хтось стояв надто близько до тебе? Що потрібно робити, щоб усунути дискомфорт?

2. Чому в різних спільнотах оптимальні відстані особистого простору можуть бути іншими?

Ситуація для роздумів

За теорією антрополога Едварда Хола, простір навколо людей складається із чотирьох зон різного розміру.

До цих зон допускаються інші люди, залежно від близькості стосунків. До інтимної зони (до 45 см) можуть увійти лише близькі люди: члени родини й найближчі друзі. Більш тісні стосунки означають обійми, шепіт, дотик. Особистий простір (46-120 см) — для дру -зів і близьких знайомих. Що ближче люди можуть стояти одне навпроти одного під час взаємодії, то сильнішою є близькість їхніх стосунків. Соціальна відстань (120260 см) охоплює контакти зі знайомими людьми. Решта — публічна зона, яка доступна майже для всіх.

Оскільки невербальне спілкування теж несе інформацію, воно є важливою складовою манер спілкування. Манера — спосіб тримати себе, зовнішні форми поведінки. Манери спілкування — невербальна поведінка під час спілкування. Гарні манери — спосіб поведінки, що викликає в оточення позитивні емоції. Прикладом можуть слугувати доброзичлива міміка, коректні жести, відкрита поза. Погані манери — явище прямо протилежне.

1. Поясни суть поганих манер.

2. Чому манери є складовою етикету?

Як змінити себе та світ на краще: запитання і завдання

І. Розумію

1. Чому людині варто звертати увагу на невербальні засоби спілкування?

2. Перейди за QR-кодом і подивися відео. За потреби ввімкни українські субтитри. Обери три кращі поради.

3. Поясни суть гарних манер.

II. Дію

1. Склади фотокаталог власної міміки у вигляді презентації.

2. Пограй із друзями в гру «Крокодил».

У неї можна грати як удвох, так і великою компанією. Учасники можуть грати кожен сам за себе чи розділитися на дві або більше команд. Суть гри — відгадати загадане слово, яке показує інший учасник/інша учасниця за допомогою мови тіла.

https://cutt.ly/

mIrjBYP

Створюємо разом

Об’єднайтеся в пари. Уявіть ситуацію, що ви їдете в повному автобусі й раптом в іншому кінці бачите знайомого/знайому. Ви маєте жестами домовитися про зустріч у певному місці (у вашому місті, селі) і в певний час. На це у вас одна хвилина. Обговоріть, як ви зрозуміли одне одного. Запропонуйте каталог жестової мови для сучасних п’ятикласників і п’ятикласниць.

Розмірковую про вивчене

Осмисліть матеріал параграфа, продовжуючи речення (усно).

Я запам’ятав/запам’ятала...

Я зрозумів/зрозуміла...

Я навчився/навчилася...

 

Це матеріал з підручника "Етика" 5 клас Мелещенко 2022

 
Попередня сторінка:  27. Як почути й бути почутим?
Наступна сторінка:   29. Яке повідомлення несе зовнішній виг...^