Інформація про новину
  • Переглядів: 192
  • Дата: 28-09-2022, 16:26
28-09-2022, 16:26

15. Робота з фрагментами тексту. Редагування та форматування символів

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  14. Основні об’єкти текстового докумен...
Наступна сторінка:   16. Форматування абзаців

Будь-який текст зазвичай потребує подальшого редагування та форматування. Редагування тексту — процес змінення окремих його частин шляхом переміщення, форматування тощо.

Операції над фрагментом тексту

Текстовий процесор дозволяє вирізати, копіювати або переносити на інше місце вибрану частину тексту (символ, слово, речення, кілька речень, абзац, кілька абзаців) — фрагмент тексту.

Перш ніж виконувати дії з фрагментом тексту, його потрібно виділити за допомогою клавіатури або миші.

100

Виділення за допомогою клавіатури

Для виділення в документі всього тексту можна скористатися сполученням клавіш Ctrl + A.

Щоб виділити фрагмент тексту, слід:

1) установити текстовий курсор на початок або кінець фрагмента;

2) утримуючи клавішу Shift, переміщувати курсор клавішами керування курсором (рис. 15.1).

Виділений фрагмент тексту підсвічується кольором (рис. 15.2). Щоб зняти виділення, потрібно натиснути будь-яку клавішу керування курсором (див. рис. 15.1).

Виділення за допомогою миші

Для виділення фрагмента тексту мишею потрібно встановити її вказівник на початок фрагмента і, утримуючи натиснутою ліву кнопку миші, протягнути вказівник до кінцевого положення.

Для виділення кількох фрагментів тексту вже описані дії мишею повторюють з утриманням натиснутою клавіші Ctrl.

Існують швидкі способи виділення мишею:

Дія

Результат

Клацнути на лівому полі документа

Виділиться рядок

Протягнути вказівник по лівому полю

Виділиться декілька рядків

Двічі клацнути на лівому полі

Виділиться абзац

Тричі клацнути на лівому полі

Виділиться весь текст документа

Двічі клацнути на символі

Виділиться слово

Тричі клацнути на символі

Виділиться абзац

Клацнути перед першим символом і, утримуючи клавішу Shift, клацнути за останнім символом фрагмента (рис. 15.3)

Виділиться текстовий фрагмент від першого до останнього символу

Щоб зняти виділення фрагмента тексту, слід клацнути мишею в будь-якому місці робочого поля (на сторінці документа).

Копіювання та переміщення фрагментів тексту

До виділених фрагментів тексту можна застосовувати низку операцій, які виконуються за допомогою команд контекстного меню або сполучень клавіш. Наприклад, це може бути переміщення або вставляння, що передбачає копіювання в буфер обміну — ділянку пам’яті, призначену для тимчасового зберігання даних різних типів.

Таким чином, щоб перемістити виділений фрагмент з одного місця документа в інше, потрібно його вирізати (Ctrl + X), а потім уставити з буфера обміну (Ctrl + V) в інше місце.

Не слід плутати операції вирізання (Ctrl + X) і видалення (Delete), оскільки вирізаний об’єкт зберігається в буфері обміну, а видалений об’єкт — не зберігається.

На відміну від системного буфера обміну, який може містити лише один об’єкт, буфер обміну Microsoft Office може зберігати до 24 об’єктів, скопійованих із будь-яких джерел: із браузера, з різних офісних програм тощо. Якщо об’єктів більше, то скопійовані останніми залишаються в буфері обміну, а скопійовані першими — видаляються.

ПРИКЛАД 1. Існує спосіб переміщення текстового фрагмента без його зберігання в буфері обміну. Для цього достатньо виділити текстовий фрагмент і перетягнути вказівником миші на інше місце в документі (рис. 15.4).

Редагування символів

У тексті можуть траплятися помилки. Розрізняють помилки трьох основних видів:

зайвий символ — його потрібно видалити; пропущений символ — його необхідно вставити; неправильний символ — його слід замінити.

Розглянемо способи виправлення помилок (рис. 15.5):

Розглянемо способи редагування символів:

Для видалення зайвого символу, розміщеного ПРАВОРУЧ від курсора, слід натиснути клавішу Delete, а розміщеного ЛІВОРУЧ від курсора — клавішу Backspace.

Для вставляння пропущеного символу слід установити курсор на місце, де він має бути, і ввести з клавіатури потрібний (на рис. 15.5 — буква В). Наступні символи зсуваються на одну позицію вправо.

Для замінення символу слід видалити неправильний символ клавішею Delete (на рис. 15.5 — буква У) і ввести потрібний символ (на рис. 15.5 — буква О). На місці неправильного символу з’явиться введений.

Властивості символів

Як об’єкт текстового документа символ має такі властивості, як шрифт, накреслення, розмір, колір.

Властивості можна встановити для одного або кількох символів, слів, речень, рядків, а також для всього тексту.

Добір і зміна шрифту

Основні властивості шрифту встановлюють за допомогою: відповідних інструментів на вкладці Основне (рис. 15.6); діалогового вікна Шрифт.

Для викликання діалогового вікна необхідно:

1) клацнути спеціальний значок;

2) у вікні Шрифт вибрати вид, накреслення, розмір, колір, підкреслення, спецефекти тощо.

Розмір шрифту

Розмір шрифту та інтервали між символами й рядками вимірюють у типографських пунктах (пт). Один пункт дорівнює 0,376 мм.

Накреслення символів

У вікні Шрифт можна встановити накреслення: звичайний, курсив, напівжирний, напівжирний курсив. Кнопки для вибору накреслення шрифту зазвичай містяться на стрічці інструментів (Ж — жирний, К — курсив, П або Ч — підкреслений).

Спеціальні ефекти

До виділеного тексту можна додати спеціальні ефекти.

Для перетворення малих літер на великі та виконання інших додаткових команд форматування на стрічці інструментів можуть бути додаткові кнопки.

Міжсимвольний інтервал

У разі потреби можна збільшити або зменшити інтервал між символами. Для цього необхідно виділити потрібний фрагмент тексту та у вікні Шрифт відкрити вкладку Додатково (рис. 15.7):

для збільшення інтервалу між символами слід збільшити значення лічильника З кроком: (тут — 1,3 пт). У полі Інтервал автоматично встановиться режим Розріджений;

для зменшення інтервалу між символами необхідно зменшити значення лічильника З кроком:. У полі Інтервал установиться режим Ущільнений.

Після виконання дії слід натиснути кнопку ОК.

Питання для самоперевірки

1. Наведіть приклади фрагментів тексту.

2. Які є способи виділення фрагмента тексту?

3. Які операції можна виконувати над фрагментом тексту?

4. Які властивості символу як об’єкта текстового документа?

5. Опишіть способи редагування символів.

6. Як вибрати шрифт, накреслення, розмір і колір символів?

Вправа 15

Змінити властивості символів у текстовому документі.

Під час роботи за комп ’ютером дотримуйтесь правил безпеки.

1. Запустіть текстовий процесор і створіть новий документ. Задайте: розмір паперу — А4; полів — по 1,5 см; орієнтацію — альбомну; шрифт — Arial; розмір — 10; накреслення — звичайне; масштаб — За шириною сторінки; вирівнювання — за лівим краєм.

2. Уведіть у новий документ наведений текст, у кінці кожного абзацу натискаючи клавішу Enter.

Україна — найбільша за площею країна Європи.

Територію України омивають Чорне та Азовське моря. Державними символами України є Гімн, Прапор і малий Герб.

3. Для першого абзацу встановіть:

шрифт — Arial; розмір — 12; накреслення — курсив; колір — червоний.

4. Для другого абзацу встановіть: шрифт — Times New Roman; розмір — 14;

накреслення — підкреслений.

5. Для третього абзацу встановіть: розмір — 14; накреслення — жирний;

інтервал між символами — ущільнений 0,8 пт.

6. Збережіть текст у файл з назвою Вправа 15 у власну папку. Заверште роботу з текстовим процесором.

Комп’ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 15 з автоматичною перевіркою результату.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 4. Здійснення форматування символів

текстового документа

Завдання: виконати форматування тексту за зразком.

Обладнання: комп’ютер зі встановленим текстовим процесором.

Хід роботи

Під час роботи за комп ’ютером дотримуйтесь правил безпеки.

1. Запустіть браузер.

2. Знайдіть в інтернеті текст куплету та приспіву Державного Гімну України.

3. Скопіюйте знайдений текст у буфер обміну.

4. Запустіть текстовий процесор і створіть документ.

5. Вставте з буфера обміну в документ текст Державного Гімну України.

6. Розташуйте кожен рядок в окремому абзаці.

7. Під текстом напишіть ініціали, прізвище автора слів.

8. Відформатуйте сторінку за такими параметрами: розмір — A4; поля — по 3 см; орієнтація — альбомна.

9. Відформатуйте шрифт тексту куплету за такими параметрами: тип — Calibri;

розмір — 30;

накреслення — жирний;

колір шрифту — жовтий;

колір виділення шрифту — синій;

міжсимвольний інтервал — звичайний.

10. Відформатуйте шрифт тексту приспіву за такими параметрами: тип — Calibri; розмір — 30; накреслення — жирний; колір шрифту — синій; колір виділення шрифту — жовтий; міжсимвольний інтервал — звичайний.

11. Відформатуйте шрифт прізвища автора слів за такими параметрами: тип — Times New Roman; розмір — 20;

накреслення — курсив і підкреслення; колір шрифту — чорний; виділення шрифту — без кольору; міжсимвольний інтервал — розріджений із кроком 2 пт.

12. За необхідності виправте помилки написання та форматування тексту відповідно до зразка (див. рисунок).

Збережіть файл із назвою Практична робота 4 у зазначеному вчителем / учителькою місці (папці). Заверште роботу за комп’ютером.

Зробіть висновок за темою практичної роботи.

 

 

Це матеріал з підручника "Інформатика" 5 клас Бондаренко 2022

 
Попередня сторінка:  14. Основні об’єкти текстового докумен...
Наступна сторінка:   16. Форматування абзаців^