Інформація про новину
  • Переглядів: 160
  • Дата: 3-10-2022, 16:45
3-10-2022, 16:45

1.1. Об’єкти, їх властивості, значення властивостей об’єкта

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  Словничок термінів до курсу "Інформат...
Наступна сторінка:   1.2. Повідомлення, інформація. Дані. Інф...

Усе, що нас оточує, — це предмети та явища. Предметами є людина і підручник, олівець і полуниця, автомобіль і комп’ютер, стілець і човен, дерево і огірок, планета Марс і мурашка та інше. А явищами є дощ і рух велосипеда, обертання нашої планети навколо Сонця і гроза, кипіння води під час нагрівання та ріст дерев тощо.

Предмети та явища — це об’єкти (лат. objectum — предмет). Кожний об’єкт має властивості. Інколи властивості об’єкта називають його параметрами, атрибутами або характеристиками.

Властивості — це відомості про об’єкт, за якими його можна описати та відрізнити від інших об’єктів. Кожна властивість об’єкта має певне значення. Різні за типом об’єкти можна розрізняти за набором властивостей, а однотипні — за значенням їх властивостей.

Наприклад, у легкового автомобіля є такі властивості: модель, об’єм двигуна, тип кузова, колір, кількість місць для сидіння та інші. А в м’яча — зовсім інший набір властивостей: діаметр, матеріал з якого його виготовлено, колір, для якої гри призначений та інші.

Однотипні об’єкти розрізняють за значенням їх властивостей. У таблиці 1.1 подано значення властивостей для трьох м’ячів.

Таблиця 1.1

Окремі властивості та їх значення м’ячів для різних ігор

Зображення

Діаметр

Матеріал

Колір

Для якої гри призначений

75 см

Синтетична шкіра та гума

Помаран

чевий

Баскетбол

65 мм

Гума

та ворсиста тканина

Жовтий

Теніс

43 мм

Гума

та пластик

Білий

Гольф

Приклади об’єктів з різним набором властивостей і значень

цих властивостей наведено в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Об’єкти, їх властивості та можливі значення цих властивостей

Назва об’єкта, зображення

Властивість

Значення

властивості

Підручник

Назва предмета

Інформатика

Клас

5-й

Автори

Й. Ривкінд, Т. Лисенко, Л. Чернікова,

В. Шакотько

Кількість розділів

6

Кількість сторінок

224

Видавництво

Генеза

Будинок

Матеріал стін

Дерево

Кількість поверхів

2

Кількість квартир

4

Населений пункт

Чернігів

Вулиця

Весняна

Номер будинку

124

Снігопад

Регіон

Північні області України

Дата початку

12.02.2022

Час початку

22 год 32 хв

Дата завершення

13.02.2022

Час завершення

04 год 16 хв

Кількість опадів

37 см

Швидкість вітру

2 м/с

Над об’єктами можуть виконуватися певні дії. У результаті дій над об’єктами можуть змінюватися значення окремих властивостей об’єкта. Наприклад, для переміщення футбольного м’яча в інше місце поля потрібно вдарити по ньому. При цьому зміняться значення кількох властивостей: швидкість, відстань від воріт і від краю поля та інші. А розмір, колір, фірма-виробник та інші залишаться незмінними.

ПРОГРАМНІ ОБ’ЄКТИ

Поміркуйте

Які об’єкти є на фото (мал. 1.2)? У яких програмах вони вам траплялися?

Які дії можна над ними виконати?

Програмні об’єкти — це об’єкти, що використовуються в комп’ютерних програмах. З кожним програмним об’єктом, крім набору властивостей, пов’язаний ще й набір дій, які можуть виконуватися над ним. Список деяких дій, які можна виконати над програмним об’єктом, як правило, відображається в контекстному меню об’єкта. У комп’ютерних програмах зазвичай можна використовувати кілька способів виконання одних і тих самих дій над програмним об’єктом з використанням:

контекстного меню об’єкта; меню вікна програми;

натискання певної клавіши або сполучення клавіш клавіатури.

Приклад контекстного меню подано на малюнку 1.3.

Приклади програмних об’єктів, їх властивостей і дій

над ними наведено в таблиці 1.3.

Таблиця 1.3

Програмні об’єкти та дії над ними для змінення значення певних властивостей

Програмне

середовище

Програмний об’єкт

Приклади

властивостей

програмного

об’єкта

Приклади дій над програмним об’єктом

Графічний

редактор

Прямокутник

Відстань від лівого краю аркуша, товщина лінії контуру, колір заливки, колір лінії контуру, товщина лінії контуру

Малювання

прямокутника,

заливка

внутрішньої

області,

зменшення

ширини,

переміщення

Редактор

презентацій

Заголовок

слайда

Розміщення

відносно

верхнього

краю, шрифт,

колір символів,

вирівнювання

тексту

Створення, редагування (зміна вмісту заголовка), форматування (зміна

оформлення

символів)

Браузер

Вікно

програми

Розміщення

на робочому

столі, спосіб

відображення,

розмір, ім’я

відкритої

сторінки,

кількість

відкритих

вкладок

Відкриття,

закриття,

згорнення,

зменшення/

збільшення

ширини,

зменшення/

збільшення

висоти, змінення

масштабу

У програмних середовищах для змінення значення певних властивостей об’єктів, як правило, потрібно послідовно виконати кілька дій. Тобто необхідно виконати певний алгоритм. Наприклад, щоб у програмі роботи з текстами змінити колір символів певного слова, слід виконати такий алгоритм:

1. Виділити потрібне слово.

2. Зробити поточною вкладку Основне.

3. Відкрити список кнопки Колір шрифту

У групі

елементів Шрифт.

4. Вибрати на Палітрі кольорів потрібний колір.

Як ви вже знаєте, алгоритми можна подати різними способами. У цьому підручнику будемо використовувати текстовий запис алгоритмів, подібний до попереднього запису, графічне подання у вигляді інфографіки (мал. 1.4)

або дати запис типу

Файл

Зберегти, у якому запису

ється послідовність вибору команд меню або елементів керування.

Працюємо з комп’ютером

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм.

1. Відкрийте вашу папку. Запишіть у зошит, скільки в ній об’єктів.

2. Відкрийте по черзі контекстне меню одного файлу і однієї папки у вашій папці або в папці Документи. Для цього наведіть вказівник на певний об’єкт і натисніть праву кнопку миші. Перегляньте перелік дій, які можна виконувати над цими об’єктами.

3. Виконайте команду Відкрити з контекстного меню для одного з файлів. У якій програмі відкрився цей файл? Для чого призначена ця програма? Відповіді на запитання запишіть у зошит.

4. Запустіть на виконання програму роботи з текстами.

5. Виберіть по черзі різні вкладки Стрічки. Ознайомтеся з переліком елементів керування на цих вкладках та їх призначенням, використовуючи підказки, які з’являються під час наведення вказівника на елемент керування. Запишіть у зошит назви вкладок, що розміщені на Стрічці.

6. Закрийте всі відкриті вікна.

Найважливіше в цьому пункті

Усе, що нас оточує, — це предмети та явища.

Предмети та явища — це об’єкти. Кожний об’єкт має

властивості. Інколи властивості об’єкта називають його параметрами, атрибутами або характеристиками.

Властивості — це відомості про об’єкт, за якими його можна описати та відрізнити від інших об’єктів. Кожна властивість об’єкта має певне значення. Різні за типом об’єкти можна розрізняти за набором властивостей, а однотипні — за значенням їх властивостей.

Над об’єктами можуть виконуватися певні дії. У результаті цих дій змінюються значення окремих властивостей об’єкта.

їрограмні об’єкти — це об’єкти, що використовуються в комп’ютерних програмах. З кожним програмним об’єктом, крім набору властивостей, пов’язано ще й набір дій, які можуть виконуватися над ним.

Дайте відповіді на запитання

1. Які об’єкти є предметами, а які — явищами? Наве-

W * *

діть приклади предметів та явищ.

2. Що таке об’єкт? Що таке властивість об’єкта?

3. Як змінити значення властивості об’єкта?

4. Що таке програмний об’єкт? Які програмні об’єкти ви використовували під час роботи з вікнами програм?

5. Які є способи виконання дій над програмним об’єктом?

Обговоріть і зробіть висновки

1. Які об’єкти є у вашому класі? Які їх властивості?

2. Які спільні і які відмінні властивості в зошита

і книжки?

3. Як відрізнити один об’єкт від іншого?

4. Над якими об’єктами ви виконували дії на уроках математики? Значення яких властивостей ви змінювали? Які програмні об’єкти ви використовували у графічному редакторі?

5. У результаті чого можуть змінюватися значення властивостей об’єктів? Поясніть це на прикладі змінення кольору заливки трикутника у графічному редакторі.

Виконайте завдання

1. Наведіть приклади об’єктів з оточуючого світу: пред

метів, явищ і назвіть 2-3 їх властивості.

2. Назвіть 3-4 властивості об’єктів: населений пункт, літак, комп’ютер, дощ, рух човна по річці і по два можливих значення кожної з названих властивостей. Запишіть

відповіді на завдання в текстовий документ, який збережіть у вашій папці у файлі з іменем завдання 1.1.2.

3. Назвіть по два об’єкти з тих, які ви вивчали на уроках мистецтва, української мови, природознавства. На

ведіть дві властивості об’єктів і по одному можливому значенню кожної з них. Запишіть відповіді на завдання в текстовий документ, який збережіть у вашій папці у файлі з іменем завдання 1.1.3.

4. Використовуючи команду Властивості контекстного меню одного з файлів, визначте, які його властивості відо

бражаються на вкладці Загальні. Які значення можуть набувати ці властивості? Відповіді запишіть у зошит.

5. Відкрийте текстовий файл завдання 1.1.5. Заповніть клітинки таблиці, указавши назви властивостей об’єктів графічного редактора, значення яких змінилося, та послідовність дій для такої зміни. Збережіть файл з тим самим іменем у вашій папці.

6. На одному із сайтів з відомостями про різноманітні товари розміщено дані про два ноутбуки (мал. 1.5).

Створіть у програмі роботи з текстами документ, у якому введіть дані про зазначені ноутбуки. Орієнтовний вигляд цих відомостей:

Під цими відомостями розмістіть відповіді на питання:

а) Скільки пропозицій від різних магазинів є для кожного з ноутбуків, відомості про які подано на малюнку 1.5?

б) Наскільки суттєвою є різниця ціни одного і того самого ноутбука в різних продавців?

в) Чи варто перед купівлею товару переглядати пропозиції різних продавців?

Збережіть файл з іменем завдання 1.1.6 у вашій папці.

Готуємось до вивчення нового матеріалу

1. Що таке повідомлення?

2. Як людина сприймає повідомлення?

3. Як ви розумієте, що таке інформація?

 

 

Це матеріал з підручника "Інформатика" 5 клас Ривкінд 2022 читати онлайн

 
Попередня сторінка:  Словничок термінів до курсу "Інформат...
Наступна сторінка:   1.2. Повідомлення, інформація. Дані. Інф...^