Інформація про новину
  • Переглядів: 20
  • Дата: 21-09-2022, 23:00
21-09-2022, 23:00

18. Виконавці алгоритмів та їхні системи команд. Способи опису алгоритму

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  17. Алгоритми та їхня роль у житті людин...
Наступна сторінка:   19. Програма. Поняття моделі та моделюв...

Способи опису алгоритмів

Базові алгоритмічні структури

Будова вікна Scratch

Змінні

Датчики

Оператори

Способи опису алгоритмів

Словесний спосіб — це словесно сформульована послідовність правил перетворення інформації.

Графічна схема — представлення алгоритму у вигляді системи точок, кожна з яких визначає певну дію, та стрілок, які вказують перехід від однієї дії до іншої (рис. 21, с. 141).

Блок-схема — форма представлення алгоритму, коли процес розв’язування задачі поділяють на окремі етапи (або операції), що подаються у вигляді спеціальних блоків, конфігурація яких указує на тип дій (рис. 21, с. 141).

Словесний спосіб

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

Базові алгоритмічні структури

Слідування — дії виконують послідовно, без пропусків або повторень.

Розгалуження — команди виконують за певної умови або не виконують.

Циклом у програмуванні називають багаторазове повторення певної послідовності дій. Цикл (повторення) — це тип алгоритму, під час виконання якого одну або кілька команд потрібно повторити кілька разів або повторювати щоразу.

Будова вікна Scratch

Усі дії відбуваються на сцені (480 на 360 умовних кроків).

Сцені можна давати команди, крім блоку Рух.

Змінна

Змінна — це величина, яка може набувати певних значень.

Ім’я змінної унікальне і постійне, а значення може змінюватися в процесі виконання алгоритму.

Команда Надати... значення... при кожному її виклику надаватиме змінній указаного значення.

Команда Змінити... значення... при кожному її виклику змінюватиме вказане значення на...

Змінну потрібно вибрати зі списку або створити і відобразити на сцені значення змінної.

Датчики

Датчик — команда в Scratch, яка передає дані.

Команда Запитати ... і чекати задає питання.

Блок Відповідь зберігає отриману відповідь.

Присвоїмо змінній Перший доданок значення відповіді.

Оператори

Оператори дають змогу здійснювати логічні операції зі змінними (додавати, віднімати, множити, ділити та порівнювати значення змінних).

Практична робота за персональним комп’ютером

Завдання 1. Використовуючи датчики, змінні та оператори, створити програму, в якій виконавець допоможе розв’язати рівняння на знаходження невідомого доданка. .

1. Відкрити середовище Scratch.

2. Додати виконавця за власним вибором.

3. Розмістити його на сцені.

4. Додати тло (за вибором).

5. Обрати команду Коли прапорець натиснуто.

6. Обрати команду Говорити і в тексті повідомлення запропонувати допомогу в розв’язуванні рівняння.

7. Створити три змінні.

8. Відобразити їх на сцені, поставивши галочку навпроти змінної.

9. Надати значення першій змінній:

надати перший доданок » значення

обрати Датчик;

увести текст «Введіть перший доданок»;

Обрати блок Змінні та команду Обрати блок Датчик і вставити команду Відповідь.

10. Продублювати команди для присвоєння змінній Сума значення.

11. У блоці Змінні обрати команду.

12. Відкрити блок Оператори та обрати оператор.

13. Перетягнути відповідні змінні в оператор.

14. У блоці Вигляд обрати команду.

15. Відкрити блок Оператори та обрати оператор.

-

16. Запустити програму на виконання.

Для кмітливих. Запрограмувати, щоби під час повторного запуску програми значення всіх змінних дорівнювали 0.

Завдання 2. Використовуючи датчики, змінні та оператори, самостійно створити програму, в якій виконавець допоможе розв’язати рівняння на знаходження невідомого від’ємника.

Підказка. Щоб знайти невідомий від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.

Для кмітливих. Запрограмувати, щоби під час повторного запуску програми значення всіх змінних дорівнювали 0.

Завдання 3. Перевірити себе.

Домашнє завдання

1. Відкрити браузер.

2. Перейти на офіційний сайт Scratch (

https://scratch.mit.edu/

).

3. Обрати Створити.

4. Створити проєкт «Рівняння. Знаходження невідомого множника», використовуючи датчики, змінні та оператори.

Підказка. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

5. За можливості створити власний акаунт на офіційному сайті Scratch та зберегти проєкт у своєму профілі (з допомогою батьків, інших дорослих).

 

 Це матеріал з підручника "Інформатика" за 5 клас Тріщук (2022)

 
Попередня сторінка:  17. Алгоритми та їхня роль у житті людин...
Наступна сторінка:   19. Програма. Поняття моделі та моделюв...^