Інформація про новину
  • Переглядів: 2133
  • Дата: 4-04-2019, 17:48
4-04-2019, 17:48

Періодичність припливів. Зміна дня і ночі. Добова ритміка в географічній оболонці. Доба — одиниця часу. Основні види часу

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Рухи Землі в Сонячній системі та Всесв...
Наступна сторінка:   Пояси освітленості на Землі. Визначен...

1. Чи характерна ритмічність для вашого життя? 2. Наведіть приклади добової ритміки на прикладі рослин і тварин.

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПРИПЛИВІВ. У результаті дії сили тяжіння Місяця на поверхні Світового океану виникають припливи й відпливи, висота яких залежить від багатьох чинників, наприклад рельєфу дна, глибини тощо. У Світовому океані двічі на добу відбувається приплив і відплив. Протягом місяця двічі бувають особливо сильні припливи, коли Місяць і Сонце стають в одну лінію й сила тяжіння Місяця доповнюється більш слабкою силою тяжіння Сонця.

Прочитайте статтю «Бретань — край світу» (С. Л. Капіруліна «Географія та економіка в рідній школі» (№ 12), с. 37—38, 2014 (elibrary.kubg.edu. ua/10389/). Обговоріть інформацію про припливи та відпливи на прикладі Європи.

За допомогою карт атласу знайдіть місця у Світовому океані, де відбуваються найбільші припливи та відпливи.

ДОБОВА РИТМІКА В ГЕОГРАФІЧНІЙ ОБОЛОНЦІ. Зміна дня і ночі має важливе значення для всього живого на нашій планеті. Періоди дня і ночі на Землі короткочасні. Отже, протягом дня поверхня Землі не встигає сильно нагрітися, а протягом ночі — дуже охолонути. До таких комфортних умов пристосувалися

всі живі організми. Ці умови є однією з причин значного поширення життя на Землі.

Перегляньте на каналі Youtube відео, підготовлене дослідниками польської арктичної станції «Хорнсунн»: vimeo.com/126124468.

Поясніть, чому Сонце не сідає за горизонт, а за умов цілодобового освітлення поверхні Земля не перегрівається та вкрита снігом?

Географічна оболонка — цілісна й безперервна оболонка Землі, яка утворилася внаслідок взаємопроникнення і взаємодії речовин окремих геосфер. Вона охоплює всю планету. Саме в ній виникло й розвинулося життя. Географічна оболонка дуже неоднорідна як у вертикальному, так і в горизонтальному напрямках. Для неї характерні декілька закономірностей, найважливішими з яких є широтна зональність і вертикальна поясність, ритмічність і цілісність.

Унаслідок обертання Землі навколо своєї осі та Сонця земна поверхня нагрівається нерівномірно та, як наслідок, виникає ритмічність — закономірна повторюваність у часі природних процесів і явищ у географічній оболонці.

Розрізняють добові (зміна дня і ночі) та сезонні ритми (зміна пір року), припливи й від

пливи тощо. Існують ритми, які повторюються через певні, значні проміжки часу: вікові коливання клімату, рівня води в морях та океанах тощо. Для людини найважливішою є добова ритміка в географічній оболонці, яка найбільше торкається життя кожного. Найяскравіше вона проявляється в помірному поясі, де поєднується із чітко вираженою сезонною ритмікою (мал. 6).

Охарактеризуйте добову та сезонну ритміку помірного кліматичного поясу. За допомогою мал. 66 поясніть окремі етапи біологічного годинника людини, які сформувалися в певний проміжок доби.

ДОБА — ОДИНИЦЯ ЧАСУ. ОСНОВНІ ВИДИ ЧАСУ.

Вам відомо, що саме з обертанням Землі пов’язані місцевий і поясний час та лінія зміни дат.

Згадаємо, що місцевий час — це час меридіана певного місця, який визначається положенням Сонця. Момент, коли Сонце перебуває в площині меридіана певного місця, є полуднем цього місця. Місцевий час залежить від географічної довготи місцевості, де кожна точка вздовж паралелі має свій місцевий час. У зв’язку з тим що Земля обертається із заходу на схід, у точках, які розташовані на схід від місцевого меридіана, час буде більший, а в точках, які розташовані на захід від нього, — менший.

Швидко визначити час у межах будь- якої країни світу вам допоможе онлайн- карта: gmt.su/ world-time/

Пригадайте, скільки годинних поясів існує на Землі. Який розмір одного годинного поясу в градусах? Розрахуйте швидкість, із якою Земля обертається навколо своєї осі в районі екватора (у км/год).

Мал. 2. Годинні пояси Європи.

Поясний час — це час певного годинного поясу на Землі, у межах якого годинники показують один і той самий час. Він є місцевим часом серединного меридіана поясу. Час сусідніх (на захід і схід від певного) поясів відріз-

няється на одну годину. Відлік поясів ведеться із заходу на схід, починаючи від нульового — Гринвіцького. Для зручності межі поясів проводять по лінії кордонів держав або меж адміністративних одиниць (мал. 2).

За допомогою мал. 2 поясніть, як відрізняється час у Києві від часу в Москві, Лондоні та Римі.

Час — форма протікання фізичних і психічних процесів, одне з основних понять філософії і фізики, міра тривалості існування всіх об’єктів. У філософії — це необоротне протягом. У метрології — фізична величина.

Знайдіть у додаткових джерелах інформацію про використання декретного, зимового та літнього часу в Україні та країнах Європи.

Лінія зміни дат — це умовна лінія на поверхні Землі, що розмежовує місця, які мають

в один і той самий момент календарні дати, що відрізняються на цілу добу. Лінія зміни дат проходить по Тихому океану, у значній своїй частині по 180 меридіану. Якщо, наприклад, на схід він лінії зміни дат 1 червня, то на захід від неї в той самий час 2 червня.

На літаку або кораблі, який перетинає лінію зміни дат із заходу на схід, під час визначення календарних дат повертаються на один день назад, а під час перетину зі сходу на захід до календарної дати додають один день.

Деякі острівні країни Тихого океану лінію зміни дат використовують як туристичний ресурс, щоб привабити в ці віддалені місця туристів. Наприклад, в одній частині острова видають газету під одним числом, а в іншій — під іншим. Туристи тут дуже полюбляють відпочивати в шезлонгах, коли одна нога перебуває в одній добі, а друга — в іншій.

ВИСНОВКИ

■ Під дією сили тяжіння Місяця й частково Сонця у Світовому океані двічі на добу відбуваються припливи й відпливи.

■ Однією з головних причин повсюдного поширення життя на Землі є постійна зміна дня і ночі. Протягом дня Сонце не встигає сильно перегріти Землю, а протягом ночі вона не встигає дуже охолонути.

■ Однією з головних закономірностей географічної оболонки є її ритмічність. Вона є закономірною повторюваністю в часі природних процесів і явищ.

■ Найважливішою одиницею часу в житті суспільства і кожної людини є доба. До основних видів часу також належить час (поясний, місцевий та декретний).

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Доведіть, що найважливішою одиницею часу в житті суспільства є доба.

2. Обґрунтуйте причини ритмічності як однієї з головних закономірностей географічної оболонки.

3. Порівняйте висоту припливів у різних частинах Землі. Чому між ними існує така різниця?

4. Складіть уявну модель зміни часу на Марсі. Яка інформація вам потрібна для створення моделі?

5. Проаналізуйте й поясніть значення добових і сезонних ритмів у вашому житті.

 

Це матеріал з підручника Географія 11 клас Масляк (профільний рівень)

 Попередня сторінка:  Рухи Землі в Сонячній системі та Всесв...
Наступна сторінка:   Пояси освітленості на Землі. Визначен...^