Інформація про новину
 • Переглядів: 1606
 • Дата: 17-04-2019, 20:28
17-04-2019, 20:28

Підручник Економіка 11 клас Крупська (профільний рівень) читати онлайн

Категорія: Економіка, Підручники


Наступна сторінка:   Підручник Економіка 11 клас Криховець-...

 Рік видання: 2019

 Видавництво: Ранок

 Автори: Л. П. Крупська, І. Є. Тимченко, Т. І. Чорна.


 

Зміст

 1. Підприємництво як особливий вид діяльності: функції, інтереси тас ...
 2. Види підприємництва: виробниче, комерційне, посередницьке, фінанс ...
 3. Підприємство як економічний суб’єкт. Підприємства різних форм вла ...
 4. Організаційні форми підприємств приватної власності: одноосібні в ...
 5. Організаційні форми колективних підприємств і підприємств державн ...
 6. Малі, середні та великі підприємства: переваги та обмеження
 7. Прибуткові та неприбуткові підприємства
 8. Виробнича функція. Виробничі технології, ефект від масштабу й вир ...
 9. Основні види витрат підприємства. Явні та неявні витрати. Постійн ...
 10. Основні елементи витрат. Собівартість виробництва одиниці товару
 11. Зв’язок доходів підприємця та витрат. Валовий дохід (загальний ви ...
 12. Визначення оптимального обсягу виробництва. Максимізація прибутку ...
 13. Альтернативні способи збільшення прибутку підприємства. Аналіз по ...
 14. Джерела фінансування діяльності підприємства
 15. Фінансова звітність підприємства. Оцінювання фінансових результат ...
 16. Способи залучення зовнішніх фінансових ресурсів підприємства

 

Шановні одинадцятикласники та одинадцятикласниці!

У 10 класі під час вивчення курсу економіки ви опанували базові знання про фундаментальні поняття, процеси та явища ринкової економіки. Тепер ви можете легко відповісти на запитання про завдання економічної науки та її значення в житті суспільства і людини, зміст основних економічних явищ, економічні потреби та інтереси споживачів, проблеми обмеженості ресурсів та вибору виробника, відносини власності, економічні системи й особливості економічного кругообігу, ринкове вирішення основних проблем економіки: що, як, для кого виробляти, гроші в ринковій економіці, основні параметри ринку, еластичність попиту й пропозиції, ринкову структуру, доходи в ринковій економіці, ринкову інфраструктуру (біржі, банки, страхові компанії та інші ринкові посередники). Закріпити свої знання ви могли, розв’язуючи різноманітні завдання як у межах навчальних тем, так і у практичних роботах.

В 11 класі настав час опанувати знання про підприємництво та різні аспекти діяльності підприємства, національну економіку та світове господарство. Ви ознайомитеся з основними функціями, які виконує підприємець, особливостями підприємств за різних форм власності, організаційних та ринкових структур, дізнаєтеся про роль уряду в організації підприємницької діяльності. У підручнику розкриються закономірності функціонування національної економіки як цілого, роль уряду в забезпеченні цієї цілісності та інструменти урядового впливу на економіку. Під час вивчення форм міжнародних економічних відносин та еволюції економічної інтеграції країн ви зможете сформувати уявлення про цілісність світового господарства та місце в ньому економіки України. Ви розглянете основні тенденції змін у міжнародних економічних відносинах, зміст глобаліза-ційних процесів та їх вплив на національну економіку.

Згідно з навчальною програмою, курс економіки спрямований на досягнення низки цілей:

• засвоєння фундаментальних знань про економічне життя суспільства, а саме: основних економічних категорій, законів, закономірностей, тенденцій;

• формування світогляду цивілізованої людини, що визнає такі загальнолюдські цінності, як свобода діяльності та вибору, право приватної власності, дотримання законності тощо;

• сприяння розвитку навичок раціональної економічної поведінки людини як споживача, найманого працівника, підприємця, платника податків, користувача суспільних благ, члена місцевої громади, активного виборця тощо;

• формування навичок самостійної роботи під час виконання практичних завдань. Зміст предмета «Економіка» (профільний рівень) в 11 класі складається із трьох розділів, що розподіляються на 14 тем. Для зручності ці теми в підручнику об’єднані в 64 параграфи.

Крім звичайних параграфів, підручник містить і практичні заняття. Вони являють собою комплекс завдань за певною темою, виконання яких дозволить опрацювати необхідні знання, уміння та навички. Завдання до практичних занять доцільно виконувати в окремому зошиті.

Щоб вам було легше засвоїти навчальний матеріал, ми додали окремі рубрики та сподіваємося, що їхні завдання підвищать ваш інтерес до предмета й дозволять краще орієнтуватися в економічних питаннях.

Рубрика «Опрацювавши цю тему, ви навчитесь...» розкриває зміст основної навчальної мети. Нижче розміщені запитання рубрики «Пригадайте». Вони допоможуть повторити вже відомий вам матеріал, що підготує вас до сприйняття нового. У рубриці «Навчаємося разом» ми спільно з вами будемо розв’язувати економічні задачі, а також оцінювати правильність тих або інших тверджень. Надалі ви зможете виконувати такі завдання самостійно. Рубрика «Запитання та завдання» після кожного параграфа орієнтована на самостійну роботу та спрямує вас на найбільш важливі теоретичні й практичні питання теми. Ви зможете взяти участь у дискусії, висловити й аргументувати власну точку зору тощо.

Після вивчення кожної теми ви зустрінете різнорівневі тестові завдання, які допоможуть вам перевірити свої знання й навички. Виконуючи їх самостійно, ви зможете ще раз звернути увагу на основні поняття теми й успішно їх закріпити. Завдання рубрики «Узагальнюємо знання» залучать вас до дискусії з однокласниками та виконання різноманітних завдань за вивченою темою. Підготуйте зошит або аркуші паперу.

До підручника було розроблено електронний освітній ресурс, на якому можна пройти онлайн-тестування за кожною навчальною темою.

Із повагою, авторський колектив

Наступна сторінка:   Підручник Економіка 11 клас Криховець-...^