Інформація про новину
  • Переглядів: 139
  • Дата: 1-08-2022, 00:58
1-08-2022, 00:58

32. Що варто знати про культуру спілкування?

Категорія: Етика

Попередня сторінка:  31. Як долати бар’єри слухання?
Наступна сторінка:   33. Узагальнення з теми «культура спілк...

Ключові поняття:

безпека особистого самовираження.

Алана: Я вчора ввечері розмовляла з подругою по телефону й нічого не встигла зробити із запланованого. Назар: Ого, як довго! А подруга мала так багато часу для спілкування? Може, це недоречно так багато говорити? Алана: Не знаю, не думала про те, скільки часу можна спілкуватися. Та, мабуть, я ще й відволікала її від особистих справ.

Назар: Мабуть, тобі треба попрацювати над культурою спілкування!

1. Поміркуй, чому Назар дав таку пораду. На твою думку, що він мав на увазі, коли говорив про культуру спілкування?

3. Чому важливо дотримуватися культури спілкування?

1. ДЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ МЕЖА ОСОБИСТОЇ СВОБОДИ

СПІЛКУВАННЯ?

Кожна людина має певний простір навколо себе, який вона вважає своїм. Це відстань від інших людей. Але особистий простір є не тільки фізичним. Бувають межі спілкування — та особиста інформація, якою ти готовий/готова поділитися зі співрозмовницею/спів-роз мов ником. Це ме жі твоєї персональної території, де ти приймаєш рішення, що казати і як казати.

Намалюй на окремому аркуші схему особистого простору спілкування. Розподіли зовнішнє коло від найбільш близьких стосунків до найбільш віддалених: сім’я, сусіди, друзі, однолітки, незнайомі — і розфарбуй. Обговори із сусідом чи сусідкою по парті свою діаграму. Чи однакові у вас діаграми й чому? Про що свідчать ці діаграми?

Здатність відчувати власні кордони походить від здорового почуття власної гідності.

Це тобі стане в пригоді для розуміння себе й інших

Значимість міцних особистих кордонів важлива. Вони означають: здатність обстоювати свої інтереси; говорити «ні», якщо це у твоїх інтересах; відрізняти себе та свої потреби від інших людей та їхніх інтересів; уміння дотримуватися балансу в спілкуванні з іншими.

Більшість людей не дуже добре вміє відчувати й охороняти свій простір. Ти маєш навчитися відстоювати свій особистий простір.

1. Поясни значення меж спілкування.

2. Пригадай, що таке гідність.

3. Як ти відчуваєш, що хтось переходить межі твоїх кордонів спілкування?

Для розуміння особистого простору спілкування потрібно оволодіти культурою спілкування. Для неї є важливими такі елементи: культура висловлювання, культура обговорення ситуацій, дотримання меж спілкування, уміння логічно й коротко висловлювати свої думки, доносити їх до співрозмовника. Тому культура спілкування має бути присутньою в повсякденному житті кожного й кожної в родині, у шкільному колективі, на вулиці, на роботі. У наш час особливого значення набуває культура спілкування, заснована на принципах толерантності.

Народна мудрістЬ: міркуємо разом

Прочитай притчу.

ПРИТЧА

Одного разу філософ Ксанф зі своїми учнями зібрався в гості до байкаря Езопа і попросив його купити на базарі найкраще, що є на світі! Коли прийшли гості, Езоп подав до столу лише язики: смажені, варені, солоні. Ксанф здивувався і запитав:

— Що це означає?

— А хіба язик — не найкраще на світі? За допомогою язика люди домовляються, встановлюють закони, міркують про мудрі речі. Нічого немає кращого за язик! — відповів Езоп.

— Ну так на завтра купи нам найгіршого, що є на світі! — попросив Ксанф.

Коли філософ з учнями знову прийшли до Езопа, він пригостив їх, як і минулого разу, язиками.

— Що це означає? — запитав Ксанф.

— А хіба язик — не найгірше на світі? Язиком люди обманюють одне одного, починають суперечки, розбрати, війну, — нічого немає гіршого за язик! — відповів Езоп.

Розсердився філософ Ксанф на байкаря Езопа, але заперечити нічого не міг.

1. У чому сенс цієї притчі?

2. Як ти зрозумів/зрозуміла, чому язик можна назвати другом і ворогом?

3. Чому іноді під час спілкування просять «прикусити язика»?

2. ЯК ВИЗНАЧИТИ ДОРЕЧНИЙ ЧАС СПІЛКУВАННЯ?

Час твого спілкування залежить від мети спілкування та обставин. Короткочасне спілкування може обмежитися діалогом із продавцем під час покупки в магазині, поїздки в громадському транспорті, екскурсії в музей, відвідування театру. Короткочасна взаємодія або спілкування відіграє пізнавальну роль у вирішенні ситуаційних потреб.

Тривале спілкування визначається його метою. Прикладами такого спілкування є:

взаємні стосунки із сім’єю та родиною, де ти отримуєш перші приклади турботи, любові, поведінки; навчання у школі, де ти здобуваєш знання, відкриваєш для себе нове й цікаве;

спілкування з друзями й однолітками вчить товаришувати, підтримувати ближнього, дає змогу отримати перші навички побудови діалогу та взаємодії в суспільстві.

1. Чому час на спілкування залежить від того, з ким і про що ти спілкуєшся?

2. Як дізнатися, що співрозмовник/співрозмовниця хоче завершити спілкування?

Час, мабуть, наш найцінніший ресурс. Навчання та сімейні обов’язки можуть спонукати появу часових рамок. У дорослих такі рамки встановлюються роботою. Особисте спілкування — це важлива частина життя, на яку слід виділяти час. Але цілком нормально його обмежувати, щоб лишити час на навчання, розвиток, хобі. Насправді це чудово для всіх учасників. Важливо чітко висловлювати співрозмовни-ку/співрозмовниці свої очікування від спілкування.

Час і тема спілкування мають бути комфортними для обох сторін. Пригадай, якими недоречними можуть бути жарти, коли у друга/ подруги неприємності. Або, скажімо, як безглуздо пояснювати щось серйозне людині, яка поспішає. Чи варто для спілкування будити людину, яка спить?

1. Чому спілкування може бути втратою часу?

2. Розглянь зображення. Як пояснити співрозмовнику/співрозмов-ниці, що в тебе обмежений час на спілкування?

3. Наведи приклади недоречного для спілкування часу.

3. ЧОМУ ВИНИКЛИ МОРАЛЬНІ НОРМИ СПІЛКУВАННЯ?

1. Розглянь світлини, на яких зображені яблуні, і порівняй їх.

2. Опиши, як зображена дика і культурна яблуня. Які аналогії викликають світлини, якщо порівнювати їх із людьми, які взаємодіють між собою і спілкуються, і людьми, які ведуть відсторонений від суспільства спосіб життя? Як ти вважаєш, чи можна бути культурним без певних визначених норм?

Важливим елементом загальнолюдської взаємодії є моральні норми спілкування. На них впливають правила, які залежать від культури середовища, ситуацій, а також від віку й інтересів співрозмовників.

Моральні норми спілкування регулюються етикетом, що визначається правилами поведінки в конкретних ситуаціях. Ці норми виникли з метою безпеки особистого самовираження людини. Безпека особистого самовираження — суспільне сприйняття права на зміст і спосіб передачі інформації.

1. Пригадай, що таке мораль.

2. Поясни схему етичної поведінки під час спілкування.

3. Чому особисте самовираження має бути в рамках моральних норм?

Етичне спілкування — тип спілкування, який ґрунтується на таких цінностях, як правдивість, лаконічність та відповідальність за свої слова та дії, що випливають із них. Етичний співрозмовник/співрозмовниця розуміє, що свої думки потрібно передавати ефективно й коротко, і що від цього залежать результати спілкування.

Спілкування може бути також неетичним. Проявом такого спілкування є вживання лихих слів і жестів. У більшості випадків лихослів’я є образою і зневагою самого життя, інших осіб і самого/самої себе.

Ефективне етичне спілкування є основою успіху взаємодії людей. Чесна й прозора передача інформації є основою такого спілкування. Але до того ж варто пам’ятати й інші норми організації спілкування.

# Так говорив/так говорила/а я думаю так

Феофан Прокопович — учений, письменник, оратор — вважав, що лише за допомогою етики, мистецтва слова й мистецтва спілкування можна впливати на людей і переконувати їх.

1. Поясни думку Феофана Прокоповича.

2. Чому свої думки слід передавати чітко й коротко?

Як змінити себе та світ на краще: запитання і завдання

І. Розумію

1. Як визначити межі особистого спілкування?

2. Що таке культура спілкування?

3. Яку роль відіграють моральні норми спілкування в суспільстві?

II. Дію

1. Уяви ситуацію: ти перебуваєш один/одна у кімнаті, де тебе оточують різні речі. Розділи їх на улюблені й неулюблені. Запиши на аркуші паперу їх у дві колонки: 1 — улюблені; 2 — неулюблені.

Чому у твоєму середовищі є неулюблені речі? Як можна звільнити свій особистий простір від непотрібних речей? Чи можна так само звільнити свій простір від непотрібного спілкування?

2. Склади хмару слів, яка розкриє моральні норми спілкування.

Створюємо разом

Попрацюйте в групах. Прочитайте опис ситуацій.

1. На шкільній перерві ти повторюєш матеріал наступного уроку. У цей час до тебе підходить однокласник/однокласниця і розповідає про нову комп’ютерну гру. Ти просиш його/її не заважати, але однокласник/однокласниця захоплено наполягає на обговоренні гри.

2. Твоя подруга просить твоєї поради в ситуації, коли її образила твоя однокласниця. До того ж вона повторює опис ситуації та безперервно говорить про свої відчуття, не даючи тобі можливості говорити.

3. Після уроків, коли ти йдеш додому, твій однокласник/однокласниця гостро критикує твою відповідь на уроці літератури.

Обери із запропонованих висловів ті, які можуть тобі допомогти в ситуації. Скажи, які поради є неправильними. Вчитель/самої допоможе організувати в класі обговорення обраних порад.

Краще послухай, що я тобі скажу.

Треба говорити по черзі, а не всім одночасно.

Те, що ти говориш, не має значення.

Я поважаю твої думки. Прошу поважати мої.

Коли ти говориш, мені дуже смішно.

Не варто сміятися над висловом співрозмовника, якщо тільки це не жарт.

Краще поговорити на іншу тему.

Не варто змінювати тему розмови.

Я так говорю, тому що так воно є насправді.

Треба обґрунтовувати свою думку.

Ти говориш дурниці.

Я розумію твої відчуття. Якщо хочеш — можу дещо запропонувати.

Відчепись, у мене немає часу.

Я дуже зайнятий/зайнята, давай обговоримо це пізніше. Дякую за твою думку, але я думаю інакше. Можемо обговорити це пізніше.

Обговоріть, які з названих правил є важливими для спілкування. Запишіть їх у зошит. Перелік правил доповніть своїми.

 

Це матеріал з підручника "Етика" 5 клас Мелещенко 2022

 
Попередня сторінка:  31. Як долати бар’єри слухання?
Наступна сторінка:   33. Узагальнення з теми «культура спілк...^