Інформація про новину
  • Переглядів: 187
  • Дата: 28-09-2022, 16:26
28-09-2022, 16:26

14. Основні об’єкти текстового документа

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  13. Виступи з показом презентації
Наступна сторінка:   15. Робота з фрагментами тексту. Редагу...

Документ, розроблений за допомогою програм для опрацювання тексту, може містити не лише текст, а й графічні зображення .

Програмне забезпечення для опрацювання текстів

Для підготовки складних текстових документів — листів, статей, рефератів та ін . призначений текстовий процесор .

Ви вже знайомі з текстовим процесором Microsoft Word (далі — Word), що входить до складу програмного пакета Microsoft Office . Ознайомимося з ним докладніше .

Існують такі способи запуску Word: за допомогою ярлика на робочому столі, швидкого запуску або відкривання будь-якого документа . У перших двох випадках на екрані з’явиться вікно з порожньою робочою областю, в останньому — в робочій області з’явиться текст відкритого документа Розглянемо вікно Word (рис . 14.1) .

Як бачимо з рис . 14.1, вікно Word містить такі об’єкти: 1 — вкладки; 2, 3 — лінійки; 4 — рядок заголовка; 5 — команди; 6 — групи команд; 7 — кнопки керування вікном; 8 — панель навігації; 9 — рядок стану; 10 — робоча область; 11 — масштаб .

Отже, вікно програми містить рядок заголовка, де зазначено ім’я файлу активного документа (того, з яким у цей час працюють) і назву програми .

Під рядком заголовка розташовані вкладки (ОСНОВНЕ, ВСТАВЛЕННЯ . . .), нижче — команди, ще нижче — групи команд (Шрифт, Абзац . . .) . Більшу частину вікна займає робоча область, у якій міститься текстовий документ

Ліворуч і вгорі робочої області розміщені лінійки, за допомогою яких можна визначати та встановлювати розміри об’єктів документа, а праворуч і знизу — смуги прокручування для перегляду частин документа, яких не видно в робочій області .

Нижче від робочої області розташовано рядок стану, в якому подається корисна інформація та містяться кнопки для перемикання режимів роботи з програмою

Об'єкти текстового документа

Розгляньте сторінки свого підручника з інформатики . Ви побачите на них основні об’єкти текстового документа (рис . 14.2) .

Символ — літера, цифра, знак пунктуації, знак арифметичної операції чи спеціальний знак

Слово — послідовність символів, відділена від інших символів пропуском

Речення — розділена пробілами послідовність слів, яка починається з великої літери та закінчується крапкою, знаком питання, знаком оклику або трьома крапками.

Абзац — частина тексту, набирання якого закінчується натисканням клавіші Enter. Абзац може займати один або кілька рядків.

Найменшим об’єктом текстового документа є символ. Групи символів утворюють слова, зі слів складаються речення, які групуються в абзаци (на рис. 14.3 фрагмент з казки про ріпку).

Дії над об’єктами документа

Над текстовим документом та його об’єктами можна виконувати певні дії. Розглянемо таблицю:

Назва дії

Опис дії

Уведення та зберігання

Уведення з клавіатури символів у документ та збереження у вигляді файлу на диску

Редагування

Виправлення помилок, видалення, переміщення, копіювання, вставляння символів, слів, абзаців, рядків тощо

Форматування

Зміна вигляду документа: встановлення кольорів тексту, вирівнювання абзаців, зміна орієнтації сторінки тощо

Вставляння об’єктів

Додавання до документа рисунків, таблиць, формул, діаграм, схем тощо

Макетування

Підготовка документа до друку: оформлення заголовків, розбивка на сторінки, нумерація їх, опрацювання рисунків, створення змісту тощо

Друкування

Виведення на папір усіх або вибраних сторінок створеного документа, а також його фрагментів

Властивості сторінки

Сторінка як об’єкт текстового документа має такі властивості: розміри сторінки, розміри полів, орієнтація сторінки, наявність колонтитулів тощо. Нарис. 14.4:

1 — верхнє поле;

2 — абзац;

3 — ліве поле;

4 — сторінка;

5 — нижнє поле;

6 — верхній колонтитул;

7 — праве поле;

8 — таблиця;

9 — рисунок;

10 — нижній колонтитул.

Розміри сторінки — це висота й ширина сторінки документа. Найпоширеніші стандартні розміри сторінки: А4 — 21 х 29,7 см, А5 — 14,8 х 21 см.

Поля — це області сторінки вздовж її країв, у яких не міститься основний текст документа. На сторінці є верхнє, нижнє, ліве та праве поля. Рекомендовані розміри полів такі: ліве — 2,5 см, праве — 1,5 см, верхнє та нижнє поля — по 2 см. Ліве й праве поля частіше залишаються незаповненими, а на верхньому та нижньому полях можуть розміщуватися колонтитули.

Колонтитули — повідомлення, розташовані на полях сторінки. Розрізняють верхній та нижній колонтитули. Вони можуть містити номери сторінок, назву документа або поточного розділу, прізвище автора, графічні зображення тощо. Інформація, розміщена в колонтитулах, відображається на всіх сторінках документа або частині їх.

Орієнтація сторінки — це спосіб розміщення тексту на сторінці. Розрізняють книжкову (вертикальну) й альбомну (горизонтальну) орієнтації.

Окрім текстових об’єктів сторінка може містити графічні об’єкти: рисунки, таблиці, діаграми, фотографії, формули тощо.

Щоб установити розміри полів, орієнтацію та розмір сторінки (рис. 14.5), слід відкрити вкладку Розмітка сторінки (інструменти групи Параметри сторінки) і потрібний список, вибрати один з варіантів або встановити потрібні розміри за допомогою лічильників.

Установлення масштабу перегляду

Масштаб відображення документа на екрані монітора встановлюють за допомогою бігунка в правому нижньому куті вікна або за допомогою вкладки Вигляд.

Щоб установити масштаб, потрібно вибрати команду Масштаб — відкриється вікно Масштаб (рис. 14.6), де слід зазначити масштаб або встановити потрібне число на лічильнику Відсоток.

Збереження текстового документа

Після завершення роботи документ потрібно зберегти.

Для збереження текстового документа потрібно:

1) виконати команду Файл ^ Зберегти ^ Огляд — відкриється діалогове вікно Збереження документа (рис. 14.7);

2) відкрити папку, в якій має зберігатися новий документ (тут Робочий стіл ^ Радзівілюк);

3) записати ім’я файлу (тут — Вправа 14);

4) клацнути кнопку Зберегти.

Питання для самоперевірки

1. Назвіть текстові об’єкти сторінки документа.

2. Які поля має сторінка?

3. Яке призначення колонтитулів?

4. Опишіть вікно текстового процесора Word.

5. Як установити параметри сторінки?

6. Як установити потрібний масштаб?

Вправа 14

Налаштувати параметри сторінки та зберегти текстовий документ.

Під час роботи за комп ’ютером дотримуйтесь правил безпеки.

1. Запустіть текстовий процесор і створіть документ.

2. Задайте:

розмір паперу — А5; полів — по 2 см; орієнтацію — книжкову.

3. Установіть масштаб — За шириною сторінки.

4. Установіть:

шрифт — Times New Roman;

розмір — 14;

накреслення — звичайний.

5. Уведіть у текстовий документ свої ім’я та прізвище, клас і назву школи.

6. Збережіть файл з назвою Вправа 14 у власній папці. Заверште роботу з текстовим процесором.

Комп’ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 14 з автоматичною перевіркою результату.

 

 

Це матеріал з підручника "Інформатика" 5 клас Бондаренко 2022

 
Попередня сторінка:  13. Виступи з показом презентації
Наступна сторінка:   15. Робота з фрагментами тексту. Редагу...^