Інформація про новину
  • Переглядів: 1134
  • Дата: 4-04-2019, 17:44
4-04-2019, 17:44

Аерофототопографічні та космічні зйомки. Види зйомок

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Сфери практичного застосування ГІС. Д...
Наступна сторінка:   Масштаб і роздільна здатність знімків...

1. Пригадайте, яким може бути призначення аерофотознімків. 2. Поясніть, як проводять космічні зйомки.

АЕРОФОТОГРАФІЧНІ ТА КОСМІЧНІ ЗЙОМКИ.

Аерофотографічні та космічні зйомки — це фотографування ділянок земної поверхні з літального апарата з метою створення картографічних матеріалів. Ділянки земної поверхні фотографують у межах рамок трапецій топографічних карт, прямолінійними та паралельними безперервними маршрутами в напрямку захід—схід або північ—південь (мал. 1).

Аерофототопографічна зйомка — це топографічна зйомка на основі аерофотозйомки,

метод створення топографічних планів і карт й отримання числових характеристик місцевості (профілі, цифрові моделі тощо) з використанням аерофотознімків. Включає аерофо-тозйомку, польові топогеодезичні роботи та камеральні фотограмметричні роботи.

Знімальну апаратуру встановлюють на носії, які піднімають її на необхідну висоту для виконання повітряної або космічної зйомок (наприклад літаки, гелікоптери, планери, безпілотні літальні апарати (БПЛА), аеростати)

або на наземні стаціонарні та пересувні лабораторії та дослідницькі судна, які виконують всебічні географічні дослідження.

Аерофотозйомці передує складання технічного проекту льотно-знімальних робіт: нанесення на польотну карту меж знімальної ділянки, прокладання системи взаємно паралельних аерофотознімальних маршрутів із повздовжнім перекриттям (60 %) і поперечним перекриттям (30 %).

Залежно від масштабу виділяють великомасштабну (від 1 : 10 000 та більше) і середньо-масштабну (від 1 : 50 000 та дрібніше) аерофо-тозйомку. Її масштаб обирають залежно від масштабу створюваної карти та фізико-географічної характеристики району зйомки. Для відкритої місцевості масштаб аерофотозйом-

ки — 1 : 20 000, для горбистої — 1 : 30 000, у гірських районах — 1 : 50 000 (мал. 2).

Космічна зйомка (із висоти понад 150 км) виконується із супутника, що рухається чітко визначеною орбітою. Маневрування космічних літальних апаратів (КЛА) значно обмежені.

Зйомка з космосу має певні особливості: виконується з орбіт космічних літальних апаратів та траєкторій руху штучного супутника Землі, параметри яких впливають на властивість знімків; виконується з великої відстані через товщу атмосфери; швидкість польоту та її періодична зміна при просуванні орбітою; обертання Землі, а відповідно, й об’єктивів знімання відносно площини орбіти; швидка зміна освітленості Землі.

Космічна зйомка, як і аерозйомка, може виконуватися у різних положеннях оптичної осі фотоапарата відносно напрямку місцевої вертикалі. Залежно від цього розрізняють: планову, перспективну, планово-перспективну та панорамну зйомку. Планова зйомка фотографує земну поверхню у напрямі місцевої вертикалі (кут відхилення оптичної осі апарата від вертикалі не більше 3°). Перспективна зйомка надає додаткову інформацію про рельєф, розширює смугу захоплення земної поверхні, а за оптичної зйомки вісь фотокамери може відхилятися від вертикалі на кути аж до 60°—70°. Панорамно знімають смугу місцевості впоперек маршруту польоту «від горизонту до горизонту» (мал. 3).

На сайті: sealevel.jpl.nasa.gov/missions/topex/ познайомтеся з освітніми можливостями TOPEX/ Poseidon.

Початком регулярної космічної вахти було створення першої у світі орбітальної наукової станції «Салют» (1971 р.). Завдяки запуску радянської станції «Луна-1» почалося дослідження Місяця в січні 1959 р. Різнобічну інформацію надали м'які посадки автоматичних міжпланетних станцій на Місяць.

ВИДИ ЗЙОМОК. Найбільш ефективною аерокосмічною зйомкою для дослідження природних ресурсів Землі й вивчення навколишнього середовища є фотографічна. Вона основана на реєстрації відбитого й власного електромагнітного випромінювання Землі. Фо

тографічні системи працюють або у видимій зоні випромінювань, або в інфрачервоній області, або в обох одночасно. Зйомка відбувається у вигляді чорно-білої спектрозональної, кольорової, кольорової спектрозональної та інфрачервоної фотографій.

Фотозйомка — фотографування поверхні в усьому видимому діапазоні спектра або певній його частині, а також в інфрачервоному діапазоні. Вона активно застосовується під час повітряних та космічних зйомок із метою отримання даних для створення та оновлення карт (мал. 3).

ВИСНОВКИ

■ Аерофототопографічна і космічна зйомка — це фотографування ділянок земної поверхні з літального апарата з метою створення картографічних матеріалів.

■ Залежно від положення оптичної осі фотоапарата відносно напрямку місцевої вертикалі розрізняють планову, перспективну, планово-перспективну та панорамну космічну та аерозйомку.

■ Фотографування поверхні в усьому видимому діапазоні спектра або певній його частині, а також в інфрачервоному діапазоні застосовується з метою отримання даних для створення та оновлення карт.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Доведіть, що космічна та аерозйомка дають змогу створювати більш високоточні карти.

2. Обґрунтуйте необхідність космічної та аерозйомки для життєдіяльності людини.

3. Порівняйте мету й завдання дистанційного зондування Землі й космічної та аерозйомки.

4. Проаналізуйте основні тенденції розвитку ДЗЗ із космосу.

 

Це матеріал з підручника Географія 11 клас Масляк (профільний рівень)

 Попередня сторінка:  Сфери практичного застосування ГІС. Д...
Наступна сторінка:   Масштаб і роздільна здатність знімків...^