Інформація про новину
  • Переглядів: 235
  • Дата: 30-09-2022, 17:53
30-09-2022, 17:53

6. Комп'ютери та їх різновиди. Складові комп'ютерів та їх призначення

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  5. Поняття даних. Пристрої для роботи з ...
Наступна сторінка:   7-8. Загальне поняття про програмне заб...

Ви вже знаєте, що універсальним пристроєм для роботи з інформацією є комп'ютер. Тепер ви поглянете на комп'ютер як на єдину систему, у якій відбуваються певні інформаційні процеси.

 

Сьогодні ви:

дізнаєтеся, що таке інформаційні системи, які основні складові має комп'ютер;

навчитеся розрізняти пристрої комп'ютера за призначенням; розглянете види сучасних персональних комп'ютерів.

Розгляньте зображення. Які складові об'єднані в єдине ціле? Які інформаційні процеси відбуваються між ними?

Поняття про інформаційні системи

У навколишньому світі ми бачимо різні системи — поєднані у єдине ціле об'єкти, які взаємодіють під час виконання певних функцій. Системою, наприклад, є жива істота, спільнота людей, механізм, підприємство. І ваш клас теж є системою.

Системи, які пов'язані з опрацюванням інформації, називають інформаційними системами (information systems). Ці системи забезпечують приймання інформації, її опрацювання, збереження, пошук, передавання тощо. Отже, в інформаційних системах відбуваються інформаційні процеси.

Інформаційні системи (ІС) поділяють на технічні (наприклад, комп'ютер), біологічні (людина), соціальні (група людей) та ін.

Комп'ютер як технічна ІС має такі складові:

апаратне забезпечення (hardware) — комплекс технічних пристроїв для введення, збереження, опрацювання та виведення даних;

програмне забезпечення (software) — набір програм, які забезпечують доцільне використання комп'ютера в інтересах користувача.

Саме завдяки взаємодії апаратної та програмної складових комп'ютера в ньому відбуваються інформаційні процеси.

Комп'ютер та його складові

Сьогодні люди використовують багато різних комп'ютерів: від потужних суперкомп'ютерів, призначених для виконання найскладніших обчислень, до персональних, призначених для реалізації потреб окремого користувача.

Персональні комп'ютери (ПК) поділяють на два основні типи: стаціонарні (настільні); портативні (мобільні).

Стаціонарний персональний комп'ютер зазвичай розташований на столі у визначеному місці. Його пристрої є окремими модулями, які легко замінити.

Портативний комп'ютер зазвичай зручно переносити, він має невелику масу. Основні пристрої портативного комп'ютера містяться в одному корпусі.

Стаціонарний персональний комп'ютер складається з 4 основних частин (див. рисунок): системного

блоку

клавіатури

монітора

миші

Системний блок — спеціальний корпус, у якому містяться основні компоненти комп'ютера, серед яких процесор і оперативна пам'ять. Процесор керує роботою комп'ютера та опрацьовує дані. Дані та програми під час роботи комп'ютера зберігаються в оперативній пам'яті.

клавіатура і миша — пристрої, призначені для введення даних, монітор — для виведення даних.

Сьогодні такий склад комп'ютера називають базовою конфігурацією.

Роботу комп'ютера можна проілюструвати за допомогою схеми, яку подано нижче.

Складові комп'ютера

Пристрої введення клавіатура, миша

Пристрої виведення монітор, принтер

Пристрої зберігання жорсткий магнітний диск, оптичний диск, флешпам'ять

Пристрій опрацювання процесор

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Перший у світі персональний комп'ютер ALtair 8800 було створено у 1975 р. Цей комп'ютер ще не мав ні клавіатури, ні монітора, ні довготривалої пам'яті.

Поміркуйте, які інформаційні процеси відбуваються на кожному етапі (А-Г) роботи комп'ютера.

У* ♦ f •

світі сучасних комп ютерів

Види портативних комп'ютерів

Портативні комп'ютери — це персональні комп'ютери, у корпусі яких містяться всі базові компоненти.

Ноутбук Ц — переносний комп'ютер, який можна використовувати в будь-якому місці; виконує всі функції звичайного стаціонарного комп'ютера.

Нетбук \2\ — невеликий компактний ноутбук, призначений для роботи з текстами та нескладною графікою.

Планшет Ш — представник класу ноутбуків, обладнаних сенсорним екраном; нагадує великий смартфон.

Смартфон [4] — мобільний телефон із розширеною функціональністю.

Пристрої введення

Пристрої введення — це пристрої, які призначені для введення даних користувача в комп'ютер.

клавіатура

— основний пристрій введення даних і команд

у комп'ютер

миша

— спеціальний пристрій для введення команд

користувача в комп'ютер.

мікрофон

— пристрій для введення звукових даних.

Сканер

— пристрій для введення в комп'ютер тексту,

графічних зображень з плоскої поверхні (наприклад, паперу). Вебкамера — пристрій для введення відеоданих. Графічний планшет (або дігітайзер) призначений для введення малюнків, виконаних від руки.

Пристрої виведення

Пристрої виведення — це пристрої, які подають у зручному для користувача вигляді результати опрацювання даних.

Монітор

— основний пристрій, призначений для виве

дення на екран текстових і графічних даних.

— пристрій друку, призначений для виведення

тексту, графічних зображень на папір.

Колонки

і навушники

— пристрої для відтворення

музики, звуків, мови.

Пристрої зберігання

Пристрої зберігання, або запам'ятовуючі пристрої, призначені для запису, зберігання та читання даних. Запам'ятовуючі пристрої поділяють на внутрішні (внутрішня пам'ять) та зовнішні (зовнішня пам'ять). Під час роботи комп'ютера дані, з якими він працює, зберігаються у внутрішній пам'яті. Зовнішня пам'ять призначена для довготривалого зберігання даних.

накопичувач на жорсткому магнітному диску, або він

честер

— основний вид зовнішньої пам'яті в сучасних ком

п'ютерах, має велику ємність; міститься в системному блоці.

накопичувач на оптичних дисках

— пластиковий диск,

на який дані записані за допомогою лазерного променя.

флешпам'ять

— пам'ять, реалізована на електронних

елементах; може зберігати значні обсяги даних.

ІСТОРИЧНА

ДОВІДКА

Накопичувач на гнучкому магнітному диску, або дискета, — гнучкий диск усередині квадратного плас-тикового корпуса; сьогодні майже не використовується.

Коротко про головне

Інформаційна система — це сукупність апаратних і програмних засобів для збереження, передавання, опрацювання інформації для забезпечення потреб користувача. Комп'ютер як технічна інформаційна система має дві основні складові — апаратну та програмну.

Одними з основних пристроїв комп'ютера є процесор і оперативна пам'ять. Процесор призначений для керування роботою комп'ютера та опрацювання даних, пам'ять — для зберігання даних. Клавіатура і миша є основними пристроями введення, монітор — пристроєм виведення даних.

Популярність персональних комп'ютерів постійно зростає — як стаціонарних, так і портативних. Портативні комп'ютери швидко розвиваються і мають багато видів: ноутбуки, нетбуки, планшети, смартфони тощо.

Запитання і завдання

Запитання для самоконтролю

1. Що таке інформаційна система?

2. Які інформаційні процеси відбуваються в інформаційних системах?

3. Наведіть приклади інформаційних систем.

тренувальна вправа

4. Розгляньте зображені пристрої.

1) Назвіть пристрої: а) введення; б) виведення; в) зберігання.

2) Назвіть пристрої введення / виведення типів даних: а) текстових; б) звукових; в) графічних.

календарик

14 лютого — Всесвітній день комп'ютерний

Практичне завдання

5. Складіть перелік пристроїв, необхідних:

а) для колективного перегляду відеофільму;

б) публічної презентації результатів проєкту. Обґрунтуйте свій вибір.

Творче завдання

6. Складіть розповідь про пристрій комп'ютера майбутнього. Поясніть, для реалізації яких інформаційних процесів він буде призначений, з якими типами даних працюватиме.

Інтелектуальна хвилинка

7. Прочитайте текст, замінивши зображення назвами відповідних пристоїв.

У

містяться найважливіші компоненти

комп'ютера. Один із них

— пристрій, при

значений для керування роботою

та

опрацювання даних. Інший —

що призна

чена для тимчасового збереження даних.

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ

Станіслав Лем (1921-2006) — видатний польський письмен-ник-фантаст, народився у львові. Багато його творів присвячено дослідженню шляхів розвитку суспільства в умовах розвинутих інформаційних технологій.

Які твори С. лема вам відомі?

основні пристрої комп'ютера:

процесор

пам'ять

8. Розгадайте кросворд.

1,5, 4 — пристрої введення.

2, 6 — пристрої виведення.

3, 7 — пристрої зберігання.

 

 

Це матеріал з підручника "Інформатика" 5 клас Корнієнко 2022

 
Попередня сторінка:  5. Поняття даних. Пристрої для роботи з ...
Наступна сторінка:   7-8. Загальне поняття про програмне заб...^