Інформація про новину
  • Переглядів: 930
  • Дата: 16-04-2019, 16:38
16-04-2019, 16:38

Предмет астрономії та його особливості. Об'єкти дослідження в астрономії.

Категорія: Астрономія


Наступна сторінка:   Будова Сонячної системи

Предмет астрономії та його особливості

Завдання астрономії на різних історичних етапах. Розвиток астрономічної науки пройшов довгий шлях від вірувань у небесні надзвичайні сили і Землі, як центру Всесвіту, до запуску у космос людей і автоматичних станцій для дослідження нетільки навколоземного простору, але й інших планет Сонячноїсистеми.

Основні причини, що обумовили і стимулювали зародження й розвиток астрономії:

• практичні потреби повязані з землеробством, мисливством,орієнтування у просторі;

• нагромадження астрономічних знань для розвитку астрології(необгрунтоване з позицій сучасної науки намагання за положенням планет на небі передбачати хід подій на землі (погодута урожай, мир чи війну для держави, долю правителя, а згодом — і кожної людини);

• найголовнішою причиною для розвитку астрономії було нестримне бажання людської думки проникнути в суть речей,усвідомити справжнє положення Землі й людини у Всесвіті,пізнати закони, за якими рухаються світила.

Галузі астрономії. Існують такі розділи астрономії: астрометрія — вивчає положення і рух небесних тіл та їхніх систем; небесна механіка — вивчає закони руху небесних тіл; астрофізика —вивчає природу космічних тіл: їхню будову, хімічний склад,фізичні властивості; космологія — вивчає будову та еволюціюВсесвіту як єдиного цілого.

Об'єкти дослідження в астрономії

Астрономія — наука про Всесвіт, що вивчає розміщення, рух, будову, походження і розвиток небесних тіл і створених ними систем. Всесвіт у широкому розумінні цього слова — все суще, що розташоване на Землі та за її межами.

Зв’язок астрономії з іншими науками. Астрономічні методи мають надзвичайно велике значення не тільки в космонавтиці,а й для навігації в мореплавстві і авіації. При складанні географічних і топографічних карт, календарів для народного господарства, вирахування настання морських припливів і відпливів, визначення сили тяжіння в різних точках земної поверхні з ціллювиявлення покладів корисних копалин, також використовуютьсяастрономічні дані. Тобто значення астрономії в житті сучасного суспільства неможливо переоцінити.

Найвидітніші астрономи. Найвидатніші вчені, що внесли суттєвий вклад у становлення астрономії: Микола Коперник (1473-1543) «зрушив Землю, зупинивши Сонце». Йоган Кеплер (1618-1621)

встановив закони руху планет. Галілео Галілей (1564-1642), відкрив чотири супутники Юпітера, фази Венери та ін. Ці відкриття утверджували геліоцентричну модель світу Коперника. Ісаак Ньютон (1643-1727), узагальнивши закони Кеплера про рух планет, відкрив закон всесвітнього тяжіння і заклав основи небесної механіки. Вільям Гершель (1738-1822) створив модель нашоїГалактики — велетенської, але скінченних розмірів системи зір.Йозеф Фраунгофер (1787-1826) вперше використав спектральнийаналіз в астрономії. Едвін Габбл (1889-1953) довів, що за межами нашої Галактики є незліченне число інших таких же зорянихсистем і що цей світ галактик розширюється. Альберт Айнштайн(1879-1955) створив теорію відносності, яка стала фундаментомкосмології.

Розвиток астрономічної науки в Україні

Українські вчені зробили значний внесок у розвиток астрономії: К. Е. Ціолковський створив теорію реактивного руху; український учений Ю. В. Кондратюк у 1918 р. обчислив траєкторію польоту на Місяць, яка була пізніше застосована у США під часпідготовки космічних експедицій «Аполлон». Видатний конструктор перших у світі космічних кораблів і міжпланетних станційС. П. Корольов (1906-1966) народився та вчився в Україні. Підйого керівництвом 4 жовтня 1957 р. у Радянському Союзі був запущений перший у світі супутник Землі, створені АМС, які першими в історії космонавтики досягли Місяця, Венери та Марса.Найбільшим досягненням космонавтики в той час був перший пілотований політ космічного корабля «Восток», на якому 12 квітня 1961 р. льотчик-космонавт Ю. О. Гагарін здійснив космічнукругосвітню подорож.

Астрономічні знання і розвиток цивілізації

Сучасна астрономія, залишаючись фундаментальною наукою, має величезне прикладне значення і безпосередньо пов’язана з науково-технічним прогресом людства. Вивчення різноманітних небесних тіл, які можуть перебувати в умовах дуже високих і дуженизьких температур, густин і тиску, збагачує важливими даними «земні» науки — фізику, хімію та ін. Закони небесної механіки покладено в основу теорії руху космічних апаратів, а практичну космонавтику уявити без астрономії взагалі неможливо.Дослідження Місяця і планет дозволяють значно краще вивчати нашу Землю.

Крім того, астрономія є однією з найголовніших наук, завдяки яким створюється наукова картина світу — система уявлень про найзагальніші закони будови і розвитку Всесвіту та його окремих частин.

 

Це матеріал з підручника Астрономія 11 клас Пришляк (профільний рівень) під керівництвом Яцківа Я. С.

 
Наступна сторінка:   Будова Сонячної системи^