Інформація про новину
  • Переглядів: 706
  • Дата: 24-04-2019, 17:33
24-04-2019, 17:33

Адміністративнивно-правові відносини. Публічна адміністрація

Категорія: Правознавство

Попередня сторінка:  Поняття адміністративного права. Джер...
Наступна сторінка:   Співвідношення переконання и примусу ...

Адміністративно-правові відносини — суспільні відносини, урегульовані нормами адміністративного права, що виникають у процесі державного управління економічною, соціально-культурною та адміністративно-політичною сферами життя, а також під час діяльності державних органів щодо реалізації та захисту прав і свобод фізичних та юридичних осіб. Отже, це відносини що виникають під час здійснення управлінської діяльності держави.

Адміністративно-правові відносини мають такі особливості: 1) виникають у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності держави; 2) одним із суб’єктів є орган виконавчої влади; 3) один із суб’єктів завжди має державно-владні повноваження; 4) відносини можуть виникати з ініціативи будь-якої зі сторін (державного органу, фізичної чи юридичної особи), при цьому згода іншої сторони не є обов’язковою; 5) у випадку порушення вимог адміністративно-правових норм винна особа відповідає перед державою в особі її органів (як правило, органів виконавчої влади); 6) спори можуть розглядатися в адміністративному порядку, проте є можливість вирішувати їх і в судовому порядку.

Приклади адміністративних відносин: отримання паспорта громадянина України; реєстрація місця проживання; реєстрація громадського об’єднання; перевірка поліцейським документів, що посвідчують особу.

Суб’єкти адміністративних відносин — це органи та особи, які наділені адміністративними правами й обов’язками.

Суб’єктами адміністративно-правових відносин можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, державні органи та їх посадові особи.

Суб’єкти адміністративно-правових відносин: ■ фізичні особи — громадяни України, іноземці, особи без громадянства;

■ юридичні особи — об’єднання громадян, підприємства, установи, організації;

■ органи виконавчої влади;

■ органи місцевого самоврядування.

Обов’язковим суб’єктом адміністративно-правових відносин є публічна адміністрація. Це система органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також інших суб’єктів, які наділені адміністративно-владними повноваженнями. Також під публічною адміністрацією розуміють сукупність адміністративно-управлінських дій та заходів, встановлених законом і спрямованих на забезпечення інтересів держави й суспільства.

До суб’єктів публічної адміністрації належать: органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; суб’єкти делегованих повноважень.

Систему державних органів виконавчої влади складають: Кабінет Міністрів України — вищий орган у системі органів державної виконавчої влади; міністерства, комітети, центральні органи виконавчої влади; центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом; місцеві державні адміністрації, територіальні органи державної виконавчої влади.

Систему органів місцевого самоврядування складають місцеві (сільські, селищні, міські) ради, місцеві голови та їх виконавчі органи та районні й обласні ради.

Суб’єкти делегованих повноважень — це організації, яким у встановленому законом порядку делеговано певне коло адміністративно-владних повноважень. Наприклад, члени громадських формувань з охорони громадського порядку й державного кордону мають право: перевіряти документи, що посвідчують особу; складати протоколи про адміністративні правопорушення тощо (стаття 13 Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»).

1. дайте визначення адміністративно-правових відносин та назвіть їх особливості. 2. Як співвідносяться суб'єкти адміністративного права та суб'єкти адміністративно-правових відносин? 3. назвіть види суб'єктів адміністратив

но-правових відносин, визначте їх особливості. 4. Що таке публічна адміністрація? назвіть суб'єктів публічної адміністрації. 5. визначте особливості суб'єктів делегованих повноважень.

 

Це матеріал з підручника Правознавство 11 клас Лук’янчиков

 
Попередня сторінка:  Поняття адміністративного права. Джер...
Наступна сторінка:   Співвідношення переконання и примусу ...^